Ako Google používa údaje o konverzných udalostiach

Google si uvedomuje, aké dôležité a citlivé sú pre inzerentov údaje o konverzných udalostiach. Usiluje sa o zachovanie dôvernosti a bezpečnosti údajov o konverzných udalostiach Google Ads a poskytuje jasné informácie o obmedzeniach, ako sa tieto údaje používajú.

Čo robí Google s údajmi o konverzných udalostiach

Google používa údaje o konverzných udalostiach na vytváranie prehľadov výkonnosti kampaní vo vašom účte, ako vstup pre funkcie, ako sú napríklad cieľová CZA a ďalšie stratégie automatických ponúk vychádzajúce z konverzií, a celkove v prospech inzerentov. Obmedzenie prístupu k údajom o konverzných udalostiach v spoločnosti Google aj mimo nej je súčasťou jej pravidiel. Ak nemáme povolenie inzerenta, údaje o jeho konverzných udalostiach nezdieľame s inými inzerentmi.

Pri sledovaní konverzií sa vaše údaje o konverziách zobrazia v prehľadoch, na základe čoho môžete robiť informované rozhodnutia o správe kampane. Prehľady s údajmi o konverziách máte k dispozícii vo svojom účte Google Ads a všetkých prepojených účtoch správcov (MKC).

Google môže použiť údaje o konverzných udalostiach aj na zlepšenie výkonnosti vašej kampane. Ponúka napríklad cieľovú CZA, čo je stratégia automatického ponúkania cien, ktorá automaticky optimalizuje cenové ponuky na základe údajov o konverziách z minulosti s cieľom zlepšiť vašu celkovú NI. Google môže použiť údaje o konverzných udalostiach na zlepšenie výkonnosti niektorých typov kampaní bez toho, aby ste túto funkciu museli aktivovať. Môže napríklad použiť údaje o konverzných udalostiach súvisiacich so sťahovaním aplikácie na to, aby sa reklamy na aplikáciu nezobrazovali používateľom, ktorí si ju už inštalovali.

Používanie sledovania konverzií v službe Google Ads si popri zdieľaní konverzií nevyžaduje aj zdieľanie finančných hodnôt. Značky konverzií môžu byť umiestnené na ľubovoľnej stránke vášho webu a predvolene merajú samostatné konverzné udalosti, nie finančné hodnoty. Ak sa rozhodnete spolu s konverziami odoslať aj finančnú hodnotu, čo vám môže pomôcť vo vyhodnotení výkonnosti reklamy alebo sa môže použiť pri ponúkaní cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu, Google bude takéto údaje chrániť a používať tak, ako opisuje tento článok.

Google využíva súhrnné údaje o konverzných udalostiach aj v celkový prospech inzerentov. Napríklad funkcie ako automatické ponúkanie cien a inteligentné určovanie cien sa pri zlepšovaní celkovej kvality a presnosti opierajú o súhrnné údaje o konverzných udalostiach daného inzerenta. Ak sledujete konverzie a vaši konkurenti využívajú niektoré z týchto funkcií, je možné, že používanie sledovania konverzií bude nepriamo ovplyvňovať cenu vašich kliknutí. Google môže zverejňovať štatistiky o konverzných udalostiach zhromaždené od viacerých inzerentov ako všeobecne prospešný zdroj pre inzerentov.

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní webu

Google uplatňuje prísne bezpečnostné normy. Google Ads zhromažďuje údaje iba na stránkach, kde ste umiestnili príslušné štítky.

Postarajte sa, aby ste používateľom poskytli jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na svojich weboch, a aby ste získali súhlas používateľov so zhromažďovaním týchto údajov tam, kde to vyžaduje zákon.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false