ביצוע פעולות גורפות בעזרת חשבון ניהול

בעזרת חשבון ניהול אפשר לבצע פעולות גורפות (לדוגמה: עריכות, העתקה/הדבקה, סקריפטים, העלאות והגדרת כללים) כדי לעדכן בפעולה אחת חשבונות מרובים שאתם מנהלים. מאמר זה מסביר איך המנגנון פועל כשאתם מבצעים פעולות גורפות בחשבונות אחרים דרך חשבון הניהול שלכם — מי ה"בעלים" של הפעולה הגורפת שביצעתם ומי יכול לראות את היסטוריית הפעולות הגורפות.

הבעלות על פעולות גורפות

אם החשבון שלכם הוא הבעלים של פעולה גורפת, המשמעות היא שרק החשבון שלכם, או חשבון ניהול שנמצא מעל החשבון שלכם בהיררכיה, יכולים לראות את היסטוריית הפעולות הגורפות. את ההיסטוריה אפשר למצוא בדף "כל הפעולות הגורפות". בנוסף, אם הפעולה כוללת סקריפטים או כללים, רק החשבון שלכם או חשבון ניהול שנמצא מעל החשבון שלכם יוכלו לשנות את הכללים או הסקריפטים האלה אחרי שתיצרו אותם.

באופן כללי, כשאתם מבצעים פעולה גורפת, החשבון שאליו אתם מחוברים באופן ישיר ייחשב כברירת מחדל בתור הבעלים של הפעולה הגורפת. החשבון שאליו אתם מחוברים מצוין בפינה השמאלית העליונה של חשבון Google Ads. לכן, אם אתם מחוברים לחשבון ניהול ומבצעים פעולה גורפת בתת-חשבון MCC או בחשבון לקוח שנמצאים מתחת לחשבון שלכם, חשבון הניהול עדיין יהיה הבעלים של הפעולה הגורפת הזו.

חריג במקרה של כללים אוטומטיים

החריג היחיד מבחינת קביעת הבעלות הוא כללים אוטומטיים. במקרה הזה, אפשר לבחור בעלים שונה בשביל הכללים האוטומטיים שאתם יוצרים. תוכלו לקבוע שאחד מהחשבונות הבאים יהיה הבעלים של הכלל:

  • החשבון שאליו אתם מחוברים.
  • חשבון הלקוח שבו ביצעתם את הפעולה.
  • חשבון כלשהו שנמצא בהיררכיה בין החשבון שאליו התחברתם לבין החשבון שבו ביצעתם את הפעולה.

אילו פרטים מוצגים בדף "כל הפעולות הגורפות"

הדף "כל הפעולות הגורפות" בחשבון שלכם

כשאתם מחוברים לחשבון הניהול שלכם, תוכלו לראות בדף "כל הפעולות הגורפות" את כל הפעולות שביצעתם בחשבון שלכם (כלומר, כל הפעולות שנמצאות בבעלות החשבון שלכם). בעמודה "בבעלות" יופיע שם החשבון שלכם.

עם זאת, אם חשבון ניהול כלשהו הממוקם בהיררכיה מעל החשבון שלכם ביצע בו פעולות גורפות, לא תראו אותן בדף "כל הפעולות הגורפות" בחשבון שלכם. כלומר, לא תראו פעולות גורפות בבעלות חשבונות ניהול שנמצאים מעל החשבון שלכם בהיררכיה.

אותו עיקרון יחול על משתמשים המחוברים לחשבונות לקוח. משתמשים כאלה יראו רק פעולות גורפות שבוצעו על-ידי (או נמצאות בבעלות) החשבון שלהם, אבל הם לא יראו פעולות גורפות שבוצעו בחשבון שלהם על-ידי בעלים (מנהלים) אחרים שנמצאים מעליהם בהיררכיה.

הדף "כל הפעולות הגורפות" בחשבונות מתחת לשלכם

אם תיכנסו לחשבון ניהול ותציגו נתונים לגבי חשבון שנמצא מתחת לשלכם בהיררכיה, תוכלו לראות את כל הפעולות הגורפות בבעלות חשבון הניהול שלכם, החשבון שלגביו אתם מציגים נתונים וחשבונות אחרים שנמצאים בין חשבון הניהול שלכם לבין החשבון שלגביו אתם מציגים נתונים. כלומר, תראו את הפרטים הבאים:

  • פעולות גורפות שבוצעו על-ידי משתמשים המחוברים ישירות אל חשבון הניהול שלכם.
  • פעולות גורפות שבוצעו על-ידי משתמשים המחוברים ישירות אל החשבון שלגביו אתם מציגים נתונים.
  • פעולות גורפות שבוצעו על-ידי משתמשים המחוברים אל חשבון כלשהו בין חשבון הניהול שלכם לבין החשבון שלגביו אתם מציגים נתונים.

בעמודה "בבעלות" יצוין איזה חשבון הוא הבעלים של כל פעולה גורפת.

דוגמה

נניח שאתם מתחברים לחשבון הניהול שלכם (MCC א') ואז מבצעים עריכה גורפת בחשבון מתחתיו (לקוח ב') כדי להשהות חלק מהקמפיינים בחשבון. חשבון הניהול שלכם (MCC א') ייחשב בתור הבעלים של העריכה הגורפת הזו.

אם תציגו את הדף "כל הפעולות הגורפות" של לקוח ב', תראו את הפעולה הגורפת הזו, וחשבון ה-MCC שלכם יהיה רשום בתור הבעלים. כמו כן, תראו פעולות גורפות אחרות שבוצעו עבור לקוח ב', כמו פעולות גורפות שבוצעו על-ידי משתמשים המחוברים ישירות אל לקוח ב', או פעולות שבוצעו על-ידי תתי-חשבונות MCC האחרים של לקוח ב' — תת-חשבונות MCC שנמצאים בהיררכיה מעל לקוח ב', אבל מתחת לחשבון הניהול שלכם (MCC א').

מה מופיע בדף "היסטוריית שינויים"

כל המשתמשים יוכלו לראות בדף "היסטוריית שינויים" שלהם פעולות גורפות שבוצעו בקמפיינים, ללא קשר לבעלים של הפעולות הגורפות. אם השינויים בוצעו דרך פעולות גורפות בבעלות חשבונות שנמצאים מעליהם בהיררכיה, בעמודה "תאריך/שעת משתמש" של השינויים האלה יוצג המשתמש של חשבון הניהול שביצע בפועל את השינויים.

חיפוש בחשבונות Google Ads ו-Search Ads 360

אם יש לכם חשבון ניהול (MCC) ב-Google Ads וגם ב-Search Ads 360, פעולה גורפת שתבצעו בחשבון MCC של Google Ads לא תוצג למשתמשים שמתחברים אל חשבון ה-MCC שלכם ב-Search Ads 360 ולהיפך.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה