Oprava reklam s porušením zásad

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Pokud máte reklamu, která porušuje zásady, je třeba si je projít a reklamu opravit, aby se znovu začala zobrazovat. My ji po opravě zkontrolujeme, a pokud bude v souladu se zásadami, její spuštění povolíme. Pokud není uvedeno jinak, jsou omezení daná zásadami trvalá a teritoriální omezení celosvětově platná.

V tomto článku se dozvíte, jak zjistit, zda byla reklama zamítnuta nebo omezena zásadami, proč je reklama ve stavu Zamítnuto nebo Aktivní (s omezením) a jak reklamy upravit a znovu odeslat ke kontrole. Dozvíte se také, jak se lze proti rozhodnutí o porušení zásad odvolat. Pokud se chcete odvolat ve věci reklam ve službě DV360, podívejte se na tuto stránku.

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Může se stát, že reklamy zásadám vyhovují, a přesto jsou opatřeny štítky zásad.

 • Pokud vaše reklama takový štítek dostane, ale cílí na země či oblasti, na které se tyto zásady nevztahují, bude se zobrazovat.
  • Příklad (nejde o úplný výčet): Reklama označená jako „Informace o alkoholu“ a cílící na USA bude mít stav „Aktivní (s omezením)“. Uživatelům ve Spojených státech se bude normálně zobrazovat v souladu s požadavky na reklamní síť, platformu a formát podle zásad týkajících se alkoholu.
 • Jestliže je reklama opatřena štítkem zásad a vy jste k zobrazování reklam spadajících pod příslušné zásady náležitě certifikováni, bude se reklama zobrazovat.
  • Příklad (nejde o úplný výčet): Reklama se štítkem Komplexní spekulativní finanční produkty, zobrazovaná v Singapuru účtem s certifikací k propagaci komplexních spekulativních finančních produktů v Singapuru, bude mít stav „Aktivní (s omezením)“. Reklama se bude zobrazovat uživatelům v Singapuru, pokud bude, včetně své vstupní stránky, vyhovovat všem ostatním pravidlům pro komplexní spekulativní finanční produkty.

Může se ale stát, že bude nutné podat odvolání a reklamy nechat projít důkladnější kontrolou.

 • Pokud byla reklama zamítnuta kvůli problémům s cílovou stránkou, budete muset cílovou stránku nejprve opravit a pak podat odvolání.
 • Když se budete po pročtení příslušných zásad domnívat, že reklama je s nimi v souladu, bude potřeba podat odvolání.

V tomto článku se také dozvíte, jak to provést. Další informace o tom, jak zkontrolovat, zda reklamy neporušují zásady, a co znamenají různé stavy, najdete v článku Zjištění stavu kontroly dodržování zásad u vašich reklam.

Jak zkontrolovat, zda reklamy neporušují zásady

Přímo v účtu Google Ads:

 1. V účtu Google Ads přejděte na stránku Reklamy a podklady.
 2. Klikněte na ikonu sloupce Obrázek ikony sloupců v Google Ads nad tabulkou statistik Google Ads a poté na možnost Upravit sloupce.
 3. V tabulkovém zobrazení klikněte na Přidružení.
 4. V části Atributy zaškrtněte políčko vedle položky Podrobnosti o zásadách.
 5. Klikněte na Použít.

Případně můžete začít v e-mailovém oznámení, v němž jsme vás o zamítnutí příslušné reklamy informovali:

 1. V e-mailu klikněte na tlačítko „Zobrazit a opravit problémy se zásadami“.
 2. Klikněte na Zobrazit reklamy u zásad, kde chcete řešit problémy.
 3. Stav reklamy nebo podkladu najdete ve sloupci Stav. Pokud na určitý stav umístíte ukazatel myši, zobrazí se podrobnější vysvětlení daného porušení zásad.
 4. Kliknutím na možnost Přečtěte si zásady pod důvodem zamítnutí zobrazíte pokyny, jak reklamu opravit.

Oprava reklamy

Postup opravy reklamy se liší podle druhu porušení zásad. Vaše reklama nemusí být v souladu s určitými zásadami Google Ads (například těmi publikačními) nebo se nějaký problém může objevit u cílové stránky, která třeba nemusí fungovat nebo se na ní může nacházet nepovolený obsah. Nejprve je třeba zjistit, které zásady reklama porušuje, a pak postupovat podle pokynů níže.

Fix a disapproved instructional grpahic

Pokud reklama porušuje zásady, které se netýkají cílové stránky, můžete ji opravit takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Přejděte na stránku Reklamy a podklady a najděte reklamu nebo podklad, které chcete opravit.
  Poznámka: Některé zásady se týkají cílů reklam. Jestliže vaše reklama podmínky zásad splňuje, zkontrolujte svůj cíl a zjistěte, zda příčinou zamítnutí není ten. Pokud ano, proveďte potřebné úpravy, než budete pokračovat dál.
 3. Umístěte kurzor nad reklamu či podklad a klikněte na Upravit.
 4. Upravte reklamu či podklad tak, aby byly v souladu s našimi zásadami.
 5. Klikněte na Uložit. Reklamu znovu zkontrolujeme. Její aktuální stav najdete na stránce Reklamy a podklady.

Odvolání proti rozhodnutí ve věci zásad

Možnost odvolat se proti rozhodnutí o porušení zásad přímo z účtu Google Ads je k dispozici u nejčastěji používaných formátů a zásad.

U nepodporovaných formátů a zásad můžete námitku proti rozhodnutí podat pomocí formuláře Dotazy ohledně zásad a zamítnutých reklam.

Pokud jste reklamu a cílovou stránku opravili nebo jste přesvědčeni, že jsme se dopustili chyby, odvolejte se proti rozhodnutí přímo z účtu Google Ads a vyžádejte si kontrolu.

 1. Lze se odvolat i pro celou skupinu reklam v rámci jedné či více reklamních sestav nebo jedné či více kampaní. Pokud odvolání podáte současně pro všechny reklamy v účtu, může kontrola trvat déle.
  1. Jestliže chcete podat odvolání pro celou kampaň, postupujte podle těchto pokynů.
 2. Dbejte také na to, abyste odvolání pro stejné reklamní sestavy či kampaně nebo pro všechny reklamy v účtu provedli nejméně 24 hodin po předchozím odvolání. Jinak hrozí, že bude nové odvolání považováno za duplicitní.
 3. Pokud budeme mít podezření, že možnost odvolání zneužíváte, pozastavíme zpracování některých odvolání, dokud nekontaktujete zákaznickou podporu. Například pro každou reklamu existuje limit tří odvolání. Jestliže se třikrát neúspěšně odvoláte, nebudeme se už dalšími odvoláními týkajícími se stejné reklamy zabývat. Pokud budete přesto přesvědčeni, že reklama našim zásadám vyhovuje, kontaktujte zákaznickou podporu. Kromě toho, pokud během 24 hodin podáte příliš mnoho různých odvolání, pozastavíme zpracování dalších odvolání v tomto období.
Tip: Odvolání provedená prostřednictvím možnosti „Reklama byla upravena tak, aby splňovala zásady“ jsou kontrolovány systémem, zatímco pokud použijete možnost „Námitka proti rozhodnutí“, budou se odvoláním zabývat naši kontroloři reklam.
 • Příklad (nejde o úplný výčet): Důvod odvolání „Reklama byla upravena tak, aby splňovala zásady“ zvolte v případě, že jste upravili vstupní stránky tak, aby vyhovovaly zásadám (třeba u porušení zásad Nefunkční cílová stránka nebo Omezený farmaceutický termín).
 • Příklad (nejde o úplný výčet): Důvod odvolání „Námitka proti rozhodnutí“ zvolte v případě, že bylo podle vašeho názoru zamítnutí chybou z naší strany.

Odvolání lze podat třemi způsoby.

Podání odvolání proti rozhodnutím v souvislosti se zásadami ve Správci zásad

 1. účtu Google Ads klikněte v pravém horním rohu na ikonu klíče Tools Icon.
 2. V části Nastavení klikněte na Správce zásad.
 3. Na kartě Problémy se zásadami jsou uvedeny podrobnosti o všech reklamách, u nichž bylo zjištěno porušení zásad.
 4. Klikněte na Odvolat se.
 5. Pokud u některých z vybraných reklam odvolání podat nelze, systém vám to oznámí.
 6. V části Důvod odvolání vyberte možnost Námitka proti rozhodnutí nebo Reklama byla upravena tak, aby splňovala zásady.
 7. V části „Podat odvolání u těchto položek“ vyberte reklamy, kterých se má odvolání týkat.
 8. Klikněte na Odeslat.

Pokud budete chtít využít jednu ze dvou dalších metod odvolání, klikněte nejprve v nabídce stránek na levé straně účtu Google Ads na Reklamy a podklady.

Podání odvolání proti rozhodnutím v souvislosti se zásadami z tabulky Reklamy a podklady

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


 1. Vyberte reklamy, kterých se vaše odvolání týká.
 2. V nabídce nahoře vyberte možnost Upravit.
 3. Klikněte na Odvolat se.

  Pokud u některých z vybraných reklam odvolání podat nelze, systém vám to oznámí.

 4. V části Důvod odvolání vyberte možnost Námitka proti rozhodnutí nebo Reklama byla upravena tak, aby splňovala zásady.
 5. V části „Podat odvolání u těchto položek“ vyberte reklamy, kterých se má odvolání týkat.
 6. Klikněte na Odeslat.

Odvolání proti rozhodnutí ohledně zásad ze sloupce Stav příslušné reklamy

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


 1. Ve sloupci Stav u reklamy, ke které chcete podat odvolání, umístěte ukazatel myši nad její stav a klikněte na Odvolat se.
 2. V části Důvod odvolání vyberte možnost Námitka proti rozhodnutí nebo Reklama byla upravena tak, aby splňovala zásady.
 3. V části „Podat odvolání u těchto položek“ vyberte reklamy, kterých se má odvolání týkat.
 4. Klikněte na Odeslat.

Kontrola stavu odvolání

Po podání odvolání se na aktuální stav kontroly můžete podívat ve Správci zásad.

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu klíče Tools Icon.
 2. Klikněte na Odstraňování problémů a pak na Správce zásad.
 3. Na kartě Historie odvolání najdete podrobnosti o všech reklamách, u kterých bylo podáno odvolání.
 • Ve sloupci Stav je uvedeno, zda se odvolání stále zpracovává, nebo je vyřešeno.
 • Kontrola dokončena: Odvolání bylo vyřešeno. Podrobnosti najdete ve sloupci Výsledky.
 • Probíhá: Odvolání se zpracovává. Zkuste se sem podívat znovu za 24 hodin.
 • Nezkontrolováno: Odvolání nebylo zpracováno. Podrobnosti najdete ve sloupci Výsledky.
 • Ve sloupci Výsledky uvidíte výsledek odvolání včetně počtu reklam, u nichž se stav po kontrole dodržování zásad změnil. Pokud překročíte přípustný počet podání stejného odvolání, zobrazí se ve Správci zásad na kartě Historie odvolání stav Překročení povoleného počtu pokusů o odvolání. Obraťte se na zákaznickou podporu, která vám s podáním nového odvolání pomůže.
 • Úspěšné: Odvolání proti rozhodnutí o porušení zásad bylo přijato u všech kontrolovaných reklam. Všechny reklamy, kterých se toto odvolání týkalo, už v tomto ohledu nejsou nijak omezeny. Pokud jsou u reklam uvedena další porušení zásad, kvůli nimž se reklamy nemohou zobrazovat, projděte si příslušné zásady a případně se proti rozhodnutí odvolejte.
 • Částečně úspěšné: Odvolání proti rozhodnutí o porušení zásad bylo přijato alespoň u jedné kontrolované reklamy. Pokud jsou u reklam uvedena další porušení zásad, kvůli nimž se reklamy nemohou zobrazovat, projděte si příslušné zásady a případně se proti rozhodnutí odvolejte.
 • Chyba, zkuste to znovu: Při zpracování požadavku došlo k chybě. Obraťte se na tým podpory.
 • Nezdařilo se: U těchto reklam nelze odvolání podat. Projděte si zásady Google Ads a opravte reklamy a vstupní stránky. Mezi časté důvody, proč je odvolání zamítnuto, patří správnost předchozího rozhodnutí o porušení zásad a (zřídka) i chyby kontrolorů.
 • Duplicitní: Odvolání jsme nepřijali, protože jsme u této skupiny reklam ještě nedokončili zpracování toho předchozího. Obraťte se na tým podpory.
 • Překročen limit počtu opakovaných odvolání: Pokud budeme mít podezření, že možnost odvolání zneužíváte, pozastavíme zpracování některých odvolání, dokud nekontaktujete zákaznickou podporu. Například pro každou reklamu existuje limit tří odvolání. Jestliže se třikrát neúspěšně odvoláte, nebudeme se už dalšími odvoláními týkajícími se stejné reklamy zabývat. Pokud budete přesto přesvědčeni, že reklama našim zásadám vyhovuje, kontaktujte zákaznickou podporu. Kromě toho, pokud během 24 hodin podáte příliš mnoho různých odvolání, pozastavíme zpracování dalších odvolání v tomto období.

Související odkaz

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
4340142579133565031
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067