Masiniai veiksmai naudojant valdytojo paskyrą

Naudodami valdytojo paskyrą galite atlikti masinius veiksmus (pvz., masinį redagavimą, kopijavimą ir įklijavimą, scenarijų sukūrimą, įkėlimą ir taisyklių sukūrimą) – galite vienu veiksmu atnaujinti kelias jums pavaldžias paskyras. Šiame straipsnyje aprašyta, kaip viskas veikia, kai naudodami valdytojo paskyrą atliekate masinius veiksmus su kitomis paskyromis, kam „priklauso“ atliktas masinis veiksmas ir kas gali matyti masinių veiksmų istoriją.

Masinio veiksmo savininkas

Jei jūsų paskyra yra masinio veiksmo savininkas, tuomet masinio veiksmo istoriją, pateikiamą puslapyje „Visi masiniai veiksmai“, galima matyti tik jūsų paskyroje arba valdytojo paskyroje, kuri hierarchijoje yra virš jūsų paskyros. Be to, jei atliekant veiksmą sukuriamos taisyklės arba scenarijai, paskui juos keisti leidžiama tik jūsų paskyroje arba jūsų paskyrą valdančioje valdytojo paskyroje.

Paprastai pagal numatytuosius nustatymus masinio veiksmo savininku laikoma paskyra, prie kurios esate tiesiogiai prisijungę atlikdami tą masinį veiksmą. Prie kurios paskyros esate prisijungę galite matyti viršutiniame dešiniajame „Google Ads“ paskyros kampe. Todėl jei prisijungę prie valdytojo paskyros pasirenkate kitą antrinio valdytojo arba kliento paskyrą ir atliekate masinį veiksmą su ta paskyra, masinio veiksmo savininku vis tiek laikoma valdytojo paskyra.

Automatinių taisyklių išimtis

Vienintelė išimtis yra automatinės taisyklės. Kuriamoms automatinėms taisyklėms galite parinkti kitą savininką. Kaip taisyklės savininką galite paskirti vieną iš šių paskyrų:

  • paskyrą, prie kurios esate prisijungę;
  • pasirinktą kliento paskyrą;
  • tarpinę paskyrą, hierarchijoje esančią tarp paskyros, prie kurios prisijungėte, ir pasirinktos paskyros.

Kas rodoma puslapyje „Visi masiniai veiksmai“

Jūsų paskyros puslapyje „Visi masiniai veiksmai“

Prisijungę prie valdytojo paskyros, puslapyje „Visi masiniai veiksmai“ galite matyti visus veiksmus, kuriuos atlikote su paskyra (t. y. visus veiksmus, priklausančius jūsų paskyrai). Jūsų paskyros pavadinimas bus rodomas stulpelyje „Priklauso“.

Tačiau, jei masiniai veiksmai su jūsų paskyra atlikti naudojant bet kurią valdytojo paskyrą, kuri hierarchijoje yra virš jūsų paskyros, tuomet tie masiniai veiksmai jūsų paskyros puslapyje „Visi masiniai veiksmai“ nerodomi. Kitaip tariant, negalite matyti masinių veiksmų, priklausančių valdytojų paskyroms, hierarchijoje esančioms virš jūsų paskyros.

Tas pats principas galioja naudotojams, prisijungusiems prie klientų paskyrų. Šie naudotojai mato tik masinius veiksmus, kurie atlikti naudojant jų paskyrą (priklauso jų paskyrai), tačiau nemato masinių veiksmų, kuriuos su jų paskyra atliko hierarchijoje virš jų esantys savininkai (valdytojai).

Jums pavaldžių paskyrų puslapyje „Visi masiniai veiksmai“

Jei prisijungsite prie valdytojo paskyros ir pasirinksite hierarchijoje žemiau jūsų esančią paskyrą, galėsite matyti visus masinius veiksmus, kurie priklauso valdytojo paskyrai, pasirinktai paskyrai ir paskyroms, hierarchijoje esančioms tarp valdytojo paskyros ir pasirinktos paskyros. Kitaip tariant, matysite:

  • masinius veiksmus, kuriuos atliko naudotojai, tiesiogiai prisijungę prie valdytojo paskyros;
  • masinius veiksmus, kuriuos atliko naudotojai, tiesiogiai prisijungę prie paskyros, kurią pasirinkote;
  • masinius veiksmus, kuriuos atliko naudotojai, prisijungę prie bet kurios paskyros, hierarchijoje esančios tarp valdytojo paskyros ir jūsų pasirinktos paskyros.

Stulpelyje „Priklauso“ nurodomas kiekvieno masinio veiksmo savininkas.

Pavyzdys

Tarkime, kad prisijungėte prie valdytojo paskyros (MKC A), pasirinkote kliento paskyrą („Klientas B“) ir atlikdami masinį redagavimą pristabdėte kai kurias kampanijas toje paskyroje. Valdytojo paskyra MKC A laikoma šio masinio redagavimo savininku.

Jei pasirinksite paskyrą „Klientas B“ ir nueisite į jos puslapį „Visi masiniai veiksmai“, matysite šį masinį veiksmą, o kaip jo savininkas bus nurodyta paskyra MKC A. Be to, matysite kitus su paskyra „Klientas B“ atliktus masinius veiksmus, kuriuos atliko tiesiogiai prie paskyros „Klientas B“ prisijungę naudotojai arba kiti paskyros „Klientas B“ antriniai valdytojai, hierarchijoje esantys virš paskyros „Klientas B“, tačiau žemiau valdytojo paskyros MKC A.

Matomumas puslapyje „Pakeitimų istorija“

Puslapyje „Pakeitimų istorija“ visi naudotojai gali matyti kampanijos pakeitimus, atliktus naudojant masinius veiksmus, nesvarbu, kam tie masiniai veiksmai priklauso. Jei pakeitimai atlikti naudojant masinius veiksmus, kurie priklauso hierarchijoje aukščiau esančioms paskyroms, tų pakeitimų stulpelyje „Naudotojas / data ir laikas“ bus rodomas tuos pakeitimus atlikęs valdytojo paskyros naudotojas.

Matomumas „Google Ads“ ir „Search Ads 360“ paskyrose

Jei turite tiek „Google Ads“ MKC paskyrą, tiek „Search Ads 360“ MKC paskyrą, prie „Search Ads 360“ MKC paskyros prisijungę naudotojai negali matyti masinio veiksmo, atlikto naudojant „Google Ads“ MKC paskyrą, ir atvirkščiai.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta