Близки варианти на ключовите думи: Определение

Близките варианти дават възможност ключовите думи да намират съответствие с търсения, които са подобни, но не еднакви с целевата ключова дума. Те Ви помагат да се свързвате с хора, които търсят бизнеса Ви – въпреки леките разлики в начина им на търсене – и намаляват необходимостта да съставяте изчерпателни списъци с ключови думи, за да достигнете до тези клиенти.

Всички типове на съвпадение на ключови думи отговарят на условията за съвпадение с близки варианти.

Близките варианти във всички типове на съвпадение може да включват:

 • неправилен правопис;
 • форми за единствено и множествено число;
 • сродни думи (например под и подов);
 • съкращения;
 • ударения.

За ключовите думи с точно съвпадение близките варианти може да включват също:

 • изрази с променен словоред, но едно и също значение: например [обувки мъжки] и [мъжки обувки].
 • добавяне или премахване на служебни думи: служебните думи са предлозите (като в, до), съюзите (като защото, но) и други думи, които често не влияят върху намерението за заявката. Например [обувки за мъже] е близък вариант на [мъже обувки], като служебната дума „за“ е премахната.
Във версиите на Google Ads на английски, арабски, виетнамски, гръцки, датски, иврит, индонезийски, испански, италиански, китайски (опростен), китайски (традиционен), корейски, немски, полски, португалски, руски, тайландски, турски, унгарски, финландски, френски, холандски, шведски, и японски близките варианти на точните съвпадения може да включват също:
 • подразбиращи се думи: например, ако ключовата Ви дума с точно съвпадение е [очила daydream vr], рекламите Ви може да се показват при търсения за „очила daydream”, тъй като vr (виртуална реалност) се подразбира);
 • синоними и парафрази: например, ако ключовата Ви дума с точно съвпадение е [бански костюми], рекламите може да се показват и при търсения за „плувни костюми“;
 • една и съща цел на търсене: например, ако ключовата Ви дума с точно съвпадение е [безплатни изображения], рекламите Ви може да се показват и при търсения за „изображения без авторски права“.
Във версията на Google Ads на английски език модификаторът на широко съвпадение и близките варианти на точните съвпадения може да включват също:
 • изрази с променен словоред, но едно и също значение: например фразата „червени обувки“ може да се показва при търсения на „обувки за бягане червени“;
 • добавяне или премахване на служебни думи: служебните думи са предлозите (като в, до), съюзите (като и, но) и други думи, които често не влияят върху намерението за заявката; Например ключовата дума със съвпадение по фраза „шапки за зимата“ може да съответства на търсения за „зимни шапки на разпродажба“, като служебната дума „за“ е премахната.
 • подразбиращи се думи: например, ако ключовата Ви дума със съвпадение по фраза е [очила daydream vr], рекламите Ви може да се показват при търсения за „очила daydream”, тъй като vr (виртуална реалност) се подразбира;
 • синоними и парафрази: например, ако ключовата дума с модификатор на широко съвпадение е +бански +костюми, рекламите може да се показват и при търсения за „червени плувни костюми“;
 • думи с еднакво значение: например, ако ключовата Ви дума със съвпадение по фраза е „безплатни изображения“, рекламите Ви може да се показват и при търсения за „бейзболни изображения без авторски права“.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си