Ako Google používa údaje o konverzných udalostiach

Google si uvedomuje, aké dôležité a citlivé sú pre inzerentov údaje o konverzných udalostiach. Usiluje sa o zachovanie dôvernosti a bezpečnosti údajov o konverzných udalostiach Google Ads a poskytuje jasné informácie o obmedzeniach, ako sa tieto údaje používajú.

Čo robí Google s údajmi o konverzných udalostiach

Google používa údaje o konverzných udalostiach na vytváranie reportov výkonnosti kampaní v účte, ako vstup pre funkcie (napríklad cieľovú cenu za akciu) a ďalšie stratégie automatických ponúk založené na konverziách, pri analýze a vytváraní reportov hodnoty zákazníkov a celkovo v prospech inzerentov. Obmedzenie prístupu k údajom o konverzných udalostiach v Googli aj mimo neho je súčasťou jeho pravidiel. Ak nemáme povolenie inzerenta, údaje o jeho konverzných udalostiach nezdieľame s inými inzerentmi.

Pri sledovaní konverzií sa údaje o konverziách zobrazia v reportoch, na základe čoho môžete robiť informované rozhodnutia o správe kampaní. Reporty s údajmi o konverziách máte k dispozícii v účte Google Ads a všetkých prepojených účtoch správcov (MKC).

Google môže použiť údaje o konverzných udalostiach aj na zlepšenie výkonnosti kampane. Poskytuje napríklad cieľovú cenu za akciu, čo je stratégia automatických ponúk, ktorá automaticky optimalizuje ponuky na základe údajov o konverziách z minulosti s cieľom zlepšiť vašu celkovú návratnosť investícií. Google môže použiť údaje o konverzných udalostiach na zlepšenie výkonnosti určitých typov kampaní bez toho, aby od vás požadoval prihlásenie na takéto zlepšenie. Môže napríklad použiť údaje o konverzných udalostiach súvisiacich so sťahovaním aplikácie na to, aby sa reklamy na aplikáciu nezobrazovali používateľom, ktorí si ju už inštalovali.

Google okrem toho analyzuje vašich používateľov a poskytuje užitočné reporty o vašich zákazníkoch len pomocou vašich konverzných udalostí. Google môže napríklad analyzovať vaše konverzné udalosti, aby vám poskytoval prehľad o počte nových zákazníkov, ktorých ste získali za určité obdobie.

Ak chcete používať sledovanie konverzií v službe Google Ads, nemusíte spolu s konverziami zdieľať peňažné hodnoty. Značky konverzií môžu byť umiestnené na ľubovoľnej stránke vášho webu a predvolene merajú samostatné konverzné udalosti, nie peňažné hodnoty. Ak sa rozhodnete spolu s konverziami odoslať aj peňažnú hodnotu, ktorá vám pomôže pri hodnotení výkonnosti reklám alebo ktorú môžete použiť v ponukách cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu, Google bude takéto údaje chrániť a používať tak, ako je to opísané v tomto článku.

Poznámka: Inteligentné ponuky nepoznajú výslovne základnú definíciu hodnoty, ktorú inzerenti reportujú. Niektorí inzerenti sa môžu rozhodnúť, že pri reportovaní konverzií Googlu znejasnia ich skutočnú hodnotu. Odporúčame však, aby sa tieto hodnoty reportovali konzistentne (nemeňte násobitele znejasňovania).

Google používa súhrnné údaje o konverzných udalostiach aj v celkový prospech inzerentov. Napríklad funkcie ako automatické ponuky a inteligentné určovanie cien sa pri zlepšovaní celkovej kvality a presnosti opierajú o súhrnné údaje o konverzných udalostiach daného inzerenta. Ak sledujete konverzie a vaši konkurenti využívajú niektoré z týchto funkcií, je možné, že používanie sledovania konverzií bude nepriamo ovplyvňovať cenu vašich kliknutí. Google môže zverejňovať štatistiky o konverzných udalostiach zhromaždené od viacerých inzerentov ako všeobecne prospešný zdroj pre inzerentov.

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní konverzií

Spoločnosť Google uplatňuje prísne normy zabezpečenia. Služba Google Ads zhromažďuje údaje iba na webových stránkach a v aplikáciách, kde ste nastavili sledovanie.

Zabezpečte, aby ste používateľom poskytli jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na webových stránkach, v aplikáciách a ďalších vlastníctvach. Zaistite tiež, aby ste na takéto zhromažďovanie údajov získali súhlas v súlade s miestnymi právnymi predpismi alebo príslušnými pravidlami spoločnosti Google upravujúcimi súhlas používateľa vrátane pravidiel spoločnosti Google pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka