Propojení účtu Google Ads s již existující kreditní hranicí

Chcete-li propojit účet Google Ads s existující kreditní hranicí, proveďte uvedené tři kroky. Upozorňujeme, že povinné jsou všechny.

1. Propojení účtu Google Ads s účtem správce 

Chcete-li propojit účet Google Ads se stávající kreditní hranicí, musí být účet propojen s účtem správce Google Ads (nebo MCC).

Je váš účet Google Ads propojen s účtem správce (nebo MCC)?

2. Udělení oprávnění pro MCC k použití kreditní hranice 

Z bezpečnostních důvodů je k propojení účtu Google Ads s kreditní hranicí nutné, aby byl účet správce Google Ads (nebo MCC) k použití takové kreditní hranice oprávněn. Když oprávnění k použití kreditní hranice udělíte, účet správce Google Ads (nebo MCC) bude schopen s danou kreditní hranicí sám propojit všechny své podúčty. 

Až bude oprávnění potvrzeno, obdržíte od oddělení podpory Google Ads potvrzovací e-mail. Zpracování žádosti může trvat i týden. Udělili jste již účtu správce Google Ads oprávnění k používání kreditní hranice vyplněním tohoto požadavku a obdrželi jste od oddělení podpory Google Ads potvrzovací e-mail?

 • Pokud ano, přejděte ke kroku 3.
 • Pokud ne, udělte účtu správce Google Ads oprávnění používat existující kreditní hranici, abyste mohli účet Google Ads s touto hranicí propojit. Chcete-li požádat o toto oprávnění, můžete vyplnit tuto žádost. Žádost vyřídí tým podpory Google Ads.

Pokud si nejste jisti, zda jste již žádali o oprávnění účtu správce Google Ads používat konkrétní kreditní hranici, požádejte znovu.

Důležité upozornění: Při vyplňování žádosti musíte být přihlášeni pomocí e-mailové adresy primárního kontaktu nebo e-mailové adresy se stejnou doménou, jakou má primární kontakt kreditní hranice. Pokud je například primární kontakt kreditní hranice admin@ExampleCompany.com, žádost musí být vyplněna kýmkoli s e-mailovou adresou @ExampleCompany.com.

3. Propojení klientských účtů Google Ads s kreditní hranici

Nyní můžete všechny podúčty propojené s vaším oprávněným účtem správce Google Ads (nebo MCC) samostatně propojit s kreditní hranicí. 

Chcete-li propojit účet Google Ads s kreditní hranicí, postupujte podle následujících pokynů.

3.1 Propojení nově vytvořeného účtu Google Ads s existující kreditní hranicí

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads, který chcete propojit s kreditní hranicí, jako uživatel s přístupem pro správce nebo standardním přístupem do účtu MCC, který jste autorizovali v kroku 2.
 2. Klikněte na Nástroje a pod položkou Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace.
 3. Vyberte Platební metody.
 4. Vyberte fakturační zemi platebního profilu, kterým bude přebráno vlastnictví účtu Google Ads.
 5. Zadejte ID platebního profilu kreditní hranice nebo obchodní název společnosti, na kterou je kreditní hranice registrována.
 6. Zajistěte, aby primární kontakt kreditní hranice autorizoval propojení kreditní hranice s účtem Google Ads tím, že přijme oprávnění odeslané na jeho e-mailovou adresu.


3.2 Propojení účtu Google Ads, který se již používá, s již existující kreditní hranicí

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads, který chcete propojit s kreditní hranicí, jako uživatel s přístupem pro správce nebo standardním přístupem do účtu MCC, který jste autorizovali v kroku 2.
 2. Klikněte na Nástroje a pod položkou Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace.
 3. Vyberte možnost Fakturační převody a klikněte na položku Změnit příjemce faktury.
 4. Vyberte datum, kdy změna vstoupí v platnost.
 5. Vyberte fakturační zemi platebního profilu (tj. kreditní hranice), kterým bude přebráno vlastnictví účtu Google Ads.
 6. Zadejte ID platebního profilu kreditní hranice nebo obchodní název společnosti, na kterou je kreditní hranice registrována.
 7. Zajistěte, aby primární kontakt kreditní hranice autorizoval propojení kreditní hranice s účtem Google Ads tím, že přijme oprávnění odeslané na jeho e-mailovou adresu.
Až dokončíte kroky 1 a 2 tohoto postupu, můžete vyplněním tohoto formuláře požádat, aby tým podpory Google Ads propojil účet Google Ads s existující kreditní hranicí za vás. Upozorňujeme, že pokud formulář odešlete před dokončením kroků 1 a 2, nebudeme vaši žádost moci zpracovat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory