Prepojenie profilu v službe Moja firma na Googli s inteligentnou kampaňou

Pri vytváraní novej inteligentnej kampane sa zobrazí výzva „Ktorú firmu chcete inzerovať?“. Ak Google zistí, že e‑mailová adresa, ktorou sa prihlasujete do svojho účtu Google Ads, je prepojená s účtom Moja firma na Googli, vaše profily v službe Moja firma na Googli sa automaticky zobrazia ako dostupné firmy pre inteligentnú kampaň. Ak máte s účtom Moja firma na Googli prepojených viacero profilov v službe Moja firma na Googli, zobrazia sa všetky. S jednou inteligentnou kampaňou však môže byť prepojený iba jeden profil v službe Moja firma na Googli. Ak teda máte viacero profilov v službe Moja firma na Googli, ktoré chcete propagovať, najskôr musíte vytvoriť inteligentnú kampaň pre každý z nich.

Keď prepojíte inteligentnú kampaň s profilom v službe Moja firma na Googli, pre inteligentnú kampaň sa automaticky vytvoria rozšírenia o adresu. Rozšírenia o adresu pomáhajú ľuďom nájsť sídla vašej firmy vďaka tomu, že sa vaše reklamy zobrazujú spolu s adresou firmy, mapou k sídlu firmy alebo so vzdialenosťou do firmy. Získajte ďalšie informácie o rozšíreniach o adresu.

Ešte nemáte účet Moja firma na Googli? Vytvorte si ho zdarma.

Prepojenie inteligentnej kampane s profilom v službe Moja firma na Googli

Ak chcete zobraziť svoje profily v službe Moja firma na Googli ako dostupné možnosti pri vytváraní inteligentnej kampane, najskôr sa uistite, že vaša e‑mailová adresa je v účte Google Ads uvedená s povoleniami Správca a v účte Moja firma na Googli ako Vlastník alebo Správca. Po overení, že vaša e‑mailová adresa pre účet Google Ads je uvedená ako Vlastník alebo Správca pre účet Moja firma na Googli, vytvorte inteligentnú kampaň prepojenú so službou Moja firma na Googli takto:

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. Kliknite na Všetky kampane a potom na Vytvoriť novú kampaň.
  3. Vyberte cieľ reklám.
  4. Skontrolujte svoje profily v službe Moja firma na Googli a vyberte firmu, ktorú chcete propagovať.
  5. Dokončite vytváranie inteligentnej kampane.
Profil v službe Moja firma na Googli musí byť prepojený s inteligentnou kampaňou počas jej vytvárania. Nemôže byť s inteligentnou kampaňou prepojený spätne po jej vytvorení.

Odpojenie inteligentnej kampane a profilu v službe Moja firma na Googli

Existujú dva spôsoby, ako odpojiť inteligentnú kampaň a profil v službe Moja firma na Googli:

  • Ak e‑mailová adresa priradená k účtu Google Ads príde o prístup k prepojenému účtu Moja firma na Googli, inteligentná kampaň prepojená s účtom Google Ads bude od profilu v službe Moja firma na Googli odpojená.
  • Ak je váš účet Moja firma na Googli odpojený od účtu Google Ads prostredníctvom stránky Prepojené účty v účte Moja firma na Googli, všetky kampane Google Ads priradené k tomuto účtu Moja firma na Googli budú odpojené.

Oprava nefunkčného prepojenia medzi inteligentnou kampaňou a profilom v službe Moja firma na Googli

  • Ak je prepojenie nefunkčné, pretože e‑mailová adresa priradená k účtu Google Ads už nemá prístup k účtu Moja firma na Googli, prepojenie sa obnoví, ak bude e‑mailovej adrese priradenej k účtu Google Ads obnovený prístup k účtu Moja firma na Googli.
  • Ak je prepojenie nefunkčné z dôvodu odpojenia účtov na stránke Prepojené účty v účte Moja firma na Googli, neexistuje momentálne žiadny spôsob, ako účty opätovne prepojiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory