Cập nhật số đơn đặt hàng (PO) và yêu cầu tạo lại hóa đơn

Khi tạo ngân sách tài khoản trong Google Ads, bạn có thể thêm mã hoặc số tham chiếu của riêng mình vào trường số đơn đặt hàng (PO). Số mà bạn nhập vào trường này sẽ xuất hiện trên hóa đơn hàng tháng tiếp theo của bạn cho ngân sách tài khoản đó.

Bài viết này giải thích cách bạn có thể thêm hoặc thay đổi số PO trong tài khoản Google Ads của mình. Bài viết cũng sẽ chỉ cho bạn cách yêu cầu tạo lại hóa đơn nếu bạn thay đổi số PO của mình vào sau này và yêu cầu số PO được cập nhật đó xuất hiện trên hóa đơn của bạn.

Trước khi bắt đầu

Bạn chỉ có thể thêm số PO vào các mục sau:

 • Tài khoản sử dụng phương thức lập hóa đơn hàng tháng có ngân sách tài khoản đang hoạt động
 • Tài khoản sử dụng phương thức thanh toán tổng hợp (điều này sẽ xuất hiện trong hóa đơn và báo cáo tài khoản hợp nhất)

Bạn không thể thêm Số PO vào:

 • Chiến dịch riêng lẻ
 • Nhóm quảng cáo riêng lẻ
 • Tài khoản thanh toán tự động
 • Tài khoản thanh toán thủ công

Lưu ý

Thông tin bạn thấy trong mục Lập hóa đơn và thanh toán sẽ tùy thuộc vào quyền người dùng của bạn.

Thêm số đơn đặt hàng mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn Tóm tắt thanh toán.
 3. Nhấp vào Ngân sách tài khoản trong trình đơn ở bên trái, rồi nhấp vào Chỉnh sửa cho ngân sách bạn muốn cập nhật.
 4. Trong menu "Chỉnh sửa ngân sách tài khoản", hãy cuộn xuống Đơn đặt hàng và nhập số đơn đặt hàng.
 5. Nhấp vào Lưu.

Xóa hoặc chỉnh sửa số đơn đặt hàng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn Tóm tắt thanh toán.
 3. Nhấp vào Ngân sách tài khoản trong trình đơn ở bên trái, rồi nhấp vào Chỉnh sửa cho ngân sách bạn muốn cập nhật.
 4. Trong menu "Chỉnh sửa ngân sách tài khoản", hãy cuộn xuống Đơn đặt hàng và nhập số đơn đặt hàng cập nhật- hoặc xóa số.
 5. Nhấp vào Lưu.

Yêu cầu tạo lại hóa đơn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn Chứng từ thanh toán.
 3. Nhấp vào số hóa đơn cần được tạo lại với đơn đặt hàng mới.
 4. Chọn Tác vụ từ trình đơn thả xuống cho hóa đơn và nhấp vào Tạo lại hóa đơn bằng thông tin mới. Một hóa đơn cập nhật sẽ hiển thị trong tài khoản trong vòng 24 giờ.

Lưu ý

Việc tạo lại hóa đơn với thông tin được cập nhật không tạo ra số hóa đơn mới, tuy nhiên phiên bản trước của hóa đơn sẽ biến mất khỏi tài khoản và hóa đơn có cùng số và thông tin cập nhật sẽ có trong tài khoản trong vòng 24 giờ.

Nếu bạn cần số hóa đơn mới, vui lòng liên hệ với người đại diện khách hàng Google của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố