Cập nhật phương thức thanh toán của bạn

Nếu số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản ngân hàng thay đổi: Bạn có thể chỉnh sửa tất cả các thông tin cho phương thức thanh toán của mình, ngoại trừ số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản ngân hàng. Nếu bạn thay đổi số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản ngân hàng thì chúng tôi sẽ coi đây là thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới. Khi đó, bạn sẽ cần thêm phương thức thanh toán mới và xóa phương thức thanh toán cũ.

Nếu ngày hết hạn của thẻ tín dụng thay đổi: Nếu thẻ tín dụng của bạn hết hạn và bạn nhận được thẻ tín dụng mới với ngày hết hạn được cập nhật, nhưng vẫn có số tài khoản cũ, thì bạn sẽ chỉ cần chỉnh sửa thông tin thẻ của mình, thay vì thêm thẻ đó làm thẻ tín dụng mới.

Hãy lưu ý rằng trong một vài trường hợp, một số phương thức thanh toán nhất định có thể tạm thời không sử dụng được trong khi Google Ads đánh giá xem tài khoản của bạn có đủ điều kiện để sử dụng những phương thức thanhh toán đó không. Tìm hiểu thêm về các phương thức thanh toán không thể sử dụng.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.

  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ , sau đó nhấp vào Lập hóa đơn và thanh toán.

  3. Nhấp vào Phương thức thanh toán từ menu bên trái.

  4. Tìm phương thức thanh toán bạn muốn cập nhật và nhấp vào Chỉnh sửa.

  5. Nhập thông tin đã cập nhật của bạn.

  6. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố