Khắc phục vấn đề với Quảng cáo tìm kiếm động

Trạng thái Mục tiêu quảng cáo động cho biết mục tiêu của bạn có đủ điều kiện để phân phát hay không. Nếu Mục tiêu quảng cáo động của bạn không phân phát, bạn có thể sử dụng trạng thái để tìm hiểu bản chất của vấn đề. 

Các trạng thái này được liệt kê trong mục “Mục tiêu quảng cáo động” trong trang menu của Google Ads. Bài viết này giải thích ý nghĩa của các trạng thái khác nhau và cách giải quyết chúng.

Các loại trạng thái Quảng cáo tìm kiếm động

Dưới đây là các loại trạng thái khác nhau:
 

Loại trạng thái Ví dụ
Trạng thái do bạn kiểm soát

Chiến dịch bị tạm dừng

Đã xóa

Trạng thái liên quan đến quá trình xử lý hệ thống Đang chờ xử lý
Trạng thái yêu cầu bạn phải thay đổi Thấp hơn giá thầu trang đầu tiên 
Đích đến không hoạt động
Không có trang đích phù hợp
Không có truy vấn phù hợp
Tất cả các trang đều bị chặn
Không thể thu thập thông tin trên trang đích
Trang đích không khớp
Không có dòng tiêu đề nào được tạo
Trạng thái bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác Trùng mục tiêu

 

Ý nghĩa và những việc cần làm đối với các trạng thái này

Trạng thái Mục tiêu quảng cáo động cho biết mục tiêu của bạn có đủ điều kiện để phân phát quảng cáo cho khách hàng hay không. Nói chung, mục tiêu của bạn sẽ ở một trong ba trạng thái:

 • Đang hiển thị quảng cáo
 • Không hiển thị quảng cáo vì bạn đã tạm dừng hoặc loại bỏ một từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch
 • Không hiển thị quảng cáo vì có lỗi xảy ra với mục tiêu, trang web hoặc tùy chọn thiết lập của bạn

Dưới đây là các loại trạng thái của Mục tiêu quảng cáo động, ý nghĩa và cách phản hồi các loại trạng thái này:

Thấp hơn giá thầu trang đầu tiên 

Mục tiêu quảng cáo động của bạn hoạt động không tốt vì giá thầu quá thấp, không đủ để thường xuyên hiển thị quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm đầu tiên.

Các bước tiếp theo: Tận dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh với Quảng cáo tìm kiếm động để hưởng lợi từ tính năng "đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá". Tìm hiểu thêm về chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Đủ điều kiện: Đang chờ xử lý

Nhóm quảng cáo động đầu tiên của bạn sẽ bắt đầu phân phát quảng cáo sau tối đa 24 giờ kể từ khi bạn thiết lập.
Trạng thái này cũng cho biết xem tài khoản có đủ điều kiện để phân phát hay không (ví dụ: khi quá trình thanh toán chưa được thiết lập) hoặc liệu quá trình thiết lập Nhóm quảng cáo động đã hoàn thành hay chưa. 
Các bước tiếp theo:  Xem lại tài khoản và Nhóm quảng cáo động để xác nhận rằng tài khoản và nhóm này đã được thiết lập chính xác và đủ điều kiện để phân phát. Sau khi bạn xác nhận điều này, hãy chờ 24 giờ.

Đủ điều kiện (Bị hạn chế): Không có trang đích phù hợp

Điều này có nghĩa là Google Ads không tìm thấy bất kỳ trang nào đủ điều kiện và phù hợp với Mục tiêu quảng cáo động. Có nhiều lý do cho việc này, bao gồm vấn đề về cách thiết lập mục tiêu, tùy chọn cài đặt chiến dịch không tương thích, hoặc các trang không thể thu thập dữ liệu.
Các bước tiếp theo: Kiểm tra trạng thái thiết lập và mục tiêu của bạn. Bạn cần lưu ý một số điều sau:
 • Đảm bảo rằng Mục tiêu quảng cáo động là chính xác và phù hợp với các trang mục tiêu của bạn. Ví dụ: nếu Mục tiêu quảng cáo động là mục tiêu "URL chứa", thì bạn hãy xác nhận rằng các URL được nhắm mục tiêu chứa văn bản trong mục tiêu và mục tiêu được viết đúng chính tả. 
 • Đảm bảo rằng các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ cho tên miền và chiến dịch là chính xác và phù hợp. Ví dụ: Mục tiêu quảng cáo động không thể phân phát nếu tất cả các trang web của bạn bằng tiếng Pháp nhưng ngôn ngữ được nhắm mục tiêu trong tùy chọn cài đặt Quảng cáo tìm kiếm động lại là tiếng Đức. 
 • Trang web của bạn có chặn trình thu thập thông tin của Google lập chỉ mục URL không? Ví dụ: nếu trang web của bạn sử dụng robot.txt để ngăn Googlebot thu thập dữ liệu của các trang, thì mục tiêu có thể không đủ điều kiện để phân phát. Nếu trang web của bạn đang chặn GoogleBot nhưng không chặn AdsBot, thì bạn có thể sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu Nguồn cấp dữ liệu trang bởi vì tùy chọn này cũng sử dụng trình thu thập thông tin AdsBot. Xem các giải pháp cho trạng thái “Bị từ chối: Không thể thu thập thông tin trên trang đích” bên dưới để biết thêm thông tin.

Hiếm khi xuất hiện: Không có truy vấn phù hợp

Trạng thái này có nghĩa là Google Ads không thể xác định nội dung tìm kiếm để phân phát quảng cáo trên các trang được nhắm mục tiêu. Quảng cáo tìm kiếm động hoạt động tốt với các trang web có văn bản có liên quan và được tối ưu hóa tốt cho trình thu thập thông tin trang web.  Đối với các định dạng như PDF hoặc trang web có nhiều hình ảnh và ít văn bản thì Quảng cáo tìm kiếm động khó có thể xác định các truy vấn cần phân phát.

Các bước tiếp theo: Dưới đây là một số mẹo để tối ưu hóa trang web của bạn cho Quảng cáo tìm kiếm động:

 • Đảm bảo rằng mọi người chỉ cần xem nhanh cũng có thể biết nội dung trang của bạn. Điều này sẽ giúp trình thu thập thông tin trang web xác định nội dung trên trang và giúp người dùng dễ dàng di chuyển trên trang web của bạn. 
 • Phân tích các danh mục nếu phù hợp.  Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng di chuyển trên trang web và cho phép Quảng cáo tìm kiếm động tạo các danh mục để bạn nhắm mục tiêu.
 • Đề cập đến tất cả các nội dung có liên quan trên các trang của bạn. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng di chuyển trên trang web và giúp bạn có thêm lưu lượng truy cập trong mỗi danh mục

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách để trình thu thập thông tin truy cập vào trang web trong Hướng dẫn dành cho người mới làm quen với tính năng Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Đủ điều kiện (Bị hạn chế): Mục tiêu trùng nhau


Nếu trùng nhau thì mục tiêu có thể không phân phát hoặc có thể có lưu lượng truy cập hạn chế. Khi nhiều mục tiêu đủ điều kiện phù hợp với truy vấn, quảng cáo tìm kiếm động có khả năng phân phát trang đích phù hợp nhất với cụm từ tìm kiếm của người dùng.
Các bước tiếp theo: Không cần có hành động. Nếu bạn muốn trang web phù hợp với một mục tiêu cụ thể, hãy sử dụng các mục tiêu quảng cáo phủ định để kiểm soát các trang đích phù hợp với mỗi mục tiêu quảng cáo. 

Đủ điều kiện (Bị hạn chế): Tất cả các trang đều bị chặn

Tất cả các URL được nhắm mục tiêu đều không đủ điều kiện để phân phát vì bị các Mục tiêu quảng cáo động phủ định chặn.
Ví dụ: nếu bạn thêm tùy chọn loại trừ PAGE_CONTENT cho cụm từ “hết hàng”, nhưng cụm từ này lại nằm trong phần văn bản ở tất cả các trang web, thì Mục tiêu quảng cáo động của bạn sẽ không thể phân phát.
Các bước tiếp theo: Xem lại các Mục tiêu quảng cáo động phủ định của bạn để xem liệu có bất kỳ mục tiêu nào trùng lặp với các mục tiêu của bạn không. Bạn có thể xem lại cột "Mức độ phù hợp trang web" để xem phần trăm các trang phù hợp với một mục tiêu quảng cáo động phủ định. 

Hiếm khi xuất hiện: Không có dòng tiêu đề nào được tạo

Quảng cáo tìm kiếm động tự động tạo các dòng tiêu đề cho quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, Quảng cáo tìm kiếm động không thể làm điều này trong một số trường hợp. Nguyên nhân có thể là do dòng tiêu đề trang web của bạn quá ngắn hoặc nội dung văn bản không rõ ràng. 
Các bước tiếp theo:  Xem lại dòng tiêu đề trang web của bạn và đảm bảo rằng dòng tiêu đề rõ ràng và có cung cấp thông tin mô tả. Tiêu đề trang web có ảnh hưởng lớn nhất đến dòng tiêu đề đã tạo. 
Hãy tham khảo các mẹo này để giúp Google dễ dàng sử dụng trang web của bạn nhằm tạo dòng tiêu đề của Quảng cáo tìm kiếm động.

Trạng thái có thể sử dụng cho Mục tiêu quảng cáo động URL bằng

Mục tiêu quảng cáo động URL bằng cho phép bạn nhắm mục tiêu một URL mỗi lần. Tìm hiểu thêm về URL bằng

Bị từ chối: Đích đến không hoạt động

URL mục tiêu URL_EQUALS không hợp lệ. 
Các bước tiếp theo: Kiểm tra URL để đảm bảo URL đó hợp lệ và có thể tải trong trình duyệt. Tìm hiểu thêm về Các yêu cầu về URL đích

Bị từ chối: Không thể thu thập thông tin trên trang đích

Quảng cáo tìm kiếm động sử dụng trình thu thập thông tin của Google để thu thập dữ liệu từ các trang web nhằm tạo các mục tiêu và dòng tiêu đề cho trang web. Nếu không thể thu thập dữ liệu từ một trang web mà bạn đang nhắm mục tiêu bằng URL_EQUALS thì bạn không thể sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động cho trang web đó. Tìm hiểu thêm về các lỗi thu thập thông tin sản phẩm phổ biến.
Các bước tiếp theo: GoogleBot và AdsBot cung cấp cho Google Ads thông tin mà Quảng cáo tìm kiếm động sử dụng. Quản trị viên web cần đảm bảo rằng các trang web của bạn không chặn các trình thu thập thông tin này và có thể cải thiện thông tin có sẵn bằng cách làm theo Hướng dẫn dành cho người mới làm quen với tính năng Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
Nếu bạn sử dụng AJAX trên trang web, hãy tìm hiểu cách giúp Google dễ dàng truy cập trang web của bạn hơn

Bị từ chối: Trang đích không khớp

Mục tiêu URL_EQUALS không cho phép chuyển hướng nhiều miền. Ví dụ: nếu url example.com của bạn chuyển hướng đến example.jp, thì URL này sẽ không đủ điều kiện cho quảng cáo tìm kiếm động. 
Các bước tiếp theo: Đảm bảo rằng bạn đang nhắm đến URL cuối cùng sau tất cả các hoạt động chuyển hướng có Mục tiêu quảng cáo động URL_EQUALS
Ví dụ: nếu bạn muốn phân phát một quảng cáo cho https://example.com/home.html, hãy nhập chính xác vào Mục tiêu quảng cáo động của bạn và đặt thông tin theo dõi vào phần thông số theo dõi của quảng cáo hoặc tùy chọn cài đặt.

Trạng thái nguồn cấp dữ liệu trang của Quảng cáo tìm kiếm động

Để xem trạng thái Nguồn cấp dữ liệu trang:

 1. Nhấp vào biểu tượng Công cụ .
 2. Nhấp vào Dữ liệu doanh nghiệp.
 3. Nhấp vào nguồn cấp dữ liệu mà bạn muốn xem trạng thái.
 4. Thông tin sẽ được liệt kê trong cột "Trạng thái".

Dưới đây là các loại trạng thái của mục nguồn cấp dữ liệu trang, ý nghĩa và cách phản hồi các loại trạng thái đó:

Đã phê duyệt

URL nguồn cấp dữ liệu trang đủ điều kiện để phân phát quảng cáo với Mục tiêu quảng cáo động.

Các bước tiếp theo: Thực hiện theo các hướng dẫn tại đây để chọn nguồn nhắm mục tiêu trong chiến dịch có chứa nhóm quảng cáo động của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn nhắm mục tiêu URL từ nguồn cấp dữ liệu trang của bạn với Mục tiêu quảng cáo động.

Đã phê duyệt (Bị hạn chế)

URL chuyển hướng đến một trang web khác với trang web được chỉ định. URL chuyển hướng nằm trong cùng một miền nên đủ điều kiện để phân phát.

Các bước tiếp theo: Các URL mà chuyển hướng trong cùng một miền thì đủ điều kiện để phân phát. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn đang nhắm mục tiêu trang mà bạn định phân phát quảng cáo.

Xem lại URL nguồn cấp dữ liệu trang và đảm bảo rằng bạn đang nhắm mục tiêu URL cuối cùng sau tất cả các hoạt động chuyển hướng. URL chuyển hướng sẽ hiển thị nếu bạn di chuột qua trạng thái.

Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đã đặt mọi thông tin theo dõi vào phần thông số theo dõi của quảng cáo hoặc mục cài đặt.

Bị từ chối: Đích đến không khớp

Quảng cáo tìm kiếm động không cho phép chuyển hướng nhiều miền. Ví dụ: nếu URL trong nguồn cấp dữ liệu trang là example.com, nhưng URL lại chuyển hướng đến example1.com, thì URL sẽ không đủ điều kiện để phân phát.
Các bước tiếp theo: Đảm bảo rằng URL cuối cùng có cùng miền với URL được chỉ định trong nguồn cấp dữ liệu trang.

Bị từ chối: Đích đến không hoạt động

URL được nhắm mục tiêu không hợp lệ. 
Các bước tiếp theo: Kiểm tra URL để đảm bảo URL đó hợp lệ và có thể tải trong trình duyệt. Tìm hiểu thêm về Các yêu cầu về URL đích

Bị từ chối: URL trùng lặp

Nếu có các URL giống hệt nhau trong nguồn cấp dữ liệu trang, chỉ URL được thêm gần đây nhất vào nguồn cấp dữ liệu mới đủ điều kiện để phân phát. Hệ thống sẽ gắn nhãn tất cả các URL trùng lặp khác là "Bị từ chối". 
Các bước tiếp theo: Hãy xem xét các URL trùng lặp được chấp thuận và đảm bảo liên kết với đúng nhãn.  
Bạn cũng nên xóa các URL trùng lặp bị từ chối để quản lý nguồn cấp dữ liệu của mình dễ dàng hơn. 

Bị từ chối: Không thể thu thập dữ liệu

Quảng cáo tìm kiếm động sử dụng trình thu thập thông tin của Google để thu thập dữ liệu từ các trang web nhằm tạo các mục tiêu và dòng tiêu đề cho trang web. Nếu trang web không cho phép thu thập thông tin thì trang web đó sẽ không hoạt động với Quảng cáo tìm kiếm động. Tìm hiểu thêm về các lỗi thu thập thông tin sản phẩm phổ biến.
Các bước tiếp theo: GoogleBot và AdsBot cung cấp cho Google Ads thông tin mà Quảng cáo tìm kiếm động sử dụng. Quản trị viên web cần đảm bảo rằng các trang web của bạn không chặn các trình thu thập thông tin này và có thể cải thiện thông tin có sẵn bằng cách làm theo Hướng dẫn dành cho người mới làm quen với tính năng Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
Nếu bạn sử dụng AJAX trên trang web, hãy tìm hiểu cách giúp Google dễ dàng truy cập trang web của bạn hơn

Đang xem xét

Thông thường, hệ thống có thể mất tới 24 giờ để thu thập dữ liệu từ tất cả các trang trong một nguồn cấp dữ liệu trang sau khi bạn tạo hoặc sửa đổi nguồn cấp. Việc thu thập dữ liệu này có thể mất nhiều thời gian hơn nếu nguồn cấp dữ liệu trang đó rất lớn.
Các bước tiếp theo: Trạng thái này sẽ xuất hiện nếu bạn sửa đổi nguồn cấp dữ liệu trang bằng cách thêm URL, chỉnh sửa URL hoặc chỉnh sửa một nhãn tùy chỉnh. Hầu hết các URL phải được thu thập dữ liệu trong vòng 24 giờ sau khi thay đổi nguồn cấp dữ liệu. 
Nếu không chặn Google Ads thu thập nội dung của mình, bạn có thể đang hạn chế các hoạt động thu thập thông tin hiệu quả. Điều này có thể xảy ra nếu bạn đã tải lên hoặc chỉnh sửa một số lượng lớn các mục nguồn cấp dữ liệu trang cùng một lúc. Bạn có thể kiểm tra và điều chỉnh tốc độ thu thập dữ liệu trong Search Console.
Nếu trang web của bạn không có đủ khả năng thu thập dữ liệu, việc hoàn tất thu thập tất cả các trang trong nguồn cấp dữ liệu trang có thể mất nhiều thời gian hơn.

 

Đường dẫn liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố