Bật lại phương thức thanh toán bị từ chối

Nếu phương thức thanh toán của bạn đã từng bị từ chối, thì phương thức này có thể bị vô hiệu hóa trong tài khoản Google Ads của bạn.

Trước khi bật lại phương thức thanh toán theo các bước dưới đây, hãy gọi cho ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán đó trong tài khoản Google Ads của mình, nếu cần thiết.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.

  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ , sau đó nhấp vào Lập hóa đơn và thanh toán.

  3. Nhấp vào Phương thức thanh toán từ menu bên trái.

  4. Tìm phương thức thanh toán của bạn và kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các thông tin của phương thức thanh toán này đều chính xác.

  5. Nhấp vào Bật lại phương thức thanh toán.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố