Prepojenie profilu v službe Moja firma na Googli s inteligentnou kampaňou

Pri vytváraní novej inteligentnej kampane sa zobrazí otázka: „Ktorú firmu chcete inzerovať?“ Ak Google zistí, že e‑mailová adresa, pomocou ktorej sa prihlasujete do účtu Google Ads, je spojená s účtom v službe Moja firma na Googli, vaše profily v službe Moja firma na Googli sa automaticky zobrazia ako dostupné firmy pre inteligentnú kampaň. Ak máte s účtom v službe Moja firma na Googli spojených viacero profilov v službe Moja firma na Googli, zobrazia sa všetky. S jednou inteligentnou kampaňou však môže byť prepojený iba jeden profil v službe Moja firma na Googli. Ak teda máte viacero profilov v službe Moja firma na Googli, ktoré chcete propagovať, najskôr musíte vytvoriť inteligentnú kampaň pre každý z nich.

Keď prepojíte inteligentnú kampaň s profilom v službe Moja firma na Googli, pre inteligentnú kampaň sa automaticky vytvoria rozšírenia o adresu. Rozšírenia o adresu pomáhajú ľuďom nájsť sídla vašej firmy vďaka tomu, že sa vaše reklamy zobrazujú spolu s adresou firmy, mapou k sídlu firmy alebo so vzdialenosťou do firmy. Získajte viac informácií o rozšíreniach o adresu.

Ešte nemáte účet v službe Moja firma na Googli? Vytvorte si ho zdarma.

Prepojenie inteligentnej kampane s profilom v službe Moja firma na Googli

Ak chcete zobraziť svoje profily v službe Moja firma na Googli ako dostupné možnosti pri vytváraní inteligentnej kampane, najskôr sa uistite, že vaša e‑mailová adresa je v účte Google Ads uvedená s povoleniami Správca a v účte Moja firma na Googli ako Vlastník alebo Správca. Po overení, že vaša e‑mailová adresa pre účet Google Ads je uvedená ako Vlastník alebo Správca pre účet Moja firma na Googli, vytvorte inteligentnú kampaň prepojenú so službou Moja firma na Googli takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na Všetky kampane a potom na Vytvoriť novú kampaň.
 3. Vyberte cieľ reklám.
 4. Skontrolujte svoje profily v službe Moja firma na Googli a vyberte firmu, ktorú chcete propagovať.
 5. Dokončite vytváranie inteligentnej kampane.
Profil v službe Moja firma na Googli musí byť prepojený s inteligentnou kampaňou počas jej vytvárania. Nemôže byť s inteligentnou kampaňou prepojený spätne po jej vytvorení.

Odpojenie inteligentnej kampane od profilu v službe Moja firma na Googli

Existujú dva spôsoby, ako odpojiť inteligentnú kampaň od profilu v službe Moja firma na Googli:

Ak e‑mailová adresa spojená s účtom Google Ads stratí prístup k prepojenému účtu v službe Moja firma na Googli, inteligentná kampaň spojená s účtom Google Ads bude od profilu v službe Moja firma na Googli odpojená.

Svoj účet Google Ads môžete odpojiť aj manuálne na stránke Prepojené účty v účte v službe Moja firma na Googli:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ľavom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu ponuky. Rozbalí sa zoznam vašich kampaní.
 3. Kliknite na kampaň, ktorú chcete upraviť. Posuňte sa nadol na kartu firmy.
 4. Kliknite na Upraviť v službe Moja firma na Googli. Prejdete tak do svojho účtu Moja firma na Googli.
 5. V bočnej ponuke vľavo prejdite na stránku Prepojené účty.
 6. Kliknutím na Prepojené účty rozbaľte prepojený účet Google Ads.
 7. Kliknite na Odpojiť.

Oprava nefunkčného prepojenia medzi inteligentnou kampaňou a profilom v službe Moja firma na Googli

Ak je prepojenie nefunkčné, pretože e‑mailová adresa spojená s účtom Google Ads už nemá prístup k účtu Moja firma na Googli, prepojenie sa obnoví, ak bude e‑mailovej adrese spojenej s účtom Google Ads obnovený prístup k účtu Moja firma na Googli.

Ak sa prepojenie znefunkční odpojením účtov na stránke Prepojené účty v účte v službe Moja firma na Googli, účty môžete znovu manuálne prepojiť:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ľavom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu ponuky. Rozbalí sa zoznam vašich kampaní.
 3. Kliknite na kampaň, ktorú chcete upraviť. Posuňte sa nadol na kartu firmy.
 4. Ak je účet v službe Moja firma na Googli odpojený, zobrazí sa upozornenie na to, že prepojenie s účtom v službe Moja firma na Googli nie je možné.
 5. Kliknite na Znova prepojiť službu Moja firma na Googli. Otvorí sa okno s výzvou na zadanie e‑mailovej adresy vlastníka profilu v službe Moja firma na Googli. Pridajte súvisiacu e‑mailovú adresu a kliknite na Požiadať o opätovné prepojenie. Táto e‑mailová adresa musí byť uvedená s povoleniami správcu vo vašom účte Google Ads a s povoleniami vlastníka alebo správcu v účte v službe Moja firma na Googli.
 6. Prihláste sa do účtu v službe Moja firma na Googli pomocou e‑mailovej adresy, ktorá bola použitá na opätovné prepojenie v kroku č. 5. Prejdite na Prepojené účty.
 7. V časti Požiadavky sa zobrazí požiadavka z vášho účtu Google Ads.
 8. Kliknite na Schváliť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory