Eeskirju rikkuvate reklaamide parandamine

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Kui teil on mõni eeskirju rikkuv reklaam, tasub teil vastavad eeskirjad üle vaadata ja reklaam parandada, et seda saaks jälle esitada. Kui olete reklaami parandanud, vaatame reklaami üle ja lubame seda esitada, kui see vastab eeskirjadele. Pange tähele, et kui pole sätestatud teisiti, on eeskirjades märgitud piirangute kehtivusaeg piiramatu ning asukohapõhised piirangud on ülemaailmsed.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas teada saada, kas teie reklaam on tagasi lükatud või eeskirjadega piiratud, miks teie reklaam on tagasi lükatud või olekus Sobilik (piiratud) ning kuidas reklaame muuta ja uuesti ülevaatamiseks esitada. Lisaks saate teada, kuidas eeskirjadega seotud otsuse kohta apellatsioon esitada. DV360 reklaamide apelleerimiseks vaadake seda lehte.

Reklaamid võivad olla eeskirjadega vastavuses, kuid nendele võidakse sellegipoolest lisada eeskirjasilte.

 • Kui teie reklaamile on mõne eeskirjaga seoses lisatud silt, kuid reklaam sihib riike või piirkondi, kus need eeskirjad ei kehti, siis teie reklaami esitatakse.
  • Näide (pole ammendav). Reklaamile, millele on lisatud alkoholiteabe silt ja mis sihib USA-d, oleks määratud olek „Sobilik (piiratud)“. Reklaami esitatakse USA kasutajatele tavapäraselt, kooskõlas meie alkoholiga seotud sisu eeskirjades toodud nõuetega reklaamivõrgustikele, platvormidele ja vormingutele.
 • Kui teie reklaamile on mõne eeskirjaga seoses lisatud silt, kuid teil on nende eeskirjadega seotud reklaamide esitamiseks sertifikaat, siis teie reklaami esitatakse.
  • Näide (pole ammendav). Reklaamile, millele on lisatud keerukate spekulatiivsete finantsteenuste silt ning mida esitatakse Singapuris kontolt, millel on keerukate spekulatiivsete finantsteenuste sertifikaat Singapuri jaoks, määratakse olek „Sobilik (piiratud)“. Reklaami esitatakse kasutajatele Singapuris, eeldusel, et reklaam ja sihtleht vastavad kõigile muudele keerukate spekulatiivsete finantsteenuste juhistele.

Siiski võib juhtuda, et peate oma reklaami uuesti ülevaatamiseks esitama apellatsiooni.

 • Kui teie reklaam on tagasi lükatud teie sihtlehel esinevate probleemide tõttu, peate kõigepealt parandama sihtlehe ja seejärel esitama apellatsiooni.
 • Kui olete eeskirjad üle vaadanud ja leiate, et teie reklaam järgib eeskirju, võiksite esitada apellatsiooni.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas seda teha. Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas reklaame eeskirjade rikkumiste suhtes kontrollida ja mida reklaamide eri olekud tähendavad, lugege artiklit Reklaamide eeskirjade alusel ülevaatamise oleku kontrollimine.

Reklaamide kontrollimine eeskirjade rikkumiste suhtes

Märkus. Allolevad juhised on osa Google Adsi kasutuskogemuse uuest kujundusest. Eelmise kujunduse kasutamiseks klikkige ikoonil „Välimus“ ja tehke valik Kasuta eelmist kujundust. Kui kasutate Google Adsi eelmist versiooni, vaadake üle kiirviidete kaart või kasutage otsitava lehe leidmiseks Google Adsi ülemisel navigeerimispaneelil olevat otsinguriba.

Eeskirjade rikkumiste kontrollimine Google Adsi kontol

Reklaami või rühma oleku kontrollimine

 1. Klikkige oma Google Adsi kontol ikoonil Kampaaniad Kampaaniate ikoon.
 2. Klikkige jaotise menüüs rippmenüül Kampaaniad.
 3. Klikkige valikul Reklaamid või Reklaamirühmad.
 4. Vaadake oma reklaami või reklaamirühma praegust olekut veerust „Olek“.

Vara oleku kontrollimine

 1. Klikkige oma Google Adsi kontol ikoonil Kampaaniad Kampaaniate ikoon.
 2. Klikkige jaotise menüüs rippmenüül Varad.
 3. Klikkige valikul Varad.
 4. Vaadake oma vara praegust olekut veerust „Olek“.

Reklaami, reklaamirühma või vara kohta üksikasjaliku eeskirjadega seotud teabe vaatamine

Eeskirjade üksikasjade veerus näete teavet selle kohta, miks tagasi lükatud reklaam ei ole sobilik või miks reklaami olekuga „Sobilik (piiratud)“ esitatakse ainult teatud vaatajaskonnale. Allolevad juhised selgitavad, kuidas lisada veerg „Eeskirjade üksikasjad“ tabelisse Reklaamid, Reklaamirühmad või Varad.

 1. Klikkige oma Google Adsi konto lehel Reklaamid, Reklaamirühmad või Varad statistikatabeli kohal oleval ikoonil Veerud Pilt Google Adsi veergude ikoonist.
 2. Klikkige käsul Muuda veerge.
 3. Menüüs „Veergude muutmine“ klikkige valikul Kõik veerud.
 4. Klikkige veeru Atribuudid valikute laiendamiseks.
 5. Klikkige valikul Eeskirjade üksikasjad.
 6. Klikkige käsul Rakenda. Teie statistikatabelis ilmub veerg „Eeskirjade üksikasjad“.

Eeskirjade rikkumiste kontrollimine reklaami tagasilükkamise meilimärguande kaudu

 1. Klikkige meilis nupul Vaadake eeskirjadega seotud probleeme ja lahendage need.
 2. Klikkige käsul Kuva reklaamid, et näha eeskirjade alusel märgistatud reklaame.
 3. Vaadake reklaami või vara oleku kontrollimiseks veergu „Olek“. Iga oleku kohal kursorit hõljutades näete täpsemat selgitust eeskirjade rikkumise kohta.
 4. Klikkige reklaami parandamise kohta teabe saamiseks tagasilükkamise põhjuse all valikul Lugege eeskirju.

Reklaami parandamine

Reklaami parandamise juhised olenevad reklaami mõjutavast eeskirjade rikkumisest.

Teie reklaam ise võib olla vastuolus konkreetsete Google Adsi eeskirjadega.

 • Näide (pole ammendav). Teie reklaam lükatakse tagasi kirjavahemärkide ja sümbolite tõttu redigeerimiseeskirjade alusel, kuna reklaami pealkirjades kasutatakse korduvaid kirjavahemärke või sümboleid.

Samuti võib juhtuda, et teie sihtkohaga on probleeme.

 • Näide (pole ammendav). Teie sihtkoht hõlmab lubamatut sisu.
  • Märkus. Lisaks kõigi muude eeskirjade järgimisele peavad meie reklaamide sihtkohad olema kooskõlas meie sihtkoha nõuetega. Kui teie sihtkoha kogu sisu on eeskirjadega kooskõlas, kontrollige sihtkohta ja uurige, kas tagasilükkamise põhjustas tehniline probleem, ning tehke enne jätkamist vajalike muudatuste tegemiseks koostööd oma veebihalduriga.
   • Näide (pole ammendav). Teie sihtkoht ei tööta või sellel ei saa roomata.

Kontrollige esmalt, millised eeskirjad teie reklaami mõjutavad, ja seejärel järgige alltoodud juhiseid.

Märkus. Video- ja piltreklaamide korral vaadake üle video- ja piltreklaamide nõuded.

Kui sihtkohaga seotud eeskirjad ei mõjuta teie reklaami, järgige reklaami parandamiseks järgmisi juhiseid.

 1. Klikkige oma Google Adsi kontol ikoonil Kampaaniad Kampaaniate ikoon.
 2. Klikkige jaotise menüüs rippmenüül Kampaaniad.
 3. Klikkige valikul Reklaamid.
 4. Hõljutage kursorit reklaami või vara kohal ja klikkige valikul Muuda.
 5. Muutke reklaami või vara, et see järgiks eeskirju.
 6. Klikkige käsul Salvesta.

Teie reklaam vaadatakse automaatselt uuesti üle. Apellatsiooni olekut saate vaadata veerust „Olek“ või eeskirjahalduri kaudu.

Eeskirjadega seotud otsuse apelleerimine

Võimalus apelleerida eeskirjadega seotud otsust otse Google Adsi konto kaudu on praegu saadaval enamiku vormingute ja eeskirjade puhul.

Toetamata vormingute ja eeskirjade puhul saate eeskirjadega seotud otsused vaidlustada, kasutades vormi Tagasilükatud reklaamid ja küsimused eeskirjade kohta.

Kui olete oma reklaami ja sihtkoha parandanud või arvate, et oleme teinud vea, apelleerige eeskirjadega seotud otsus otse oma Google Adsi kontol, et taotleda ülevaatamist.

 1. Te võite konkreetse(te) reklaamirühma(de) või kampaania(te) reklaame apelleerida hulgikorras. Kui proovite apelleerida kõiki oma konto reklaame korraga, võib ülevaatuseks kuluda kauem aega.
  1. Terve kampaania apelleerimiseks järgige siin toodud juhiseid.
 2. Sama(de) reklaamirühma(de) või kampaania(te) või konto kõigi reklaamide kohta esitage apellatsioon kindlasti 24 tundi pärast eelmist apellatsiooni, et vältida apelleerimistaotluste märkimist duplikaatideks.
 3. Kui näeme viiteid selle kohta, et te võib-olla väärkasutate meie apelleerimisfunktsiooni, seiskame teatud apellatsioonide töötlemise seni, kuni võtate ühendust klienditoega. Näiteks on iga reklaami võimalik apelleerida kuni kolm korda. Kui apelleerite edutult kolm korda, ei töötle me enam sama reklaami kohta esitatud apellatsioone. Kui te siiski arvate, et teie reklaam vastab eeskirjadele, võtke ühendust klienditoega. Samuti võtke arvesse, et kui esitate 24-tunnise perioodi jooksul liiga palju üksikuid apellatsioone, seiskame selleks perioodiks lisaapellatsioonide töötlemise.
Nõuanne: põhjusega „Muudatused eeskirjadele vastamiseks on tehtud“ esitatud apellatsioonid vaatab üle süsteem ning põhjusega „Otsuse vaidlustamine“ esitatud apellatsioonid vaatavad üle meie reklaamide ülevaatajad.
 • Näide (pole ammendav). Kui olete teinud muudatusi oma sihtlehtedel, et vastata eeskirjadele, mis käsitlevad teemasid nagu „Sihtkoht ei tööta“ ja „Piiratud kasutusõigustega ravimiterminid“, tuleks teil jaotises „Apelleerimise põhjus“ teha valik „Muudatused eeskirjadele vastamiseks on tehtud“.
 • Näide (pole ammendav). Kui arvate, et oleme tagasilükkamisel teinud vea, tuleks teil jaotises „Apelleerimise põhjus“ teha valik „Otsuse vaidlustamine“.

Teil on apellatsiooni esitamiseks kolm võimalust.

Eeskirjadega seotud otsuste apelleerimine tööriista „Eeskirjahaldur“ abil

 1. Klikkige oma Google Adsi kontol tööriistaikoonil Tööriistaikoon.
 2. Klikkige jaotise menüüs rippmenüül Vigade otsimine.
 3. Klikkige valikul Eeskirjahaldur.
 4. Leidke vahekaardilt „Eeskirjadega seotud probleemid“ reklaam, mille kohta soovite apellatsiooni esitada, ja seejärel klikkige käsul Apelleeri.
 5. Tehke jaotises „Apelleerimise põhjus“ valik Otsuse vaidlustamine või Muudatused eeskirjadele vastamiseks on tehtud.
 6. Klikkige nupul Esita.

Eeskirjadega seotud otsuste apelleerimine lehel Varad

 1. Valige reklaamid, mille kohta soovite apellatsiooni esitada.
 2. Valige tabeli kohal asuvast menüüst käsk Muuda.
 3. Klikkige käsul Apelleeri.
  • Kui mõni valitud reklaam pole apelleerimiseks sobilik, kuvatakse teade, mis näitab, millised reklaamid pole sobilikud.
 4. Tehke jaotises „Apelleerimise põhjus“ valik Otsuse vaidlustamine või Muudatused eeskirjadele vastamiseks on tehtud.
 5. Valige jaotises „Apellatsiooni esitamine järgmise kohta“ reklaamid, mille kohta soovite apellatsiooni esitada.
 6. Klikkige nupul Esita.

Eeskirjadega seotud otsuste apelleerimine reklaami veeru „Olek“ kaudu

 1. Hõljutage kursorit vaidlustatava reklaami veerus „Olek“ reklaami oleku kohal ja klikkige lingil Apelleeri.
 2. Tehke jaotises „Apelleerimise põhjus“ valik Otsuse vaidlustamine või Muudatused eeskirjadele vastamiseks on tehtud.
 3. Valige jaotises „Apellatsiooni esitamine järgmise kohta“ reklaamid, mille kohta soovite apellatsiooni esitada.
 4. Klikkige nupul Esita.

Apellatsiooni oleku kontrollimine

Pärast apellatsiooni esitamist saate ülevaatuse olekut alati eeskirjahaldurist kontrollida.

 1. Klikkige oma Google Adsi kontol tööriistaikoonil Tööriistaikoon.
 2. Klikkige valikul Veaotsing ja seejärel valikul Eeskirjahaldur.
 3. Vahekaardilt „Apellatsioonide ajalugu“ leiate üksikasjad kõigi reklaamide kohta, mille kohta olete apellatsiooni esitanud.
 • Veerg „Olek“ näitab, kas apellatsioon on veel pooleli või lõpule viidud.
 • Ülevaatus on lõpetatud: teie ülevaatus on nüüd lõpule viidud. Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake veergu „Tulemused“.
 • Pooleli: teie apellatsioon on praegu ülevaatamisel. Kontrollige 24 tunni pärast uuesti.
 • Üle vaatamata: teie apellatsiooni ei vaadatud üle. Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake veergu „Tulemused“.
 • Veerus „Tulemused“ kuvatakse apellatsiooni tulemused, sealhulgas teave selle kohta, mitme reklaami eeskirjade alusel ülevaatamise olekut on pärast ülevaatust värskendatud. Kui esitate sama apellatsiooni liiga palju kordi, võite eeskirjahalduris vahekaardil „Apellatsioonide ajalugu“ näha olekut „Apellatsiooni uuesti proovimise limiit on ületatud“. Uue apellatsiooni esitamisega abi saamiseks võtke ühendust klienditoega.
 • Õnnestus: eeskirjad, mille kohta esitasite apellatsiooni, ei kehti enam ülevaadatud reklaamidele. Kõik selle apellatsiooniga seotud reklaamid on apelleeritud eeskirjade piirangutest vabastatud. Kui teie reklaamidele kehtivad veel mingid eeskirjad, mis reklaamide esitamist piiravad, esitage apellatsioon, kui olete vastavad eeskirjad läbi lugenud ja te pole otsusega nõus.
 • Õnnestus osaliselt: eeskirjad, mille kohta esitasite apellatsiooni, ei kehti enam vähemalt ühele ülevaadatud reklaamile. Kui teie reklaamidele kehtivad veel mingid eeskirjad, mis reklaamide esitamist piiravad, esitage apellatsioon, kui olete vastavad eeskirjad läbi lugenud ja te pole otsusega nõus.
 • Ilmnes viga, proovige uuesti: teie apellatsiooni töötlemisel ilmnes viga. Võtke ühendust meie tugitiimiga.
 • Ebaõnnestus: ükski selle apellatsiooniga seotud reklaam ei ole sobilik. Vaadake Google Adsi eeskirjad üle ning parandage oma reklaamid ja sihtlehed. Apellatsioonid ebaõnnestuvad sageli näiteks seetõttu, et reklaamile on lisatud õige silt, või (harvemini) ülevaataja vea tõttu.
 • Duplikaat: teie apellatsiooni pole töödeldud, kuna see esitati ajal, mil alles töötlesime teie samade reklaamidega seotud eelmist apellatsiooni. Võtke ühendust meie tugitiimiga.
 • Apellatsiooni uuesti proovimise limiit ületatud: kui näeme viiteid selle kohta, et te võib-olla väärkasutate meie apelleerimisfunktsiooni, seiskame teatud apellatsioonide töötlemise seni, kuni võtate ühendust klienditoega. Näiteks on iga reklaami võimalik apelleerida kuni kolm korda. Kui apelleerite edutult kolm korda, ei töötle me enam sama reklaami kohta esitatud apellatsioone. Kui te siiski arvate, et teie reklaam vastab eeskirjadele, võtke ühendust klienditoega. Samuti võtke arvesse, et kui esitate 24-tunnise perioodi jooksul liiga palju üksikuid apellatsioone, seiskame selleks perioodiks lisaapellatsioonide töötlemise.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü