Strona „Dokumenty” – informacje

Strona „Dokumenty” ułatwia zarządzanie fakturami Google Ads. Można na niej wyszukiwać konkretne faktury, pobierać faktury zbiorczo lub pojedynczo, tworzyć niestandardowe filtry do wyświetlania faktur itp.

Zalety

Na stronie „Dokumenty” możesz:

 • wyświetlać wszystkie faktury, noty debetowe i noty kredytowe;
 • filtrować faktury według stanu, terminu, kwoty należności itp.;
 • tworzyć niestandardowe filtry i zapisywać je do wykorzystania w przyszłości; 
 • sortować faktury w dowolnym porządku;
 • zbiorczo pobierać faktury;
 • wyszukiwać konkretne faktury.

Z tego artykułu dowiesz się, jak znaleźć stronę „Dokumenty” i jak z niej korzystać. 

Instrukcje

Wybierz zadanie, które chcesz wykonać, i kliknij je, by wyświetlić instrukcje.

Otwieranie strony „Dokumenty”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu. 
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Rozliczenia i płatności
 4. W menu po lewej stronie kliknij Dokumenty.

Filtrowanie faktur

 1. Nad tabelą kliknij + Dodaj filtr
 2. Wybierz typ filtra, który chcesz zastosować. 
 3. Wpisz dodatkowe informacje potrzebne do utworzenia filtra.
  • Przykład: po dodaniu filtra „Numer dokumentu” wpisz numer szukanej faktury (lub listę numerów faktur rozdzielonych przecinkami).
  • Przykład: po dodaniu filtra „Data wydania” wybierz zakres dat dla dokumentów, które chcesz zobaczyć.
 4. Kliknij Zastosuj, a następnie dodaj więcej filtrów, jeśli jest taka potrzeba.

Aby usunąć filtr, kliknij X obok nazwy filtra, który chcesz usunąć. 

Wyświetlanie szczegółów faktury

Na stronie „Dokumenty” kliknij fakturę, której szczegóły chcesz wyświetlić. Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko z informacjami takimi jak numer faktury, kwota faktury, stan, numer zamówienia, szczegóły konta itp. Aby zamknąć to okienko, kliknij X w jego lewym górnym rogu. Aby pobrać fakturę, utworzyć link ułatwiający dostęp klientowi lub poprosić o sprawdzenie faktury, kliknij Działania w prawym górnym rogu wyskakującego okienka. 

Sortowanie faktur

Aby posortować faktury rosnąco lub malejąco, wystarczy kliknąć nagłówek kolumny, według którego chcesz posortować dane. Kliknij nagłówek kolumny jeszcze raz, by przełączyć się między sortowaniem rosnącym i malejącym.

Pobieranie faktur (jednej lub wielu)

 1. Zaznacz pola wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać. 
  • Aby wybrać wszystkie faktury widoczne w tabeli, zaznacz pole po lewej stronie u góry tabeli.
 2. Kliknij Pobierz wybrane.
 3. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać faktury. 
 4. Kliknij Pobierz

Znajdowanie konkretnej faktury

 1. Kliknij Znajdź w dokumentach w prawym górnym rogu tabeli.
 2. Wpisz tekst, który pomoże Ci znaleźć fakturę, której szukasz. Jeśli wpisany tekst występuje na fakturze, można go wyszukać. Aby zawęzić wyszukiwanie:
  • Użyj separatora ORAZ (wielkimi literami), aby wyszukać dokumenty zawierające dwa konkretne słowa. Na przykład wyszukanie hasła „wideo ORAZ gry” spowoduje wyświetlenie faktur, które zawierają zarówno słowo „wideo”, jak i słowo „gry”. 
  • Użyj separatora LUB (wielkimi literami), aby wyszukać dokumenty zawierające jedno z dwóch słów. Na przykład wyszukanie hasła „listopad LUB grudzień” spowoduje wyświetlenie faktur, które zawierają zarówno słowo „listopad” lub słowo „grudzień”.

Wyświetlanie i ukrywanie kolumn

 1. U góry kolumny z prawej strony tabeli zawierającej faktury kliknij Edytuj.
 2. Wybierz kolumny, które chcesz wyświetlić lub ukryć. 
 3. Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli, przeciągnij nazwy kolumn w polu „Edytuj”.
 4. Kliknij Zapisz.

Zapisywanie filtrów niestandardowych

Możesz dodawać kolumny oraz sortować i filtrować faktury, by wyświetlać tylko te dokumenty, które chcesz zobaczyć (np. wszystkie faktury dotyczące określonej usługi posortowane według niezapłaconej kwoty w porządku malejącym), a następnie zapisać te ustawienia na przyszłość. Aby zastosować zapisane filtry niestandardowe, kliknij Wszystkie faktury i noty debetowe w menu u góry tabeli.

Wyświetlanie innych grup dokumentów

 1. Kliknij strzałkę obok pozycji „Wszystkie faktury i noty debetowe”. 
 2. Wybierz opcję w menu:
  • „Wszystkie faktury i noty debetowe” – wszystkie otwarte faktury lub obciążenia, które należy opłacić.
  • „Otwarte noty kredytowe” – wszystkie wolne środki, które można zastosować do otwartych faktur.
  • „Wszystkie faktury i noty” – wszystkie faktury, w tym zamknięte i opłacone.
  • „Wszystkie noty kredytowe” – wszystkie Twoje środki, w tym te, które zostały już zastosowane do faktur.

 


Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem