Tworzenie korekty sezonowej

Korekty sezonowe to zaawansowane narzędzie, które możesz wykorzystać w inteligentnym określaniu stawek. Pozwala ono dodać informacje o spodziewanych zmianach we współczynnikach konwersji ze względu na przyszłe wydarzenia, takie jak promocje lub wyprzedaże.

Używaj korekt sezonowych tylko wtedy, gdy oczekujesz poważnych zmian współczynników konwersji, ponieważ inteligentne określanie stawek zarządza już wydarzeniami sezonowymi. Korekty sezonowe idealnie nadają się do krótkotrwałych wydarzeń (1–7 dni). Mogą się nie sprawdzić, jeśli będziesz ich używać przez dłuższy czas (jednorazowo przez ponad 14 dni). Korekty sezonowe są obecnie dostępne tylko w kampaniach w sieci wyszukiwania, kampaniach w sieci reklamowej i kampaniach produktowych.

Jak to działa

Gdy tworzysz korektę sezonową, ustalasz dostosowanie współczynnika konwersji (wzrost lub spadek), które uwzględnia szacunkowe zmiany spowodowane nadchodzącym wydarzeniem.

Jeśli na przykład spodziewasz się wzrostu współczynnika konwersji w ciągu trzydniowej wyprzedaży o 50%, utwórz korektę sezonową, która zwiększy współczynnik konwersji o maksymalnie +50% na te trzy dni. Po zakończeniu wyprzedaży ustawienia w inteligentnym określaniu stawek wrócą do poprzedniego stanu.

Instrukcje

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę narzędzia .
  3. Z menu z zakładki „Zasoby wspólne” wybierz Strategie ustalania stawek.
  4. W sekcji „Strategie ustalania stawek” kliknij Zaawansowane funkcje.
  5. Wybierz u góry Korekty sezonowe.
  6. Aby utworzyć nową korektę sezonową, kliknij niebieski symbol plusa plus.
  7. Dodaj nazwę i opis, podaj daty rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia oraz wybierz zakres i urządzenia.
  8. Dostosuj współczynnik konwersji tak, by odzwierciedlał oczekiwaną zmianę.
  9. Kliknij Zapisz.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem