Rettelse af annoncer med politikovertrædelser

Google provides translated versions of our Help Center, though they are not meant to change the content of our policies. The English version is the official language we use to enforce our policies. To view this article in a different language, use the language dropdown at the bottom of the page.

Hvis du har en annonce med politikovertrædelser, skal du gennemgå politikken og rette annoncen, så den kan komme til at køre igen. Når du har rettet annoncen, gennemgår vi den. Hvis den overholder vores politikker, får den lov til at køre igen. Bemærk! Begrænsninger på grund af politikovertrædelser er permanente og gælder globalt, medmindre andet er angivet.

I denne artikel kan du læse om, hvordan du finder ud af, om din annonce er afvist eller begrænset af politikken, hvorfor din annonce er afvist eller Kvalificeret (begrænset), og hvordan du redigerer dine annoncer og indsender din annonce til gennemgang igen. Du får desuden oplysninger om, hvordan du kan appellere en politikrelateret afgørelse. Hvis du vil appellere beslutninger vedrørende DV360-annoncer, kan du få flere oplysninger på denne side.

Annoncer kan modtage politiketiketter, selv om de overholder politikker.

 • Hvis din annonce er markeret for overtrædelse af en politik, men målrettet mod lande/regioner, hvor disse politikker ikke gælder, bliver din annonce stadig vist.
  • Eksempel (ikke-udtømmende): En annonce, der har fået en etiket, fordi den indeholder oplysninger om alkohol, men er målrettet mod USA, ville have statussen "Kvalificeret (begrænset)". Annoncen ville blive vist på normal vis til brugere i USA i overensstemmelse med kravene til annoncenetværk, platform og format i vores alkoholpolitik.
 • Hvis din annonce får en etiket på grund af en overtrådt politik, men du har den relevante certificering til at vise annoncer, der er berørt af den pågældende politik, bliver din annonce stadig vist.
  • Eksempel (ikke-udtømmende): En annonce, der har fået en etik på grund af komplekse spekulative finansielle produkter, men vises i Singapore fra en annonce med certificering til komplekse spekulative finansielle produkter for Singapore, vil have statussen "Kvalificeret (begrænset)". Annoncen vises til brugere i Singapore, hvis annoncen og landingssiden overholder alle andre retningslinjer for komplekse spekulative finansielle produkter.

Der kan dog være andre scenarier, hvor du er nødt til at sende en appel angående din annonce for at få den sendt til fornyet gennemgang.

 • Hvis din annonce afvises på grund af problemer på din destination, skal du rette destinationen og derefter appellere.
 • Hvis du har gennemgået politikken og mener, at din annonce overholder politikken, skal du appellere.

I denne artikel kan du læse om fremgangsmåden. Læs Tjek din annonces status vedrørende politikgennemgang for at få flere oplysninger om, hvordan du tjekker dine annoncer for politikovertrædelser, og hvad de forskellige annoncestatusser betyder.

Sådan tjekker du, om der er politikovertrædelser i annoncer

Bemærk! Nedenstående vejledning er en del af den nydesignede Google Ads-brugeroplevelse. Hvis du vil bruge det forrige design, skal du klikke på ikonet "Udseende" og vælge Brug det forrige design. Hvis du bruger den forrige version af Google Ads, kan du gennemgå oplysningerne på oversigtskortet eller bruge søgefeltet i det øverste navigationspanel i Google Ads for at finde den side, du søger efter.

Tjek på din Google Ads-konto, om der er politikovertrædelser

Tjek statussen for en annonce eller en udvidelse

 1. Klik på ikonet Kampagner Ikonet Kampagner på din Google Ads-konto.
 2. Klik på rullemenuen Kampagner i sektionsmenuen.
 3. Klik på Annoncer eller Annoncegrupper.
 4. Du kan finde den aktuelle status for din annonce eller annoncegruppe i kolonnen "Status".

Tjek status for et aktiv

 1. Klik på ikonet Kampagner Ikonet Kampagner på din Google Ads-konto.
 2. Klik på rullemenuen Aktiver på sektionsmenuen.
 3. Klik på Aktiver.
 4. Du kan se den aktuelle status for dit aktiv i kolonnen "Status".

Tjek detaljerede politikoplysninger for en annonce, en annoncegruppe eller et aktiv

I kolonnen "Info om politik" kan du se oplysninger om, hvorfor en afvist annonce ikke er kvalificeret, eller hvorfor visningen af en annonce med statussen "Kvalificeret (begrænset)" er begrænset til en bestemt målgruppe. Du kan føje kolonnen "Info om politik" til tabellen Annoncer, Annoncegrupper eller Aktiver ved at følge trinnene nedenfor.

 1. Fra tabellen på siden Annoncer, Annoncegrupper eller Aktiver på din Google Ads-konto, skal du klikke på ikonet Kolonner Et billede af Google Ads-kolonneikonet over statistiktabellen.
 2. Klik på Rediger kolonner.
 3. I menuen "Rediger kolonner" skal du klikke på Alle kolonner.
 4. Klik for at udvide valgmulighederne i kolonnen Attributter.
 5. Klik på Info om politik.
 6. Klik på Anvend. Kolonnen "Info om politik" vises nu i din statistiktabel.

Tjek, om der er politikovertrædelser, i en mailnotifikation vedrørende afviste annoncer

 1. Klik på knappen Se og ret politikrelaterede problemer i mailen.
 2. Klik på Se annoncer for den markerede politik.
 3. Gennemgå kolonnen "Status" for at se statussen for en annonce eller et aktiv. Hvis du holder markøren over hver status, kan du se en mere detaljeret forklaring af politikovertrædelsen.
 4. Klik på Læs politikken under årsagen til afvisningen for at få flere oplysninger om, hvordan du løser problemet med annoncen.

Ret din annonce

Du skal tage forskellige skridt for at løse problemer med din annonce, alt efter hvilken politikovertrædelse der påvirker din annonce.

Det kan være, at selve din annonce ikke overholder specifikke Google Ads-politikker:

 • For eksempel (ikke-udtømmende): Din annonce er afvist på grund af tegnsætning og symboler i henhold til de redaktionelle politikker, fordi der blev brugt gentagne tegn eller symboler i annonceoverskrifterne.

Der kan også være problemer med din destination:

 • For eksempel (ikke-udtømmende): Din destination har indhold, der ikke er tilladt.
  • Bemærk! Ud over at overholde alle andre politikker skal annoncedestinationer også overholde vores krav vedrørende destination. Hvis alt indholdet på din destination overholder kravene, skal du tjekke din destination for at finde ud af, om afvisningen af annoncen skyldes et teknisk problem, og foretage de nødvendige ændringer i samarbejde med din webmaster, før du fortsætter.
   • For eksempel (ikke-udtømmende): Din destination fungerer ikke eller kan ikke crawles.

Tjek, hvilken politik din annonce overtræder, og følg derefter den relevante fremgangsmåde nedenfor.

Bemærk! For video- eller billedannoncer skal du gennemgå kravene vedrørende video- og billedannoncer.

Hvis din annonce ikke påvirkes af politikker, der er relateret til destinationen, kan du følge disse trin for at løse problemer med annoncen:

 1. Klik på ikonet Kampagner Ikonet Kampagner på din Google Ads-konto.
 2. Klik på rullemenuen Kampagner i sektionsmenuen.
 3. Klik på Annoncer.
 4. Hold markøren over annoncen eller aktivet, og klik på Rediger.
 5. Rediger annoncen eller aktivet, så politikken overholdes.
 6. Klik på Gem.

Din annonce bliver automatisk gennemgået igen. Du kan tjekke status for din appel ved at gennemgå kolonnen "Status" eller bruge Politikadministrator.

Indsend en appel vedrørende en politikrelateret afgørelse

Muligheden for at indsende en appel vedrørende en politikrelateret afgørelse direkte fra din Google Ads-konto er nu tilgængelig for de fleste formaters og politikkers vedkommende.

Hvad angår formater og politikker, der ikke understøttes, kan du bestride politikrelaterede afgørelser via formularen Spørgsmål vedrørende politikker og afviste annoncer.

Hvis du har løst problemer med din annonce og destination eller mener, at vi har lavet en fejl, kan du appellere den politikrelaterede afgørelse direkte fra din Google Ads-konto for at anmode om en gennemgang.

 1. Du kan appellere flere annoncer samtidig for specifikke annoncegrupper eller kampagner. Hvis du prøver at appellere alle annoncer på din konto på én gang, kan det tage længere tid at gennemgå din appel.
  1. Følg vejledningen her for at indsende en appel for hele kampagnen.
 2. Du skal også sørge for, at en appel vedrørende de samme annoncegrupper eller kampagner eller for alle annoncer på din konto bliver indsendt mindst 24 timer efter den foregående appel for at undgå, at appelanmodninger bliver markeret som dubletter.
 3. Hvis der er indikationer på, at du misbruger vores appelfunktion, suspenderer vi behandlingen af visse appeller, indtil du kontakter kundesupport. For eksempel kan der kun appelleres 3 gange for hver annonce. Hvis du appellerer 3 gange uden held, behandler vi ikke flere appeller vedrørende den samme annonce. Hvis du stadig mener, at din annonce overholder den relevante politik, kan du kontakte kundesupport. Hvis du indsender for mange unikke appeller inden for et tidsrum på 24 timer, suspenderer vi derudover behandlingen af yderligere appeller inden for dette tidsrum.
Tip! Appeller, der foretages via "Har foretaget ændringer for at overholde politikken", bliver gennemgået af systemet. Hvis du bruger "Bestrider beslutningen", bliver appellen gennemgået af vores annoncetestere.
 • Eksempel (ikke eneste mulighed): Hvis du har foretaget ændringer på dine landingssider for at overholde politikker som f.eks. "Destinationen fungerer ikke" eller "Lægemiddelsbetegnelse underlagt begrænsninger", skal du bruge "Årsag til appel".
 • Eksempel (ikke eneste mulighed): Hvis du mener, at vi har afvist en annonce ved en fejl, skal du vælge "Bestrider beslutningen" under "Årsag til appel".

Herfra har du 3 muligheder for at indsende en appel:

Sådan appellerer du politikrelaterede afgørelser fra "Politikadministrator"

 1. Klik på ikonet Værktøjer Værktøjsikon på din Google Ads-konto.
 2. Klik på rullemenuen Fejlfinding i sektionsmenuen.
 3. Klik på Politikadministrator.
 4. På fanen "Politikrelaterede problemer" skal du finde den annonce, du vil appellere, og derefter klikke på Send appel.
 5. Vælg Bestrider beslutningen eller Har foretaget ændringer for at overholde politikken under "Årsag til appel".
 6. Klik på Send.

Sådan appellerer du politikrelaterede afgørelser fra siden Aktiver

 1. Vælg de annoncer, du vil indsende en appel vedrørende.
 2. Vælg Rediger i menuen foroven.
 3. Klik på Send appel.
  • Hvis en eller flere af de valgte annoncer ikke er kvalificerede til, at der kan indsendes en appel, vises der en meddelelse om, hvilke annoncer det drejer sig om.
 4. Vælg Bestrider beslutningen eller Har foretaget ændringer for at overholde politikken under "Årsag til appel".
 5. Vælg de annoncer, du vil indsende en appel vedrørende, under "Appellér følgende".
 6. Klik på Send.

Sådan appellerer du politikrelaterede afgørelser fra kolonnen "Status" for en annonce

 1. I kolonnen "Status" for den annonce, du vil appellere, skal du holde markøren over annoncens status og klikke på Appellér.
 2. Vælg Bestrider beslutningen eller Har foretaget ændringer for at overholde politikken under "Årsag til appel".
 3. Vælg de annoncer, du vil indsende en appel vedrørende, under "Appellér følgende".
 4. Klik på Send.

Tjek appelstatus

Når du har appelleret, kan du altid tjekke status for gennemgangen af din appel i Politikadministrator.

 1. Klik på ikonet Værktøjer Ikonet Værktøjer på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Fejlfinding, og klik derefter på Politikadministrator.
 3. På fanen "Appelhistorik" finder du oplysninger om alle de annoncer, du har appelleret.
 • Kolonnen "Status" viser, om appellen stadig er i gang eller er fuldført.
 • Gennemgangen er fuldført: Gennemgangen af din appel er fuldført. Gennemgå kolonnen "Resultater" for at få flere oplysninger.
 • I gang: Din appel er under gennemgang. Tjek status igen, når der er gået 24 timer.
 • Ikke gennemgået: Din appel er endnu ikke gennemgået. Gennemgå kolonnen "Resultater" for at få flere oplysninger.
 • Kolonnen "Resultater" viser resultaterne af appellen, herunder det antal annoncer, hvor statussen for politikgennemgangen blev opdateret efter gennemgangen. Hvis du indsender den samme appel for mange gange, får du muligvis vist statusmeddelelsen "Maksimumgrænsen for antal appeller er overskredet" på fanen Appelhistorik i Politikadministrator. Kontakt kundesupport for at få hjælp til at indsende en ny appel.
 • Problem løst: De annoncer, der blev gennemgået efter indsendelse af appel, overtræder ikke længere politikken. Begrænsningen er ophævet for alle de annoncer, der er omfattet af appellen. Hvis dine annoncer overtræder andre politikker, og der som følge heraf er blevet indført begrænset annoncevisning, kan du indsende en appel, hvis du har læst den relevante politik og er uenig i afgørelsen.
 • Delvist gennemført: Mindst én af de annoncer, der blev gennemgået efter indsendelse af appellen, overtræder ikke længere politikken. Hvis dine annoncer overtræder andre politikker, og der som følge heraf er blevet indført begrænset annoncevisning, kan du indsende en appel, hvis du har læst den relevante politik og er uenig i afgørelsen.
 • Fejl! Prøv igen: Der opstod en fejl ved behandlingen af din anmodning. Kontakt vores supportteam.
 • Mislykket: Alle annoncerne i denne appel overtræder stadig politikken. Gennemgå Google Ads-politikkerne, og løs problemerne med dine annoncer og landingssider. Almindelige årsager til, at appellen mislykkes, kan f.eks. være, at etiketten, der anvendes på annoncen, er korrekt, og (lejlighedsvist) fejl, der begås af annoncetestere.
 • Dublet: Din appel er ikke blevet behandlet, da den blev indsendt, mens vi var i gang med at behandle din tidligere appel for den samme gruppe annoncer. Kontakt vores supportteam.
 • Der er foretaget for mange gentagne forsøg på at appellere: Hvis der er indikationer på, at du misbruger vores appelfunktion, suspenderer vi behandlingen af visse appeller, indtil du kontakter kundesupport. For eksempel kan der kun appelleres 3 gange for hver annonce. Hvis du appellerer 3 gange uden held, behandler vi ikke flere appeller vedrørende den samme annonce. Hvis du stadig mener, at din annonce overholder den relevante politik, kan du kontakte kundesupport. Hvis du indsender for mange unikke appeller inden for et tidsrum på 24 timer, suspenderer vi derudover behandlingen af yderligere appeller inden for dette tidsrum.

Relateret link

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu