Om Dokumenter-siden

På Dokumenter-siden kan du enkelt administrere faktureringsdokumentene dine for Google Ads. Du kan blant annet se etter bestemte dokumenter, laste ned flere samtidig, laste dem ned enkeltvis og opprette egendefinerte filtre du kan bruke i dokumentene.

I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du finner og bruker Dokumenter-siden.

Gå til Dokumenter-siden

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til høyre.
 3. Klikk på Dokumenter under «Fakturering».

Automatiske betalinger eller manuelle innbetalinger (gjelder de fleste annonsører)

Fordeler

På Dokumenter-siden kan du
 • se alle kontoutskrifter og faktureringsdokumenter for lokale skatter og avgifter (hvis det er aktuelt i landet ditt)
 • filtrere dokumenter etter utstedelsesdato, beløp, dokumentnummer med mer
 • opprette egendefinerte filtre og lagre dem for fremtidig bruk
 • sortere kontoutskrifter og andre faktureringsdokumenter i stigende eller synkende rekkefølge
 • laste ned flere kontoutskrifter samtidig
Velg oppgaven du vil utføre, og klikk på den for å åpne veiledningen.

Filtrer fakturaer

 1. Klikk på + Legg til et filter over tabellen.
 2. Velg filtertypen du vil bruke.
 3. Angi eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å kunne bruke filteret.
  • Eksempel: Når du har lagt til «Dokumentnummer»-filteret, skriver du inn fakturanummeret du vil søke etter (eller en liste med fakturanumre atskilt med komma).
  • Eksempel: Når du har lagt til «Utstedelsesdato»-filteret, kan du velge datoperioden for dokumentene du vil se.
 4. Klikk på Bruk, og legg til flere filtre etter behov.

For å fjerne et filter, klikk på X-en på filteret du vil fjerne.

Sortér dokumentene du ser

Hvis du vil sortere kontoutskriftene og de lokale avgiftsdokumentene (hvis dette er aktuelt for landet ditt) i stigende eller synkende rekkefølge, er det bare å klikke på overskriften i den aktuelle kolonnen. Klikk på kolonneoverskriften igjen for å bytte mellom stigende og synkende rekkefølge.

Last ned dokumenter enkeltvis eller samlet

 1. Merk av i avmerkingsboksen til venstre for fakturaene du vil laste ned.
  • For å velge alle dokumentene som vises i tabellen, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
 2. Klikk på Last ned valgte.
 3. Velg formatet du vil laste ned fakturaene dine i.
 4. Klikk på Last ned.

Vis eller skjul kolonner

 1. Klikk på Endre øverst til høyre i faktura-tabellen.
 2. Velg kolonnene du vil vise eller skjule.
 3. Hvis du vil endre rekkefølgen på kolonnene i tabellen, drar du kolonnenavnene i «Endre»-feltet.
 4. Klikk på Lagre.

Månedlig fakturering

Fordeler

På Dokumenter-siden kan du
 • se alle fakturaene, debetnotaene og kreditnotaene dine
 • filtrere fakturaene dine blant annet etter status, forfallsdato og utestående beløp
 • opprette egendefinerte filtre og lagre dem for fremtidig bruk
 • sortere fakturaene dine i stigende eller synkende rekkefølge
 • laste ned flere fakturaer samtidig
 • søke etter spesifikke fakturaer
Velg oppgaven du vil utføre, og klikk på den for å åpne veiledningen.

Filtrer fakturaer

 1. Klikk på + Legg til et filter over tabellen.
 2. Velg filtertypen du vil bruke.
 3. Angi eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å kunne bruke filteret.
  • Eksempel: Når du har lagt til «Dokumentnummer»-filteret, skriver du inn fakturanummeret du vil søke etter (eller en liste med fakturanumre atskilt med komma).
  • Eksempel: Når du har lagt til «Utstedelsesdato»-filteret, kan du velge datoperioden for dokumentene du vil se.
 4. Klikk på Bruk, og legg til flere filtre etter behov.

For å fjerne et filter, klikk på X-en på filteret du vil fjerne.

Sortér fakturaene du ser

Hvis du vil sortere fakturaene dine i stigende eller synkende rekkefølge, er det bare å klikke på overskriften for den aktuelle kolonnen. Klikk på kolonneoverskriften igjen for å bytte mellom stigende og synkende rekkefølge.

Last ned fakturaer enkeltvis eller samlet

 1. Merk av i avmerkingsboksen til venstre for fakturaene du vil laste ned.
  • For å velge alle fakturaene som vises i tabellen, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
 2. Klikk på Last ned valgte.
 3. Velg formatet du vil laste ned fakturaene dine i.
 4. Klikk på Last ned.

Vis eller skjul kolonner

 1. Klikk på Endre øverst til høyre i faktura-tabellen.
 2. Velg kolonnene du vil vise eller skjule.
 3. Hvis du vil endre rekkefølgen på kolonnene i tabellen, drar du kolonnenavnene i «Endre»-feltet.
 4. Klikk på Lagre.

Lagre egendefinerte filtre

Du kan legge til kolonner og sortere og filtrere dokumentene dine for å se bare de du ønsker (f.eks. alle dokumenter med beløp til gode for et bestemt produkt, i synkende rekkefølge), og deretter lagre denne tilpasningen for fremtidig bruk. Du får tilgang til de lagrede egendefinerte filtrene dine i rullegardinmenyen øverst i tabellen ved å klikke på «Alle fakturaer og notaer».

Se på detaljene i en faktura

På Dokumenter-siden kan du klikke på den fakturaen du vil se informasjon om. Da åpnes det et forgrunnsvindu som inneholder detaljer som fakturanummer, fakturabeløp, status, kjøpsordrenummer, kontoopplysninger og annet. Du kan lukke forgrunnsvinduet ved å klikke på X-en øverst til venstre. Hvis du vil laste ned fakturaen, kan du klikke på Handlinger øverst til høyre i forgrunnsvinduet fakturaen vises i.

Finn en bestemt faktura

 1. Klikk på Finn i dokumenter øverst til høyre i tabellen.
 2. Skriv inn tekst som kan hjelpe deg med å finne fakturaen du leter etter. Så lenge teksten finnes på fakturaen, er den søkbar. Slik avgrenser du søket enda mer:
  • Bruk «OG» (med store bokstaver) for å finne dokumenter som inneholder to bestemte ord. Hvis du for eksempel søker etter «video OG spill», så betyr det at du søker etter fakturaer som inneholder begge ordene «video» og «spill».
  • Bruk «ELLER» (med store bokstaver) for å finne dokumenter som inneholder ett av to ord. Hvis du for eksempel søker etter «november ELLER desember», så betyr det at du søker etter fakturaer som inneholder enten ordet «november» eller ordet «desember».

Se andre dokumentgrupper

 1. Klikk på pilen ved siden av «Alle fakturaer og notaer».
 2. Velg et alternativ fra rullegardinmenyen som vises:
  • I «Åpne fakturaer og debetnotaer» kan du se alle åpne fakturaer eller debetnotaer som må betales.
  • «Åpne kreditnotaer» viser eventuelle ubrukte kreditter du kan bruke på ubetalte fakturaer.
  • «Alle fakturaer og notaer» viser alle fakturaene dine, inkludert de som er lukket eller betalt.
  • «Alle kreditnotaer» viser alle kredittene dine, inkludert de som allerede er brukt på fakturaer.

Hvis du er usikker på hvilken betalingsinnstilling du bruker

Du kan kontrollere hvilken betalingsinnstilling du bruker, ved å klikke på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] og velge Innstillinger under «Fakturering». Du finner betalingsinnstillingen øverst i «Slik betaler du»-delen.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt