Izrada grupa lokacija i upravljanje njima

Omogućavanjem izrade grupa fizičkih lokacija tvrtke grupe lokacija mogu vam pomoći da na jednostavniji način postavite ciljanje kampanje. Potom te grupe možete koristiti u lokalnim kampanjama za određivanje lokacija trgovine koje želite ciljati.

Zahtjevi

Da biste mogli izraditi grupe lokacija, Google Ads zahtijeva da imate pristup lokaciji. Za dohvaćanje lokacija potreban vam je Google My Business račun povezan s vašim Google Ads računom.

Odabir popisa lokacija

Google Ads podržava dva načina za popunjavanje grupa lokacija.

Odabir skupa lokacija

 1. Prijavite se u Google Ads.
 2. Kliknite ikonu alata .
 3. U odjeljku "Biblioteka za dijeljenje" odaberite Grupe lokacija.
 4. Kliknite ikonu plusa .
  • Ako nemate povezani Google My Business račun, kliknite upit za Povezivanje GMB računa, a zatim pratite tijek postavljanja za povezivanje GMB računa s Google Adsom.
 5. Umetnite naziv grupe lokacija.
 6. Ako izborni gumb pored opcije Odaberi lokacije nije odabran, kliknite ga.
 7. Za pretraživanje lokacija upotrijebite traku za pretraživanje, pa lokacije odabirite klikom potvrdnog okvira pokraj onih koje želite uključiti u grupu lokacija.
  • Izborno: lokacije koje želite ukloniti s popisa birajte klikom gumba X pokraj svake od njih ili ih sve izbrišite odabirom opcije Izbriši sve.
 8. Kliknite Spremi.

Postavljanje filtra oznake

 1. Prijavite se u Google Ads.
 2. Kliknite ikonu alata .
 3. U odjeljku "Biblioteka za dijeljenje" odaberite Grupe lokacija.
 4. Kliknite gumb plusa .
  • Ako nemate povezani Google My Business račun, kliknite upit za Povezivanje GMB računa, a zatim pratite tijek postavljanja za povezivanje GMB računa s Google Adsom.
 5. Umetnite naziv grupe lokacija.
 6. Kliknite izborni gumb pokraj opcije Filtriranje po oznaci.
 7. Pokraj stavke “Oznaka je” umetnite naziv oznake.
 8. Sve lokacije za oznaku sada su uključene u tu grupu lokacija.
  • Ako za oznaku dodajete ili uklanjate lokacije, ista izmjena primijenit će se na tu grupu lokacija.
 9. Kliknite Spremi.

Upravljanje grupama lokacija

 1. Prijavite se u Google Ads.
 2. Kliknite ikonu alata .
 3. U odjeljku "Biblioteka za dijeljenje" odaberite Grupe lokacija.
 4. Da biste pregledali grupu lokacija, kliknite njezin naziv.
  • Izborno: ako neka grupa lokacija nije odobrena, status lokacije bit će “neodobreno“, a razlog neodobravanja bit će naveden ispod statusa. Da biste vidjeli razlog zbog kojeg je lokacija neodobrena, kliknite na jedan od ta dva teksta. Da biste saznali više, Pročitajte pravila ili Uredite na Google My Businessu da biste problem riješili.
 5. Kliknite naziv grupe lokacija.
 6. Popis lokacija s desne strane uređujete ovako:
  • uklanjanjem lokacija odabirom okvira pokraj njih ili odabirom Ukloni na prikazanom plavom remenu
  • dodavanjem novih lokacija klikom ikone plusa za pripremu oznaka ili njihovu primjenu na novi skup lokacija
 7. Za primjenu izmjena kliknite Spremi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem