Giới thiệu về nhóm vị trí

Nhóm vị trí cho phép bạn dễ dàng triển khai nhiều tính năng vị trí hơn trong các chiến dịch và quản lý các vị trí thực của bạn từ bên trong Google Ads. Bài viết này mô tả hoạt động của nhóm vị trí và lợi ích của việc sử dụng nhóm vị trí khi thiết lập tính năng nhắm mục tiêu trong các chiến dịch của bạn.

Định nghĩa về nhóm vị trí

Nhóm vị trí là nhóm các vị trí thực có thể sử dụng lại, áp dụng cho tùy chọn nhắm mục tiêu chiến dịch của bạn. Thay vì chọn các vị trí riêng lẻ, bạn có thể chọn một nhóm để áp dụng nhanh chóng và hiệu quả mọi vị trí thuộc nhóm đó trong hoạt động nhắm mục tiêu của chiến dịch. Bạn cũng có thể sử dụng nhóm vị trí để thiết lập chiến dịch địa phương và tạo phần mở rộng vị trí.

Để sử dụng nhóm vị trí, bạn cần có Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi được liên kết hoặc đơn vị liên kết cấp tài khoản đã thiết lập.

Lợi ích của việc sử dụng nhóm vị trí

Thuận tiện

Bạn có thể dễ dàng thiết lập và phân tích để chỉnh sửa nhóm vị trí. Giao diện nhóm vị trí cho phép bạn tìm các vị trí riêng lẻ thông qua tính năng tìm kiếm và lọc.

Có thể sử dụng lại

Sau khi tạo, bạn có thể chọn một nhóm vị trí và áp dụng cho nhiều chiến dịch (tùy theo nhu cầu). Chúng tôi sẽ áp dụng mọi thay đổi mà bạn thực hiện đối với nhóm vị trí ở những nơi có người sử dụng nhóm.

Giả sử bạn đang chạy Chiến dịch địa phương áp dụng cho mọi địa điểm ở California. Bạn có thể tạo một nhóm vị trí mới bao gồm một trong những vị trí mặt tiền cửa hàng ở California. Sau khi thiết lập chiến dịch toàn tiểu bang, bạn sẽ có một nhóm vị trí sẵn sàng để chèn vào phần thiết lập chiến dịch. Sau đó, bạn có thể sử dụng nhóm vị trí này cho Chiến dịch địa phương, Phần mở rộng vị trí, Phần mở rộng vị trí của đơn vị liên kết hoặc tùy chọn nhắm mục tiêu theo bán kính.
 

Đường dẫn liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố