Połączenie konta Google Ads z istniejącym limitem kredytowym

Aby połączyć konto Google Ads z istniejącym limitem kredytowym, wykonaj trzy opisane niżej kroki (wszystkie kroki są wymagane).

1. Połącz konto Google Ads z kontem menedżera 

Aby połączyć konto Google Ads z istniejącym limitem kredytowym, konto musi być połączone z kontem menedżera Google Ads (kontem MCK).

Czy Twoje konto Google Ads jest połączone z kontem menedżera (kontem MCK)?

2. Upoważnij swoje konto MCK do korzystania z limitu kredytowego 

Ze względów bezpieczeństwa, aby połączyć konto Google Ads z limitem kredytowym, jego konto menedżera Google Ads (konto MCK) musi mieć uprawnienia do korzystania z tego limitu kredytowego. Po uzyskaniu upoważnienia do korzystania z limitu kredytowego konto menedżera Google Ads (konto MCK) będzie mogło samodzielnie połączyć wszystkie swoje subkonta z tym limitem. 

Po zatwierdzeniu upoważnienia otrzymasz odpowiedniego e-maila od zespołu pomocy Google Ads. Odczekaj tydzień na przetworzenie wniosku. Czy Twoje konto menedżera Google Ads jest już upoważnione do korzystania z limitu kredytowego (ten wniosek został wypełniony i przyszedł e-mail z potwierdzeniem od zespołu pomocy Google Ads)?

 • Jeśli tak, przejdź do kroku 3.
 • Jeśli nie, aby kontynuować i połączyć konto Google Ads z istniejącym limitem kredytowym, musisz upoważnić konto menedżera Google Ads do korzystania z tego limitu kredytowego. Aby poprosić o upoważnienie, możesz wypełnić wniosek, który zostanie przesłany do zespołu pomocy Google Ads.

Jeśli nie masz pewności, czy wniosek o upoważnienie konta menedżera Google Ads do korzystania z określonego limitu kredytowego został już złożony, ponownie poproś o upoważnienie.

Pamiętaj: wniosek musi zostać wypełniony po zalogowaniu się za pomocą adresu e-mail głównej osoby kontaktowej lub adresu e-mail znajdującego się w tej samej domenie, z której pochodzi adres głównej osoby kontaktowej powiązanej z limitem kredytowym. Jeśli na przykład adres e-mail głównej osoby kontaktowej powiązanej z limitem kredytowym to admin@PrzykladowaFirma.pl, wniosek musi zostać wypełniony przez osobę posługującą się adresem e-mail znajdującym się w domenie @PrzykladowaFirma.pl.

3. Połącz zarządzane przez siebie konta Google Ads z limitem kredytowym

Teraz możesz samodzielnie połączyć z limitem kredytowym wszystkie subkonta powiązane z upoważnionym kontem menedżera Google Ads (kontem MCK). 

Aby połączyć konto Google Ads z limitem kredytowym, skorzystaj z poniższych instrukcji.

3.1 Połączenie nowo utworzonego konta Google Ads z istniejącym limitem kredytowym

 1. Zaloguj się na konto Google Ads, które chcesz połączyć z limitem kredytowym. Użyj danych logowania użytkownika z dostępem administracyjnym lub standardowym do konta MCK upoważnionego w kroku 2.
 2. Kliknij Narzędzia, a w sekcji „Płatności” wybierz Podsumowanie płatności.
 3. Kliknij Formy płatności.
 4. Wybierz kraj rozliczenia profilu płatności, który przejmie własność konta Google Ads.
 5. Wpisz identyfikator profilu płatności dla limitu kredytowego lub nazwę prawną firmy, na którą jest on zarejestrowany.
 6. Sprawdź, czy główna osoba kontaktowa powiązana z limitem kredytowym zgadza się na połączenie limitu kredytowego z Twoim kontem Google Ads (zaakceptowała upoważnienie otrzymane na swój adres e-mail).


3.2 Połączenie z istniejącym limitem kredytowym konta Google Ads, które jest już wykorzystywane

 1. Zaloguj się na konto Google Ads, które chcesz połączyć z limitem kredytowym. Użyj danych logowania użytkownika z dostępem administracyjnym lub standardowym do konta MCK upoważnionego w kroku 2.
 2. Kliknij Narzędzia, a w sekcji „Płatności” wybierz Podsumowanie płatności.
 3. Wybierz Przeniesienie płatności i kliknij Zmień płatnika.
 4. Wybierz datę wprowadzenia zmiany.
 5. Wybierz kraj rozliczenia profilu płatności (czyli limitu kredytowego), który przejmie własność konta Google Ads.
 6. Wpisz identyfikator profilu płatności dla limitu kredytowego lub nazwę prawną firmy, na którą jest on zarejestrowany.
 7. Sprawdź, czy główna osoba kontaktowa powiązana z limitem kredytowym zgadza się na połączenie limitu kredytowego z Twoim kontem Google Ads (zaakceptowała upoważnienie otrzymane na swój adres e-mail).
Po wykonaniu kroków 1 i 2 tego procesu możesz wypełnić ten formularz, jeśli chcesz poprosić, aby zespół pomocy Google Ads połączył konto Google Ads z istniejącym limitem kredytowym w Twoim imieniu. Pamiętaj, że jeśli prześlesz formularz przed wykonaniem kroków 1 i 2, nie będziemy mogli przetworzyć Twojego wniosku.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem