Over locatiegroepen

Met locatiegroepen kunt u gemakkelijker een breed scala aan locatiefuncties implementeren in uw campagnes en uw fysieke locaties beheren vanuit Google Ads. In dit artikel wordt uitgelegd wat u met locatiegroepen kunt en wat de voordelen zijn als u ze gebruikt bij het instellen van targeting in uw campagnes.

Wat locatiegroepen zijn

Locatiegroepen zijn herbruikbare verzamelingen fysieke locaties die kunnen worden toegepast op uw targeting voor campagnes. U kunt in plaats van afzonderlijke locaties een groep selecteren om elke locatie in die groep snel en efficiënt te gebruiken voor de targeting van een campagne. U kunt deze groepen ook gebruiken om lokale campagnes in te stellen en locatie-extensies te maken.

U heeft een gekoppeld Google Mijn Bedrijf-account of een partnerinstelling op accountniveau nodig om locatiegroepen te gebruiken.

De voordelen van het gebruik van locatiegroepen

Handig

Locatiegroepen zijn gemakkelijk in te stellen en kunnen eenvoudig worden geparseerd om te bewerken. Met de interface van de locatiegroep kunt u afzonderlijke locaties vinden via zoeken en filteren.

Herbruikbaar

Nadat u een locatiegroep heeft gemaakt, kunt u deze selecteren en toepassen op zoveel campagnes als u wilt. Als u wijzigingen aanbrengt in een locatiegroep, zijn deze overal van toepassing waar de groep wordt gebruikt.

Stel dat u een lokale campagne uitvoert die op alle locaties in Californië van toepassing is. U kunt een nieuwe locatiegroep maken met al uw winkelvestigingen in Californië. Nadat u de campagne voor de hele staat heeft ingesteld, staat er een locatiegroep klaar die u kunt toevoegen tijdens het opzetten van de campagne. U kunt die locatiegroep vervolgens gebruiken voor lokale campagnes, locatie-extensies, locatie-extensies voor partners of radiustargeting.
 

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen