ลิงก์บัญชี Google Ads กับวงเงินเครดิตที่มีอยู่

โปรดทำตามขั้นตอน 3 ขั้นที่ระบุต่อไปนี้เพื่อลิงก์บัญชี Google Ads กับวงเงินเครดิตที่มีอยู่ โดยต้องทำให้ครบทุกขั้นตอน

1. ลิงก์บัญชี Google Ads กับบัญชีดูแลจัดการ 

คุณจะลิงก์บัญชี Google Ads กับวงเงินเครดิตที่มีอยู่ได้ก็ต่อเมื่อบัญชีนั้นลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (หรือ MCC)

บัญชี Google Ads ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ (หรือ MCC) หรือยัง

2. ให้สิทธิ์ MCC ใช้วงเงินเครดิต 

เพื่อความปลอดภัย คุณจำเป็นต้องให้สิทธิ์การใช้วงเงินเครดิตแก่บัญชีดูแลจัดการ Google Ads (หรือ MCC) จึงจะลิงก์บัญชี Google Ads กับวงเงินเครดิตนั้นได้ เมื่อได้รับสิทธิ์ให้ใช้วงเงินเครดิตแล้ว บัญชีดูแลจัดการ Google Ads (หรือ MCC) จะเชื่อมโยงบัญชีย่อยทั้งหมดกับวงเงินเครดิตดังกล่าวได้เอง 

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจากทีมสนับสนุนของ Google Ads เมื่อเรายืนยันการให้สิทธิ์ โปรดรอ 1 สัปดาห์เพื่อให้คำขอได้รับการดำเนินการ คุณได้ให้สิทธิ์การใช้วงเงินเครดิตแก่บัญชีดูแลจัดการ Google Ads โดยการส่งคำขอนี้และได้รับอีเมลยืนยันจากทีมสนับสนุนของ Google Ads แล้วหรือยัง

 • หากทำแล้ว โปรดไปที่ขั้นตอนที่ 3
 • หากยัง คุณต้องให้สิทธิ์บัญชีดูแลจัดการ Google Ads ในการใช้วงเงินเครดิตเพื่อดำเนินการต่อและลิงก์บัญชี Google Ads กับวงเงินเครดิตที่มีอยู่ โดยกรอกคำขอนี้เพื่อขอการให้สิทธิ์ ทีมสนับสนุนของ Google Ads ก็จะจัดการคำขอให้

หากไม่แน่ใจว่ายื่นคำขอให้สิทธิ์การใช้วงเงินเครดิตที่ระบุแก่บัญชีดูแลจัดการ Google Ads แล้วหรือยัง โปรดขอการให้สิทธิ์อีกครั้ง

โปรดทราบ: คุณต้องกรอกคำขอขณะที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของผู้ติดต่อหลัก หรืออีเมลที่มีโดเมนเดียวกันกับของผู้ติดต่อหลักของวงเงินเครดิตดังกล่าว เช่น หากผู้ติดต่อหลักของวงเงินเครดิตคือ admin@ExampleCompany.com ผู้กรอกคำขอก็จะต้องใช้อีเมลที่เป็น @ExampleCompany.com

3. ลิงก์บัญชี Google Ads ที่มีการจัดการกับวงเงินเครดิต

ตอนนี้คุณลิงก์บัญชีย่อยทั้งหมดที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (หรือ MCC) ที่ได้รับอนุญาตกับวงเงินเครดิตเองได้แล้ว 

ลิงก์บัญชี Google Ads กับวงเงินเครดิตโดยใช้วิธีการต่อไปนี้

3.1 ลิงก์บัญชี Google Ads ที่สร้างใหม่กับวงเงินเครดิตที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ต้องการลิงก์กับวงเงินเครดิต ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบหรือระดับมาตรฐานใน MCC ที่คุณให้สิทธิ์ในขั้นตอนที่ 2
 2. คลิก "เครื่องมือ" และใต้ "การเรียกเก็บเงิน" ให้เลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน
 3. เลือกวิธีการชำระเงิน
 4. เลือกประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินของโปรไฟล์การชำระเงินที่จะเป็นเจ้าของบัญชี Google Ads
 5. ใส่รหัสโปรไฟล์การชำระเงินของวงเงินเครดิต หรือชื่อตามกฎหมายของบริษัทที่ลงทะเบียนวงเงินเครดิต
 6. ตรวจสอบว่าผู้ติดต่อหลักของวงเงินเครดิตให้สิทธิ์การลิงก์วงเงินเครดิตกับบัญชี Google Ads ด้วยการยอมรับการให้สิทธิ์ที่ได้รับในอีเมลนั้น


3.2 การลิงก์บัญชี Google Ads ที่ใช้งานอยู่แล้วกับวงเงินเครดิตที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ต้องการลิงก์กับวงเงินเครดิต ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบหรือระดับมาตรฐานใน MCC ที่คุณให้สิทธิ์ในขั้นตอนที่ 2
 2. คลิกเครื่องมือ และใต้ "การเรียกเก็บเงิน" ให้เลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน
 3. เลือกการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงิน แล้วคลิกเปลี่ยนผู้ชำระเงิน
 4. เลือกวันที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
 5. เลือกประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินของโปรไฟล์การชำระเงิน (ของวงเงินเครดิต) ที่จะเป็นเจ้าของบัญชี Google Ads
 6. ใส่รหัสโปรไฟล์การชำระเงินของวงเงินเครดิต หรือชื่อตามกฎหมายของบริษัทที่ลงทะเบียนวงเงินเครดิต
 7. ตรวจสอบว่าผู้ติดต่อหลักของวงเงินเครดิตให้สิทธิ์การลิงก์วงเงินเครดิตกับบัญชี Google Ads ด้วยการยอมรับการให้สิทธิ์ที่ได้รับในอีเมลนั้น
หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของกระบวนการนี้แล้ว คุณกรอกฟอร์มนี้ได้หากต้องการขอให้ทีมสนับสนุนของ Google Ads ลิงก์บัญชี Google Ads กับวงเงินเครดิตที่มีอยู่ในนามของคุณ โปรดทราบว่าเราจะดำเนินการตามคำขอไม่ได้หากคุณส่งฟอร์มดังกล่าวก่อนทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนเสร็จ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว