Групови действия с профил на мениджър

От профил на мениджър можете да извършвате групови действия (например групови редакции, копиране/поставяне, скриптове, качвания и правила), като актуализирате няколко профила под Вашия с едно-единствено действие. Тази статия разглежда начина, по който работят нещата, когато извършвате групови действия за други профили от профила си на мениджър – кой „притежава“ извършеното от Вас групово действие и кой може да вижда историята на тези групови действия.

Собственост върху груповите действия

Ако профилът Ви е собственикът на дадено групово действие, това означава, че само профилът Ви или профил на мениджър над него в йерархията може да вижда историята на груповите действия на страницата Ви „Всички групови действия“. Освен това, ако действието включва правила или скриптове, това означава, че само профилът Ви или профил на мениджър над него могат да променят тези правила или скриптове, след като ги създадете.

По принцип, когато извършвате групово действие, профилът, в който сте влезли, по подразбиране ще се счита за собственик на това групово действие. Можете да разберете в кой профил сте влезли като погледнете в горния десен ъгъл на профила в Google Ads. Така че, ако сте влезли в профил на мениджър, след това преминете към друг профил на подмениджър или клиентски профил и изпълните групово действие за този профил, профилът на мениджър си остава собственик на това групово действие.

Изключение за автоматизирани правила

Единственото изключение са автоматизираните правила. В този случай можете да изберете друг собственик за автоматизираните правила, които създавате. Като собственик на правилото можете да посочите някой от следните:

  • Профила, в който сте влезли
  • Клиентския профил, към който сте преминали
  • Всеки профил между профила, в който сте влезли, и този, към който сте преминали

Какво е видимо във „Всички групови действия“

На страницата „Всички групови действия“ на собствения Ви профил

Когато влезете в профила си на мениджър, на страницата „Всички групови действия“ можете да видите всички действия, които сте извършили за собствения си профил (тоест всички действия, притежавани от профила Ви). Ще видите името на профила си в графата „Собственост на“.

Но ако някой профил на мениджър над профила Ви в йерархията е изпълнил групови действия за профила Ви, няма да ги виждате на страницата „Всички групови действия“ за собствения си профил. С други думи, няма да виждате групови действия, притежавани от профил на мениджър над Вас в йерархията.

Същият принцип ще се прилага за потребители, които са влезли в клиентски профил. Тези потребители ще виждат само групови действия, които са извършени (или притежавани) от собствения им профил, но няма да виждат групови действия, извършени в профила им от други собственици (мениджъри) над тях.

Страницата „Всички групови действия“ за профили под Вашия

Ако влезете в профил на мениджър и преминете към профил под Вашия в йерархията, ще можете да виждате всички групови действия, притежавани от профила Ви на мениджър, от профила, към който сте преминали, както и от всички профили между профила Ви на мениджър и профила, към който сте преминали. С други думи, ще виждате следното:

  • Групови действия, извършени от потребители, които са влезли в профила Ви на мениджър
  • Групови действия, извършени от потребители, които са влезли в профила, към който сте преминали
  • Групови действия, извършени от потребители, които са влезли в профили между профила Ви на мениджър и профила, към който сте преминали

В графата „Собственост на“ е показано точно кой е собственикът на съответното групово действие.

Пример

Да приемем, че влезете в профила си на мениджър (профил А в МКЦ), след което преминете към клиентски профил (Клиент Б) и използвате групова редакция, за да поставите на пауза част от кампаниите в този профил. Профилът Ви на мениджър (профил А в МКЦ) се счита за собственик на тази групова редакция.

Ако преминете към страницата „Всички действия“ на Клиент Б, ще видите това групово действие, а собственик ще бъде профил А в МКЦ. Освен това ще виждате други групови действия, извършени за Клиент Б, като например групови действия, извършени от потребители, които са влезли в профила на Клиент Б, или действия, извършени от други профили на подмениджър на Клиент Б – подмениджъри, които са над Клиент Б, но под профила Ви на мениджър (профил А в МКЦ) в йерархията.

Видимост в „История на промените“

Всички потребители ще могат да виждат промените в кампаниите, направени чрез групови действия на страницата „История на промените“, без значение кой е собственик на тези групови действия. Ако промените са направени чрез групови действия, собственост на профили, които стоят по-високо в йерархията, в графата „Потребител/дата и час“ за тези промени ще се показва потребителят в профил на мениджър, който действително е направил промените.

Видимост в профили в Google Ads и Search Ads 360

Ако имате профил в МКЦ както в Google Ads, така и в Search Ads 360, груповото действие, което извършите в профил в МКЦ в Google Ads, не може да бъде преглеждано от потребители, които са влезли в профила Ви в МКЦ в Search Ads 360, и обратно.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си