Bật lại phương thức thanh toán bị từ chối

Nếu phương thức thanh toán đã từng bị từ chối, thì phương thức đó có thể bị vô hiệu hóa trong tài khoản Google Ads của bạn.

Trước khi bật lại phương thức thanh toán bằng cách thực hiện các bước dưới đây, hãy gọi điện cho ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán đó trong tài khoản Google Ads của mình (nếu cần).

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.

  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy nhấp vào Cài đặt thanh toán.

  3. Nhấp vào Phương thức thanh toán từ trình đơn ở bên trái.

  4. Tìm phương thức thanh toán của bạn và kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các thông tin của phương thức thanh toán này đều chính xác.

  5. Nhấp vào Bật lại phương thức thanh toán.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố