Πώς χρησιμοποιεί η Google τα δεδομένα συμβάντων μετατροπών

Στην Google γνωρίζουμε τη σημασία και την ευαισθησία των δεδομένων συμβάντων μετατροπών για τους διαφημιζομένους μας. Φροντίζουμε να διατηρούμε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων συμβάντων μετατροπών του Google Ads, καθώς και να παρέχουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμένους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα.

Τι κάνει η Google με τα δεδομένα συμβάντων μετατροπών

Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα συμβάντων μετατροπών για τις αναφορές απόδοσης καμπάνιας στον λογαριασμό σας ως δεδομένα εισόδου για λειτουργίες όπως το CPA-στόχος και άλλες αυτόματες στρατηγικές προσφοράς βάσει μετατροπών, καθώς και συγκεντρωτικά προς όφελος των διαφημιζομένων. Αποτελεί πολιτική της Google ο περιορισμός της πρόσβασης σε δεδομένα συμβάντων μετατροπών, τόσο εντός όσο και εκτός της Google. Δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα συμβάντων μετατροπών για συγκεκριμένους διαφημιζόμενους σε άλλους διαφημιζόμενους, εκτός εάν έχουμε την άδεια των εν λόγω διαφημιζόμενων.

Όταν παρακολουθείτε τις μετατροπές, τα συγκεκριμένα δεδομένα μετατροπών εμφανίζονται στις αναφορές σας, για να σας βοηθούν να λαμβάνετε εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των καμπανιών. Οι αναφορές που περιέχουν τα δεδομένα μετατροπών διατίθενται μέσω του λογαριασμού σας στο Google Ads και τυχόν συνδεδεμένων λογαριασμών διαχειριστών (MCC).

Επίσης, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα συμβάντων μετατροπών, για να βελτιώσει την απόδοση των καμπανιών σας. Για παράδειγμα, η Google παρέχει το CPA-στόχο, μια αυτόματη στρατηγική προσφοράς που βελτιστοποιεί αυτόματα τις προσφορές σας, βάσει των παλαιότερων δεδομένων μετατροπών, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής σας απόδοσης επένδυσης (ROI). Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα συμβάντων μετατροπών, για να βελτιώσει την απόδοση συγκεκριμένων τύπων καμπανιών, χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή σας. Για παράδειγμα, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα συμβάντων μετατροπών για λήψεις εφαρμογών, προκειμένου να διακόψει την προώθηση της εφαρμογής σας σε χρήστες που την έχουν ήδη εγκαταστήσει.

Για τη χρήση της παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads, δεν απαιτείται κοινή χρήση νομισματικών τιμών μαζί με τις μετατροπές σας. Οι ετικέτες μετατροπής μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε σελίδα στον ιστότοπό σας, ενώ μετρούν από προεπιλογή διαφορετικά συμβάντα μετατροπών και όχι νομισματικές τιμές. Η αποστολή μιας νομισματικής τιμής μαζί με τις μετατροπές σας μπορεί να συμβάλει στην αξιολόγηση της απόδοσης διαφήμισης ή να αξιοποιηθεί στην υποβολή προσφορών Στόχου απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS). Αν επιλέξετε να προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, η Google θα προστατεύσει και θα χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα δεδομένα, όπως περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Τέλος, η Google χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά δεδομένα συμβάντων μετατροπών προς όφελος όλων των διαφημιζομένων. Για παράδειγμα, δυνατότητες όπως η αυτόματη υποβολή προσφορών και η έξυπνη χρέωση βασίζονται σε συγκεντρωτικά δεδομένα συμβάντων μετατροπών διαφημιζόμενων για τη βελτίωση της συνολικής τους ποιότητας και ακρίβειας. Αν παρακολουθείτε μετατροπές και οι ανταγωνιστές σας επωφελούνται από ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες, η από μέρους σας χρήση της παρακολούθησης μετατροπών είναι πιθανό να επηρεάζει έμμεσα το κόστος των κλικ. Επίσης, η Google ενδέχεται να δημοσιεύσει στατιστικά στοιχεία συμβάντων μετατροπών που έχουν συγκεντρωθεί από πολλούς διαφημιζομένους ως πηγή πληροφόρησης προς όφελος όλων των διαφημιζομένων.

Ασφάλεια και απόρρητο για την παρακολούθηση ιστοτόπων

Τα πρότυπα ασφαλείας που εφαρμόζει η Google είναι αυστηρά. Το Google Ads συλλέγει δεδομένα μόνο σε σελίδες στις οποίες έχετε αναπτύξει τις σχετικές ετικέτες.

Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε στους χρήστες σαφείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγετε στους ιστοτόπους σας και ότι λαμβάνετε συναίνεση για τη συλλογή των δεδομένων αυτών όπου απαιτείται από τη νομοθεσία.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας