Skelbimų, kuriuose aptikta politikos pažeidimų, taisymas

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, tačiau jos nesiekia pakeisti mūsų politikos turinio. Anglų kalba yra oficiali kalba, kurią naudojame savo politikos įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

Kai skelbime aptinkama politikos pažeidimų, kad jis būtų vėl rodomas, reikės peržiūrėti politiką ir pataisyti skelbimą. Kai skelbimą pataisysite, jį peržiūrėsime ir, jei atitiks politiką, leisime vėl rodyti. Atkreipkite dėmesį, kad politikos apribojimų trukmė yra nuolatinė, o teritorinis apribojimas yra visuotinis, nebent nurodyta kitaip.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip sužinoti, ar skelbimas nepatvirtintas arba apribotas pagal politiką, kodėl jis nepatvirtintas arba yra tinkamas (apribotas) ir kaip redaguoti skelbimus bei iš naujo pateikti skelbimą peržiūrėti. Taip pat sužinosite, kaip pateikti apeliaciją dėl su politika susijusio sprendimo. Jei norite pateikti apeliaciją dėl DV360 skelbimų, žr. šį puslapį.

Skelbimai gali atitikti politiką ir vis tiek būti pažymėti politikos etiketėmis.

 • Jei skelbimas pažymėtas kaip politika, bet nukreiptas į šalis ir (arba) regionus, kuriuose ši politika netaikoma, skelbimas bus rodomas.
  • Pavyzdžiui (nebaigtinis sąrašas): skelbimui, pažymėtam „Informacija apie alkoholį“ ir skirtam JAV, būtų suteikta būsena „Tinkama (ribota)“. Skelbimas JAV naudotojams būtų rodomas įprastai, laikantis mūsų alkoholio politikos skelbimų tinklo, platformos ir formato reikalavimų.
 • Jei jūsų skelbimas pažymėtas kaip skirtas tam tikrai politikai, bet esate tinkamai sertifikuoti teikti su šia politika susijusius skelbimus, jūsų skelbimas bus rodomas.
  • Pavyzdžiui (nebaigtinis sąrašas): skelbimas, pažymėtas kaip skirtas sudėtingiems spekuliaciniams finansiniams produktams, teikiamas Singapūre, kurį paleidžia paskyra, turinti sudėtingų spekuliacinių finansinių produktų sertifikatą Singapūrui, turės būseną „Tinkama (ribota)“. Skelbimas bus teikiamas naudotojams Singapūre, jei skelbimas ir nukreipimo puslapis atitinka visas kitas sudėtingų spekuliacinių finansinių produktų gaires.

Tačiau gali būti kitokių atvejų, kai reikės pateikti apeliaciją, kad skelbimas būtų papildomai peržiūrėtas.

 • Jei skelbimas nepatvirtintas dėl su jo paskirties vieta susijusių problemų, paskirties vietą reikės pataisyti, o tada pateikti apeliaciją.
 • Jei peržiūrėjote politiką ir manote, kad skelbimas ją atitinka, turėsite pateikti apeliaciją.

Šiame straipsnyje taip pat paaiškinama, kaip atlikti šiuos veiksmus. Jei norite sužinoti daugiau, kaip patikrinti, ar skelbimuose nėra politikos pažeidimų, ir ką reiškia skirtingos skelbimų būsenos, skaitykite straipsnį „Skelbimo politikos peržiūros būsenos tikrinimas“.

Kaip patikrinti, ar skelbimuose nėra politikos pažeidimų

Pastaba: toliau pateiktos instrukcijos yra naujo „Google Ads“ naudotojų patirties dizaino dalis. Jei norite naudoti ankstesnį dizainą, spustelėkite piktogramą „Išvaizda“ ir pasirinkite Naudoti ankstesnį dizainą. Jei naudojate ankstesnės versijos „Google Ads“, peržiūrėkite santraukos schemą arba naudokite paieškos juostą viršutiniame „Google Ads“ naršymo skydelyje, kad rastumėte ieškomą puslapį.

Patikrinkite politikos pažeidimus „Google Ads“ paskyroje

Skelbimo arba skelbimų grupės būsenos tikrinimas

 1. „Google Ads“ paskyroje spustelėkite „Kampanijų“ piktogramą Kampanijų piktograma.
 2. Skilčių meniu spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Kampanijos“.
 3. Spustelėkite „Skelbimai“ arba „Skelbimų grupės“.
 4. Stulpelyje „Būsena“ patikrinkite dabartinę skelbimo arba skelbimų grupės būseną.

Patikrinkite ištekliaus būseną

 1. „Google Ads“ paskyroje spustelėkite „Kampanijų“ piktogramą Kampanijų piktograma.
 2. Skilčių meniu spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Ištekliai“.
 3. Spustelėkite „Ištekliai“.
 4. Stulpelyje „Būsena“ patikrinkite dabartinę ištekliaus būseną.

Patikrinkite išsamią skelbimo, skelbimų grupės arba ištekliaus politikos informaciją

Stulpelyje „Išsami politikos informacija“ pateikiama informacija, kodėl nepatvirtinto skelbimo būsena nėra „Tinkama“ arba kodėl skelbimas, kurio būsena yra „Tinkama (ribota)“, tam tikrai auditorijai yra apribotas. Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, prie skelbimų, skelbimų grupių ar išteklių galite pridėti stulpelį „Išsami politikos informacija“.

 1. „Google Ads“ paskyros puslapyje „Skelbimai“, „Skelbimų grupės“ arba „Ištekliai“ esančioje lentelėje spustelėkite Stulpelių piktogramą,„Google Ads“ stulpelių piktogramos vaizdas kuri yra virš statistikos lentelės.
 2. Spustelėkite „Keisti stulpelius“.
 3. Meniu „Redaguoti stulpelius“, spustelėkite „Visi stulpeliai“.
 4. Spustelėkite, norėdami išskleisti Atributų stulpelio parinktis.
 5. Spustelėkite „Išsami politikos informacija“.
 6. Spustelėkite „Taikyti“. Statistikos lentelėje atsiras stulpelis „Išsami politikos informacija“.

El. pašto pranešime apie skelbimo nepatvirtinimą, patikrinkite politikos pažeidimus

 1. Spustelėkite el. pašto pranešime pateiktą mygtuką „Peržiūrėkite ir išspręskite politikos problemas“.
 2. Norėdami peržiūrėti pažymėtas politikas, spustelėkite „Peržiūrėti skelbimus“.
 3. Jei norite sužinoti skelbimo arba ištekliaus būseną, peržiūrėkite stulpelį „Būsena“. Užvedę pelės žymeklį ant kiekvienos būsenos, pamatysite išsamesnį politikos pažeidimo paaiškinimą.
 4. Jei norite sužinoti, kaip pataisyti skelbimą, po nepatvirtinimo priežastimi spustelėkite „Skaityti politiką“.

Skelbimo taisymas

Skelbimo taisymo veiksmai skiriasi, atsižvelgiant į skelbimą paveikusį politikos pažeidimo tipą.

Jūsų skelbimas gali neatitikti konkrečios „Google Ads“ politikos:

 • Pavyzdžiui (sąrašas nebaigtinis): jūsų skelbimas nepatvirtintas dėl neatitikties redagavimo politikai dėl skyrybos ženklų ir simbolių, kadangi skelbimo antraštėse buvo panaudoti pasikartojantys skyrybos ženklai arba simboliai.

Arba gali būti kitų problemų su paskirties vieta:

 • Pavyzdžiui (sąrašas nebaigtinis): paskirties vietoje yra neleistino turinio.
  • Pastaba: be to, kad būtų laikomasi visų kitų politikų, jūsų skelbimo paskirties vieta turi atitikti Paskirties vietos reikalavimus. Jei visas paskirties vietos turinys atitinka reikalavimus, patikrinkite paskirties vietą ir nustatykite, ar nepatvirtinimo priežastis yra paskirties vieta ir prieš tęsiant darbą, kartu su žiniatinklio valdytoju atlikite bet kokius reikiamus pakeitimus.
   • Pavyzdžiui (sąrašas nebaigtinis): paskirties vieta neveikia arba paskirties vietos negalima patikrinti.

Pirmiausia, patikrinkite, kurias politikos nuostatas skelbimas pažeidžia, o tada atlikite toliau nurodytus tinkamus veiksmus.

Pastaba: vaizdo įrašo arba vaizdo skelbimų atveju, peržiūrėkite vaizdo įrašo ir vaizdo skelbimų reikalavimus.

Jei skelbimui neturi įtakos su paskirties vieta susijusios politikos, norėdami ištaisyti su skelbimu susijusias problemas, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

 1. „Google Ads“ paskyroje spustelėkite „Kampanijų“ piktogramą Kampanijų piktograma.
 2. Skilčių meniu spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Kampanijos“.
 3. Spustelėkite „Skelbimai“.
 4. Užveskite žymeklį virš skelbimo ar ištekliaus ir spustelėkite Redaguoti.
 5. Suredaguokite skelbimą arba išteklių, kad jis atitiktų politiką.
 6. Spustelėkite „Išsaugoti“.

Skelbimas bus automatiškai peržiūrėtas pakartotinai. Apeliacijos būseną galite patikrinti peržiūrėję stulpelį „Būsena“ arba naudodami Politikos tvarkyklę.

Pateikti apeliaciją dėl su politika susijusio sprendimo

Dabar pateikti apeliaciją dėl politikos sprendimo, susijusio su daugeliu formatų ir politikos nuostatų, galima tiesiogiai iš „Google Ads“ paskyros.

Galite užginčyti politikos sprendimus, susijusius su daugeliu formatų ir politikos nuostatų, naudodami formą „Nepatvirtinti skelbimai ir klausimai apie politiką“.

Jei ištaisėte skelbimą ir paskirties vietą arba manote, kad padarėme klaidą, apskųskite politikos sprendimą tiesiogiai iš savo „Google Ads“ paskyros ir paprašykite peržiūrėti.

 1. Skelbimus galite apskųsti partijomis konkrečiai skelbimų grupei (-ėms) arba kampanijai (-oms). Jei bandysite apskųsti visus savo paskyroje esančius skelbimus vienu metu, peržiūros laikas gali pailgėti.
  1. Norėdami pateikti apeliaciją dėl visos kampanijos, vadovaukitės čia pateiktais nurodymais.
 2. Taip pat įsitikinkite, kad apeliacija dėl tos (-ų) pačios (-ų) skelbimų grupės (-ų), kampanijos (-ų) arba visų paskyroje esančių skelbimų pateikiama praėjus 24 valandoms po ankstesnės apeliacijos, kad apeliacijos užklausos nebūtų pažymėtos kaip pasikartojančios.
 3. Jei turėsime požymių, kad galbūt piktnaudžiaujate apeliacijų funkcija, sustabdysime tam tikrų apeliacijų tvarkymą, kol kreipsitės į klientų palaikymo skyrių. Pavyzdžiui, kiekvieno skelbimo apeliacijų riba yra trys kartai. Jei tris kartus nesėkmingai pateiksite apeliaciją, papildomų apeliacijų dėl to paties skelbimo nenagrinėsime. Jei vis dar manote, kad jūsų skelbimas atitinka politiką, kreipkitės į klientų palaikymo skyrių. Be to, jei per 24 valandas pateiksite per daug unikalių apeliacijų, sustabdysime papildomų apeliacijų tvarkymą per tą laikotarpį.
Patarimas: apeliacijas, pateiktas per „Atlikti pakeitimai, kad skelbimas atitiktų politiką“, peržiūri sistema, o „Ginčų sprendimas“ – mūsų skelbimų apžvalgininkai.
 • Pavyzdžiui (nebaigtinis sąrašas): jei atlikote nukreipimo puslapių pakeitimus, kad atitiktumėte politiką, pvz., „Neveikianti paskirties vieta“ ir „Ribojamas vaistų terminas“, skiltyje „Apeliacijos priežastis“ pasirinkite „Atlikti pakeitimai, kad skelbimas atitiktų politiką“.
 • Pavyzdžiui (nebaigtinis sąrašas): jei manote, kad padarėme klaidą dėl nepatvirtinimo, skiltyje „Apeliacijos priežastis“ pasirinkite „Ginčų sprendimas“.

Iš čia galite pateikti apeliaciją trim būdais.

Kaip pateikti apeliaciją dėl „Politikos tvarkyklė“ politikos sprendimų

 1. „Google Ads“ paskyroje spustelėkite veržliarakčio piktogramą Veržliarakčio piktograma.
 2. Skilties meniu spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Trikčių šalinimas.
 3. Spustelėkite „Politikos tvarkyklė“.
 4. Skirtuke „Politikos problemos“, raskite skelbimą, dėl kurio norite teikti apeliaciją ir spustelėkite „Teikti apeliaciją“.
 5. Skiltyje „Apeliacijos priežastis“, pasirinkite „Ginčų sprendimas“ arba „Atlikti pakeitimai, kad skelbimas atitiktų politiką“.
 6. Spustelėkite „Pateikti“.

Kaip pateikti apeliaciją dėl politikos sprendimų iš puslapio „Ištekliai“

 1. Pasirinkite skelbimus, dėl kurių norite pateikti apeliaciją.
 2. Viršuje esančiame meniu pasirinkite Redaguoti.
 3. Spustelėkite „Pateikti apeliaciją“.
  • Jei bet kuris iš pasirinktų skelbimų yra netinkamas apeliacijai pateikti, gausite pranešimą, kuriame nurodomi netinkami skelbimai.
 4. Skiltyje „Apeliacijos priežastis“ pasirinkite „Ginčų sprendimas“ arba „Atlikti pakeitimai, kad skelbimas atitiktų politiką“.
 5. Skiltyje „Pateikti apeliaciją dėl šių elementų“ pasirinkite, dėl kurių skelbimų norite pateikti apeliaciją.
 6. Spustelėkite „Pateikti“.

Kaip pateikti apeliaciją dėl politikos sprendimų iš skelbimo stulpelio „Būsena“

 1. Užveskite pelės žymeklį virš skelbimo, sprendimą dėl kurio norite užginčyti, būsenos, nurodytos stulpelyje „Būsena“, ir spustelėkite „Pateikti apeliaciją“.
 2. Skiltyje „Apeliacijos priežastis“ pasirinkite „Ginčų sprendimas“ arba „Atlikti pakeitimai, kad skelbimas atitiktų politiką“.
 3. Skiltyje „Pateikti apeliaciją dėl šių elementų“ pasirinkite, dėl kurių skelbimų norite pateikti apeliaciją.
 4. Spustelėkite „Pateikti“.

Apeliacijos būsenos tikrinimas

Pateikę apeliaciją, skelbimo peržiūros būseną visada galite patikrinti Politikos tvarkyklėje.

 1. „Google Ads“ paskyroje spustelėkite veržliarakčio piktogramą Veržliarakčio piktograma.
 2. Spustelėkite „Trikčių šalinimas“, tada – „Politikos tvarkyklė“.
 3. Skirtuke „Apeliacijų istorija“ rasite išsamios informacijos apie visus skelbimus, dėl kurių pateikėte apeliaciją.
 • Stulpelyje „Būsena“ rodoma, ar apeliacija vis dar vykdoma, ar jau baigta.
 • Peržiūra užbaigta: peržiūra jau užbaigta. Daugiau informacijos rasite skiltyje „Rezultatai“.
 • Vykdoma: apeliacija šiuo metu peržiūrima. Patikrinkite vėl po 24 val.
 • Neperžiūrėta: jūsų apeliacija neperžiūrėta. Daugiau informacijos rasite skiltyje „Rezultatai“.
 • Stulpelyje „Rezultatai“ rodomi apeliacijos rezultatai, įskaitant skelbimų, kurių politikos peržiūros būsena buvo atnaujinta po peržiūros, skaičių. Jei per daug kartų pateiksite tą pačią apeliaciją, gali būti rodoma būsena „Viršyta apeliacijos kartojimo riba“ skirtuke „Apeliacijų istorija“ Politikos tvarkyklėje. Jei reikia pagalbos pateikiant naują apeliaciją, susisiekite su klientų palaikymo komanda.
 • Pavyko: politika, dėl kurios pateikta apeliacija, nebetaikoma jokiems skelbimams, kurie buvo peržiūrėti. Visiems šioje apeliacijoje nurodytiems jūsų skelbimams nebetaikomi politikos, dėl kurios pateikta apeliacija, apribojimai. Jei jūsų skelbimams dar taikoma politikos nuostatų, ribojančių skelbimų teikimą, pateikite apeliaciją, jei perskaitėte atitinkamą politiką ir nesutinkate su sprendimu.
 • Iš dalies pavyko: politika, dėl kurios pateikta apeliacija, nebetaikoma mažiausiai vienam skelbimui, kuris buvo peržiūrėtas. Jei jūsų skelbimams dar taikoma politikos nuostatų, ribojančių skelbimų teikimą, pateikite apeliaciją, jei perskaitėte atitinkamą politiką ir nesutinkate su sprendimu.
 • Klaida: bandykite dar kartą: apdorojant užklausą įvyko klaida. Susisiekite su palaikymo komanda.
 • Nepavyko: nė vienas iš šioje apeliacijoje nurodytų skelbimų nėra tinkamas. Peržiūrėkite „Google Ads“ politiką ir sutvarkykite skelbimus bei nukreipimo puslapius. Dažniausiai pasitaikančios apeliacijos klaidos yra šios: skelbimas neteisingai paženklintas etikete ir (kartais) apžvalgininko klaidos.
 • Tiksli kopija: apeliacija nebuvo apdorota, nes ji buvo pateikta, kol mes dar apdorojome jūsų ankstesnę apeliaciją dėl to paties skelbimų rinkinio. Susisiekite su palaikymo komanda.
 • Viršytas apeliacijų pakartotinio teikimo limitas: jei turėsime požymių, kad galbūt piktnaudžiaujate apeliacijų funkcija, sustabdysime tam tikrų apeliacijų tvarkymą, kol kreipsitės į klientų palaikymo skyrių. Pavyzdžiui, kiekvieno skelbimo apeliacijų riba yra trys kartai. Jei tris kartus nesėkmingai pateiksite apeliaciją, papildomų apeliacijų dėl to paties skelbimo nenagrinėsime. Jei vis dar manote, kad jūsų skelbimas atitinka politiką, kreipkitės į klientų palaikymo skyrių. Be to, jei per 24 valandas pateiksite per daug unikalių apeliacijų, sustabdysime papildomų apeliacijų tvarkymą per tą laikotarpį.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu