Skapa och hantera platsgrupper

Med platsgrupper blir det enklare att ställa in inriktningen för en kampanj eftersom du kan skapa grupper med företagets fysiska platser. Du kan sedan använda dessa grupper i lokala kampanjer för att ange vilka butiksplatser du vill rikta in dig på.

Krav

Google Ads kräver att du har åtkomst till platser innan du kan skapa platsgrupper. Du kan komma åt platser genom att ha ett Google My Business-konto länkat till ditt Google Ads-konto.

Välja en lista över platser

I Google Ads kan du fylla dina platsgrupper på två olika sätt.

Handplocka en uppsättning platser

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Klicka på verktygsikonen .
 3. Under Delat bibliotek väljer du Platsgrupper.
 4. Klicka på plusikonen .
  • Om du inte har ett länkat Google My Business-konto klickar du på uppmaningen om att länka GMB-konto. Följ konfigurationsflödet för att länka ett GMB-konto till Google Ads.
 5. Ge platsgruppen ett namn.
 6. Klicka på alternativknappen bredvid Välj platser om den inte är markerad.
 7. Använd sökfältet för att söka efter platser och klicka på kryssrutan bredvid de platser som du vill ska ingå i platsgruppen.
  • Valfritt: Du kan klicka på X-knappen bredvid dina valda platser om du vill ta bort dem från listan. Använd alternativet Ta bort alla om du vill tömma listan.
 8. Klicka på Spara.

Ställa in ett etikettfilter

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Klicka på verktygsikonen .
 3. Under Delat bibliotek väljer du Platsgrupper.
 4. Klicka på plusknappen .
  • Om du inte har ett länkat Google My Business-konto klickar du på uppmaningen om att länka GMB-konto. Följ konfigurationsflödet för att länka ett GMB-konto till Google Ads.
 5. Ge platsgruppen ett namn.
 6. Klicka på alternativknappen bredvid Filtrera efter etikett.
 7. Ange namnet på din etikett bredvid Etiketten är.
 8. Alla platser för etiketten ingår nu i platsgruppen.
  • Om du i framtiden lägger till eller tar bort platser från etiketten görs samma ändring i den här platsgruppen.
 9. Klicka på Spara.

Hantera platsgrupper

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Klicka på verktygsikonen .
 3. Under Delat bibliotek väljer du Platsgrupper.
 4. Klicka på platsgruppens namn för att visa den.
  • Valfritt: Om någon plats i gruppen inte har godkänts anges statusen som inte godkänd och anledningen visas under statusen. Du kan klicka på någon av texterna för att se varför platsen har inte godkändes. Du kan sedan få mer information genom att klicka på Läs policyn eller åtgärda problemet genom att klicka på Redigera i Google My Business.
 5. Klicka på platsgruppens namn.
 6. Du kan nu redigera platslistan till höger genom att antingen
  • ta bort platser genom att markera rutan bredvid dem och välja Ta bort från det blå bältet som visas
  • lägga till nya platser genom att klicka på plusikonen  om du vill handplocka platser eller använda etiketter om du vill ställa in nya platser.
 7. Klicka på Spara och tillämpa dina ändringar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt