ลิงก์ข้อมูลใน Google My Business กับ Smart Campaign

เมื่อคุณสร้าง Smart Campaign ใหม่ ระบบจะถามว่า "คุณต้องการโฆษณาธุรกิจอะไร" หาก Google ตรวจพบว่าอีเมลที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads เชื่อมโยงกับบัญชี Google My Business ข้อมูลของคุณใน Google My Business จะปรากฏเป็นธุรกิจที่ใช้ได้กับ Smart Campaign โดยอัตโนมัติ หากคุณมีข้อมูลใน Google My Business หลายรายการที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google My Business ข้อมูลทั้งหมดก็จะปรากฏเป็นธุรกิจที่ใช้ได้กับ Smart Campaign อย่างไรก็ตาม จะมีข้อมูลใน Google My Business เพียงรายการเดียวเท่านั้นที่เชื่อมโยงกับ Smart Campaign แต่ละแคมเปญได้ ดังนั้นหากคุณมีข้อมูลใน Google My Business หลายรายการที่ต้องการโฆษณาก็จะต้องสร้าง Smart Campaign ให้กับข้อมูลแต่ละรายการก่อน

เมื่อคุณลิงก์ Smart Campaign กับข้อมูลใน Google My Business ระบบจะสร้างส่วนขยายสถานที่ตั้งให้กับ Smart Campaign โดยอัตโนมัติ ส่วนขยายสถานที่ตั้งจะช่วยให้ลูกค้าพบที่ตั้งธุรกิจของคุณได้ด้วยการแสดงโฆษณาพร้อมกับที่อยู่ธุรกิจ แผนที่ไปยังสถานที่ตั้งของธุรกิจ หรือระยะทางไปยังธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยายสถานที่ตั้ง

หากยังไม่มีบัญชี Google My Business ก็สร้างบัญชี Google My Business ฟรี

วิธีลิงก์ Smart Campaign กับข้อมูลใน Google My Business

หากต้องการให้ข้อมูลธุรกิจใน Google My Business แสดงเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้เมื่อสร้าง Smart Campaign ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าอีเมลของคุณแสดงอยู่โดยมีสิทธิ์ระดับ "ผู้ดูแลระบบ" ในบัญชี Google Ads และเป็น "เจ้าของ" หรือ "ผู้จัดการ" ในบัญชี Google My Business หลังจากที่ยืนยันแล้วว่าอีเมลของบัญชี Google Ads เป็น "เจ้าของ" "หรือ" "ผู้จัดการ" ของบัญชี Google My Business ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้าง Smart Campaign ที่ลิงก์กับ Google My Business

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกแคมเปญทั้งหมด แล้วคลิกสร้างแคมเปญใหม่
  3. เลือกเป้าหมายการโฆษณา
  4. ตรวจสอบข้อมูลใน Google My Business และเลือกธุรกิจที่ต้องการโฆษณา
  5. สร้าง Smart Campaign ให้เสร็จ
ข้อมูลใน Google My Business ต้องเชื่อมโยงกับ Smart Campaign ในระหว่างที่สร้างแคมเปญ คุณจะลิงก์ข้อมูลดังกล่าวกับ Smart Campaign หลังจากที่สร้างแคมเปญแล้วไม่ได้

การยกเลิกการลิงก์ Smart Campaign และข้อมูลใน Google My Business

คุณยกเลิกการลิงก์ Smart Campaign กับข้อมูลใน Google My Business ได้ 2 วิธีดังนี้

  • หากอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google Ads เสียสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี Google My Business ที่ลิงก์ไว้ ระบบจะยกเลิกการลิงก์ Smart Campaign ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google Ads จากข้อมูลใน Google My Business
  • หากมีการยกเลิกการลิงก์บัญชี Google My Business กับ Google Ads ผ่านหน้า "บัญชีที่ลิงก์" ในบัญชี Google My Business ระบบจะยกเลิกการลิงก์แคมเปญ Google Ads ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google My Business นั้น

การแก้ไขการลิงก์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่าง Smart Campaign และข้อมูลใน Google My Business

  • หากการลิงก์ไม่สมบูรณ์เนื่องจากอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google Ads เสียสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google My Business ระบบจะคืนค่าการลิงก์ให้เมื่ออีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google Ads ได้รับคืนสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google My Business
  • หากการลิงก์ไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีการยกเลิกการลิงก์บัญชีในหน้า "บัญชีที่ลิงก์" ในบัญชี Google My Business ปัจจุบันยังไม่มีวิธีลิงก์บัญชีอีกครั้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว