Διόρθωση σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την αντιγραφή και επικόλληση λογαριασμών, καμπανιών, ομάδων διαφημίσεων, διαφημίσεων και λέξεων-κλειδιών

Μπορείτε να αντιγράψετε στοιχεία του λογαριασμού σας στο Google Ads, όπως λέξεις-κλειδιά, αρνητικές λέξεις-κλειδιά, διαφημίσεις, ομάδες διαφημίσεων, καμπάνιες και είδη κοινού. Ωστόσο, κατά την αντιγραφή και επικόλληση αυτών των στοιχείων λογαριασμού, ενδέχεται ορισμένες φορές να εμφανίζεται το μήνυμα "Τέθηκε σε παύση λόγω σφαλμάτων συστήματος".

Σε αυτό το άρθρο παρέχονται γενικές οδηγίες για την αντιμετώπιση αυτών των σφαλμάτων, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι έχετε ήδη συνδεθεί στον λογαριασμό σας στο Google Ads, όταν προκύπτουν τα συγκεκριμένα σφάλματα.

Τρόπος διόρθωσης σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την αντιγραφή και επικόλληση στοιχείων του λογαριασμού σας

 1. Διαβάστε την περιγραφή του σφάλματος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα "Τέθηκε σε παύση λόγω σφάλματος συστήματος".
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών.
 3. Στη σελίδα Λεπτομέρειες, αναζητήστε στη στήλη Αλλαγή την ενέργεια αντιγραφής και επικόλλησης που επιχειρήσατε να πραγματοποιήσετε για μια συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων.
 4. Διαβάστε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Κατάσταση, για να βρείτε στοιχεία σχετικά με τις διορθώσεις τις οποίες πρέπει να πραγματοποιήσετε στην καμπάνια σας.
 5. Στη στήλη Καμπάνια, κάντε κλικ στο όνομα της συνδεδεμένης καμπάνιας.
 6. Αντιμετωπίστε τα ζητήματα στη συγκεκριμένη καμπάνια ή ελέγξτε την οντότητα την οποία αντιγράψατε, για να βεβαιωθείτε ότι αντικατοπτρίζει αυτό που είχατε κατά νου.

  Αν θεωρείτε ότι το σφάλμα είναι μικρό, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οντότητα χαμηλότερου επιπέδου.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι αντιγράφετε και επικολλάτε μία από τις καμπάνιες σας, αλλά, στη συνέχεια, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος. Σύμφωνα με αυτό, η συγκεκριμένη καμπάνια σχετίζεται με μια λίστα κοινού που έχει καταργηθεί και δεν μπορεί να συνδεθεί με την καμπάνια που μόλις επικολλήσατε. Δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το σφάλμα:

 1. Διαβάστε την περιγραφή του σφάλματος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα "Τέθηκε σε παύση λόγω σφάλματος συστήματος".
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών.
 3. Στη σελίδα Λεπτομέρειες, αναζητήστε στη στήλη Αλλαγή την ενέργεια αντιγραφής και επικόλλησης που επιχειρήσατε να πραγματοποιήσετε για το κοινό της συγκεκριμένης καμπάνιας.
 4. Στη στήλη Κατάσταση, βλέπετε ότι το κοινό που συνδέεται με την αρχική σας καμπάνια έχει καταργηθεί και δεν μπορεί να συσχετιστεί με την καμπάνια που επικολλήσατε. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε είτε να δημιουργήσετε ένα νέο κοινό είτε να συνδέσετε ένα υπάρχον κοινό που θα λειτουργούσε για την καμπάνια που επικολλήσατε.
 5. Στη στήλη Καμπάνια, κάντε κλικ στο όνομα της συνδεδεμένης καμπάνιας.
 6. Για αυτήν την καμπάνια, μπορείτε είτε να δημιουργήσετε ένα νέο κοινό είτε να συνδέσετε ένα υπάρχον κοινό που μπορεί να συσχετιστεί με μια νέα καμπάνια.
 7. Ενεργοποιήστε την καμπάνια που έχει τεθεί σε παύση. 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας