ตั้งราคาเสนอ CPC สำหรับ Hotel Ads

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้กับแคมเปญโรงแรมใน Google Ads เท่านั้น หากคุณยังไม่ได้ย้ายข้อมูลแคมเปญไปยัง Google Ads โปรดอ่านเกี่ยวกับการเสนอราคาใน Hotel Center

ก่อนเริ่มต้น

เมื่อสร้างแคมเปญ คุณจะต้องเลือกกลยุทธ์การเสนอราคา ต้องตั้งค่าราคาเสนอ CPC จริง (เปอร์เซ็นต์หรือคงที่) ที่ระดับกลุ่มโฆษณา และยังตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่ระดับกลุ่มโรงแรมด้วย

ตั้งหรือแก้ไขราคาเสนอ CPC สำหรับกลุ่มโฆษณา

คุณจะตั้งค่าราคาเสนอ CPC เมื่อสร้างกลุ่มโฆษณา วิธีแก้ไขการเสนอราคาระดับกลุ่มโฆษณา

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกแคมเปญโรงแรมในเมนูการนำทาง
  3. คลิกกลุ่มโฆษณาในเมนูหน้าเว็บ
  4. ค้นหากลุ่มโฆษณา และคลิกไอคอนดินสอRenameติดกับคอลัมน์ "CPC สูงสุดเริ่มต้น" หรือ "% CPC"
  5. ป้อนจำนวนเงินใหม่ แล้วคลิกบันทึก

ตั้งหรือแก้ไขราคาเสนอสำหรับกลุ่มโรงแรม

หากคุณต้องการราคาเสนอ CPC ที่เฉพาะเจาะจงสูง ให้ตั้งหรือแก้ไขราคาเสนอในกลุ่มโรงแรม วิธีนี้จะช่วยให้คุณตั้งราคาเสนอสำหรับหมวดหมู่โรงแรมที่ต่างกันได้ เช่น ตามประเทศ/ภูมิภาค โรงแรมแต่ละแห่ง หรือระดับโรงแรม วิธีแก้ไขราคาเสนอกลุ่มโรงแรม

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกแคมเปญโรงแรมในเมนูการนำทาง และเลือกแคมเปญ
  3. คลิกกลุ่มโรงแรมในเมนูหน้าเว็บ
  4. คลิกไอคอนดินสอ Rename ติดกับคอลัมน์ "CPC สูงสุด" หรือ "% CPC สูงสุด"
  5. ป้อนราคาเสนอใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มโรงแรม

ลำดับความสำคัญของราคาเสนอ

ระบบจะใช้ราคาเสนอที่เจาะจงมากกว่าอยู่เสมอ เช่น หากคุณตั้งราคาเสนอสำหรับกลุ่มโฆษณาที่ CPC 2% และกลุ่มโรงแรมในกลุ่มโฆษณานั้นที่ CPC 1% ระบบจะใช้ราคาเสนอระดับกลุ่มโรงแรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว