Een Google Ads-account koppelen aan een bestaande kredietlimiet

Volg de drie onderstaande stappen om een Google Ads-account te koppelen aan een bestaande kredietlimiet. Houd er rekening mee dat alle stappen vereist zijn.

1. Koppel uw Google Ads-account aan een manageraccount 

Als u een Google Ads-account wilt koppelen aan een bestaande kredietlimiet, moet het account zijn gekoppeld aan een Google Ads-manageraccount (of Mijn Klantencentrum-account).

Is uw Google Ads-account gekoppeld aan een manageraccount (of Mijn Klantencentrum-account)?

2. Machtig uw Mijn Klantencentrum-account om de kredietlimiet te gebruiken 

Als u een Google Ads-account wilt koppelen aan een kredietlimiet, moet het Google Ads-manageraccount (of het Mijn Klantencentrum-account) uit veiligheidsoverwegingen zijn gemachtigd om de kredietlimiet te gebruiken. Nadat een Google Ads-manageraccount (of Mijn Klantencentrum-account) is gemachtigd om een kredietlimiet te gebruiken, kan dit zelfstandig alle subaccounts aan de kredietlimiet koppelen. 

U ontvangt een bevestigingsmail van Google Ads-support wanneer de machtiging is bevestigd. Het kan een week duren voordat uw verzoek is verwerkt. Heeft u uw Google Ads-manageraccount al gemachtigd om uw kredietlimiet te gebruiken door dit verzoek te voltooien en heeft u een bevestigingsmail van Google Ads-support ontvangen?

 • Zo ja, ga dan verder met stap 3.
 • Zo nee, machtig dan uw Google Ads-manageraccount om de kredietlimiet te gebruiken voordat u een Google Ads-account aan een bestaande kredietlimiet koppelt. Als u deze machtiging wilt aanvragen, kunt u dit verzoek invullen. Het verzoek wordt beheerd door Team Google Ads.

Als u niet zeker weet of u al een verzoek heeft ingediend om uw Google Ads-manageraccount te machtigen voor het gebruik van een bepaalde kredietlimiet, vraagt u de machtiging opnieuw aan.

Houd rekening met het volgende: Uw verzoek moet worden ingevuld terwijl u bent ingelogd met het e-mailadres van het primaire contact of met een e-mailadres met hetzelfde domein als het primaire contact van de kredietlimiet. Als het primaire contact van de kredietlimiet bijvoorbeeld beheerder@VoorbeeldBedrijf.nl is, moet het verzoek worden ingevuld door iemand met een e-mailadres dat eindigt op @VoorbeeldBedrijf.nl.

3. Koppel uw beheerde Google Ads-accounts aan de kredietlimiet

U kunt nu alle subaccounts die aan uw gemachtigde Google Ads-manageraccount (of Mijn Klantencentrum-account) zijn gekoppeld, automatisch aan de kredietlimiet koppelen. 

Volg de onderstaande instructies om een Google Ads-account aan een kredietlimiet te koppelen.

3.1 Een nieuw Google Ads-account koppelen aan een bestaande kredietlimiet

 1. Log in bij het Google Ads-account dat u wilt koppelen aan een kredietlimiet met een gebruiker die beheerderstoegang of standaardtoegang heeft tot het Mijn Klantencentrum-account dat u in stap 2 heeft gemachtigd.
 2. Klik op Tools en selecteer Factureringsoverzicht onder Facturering.
 3. Selecteer Betaalmethoden.
 4. Selecteer het factureringsland van het betalingsprofiel dat het eigendom van het Google Ads-account overneemt.
 5. Voeg de betalingsprofiel-ID in van de kredietlimiet of de wettelijke naam van het bedrijf waarvoor de kredietlimiet is geregistreerd.
 6. Zorg ervoor dat het primaire contact van de kredietlimiet de koppeling van de kredietlimiet aan het Google Ads-account machtigt door de machtiging te accepteren die naar het e-mailadres is gestuurd.


3.2 Een Google Ads-account koppelen dat al wordt gebruikt voor een bestaande kredietlimiet

 1. Log in bij het Google Ads-account dat u wilt koppelen aan een kredietlimiet met een gebruiker die beheerderstoegang of standaardtoegang heeft tot het Mijn Klantencentrum-account dat u in stap 2 heeft gemachtigd.
 2. Klik op Tools en selecteer Factureringsoverzicht onder Facturering.
 3. Selecteer Factureringsoverdrachten en klik op Wijzigen wie betaalt.
 4. Selecteer de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
 5. Selecteer het factureringsland van het betalingsprofiel (d.w.z. van de kredietlimiet) dat het eigendom van het Google Ads-account overneemt.
 6. Voeg de betalingsprofiel-ID in van de kredietlimiet of de wettelijke naam van het bedrijf waarvoor de kredietlimiet is geregistreerd.
 7. Zorg ervoor dat het primaire contact van de kredietlimiet de koppeling van de kredietlimiet aan het Google Ads-account machtigt door de machtiging te accepteren die naar het e-mailadres is gestuurd.
Nadat u stap 1 en 2 van deze procedure heeft voltooid, kunt u dit formulier invullen als u Team Google Ads wilt vragen een Google Ads-account namens u aan een bestaande kredietlimiet te koppelen. Als u het formulier indient voordat u stap 1 en 2 heeft voltooid, kunnen we uw verzoek niet verwerken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen