Giới thiệu về phương thức thanh toán không khả dụng

Nói chung, quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn sẽ xác định phương thức thanh toántùy chọn cài đặt thanh toán nào có sẵn cho tài khoản của bạn. Phương thức thanh toán nghĩa là bạn thanh toán bằng gì (ví dụ: thẻ tín dụng hoặc ghi nợ trực tiếp) và tùy chọn cài đặt thanh toán là khi nào và bạn thanh toán như thế nào (ví dụ: qua phương thức thanh toán tự động, thanh toán thủ công hoặc lập hóa đơn hàng tháng). Nhưng có thể có những trường hợp khi phương thức thanh toán hoặc tùy chọn cài đặt thường có sẵn cho quốc gia hoặc đơn vị tiền tệ của bạn tạm thời không có sẵn cho tài khoản của bạn.

Trong những trường hợp này, các phương thức thanh toán hoặc tùy chọn cài đặt thanh toán không có sẵn sẽ chuyển sang màu xám và không thể chọn khi bạn thiết lập thông tin thanh toán Google Ads lúc đầu, khi bạn thanh toán và trên trang Phương thức thanh toán. Tùy chọn cài đặt thanh toán không có sẵn sẽ không xuất hiện trong menu thả xuống trên trang “Cài đặt” của mục Lập hóa đơn và thanh toán.

Nguyên nhân của việc vô hiệu hóa phương thức thanh toán hoặc tùy chọn cài đặt thanh toán này có thể xuất phát từ hoạt động kiểm tra liên tục của Google đối với các tùy chọn cài đặt và hoạt động tài khoản của bạn. Việc vô hiệu hóa này không hẳn là do bạn đã làm sai điều gì đó. Có thể chúng tôi chỉ cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng nhằm đảm bảo rằng tài khoản của bạn an toàn và tuân thủ chính sách Google Ads.  

Khi nào bạn sẽ thấy nội dung cập nhật

Phương thức thanh toán hoặc tùy chọn cài đặt thanh toán thường sẽ có sẵn khi Google đã xem xét và xác nhận tài khoản của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • bạn đã thanh toán 200 đô la bằng một phương thức thanh toán có thể sử dụng 

  • hoạt động của tài khoản trong 4 tuần tuân thủ chính sách Google Ads

Xin lưu ý rằng có thể có trường hợp quá trình này mất nhiều thời gian hơn. Bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật qua email khi chúng tôi bật phương thức thanh toán hoặc tùy chọn cài đặt thanh toán này.

Đăng ký quyền truy cập nhanh hơn vào một phương thức thanh toán

Ngoài ra, bạn luôn có thể thử đăng ký quyền truy cập nhanh hơn vào phương thức thanh toán hoặc tùy chọn cài đặt thanh toán, nếu cần. Việc hoàn thành đơn đăng ký này có thể giúp đẩy nhanh quá trình xem xét và nếu phù hợp, sẽ cung cấp các phương thức thanh toán hoặc tùy chọn cài đặt thanh toán sớm hơn cho tài khoản của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố