Skapa och hantera platsgrupper

Med Platsgrupper blir det enklare att marknadsföra företagsadresser i närheten i dina annonser. Gruppera företagsadresser och skapa annonser utifrån deras adressuppgifter i dina kampanjer. Med platsgrupper kan du även rikta in annonserna utifrån dessa företagsadresser. 

I denna artikel beskriver vi hur du skapar en platsgrupp för företagskedjor eller anpassade platser från ditt Google My Business-konto.

Anvisningar

1. Skapa en platsgrupp

Välja platser från en kedja av företag

Du kan skapa en platsgrupp av vissa eller alla platser i en kedja av företag. Google tillhandahåller dessa platser, och du behöver inte skapa ett Google My Business-konto.

Du kan lägga till dessa platsgrupper i dina adresstillägg eller affiliate-adresstillägg i dina sök-, display- och videokampanjer. Tänk på att du först måste skapa adresstillägg eller affiliate-adresstillägg.

Välja specifika platser för en kedja

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Klicka på ikonen för verktyg och inställningar .
 3. Välj Platsgrupper under Delat bibliotek.
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Ge platsgruppen ett namn.
 6. Klicka på alternativknappen bredvid Välj platser om den inte är markerad.
 7. Välj den kedja som du vill söka efter platser för.
 8. Använd sökfältet för att söka efter platser och klicka på kryssrutan bredvid de platser som du vill ska ingå i platsgruppen.
  • Valfritt: Du kan klicka på X-knappen bredvid dina valda platser om du vill ta bort dem från listan. Använd alternativet Ta bort alla om du vill tömma listan.
 9. Klicka på Spara.

Välja alla platser från en kedja

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Klicka på ikonen för verktyg och inställningar .
 3. Välj Platsgrupper under Delat bibliotek.
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Ge platsgruppen ett namn.
 6. Om alternativknappen bredvid Välj per kedja inte är vald klickar du på den.
 7. Välj en eller flera kedjor
  • Alla platser för de valda kedjorna ingår nu i platsgruppen.
  • Om du lägger till eller tar bort butiksadresser från dessa kedjor i framtiden återspeglas ändringarna i denna platsgrupp.
 8. Klicka på Spara

Välja platser från Google My Business-kontot

Du kan skapa en platsgrupp med en anpassad uppsättning platser från ditt Google My Business-konto. Du kan antingen välja specifika platser eller filtrera efter platser som matchar specifika kriterier.

Anpassade platser från Google My Business kan bara läggas till i adresstillägg. Du kan inte lägga till dessa anpassade platser i dina affiliate-adresstillägg. Affiliate-adresstillägg är utformade för att marknadsföra dina produkter när de säljs på platser som ägs av ett annat företag.

Välja specifika platser

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Klicka på ikonen för verktyg och inställningar .
 3. Välj Platsgrupper under Delat bibliotek med Google My Business-kontot
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Klicka på alternativknappen bredvid Välj platser om den inte är markerad.
 6. Använd sökfältet för att söka efter platser och klicka på kryssrutan bredvid de platser som du vill ska ingå i platsgruppen.
 7. Valfritt: Du kan klicka på X-knappen bredvid dina valda platser om du vill ta bort dem från listan. Använd alternativet Ta bort alla om du vill tömma listan.
 8. Klicka på Spara.

Välja platser som matchar ett filter

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Klicka på ikonen för verktyg och inställningar .
 3. Välj Platsgrupper under Delat bibliotek.
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Ge platsgruppen ett namn.
 6. Klicka på alternativknappen bredvid Filtrera efter etikett.
 7. Ange namnet på din etikett bredvid Etiketten är.
 8. Alla platser för etiketten ingår nu i platsgruppen.
 9. Om du i framtiden lägger till eller tar bort platser från etiketten görs samma ändring i den här platsgruppen.
 10. Klicka på Spara.

2. Hantera platsgrupper

Steg för att hantera platsgrupper

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Klicka på ikonen för verktyg och inställningar .
 3. Välj Platsgrupper under Delat bibliotek.
 4. Klicka på platsgruppens namn för att visa den.
 5. Valfritt: Om någon plats i gruppen inte har godkänts anges statusen som inte godkänd och anledningen visas under statusen. Du kan klicka på någon av texterna för att se varför platsen har inte godkändes. Du kan sedan få mer information genom att klicka på Läs policyn eller åtgärda problemet genom att klicka på Redigera i Google My Business.
 6. Klicka på platsgruppens namn.
 7. Du kan nu redigera platslistan till höger på något av följande sätt:
  • Ta bort platser genom att markera rutan bredvid dem och välja Ta bort från det blå bandet som visas.
  • Lägg till nya platser genom att klicka på plusikonen om du vill handplocka platser eller använda etiketter om du vill ställa in nya platser.
 8. Klicka på Spara för att tillämpa dina ändringar.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt