Definícia príbuzných variantov kľúčových slov

Vďaka príbuzným variantom môžu kľúčové slová zodpovedať vyhľadávaniam, ktoré sú podobné zacielenému kľúčovému slovu (no nezhodujú sa s ním). Umožňujú vám osloviť ľudí hľadajúcich vašu firmu, a to aj napriek menším odchýlkam v spôsobe vyhľadávania. Na oslovenie týchto zákazníkov tak nemusíte vytvárať siahodlhé zoznamy kľúčových slov.

Priradenie k príbuzným variantom umožňujú všetky typy zhody kľúčových slov.

Príbuzné varianty môžu pri všetkých typoch zhody zahŕňať:

 • nesprávne napísané slová,
 • tvary v jednotnom alebo množnom čísle,
 • odvodené slová (napríklad „podlaha“ a „podlahový“),
 • skratky,
 • tvary s odlišne použitými diakritickými znamienkami.

V prípade kľúčových slov priradených presnou zhodou môžu príbuzné varianty zahŕňať aj tieto možnosti:

 • Inak usporiadané slová s rovnakým významom: napríklad [pánska obuv] a [obuv pánska].
 • Pridané alebo odstránené funkčné slová: Funkčné slová sú predložky (napr. „v“ alebo „do“), spojky (napr. „a“ alebo „ale“), členy (napr. neurčité alebo určité) a iné slová, ktoré nemajú vplyv na zámer vyhľadávania. Príklad: Kľúčové slovo [obuv pre pánov] je príbuzný variant výrazu [pánska obuv] bez funkčného slova „pre“.
V anglickej, španielskej, nemeckej, japonskej, francúzskej, talianskej, portugalskej, ruskej, maďarskej, tureckej, poľskej, čínskej (tradičná alebo zjednodušená čínština), holandskej, arabskej, fínskej, hebrejskej, gréckej, švédskej, indonézskej, kórejskej, dánskej, thajskej a vietnamskej verzii služby Google Ads môžu príbuzné varianty s presnou zhodou zahŕňať aj:
 • Implicitné slová: Ak máte napríklad kľúčové slovo [náhlavná súprava daydream vr] priradené presnou zhodou, vaše reklamy sa môžu zobrazovať pri vyhľadávaniach výrazu „náhlavná súprava daydream“, pretože výraz „vr“ je implicitný.
 • Synonymá a parafrázy: Ak máte napríklad kľúčové slovo [kúpacie šortky] priradené presnou zhodou, reklamy sa môžu zobraziť aj pri vyhľadávaniach výrazu „plavecké šortky“.
 • Rovnaký zámer vyhľadávania: Ak máte napríklad kľúčové slovo [obrázky bez tantiém] priradené presnou zhodou, reklamy sa môžu zobraziť aj pri vyhľadávaniach výrazu „bezplatné obrázky s autorskými právami“.
V anglickej verzii služby Google Ads môžu príbuzné varianty pri použití frázovej zhody a modifikátora voľnej zhody zahŕňať aj tieto možnosti:
 • Inak usporiadané slová s rovnakým významom: Kľúčové slovo "červená obuv" priradené frázovou zhodou môže zobrazovať reklamy pri vyhľadávaniach výrazu „bežecká obuv červená“.
 • Pridané alebo odstránené funkčné slová: Funkčné slová sú predložky (napr. „v“ alebo „do“), spojky (napr. „a“ alebo „ale“), členy (napr. neurčité alebo určité) a iné slová, ktoré nemajú vplyv na zámer vyhľadávania. Kľúčové slovo "čiapky na zimu" priradené frázovou zhodou by napríklad mohlo zodpovedať vyhľadávaniam „zimné čiapky vo výpredaji“ bez funkčného slova „na“.
 • Implicitné slová: Ak máte napríklad kľúčové slovo "náhlavná súprava daydream vr" priradené frázovou zhodou, vaše reklamy sa môžu zobraziť pri vyhľadávaniach výrazu „náhlavné súpravy daydream na predaj“, pretože výraz „vr“ je implicitný.
 • Synonymá a parafrázy: Ak máte napríklad kľúčové slovo s modifikátorom voľnej zhody +kúpacie +šortky, vaše reklamy sa môžu zobraziť aj pri vyhľadávaniach výrazu „červené plavecké šortky“.
 • Slová s rovnakým významom: Ak máte napríklad kľúčové slovo "obrázky bez tantiém" priradené frázovou zhodou, reklamy sa môžu zobraziť aj pri vyhľadávaniach výrazu „bezplatné obrázky s autorskými právami bejzbal“.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory