Giới thiệu về tiện ích con Hướng dẫn giá thầu

Trong khi bạn thiết lập hoặc điều chỉnh giá thầu Chiến dịch ứng dụng, tiện ích con Hướng dẫn giá thầu có thể ước tính số lượt cài đặt hoặc hành động trong ứng dụng mà bạn có thể kiếm được thông qua chiến lược đặt giá thầu của mình. Đối với các chiến dịch mới tối ưu hóa cho số lượt cài đặt, tiện ích con này cũng có thể thay đổi linh hoạt để xem trước các nội dung thay đổi nhắm mục tiêu tác động có thể thực hiện trên các chiến dịch mới của bạn.

Trước khi bắt đầu

Chiến dịch ứng dụng có mục tiêu tập trung vào số lượt cài đặt và Chiến dịch ứng dụng có mục tiêu tập trung vào các hành động trong ứng dụng đủ điều kiện để tiện ích con Hướng dẫn giá thầu xuất hiện.

Có hai loại tiện ích con Hướng dẫn giá thầu:

 • Tiện ích con đang được thiết lập xuất hiện khi bạn tạo một Chiến dịch ứng dụng mới.
 • Tiện ích con có được sau quá trình thiết lập xuất hiện khi bạn chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt của Chiến dịch ứng dụng hiện tại.

Đối với chiến dịch lượt cài đặt, tiện ích con này có thể xuất hiện khi bạn tạo một chiến dịch mới để quảng cáo ứng dụng Android hoặc khi bạn chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt của chiến dịch hiện tại (bất kể hệ điều hành của ứng dụng được quảng cáo). Đối với chiến dịch hành động trong ứng dụng, tiện ích con này chỉ có thể xuất hiện khi bạn chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt của chiến dịch hiện tại.

Định nghĩa

 

*Những hình ảnh này chứa thông tin mô phỏng về dữ liệu giả cho mục đích minh họa

Tiện ích con Hướng dẫn giá thầu là một bảng điều khiển, xuất hiện khi bạn đang tạo hoặc xem các tùy chọn cài đặt của Chiến dịch ứng dụng. Tiện ích con này hiển thị cho bạn:

 • Chi phí mỗi lần cài đặt mục tiêu hiện tại của bạn đối với chiến dịch lượt cài đặt hoặc chi phí cho mỗi hành động trong ứng dụng mục tiêu đối với chiến dịch hành động trong ứng dụng
 • Ngân sách hằng ngày hiện tại của bạn
 • Một biểu đồ hiển thị hiệu quả hoạt động hằng tuần ước tính của chiến dịch ở một số mức chi phí mỗi lần cài đặt khác nhau (đối với chiến dịch lượt cài đặt) hoặc chi phí cho mỗi hành động trong ứng dụng (đối với chiến dịch hành động trong ứng dụng)

  • Bạn có thể di chuột qua bất kỳ điểm nào để xem phạm vi dự đoán.

  • Bạn cũng có thể xem dữ liệu ở định dạng bảng bằng cách nhấp vào nút [6383731] của cột.

 • Ô được tô bóng hiển thị số lượt cài đặt ước tính (màu xanh lam) hoặc hành động trong ứng dụng (màu đỏ) cùng với chi phí mỗi lần cài đặt hoặc chi phí cho mỗi hành động trong ứng dụng mục tiêu hiện tại.

Việc nhập tùy chọn cài đặt mới cho chiến dịch có thể thay đổi các số liệu ước tính trong tiện ích con Hướng dẫn giá thầu đang được thiết lập. Trong khi tạo chiến dịch lượt cài đặt, tiện ích con này sẽ thay đổi dựa trên các giá trị hiện được nhập cho tùy chọn bản địa (chỉ quốc gia) và ngôn ngữ.

Trong khi chỉnh sửa chiến dịch cài đặt hoặc chiến dịch hành động trong ứng dụng, tiện ích con này sẽ chỉ thay đổi dựa trên các giá trị được nhập cho chi phí mỗi lần cài đặt/chi phí mỗi hành động trong ứng dụng mục tiêu. Mục tiêu là giúp bạn dự đoán tác động của việc thay đổi giá thầu, trong trường hợp tùy chọn cài đặt chiến dịch và chuyển đổi vẫn giữ nguyên.

Bạn không cần lưu các nội dung thay đổi để xem số liệu ước tính mới. Việc xem số liệu ước tính không đồng nghĩa với việc hệ thống sẽ lưu các nội dung thay đổi của bạn.

Nếu số lượt cài đặt hoặc hành động trong ứng dụng tiềm năng của chiến dịch bị giới hạn bởi ngân sách hằng ngày, tiện ích con Hướng dẫn giá thầu cũng sẽ hiển thị hộp thông báo cho biết "Ngân sách hằng ngày hiện tại đang giới hạn chiến dịch của bạn. Thông tin ước tính dựa trên mức ngân sách cao hơn" cùng với mức ngân sách cao hơn được chỉ định.

Xem tiện ích con Hướng dẫn giá thầu

Khi tạo Chiến dịch ứng dụng mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.

 2. Nhấp vào Chiến dịch từ menu trang.

 3. Nhấp vào nút dấu cộng .

 4. Chọn Chiến dịch mới.

 5. Thiết lập Quảng bá ứng dụng tập trung vào theo dõi Số lượt cài đặt ứng dụng.

 6. Nhấp vào Android, tìm kiếm rồi chọn ứng dụng của bạn.

  • Đảm bảo ứng dụng do tài khoản Google Play liên kết với tài khoản Google Ads của bạn sở hữu

  • Tiện ích con Hướng dẫn giá thầu hiện không hỗ trợ ứng dụng iOS.

 7. Nhấp vào Tiếp tục.

 8. Thiết lập Chiến dịch ứng dụng của bạn.

  • Tiện ích con Hướng dẫn giá thầu sẽ xuất hiện ở bên cạnh.

  • Tiện ích con này thay đổi linh hoạt khi bạn nhập các giá trị mới cho tùy chọn bản địa (chỉ quốc gia) và ngôn ngữ.

  • Ô được tô bóng cũng thay đổi linh hoạt khi bạn nhập các giá trị mới cho chi phí mỗi lần cài đặt mục tiêu.

 9. Nhấp vào Lưu và tiếp tục để hoàn tất việc tạo chiến dịch mới. Nhấp vào hủy để thoát mà không tạo chiến dịch mới

Khi cập nhật Chiến dịch ứng dụng hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.

 2. Nhấp vào Chiến dịch ứng dụng từ thanh điều hướng.

 3. Nhấp vào Chiến dịch từ menu trang.

 4. Tìm và nhấp vào chiến dịch của bạn.

 5. Nhấp vào Cài đặt từ menu trang.

 6. Chỉnh sửa tùy chọn cài đặt của Chiến dịch ứng dụng.

  • Tiện ích con Hướng dẫn giá thầu sẽ xuất hiện ở bên cạnh.

  • Ô được tô bóng sẽ thay đổi linh hoạt khi bạn nhập các giá trị mới cho chi phí mỗi lần cài đặt mục tiêu hoặc chi phí mỗi hành động trong ứng dụng mục tiêu.

 7. Nhấp vào Lưu và tiếp tục để áp dụng các tùy chọn cài đặt mới của bạn. Nhấp vào hủy để thoát mà không áp dụng bất kỳ nội dung thay đổi nào.

Đường dẫn liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố