Ažuriranje broja narudžbenice (PO) i zahtjev za obnavljanje fakture

Kada u Google Adsu izradite proračun računa, u polje broja narudžbenice (PO) možete dodati vlastiti kȏd ili referentni broj. Broj koji unesete u to polje prikazat će se na vašoj sljedećoj mjesečnog fakturi za taj proračun računa.

U ovom se članku objašnjava kako dodati ili promijeniti broj narudžbenice na Google Ads računu. Pored toga pokazuje se kako zatražiti obnavljanje fakture ako kasnije promijenite broj narudžbenice i kako zatražiti da se ažurirani broj narudžbenice prikaže na fakturi.

Prije početka

Brojevi narudžbenica mogu se dodati samo na sljedeće:

 • račun na mjesečnom fakturiranju s aktivnim proračunom
 • račun na opciji objedinjene naplate (broj će se prikazati na objedinjenim fakturama i na izvodima računa)

Brojevi narudžbenica ne mogu se dodavati u sljedeće:

 • pojedinačne kampanje
 • pojedinačne grupe oglasa
 • račune s automatskim plaćanjem
 • račune s ručnim plaćanjem

Napomena

Podaci koji se prikazuju u odjeljku Naplata i plaćanja ovisit će o vašim korisničkim dopuštenjima.

Dodavanje novog broja narudžbenice

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Na izborniku slijeva kliknite Proračuni računa, a zatim za proračun koji želite ažurirati kliknite Uredi.
 4. Na izborniku “Uređivanje proračuna računa” pomaknite se prema dolje do stavke Narudžbenica pa unesite broj narudžbenice.
 5. Kliknite Spremi.

Uklanjanje ili uređivanje broja narudžbenice

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Na izborniku slijeva kliknite Proračuni računa, a zatim za proračun koji želite ažurirati kliknite Uredi.
 4. Na izborniku “Uređivanje proračuna računa” pomaknite se prema dolje do stavke Narudžbenica pa unesite ažurirani broj narudžbenice ili uklonite broj.
 5. Kliknite Spremi.

Zahtjev za obnavljanje fakture

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata i u odjeljku "Naplata" odaberite Dokumenti naplate.
 3. Kliknite broj fakture koju je potrebno obnoviti s ažuriranom narudžbenicom.
 4. S padajućeg izbornika za fakturu odaberite Radnje i kliknite Obnovi fakturu s ažuriranim podacima. Ažurirana faktura bit će dostupna u roku od 24 sata.

Napomene

Obnavljanjem fakture s ažuriranim podacima ne generira se novi broj fakture. No prethodna verzija fakture nestat će s računa, a faktura s istim brojem i ažuriranim podacima bit će dostupna na računu u roku od 24 sata.

Ako trebate novi broj fakture, kontaktirajte Googleovog predstavnika za korisnike.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem