Definícia príbuzných variantov kľúčových slov

Vďaka príbuzným variantom môžu kľúčové slová vyhovovať vyhľadávaniam, ktoré sú podobné (nie však rovnaké) ako zacielené kľúčové slovo. Budete sa môcť pomocou nich spojiť s ľuďmi, ktorí hľadajú vašu firmu, a to aj napriek menším odchýlkam v spôsobe ich vyhľadávania. Na oslovenie týchto zákazníkov pritom nemusíte vytvárať siahodlhé zoznamy kľúčových slov.

S príbuznými variantmi sa môžu zhodovať kľúčové slová s presnou a frázovou zhodou, ako aj modifikátorom voľnej zhody.

Príbuzné varianty môžu v rámci všetkých typov zhody zahŕňať:

  • nesprávne napísané slová;
  • tvary v jednotnom alebo množnom čísle;
  • odvodené slová (napríklad „podlaha“ a „podlahový“);
  • skratky;
  • tvary s odlišne použitými diakritickými znamienkami.

V prípade kľúčových slov priradených presnou zhodou môžu príbuzné varianty tiež zahŕňať:

  • inak usporiadané slová s rovnakým významom (napríklad [pánske topánky] a [topánky pánske]);
  • pridanie alebo odstránenie funkčných slov; funkčné slová sú predložky (napr. „v“ alebo „do“), spojky (napr. „a“ alebo „ale“), členy (napr. neurčité alebo určité) a iné slová, ktoré nemajú vplyv na zámer vyhľadávania (napríklad [topánky pre pánov] je príbuzný variant výrazu [pánske topánky] bez funkčného slova „pre“).
V anglickej, španielskej, nemeckej, japonskej, francúzskej, talianskej, portugalskej a ruskej verzii služby Google Ads môžu príbuzné varianty s presnou zhodou zahŕňať aj:
  • implicitné slová (ak ste ako kľúčové slovo priradené presnou zhodou zadali napríklad výraz [náhlavná súprava daydream vr], vaše reklamy sa môžu zobraziť pri vyhľadávaniach obsahujúcich výraz „náhlavná súprava daydream“, pretože výraz „vr“ je implicitný);
  • synonymá a parafrázy (ak ste ako kľúčové slovo priradené presnou zhodou zadali napríklad [kúpacie šortky], vaše reklamy sa môžu zobraziť aj pri vyhľadávaniach obsahujúcich výraz „plavecké šortky“);
  • rovnaký zámer vyhľadávania (ak ste ako kľúčové slovo priradené presnou zhodou zadali napríklad [bezplatné obrázky], vaše reklamy sa môžu zobraziť aj pri vyhľadávaniach obsahujúcich výraz „obrázky bez autorských práv“).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?