Riešenie problémov s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní

Podľa stavu zacielenia dynamickej reklamy viete, či vaše zacielenia môžu zobrazovať reklamy. Ak vaše dynamické zacielenia reklamy nezobrazujú reklamy, príčinu problému môžete zistiť na základe príslušného stavu.

Tieto stavy sú uvedené v sekcii Dynamické zacielenia reklamy, ktorú nájdete v ponuke stránok služby Google Ads. V tomto článku sa dozviete, čo znamenajú jednotlivé stavy a ako ich vyriešiť.

Typy stavov dynamických reklám vo vyhľadávaní

Nižšie uvádzame rôzne typy stavov:

Typ stavu Príklady
Stavy, ktoré určujete vy

Pozastavená kampaň

Odstránené

Stavy súvisiace so spracovaním v systéme Nespracované
Stavy, pri ktorých musíte vykonať nejakú zmenu Nedosahuje cenovú ponuku pre prvú stránku
Nefungujúca koncová webová adresa Žiadne vyhovujúce vstupné stránky Žiadne vyhovujúce dopyty Všetky stránky sú blokované Nie je možné prehľadávať cieľ Nesúlad cieľa Nebol vygenerovaný žiadny nadpis
Stavy, ktoré sú ovplyvnené inými faktormi Prekrývajúce sa zacielenie

Vysvetlenie stavov a ďalší postup

Podľa stavu dynamického zacielenia reklamy viete, či sa môžu prostredníctvom vašich zacielení zákazníkom zobrazovať reklamy. Vo všeobecnosti existujú tri stavy zacielenia:

 • Zobrazuje reklamy.
 • Nezobrazuje reklamy, pretože ste pozastavili alebo odstránili kľúčové slovo, reklamnú skupinu alebo kampaň.
 • Nezobrazuje reklamy, pretože sa vyskytol problém so zacielením, webom alebo nastavením.

Nižšie uvádzame, čo znamenajú jednotlivé typy stavu zacielenia dynamickej reklamy a ako v súvislosti s nimi postupovať:

Nedosahuje cenovú ponuku pre prvú stránku

Výkonnosť zacielenia vašej dynamickej reklamy nie je dostatočne vysoká, pretože jeho ponuka je príliš nízka na to, aby sa reklamy stále zobrazovali na prvej stránke výsledkov vyhľadávania.

Ďalší postup: Pri dynamických reklamách vo vyhľadávaní začnite používať inteligentné ponuky, aby ste mohli využívať ponuky pri aukcii. Ďalšie informácie o inteligentných ponukách

Vhodné: nespracované

Po nastavení prvej dynamickej reklamnej skupiny môže trvať až 24 hodín, než začne zobrazovať reklamy.
Tento stav sa zobrazuje aj v prípade, že účet nemôže zobrazovať reklamy (napríklad ak nie je nastavená fakturácia) alebo nastavenie dynamickej reklamnej skupiny nebolo dokončené.
Ďalší postup: Skontrolujte účet a dynamickú reklamnú skupinu a overte, či sú správne nastavené a vhodné na zobrazovanie reklám. Po overení počkajte 24 hodín.

Vhodné (s obmedzením): žiadne vyhovujúce vstupné stránky

Prostredníctvom služby Google Ads nie je možné nájsť žiadne vhodné stránky, ktoré by vyhovovali danému zacieleniu dynamickej reklamy. Príčiny môžu byť rôzne, napríklad problémy so spôsobom nastavenia daného zacielenia, nekompatibilné nastavenia kampane alebo nemožnosť prehľadávať stránky.
Ďalší postup: Skontrolujte si nastavenie a zacielenia. Na čo sa treba zamerať:
 • Uistite sa, že zacielenie dynamickej reklamy je správne a zodpovedá vašim cieľovým stránkam. Ak je napríklad použité zacielenie dynamickej reklamy typu „Webová adresa obsahuje“, potvrďte, že zacielené webové adresy obsahujú text zacielenia a že tento text neobsahuje preklepy.
 • Zabezpečte, aby boli nastavenia jazyka príslušnej domény a kampane správne a zhodné. Zacielenie dynamickej reklamy nemôže fungovať napríklad vtedy, ak ste v nastaveniach dynamických reklám vo vyhľadávaní zacielili na nemecký jazyk, ale všetky vaše webové stránky sú vo francúzštine.
 • Bráni váš web prehľadávačom Googlu indexovať webové adresy? Ak napríklad Googlebot nemôže prehľadávať vaše stránky, pretože váš web používa súbor robots.txt, dané zacielenie nemusí zobrazovať reklamy. Ak váš web blokuje GoogleBot, ale neblokuje AdsBot, môžete použiť zacielenie na zoznam stránok, pretože toto zacielenie používa aj prehľadávače AdsBot. Viacej nájdete nižšie v riešeniach pre stav Zamietnuté: nie je možné prehľadávať.

Zobrazuje sa zriedka: málo vyhovujúcich dopytov

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní automaticky generujú zacielenia pre vašu reklamu na zobrazovanie tým, že na vašej webovej stránke kontrolujú obsah pri hľadaní relevantných výrazov a motívov. Tento stav znamená, že Google Ads nemôže identifikovať mnohé vyhľadávania, pre ktoré by sa mali zobraziť reklamy z vašich zacielených stránok. Zacielenie sa tak nemusí zobraziť alebo môže mať nízky objem. V rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní je vhodné používať webové stránky, ktoré majú relevantný text a sú dobre prispôsobené pre prehľadávače webových stránok. V prípade formátov typu PDF alebo webových stránok, ktoré majú veľa obrázkov a minimum textu, môžu mať dynamické reklamy vo vyhľadávaní problém identifikovať dopyty, pre ktoré by sa mali zobraziť.

Ďalší postup: Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu optimalizovať webovú stránku pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní:

 • Zabezpečte, aby ľudia na prvý pohľad vedeli, o čom vaša stránka je. Prehľadávačom webových stránok to pomôže identifikovať, čo sa na vašej stránke nachádza, a používateľom to uľahčí navigáciu na vašom webe.
 • V relevantných prípadoch rozdeľte kategórie. Zlepší to navigáciu používateľov a dynamickým reklamám vo vyhľadávaní to umožní vytvoriť kategórie, na ktoré môžete zacieliť.
 • Na stránkach spomeňte všetok relevantný obsah. Zlepší sa tým navigácia používateľov a pomôže to zvýšiť návštevnosť v rámci jednotlivých kategórií.

Viacej o tom, ako sprístupniť svoj web našim prehľadávačom, nájdete v Úvode do optimalizácie pre vyhľadávače.

Vhodné (s obmedzením): prekrývajúce sa zacielenie

Zacielenie nemusí zobrazovať reklamy alebo môže dosahovať obmedzenú návštevnosť, pretože dochádza k prekrývajúcemu sa zacieleniu. Keď dopytu môžu vyhovovať viaceré zacielenia, dynamické reklamy vo vyhľadávaní uprednostnia zobrazenie vstupnej stránky, ktorá bude najrelevantnejšia pre vyhľadávací dopyt používateľa.
Ďalší postup: Nevyžaduje sa žiadna akcia. Ak chcete, aby webová stránka vyhovovala konkrétnemu zacieleniu, použite vylučujúce zacielenia reklamy, pomocou ktorých môžete ovládať, ktorým vstupným stránkam budú jednotlivé zacielenia reklamy vyhovovať.

Vhodné (s obmedzením): všetky stránky blokované

Žiadna zacielená webová adresa nemôže zobrazovať reklamy, pretože ju blokujú vylučujúce zacielenia dynamickej reklamy.
Ak napríklad pridáte vylúčenie PAGE_CONTENT pre výraz „vypredané“, ktorý sa však nachádza v texte každej webovej stránky, zacieleniam dynamickej reklamy to zabráni v zobrazovaní reklám.
Ďalší postup: Skontrolujte si vylučujúce zacielenia dynamickej reklamy, či sa niektoré z nich neprekrýva s vašimi zacieleniami. V stĺpci Pokrytie webových stránok môžete zistiť, koľko percent stránok je pokrytých vylučujúcim zacielením dynamickej reklamy.

Zobrazuje sa zriedka: nebol vygenerovaný žiadny nadpis

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní dynamicky vytvárajú nadpisy pre vaše kreatívy. V niektorých prípadoch to dynamické reklamy vo vyhľadávaní nedokážu. Príčinou môže byť, že názvy webových stránok sú príliš krátke alebo je text nejasný.
Ďalší postup: Skontrolujte názvy webových stránok a uistite sa, že sú jasné a popisné. Názvy webových stránok majú na tvorbu nadpisu najväčší vplyv.
Pozrite si tieto tipy, ako Googlu uľahčiť generovanie nadpisov dynamických reklám vo vyhľadávaní pomocou vašej webovej stránky.

Stavy dostupné pre zacielenia dynamickej reklamy typu Webová adresa sa rovná

Zacielenie dynamickej reklamy typu „Webová adresa sa rovná“ vám umožní naraz zacieliť na jednu webovú adresu. Ďalšie informácie o type „Webová adresa sa rovná“

Zamietnuté: nefunkčný cieľ

Cieľová webová adresa URL_EQUALS je neplatná.
Ďalší postup: Skontrolujte, či je webová adresa platná a či sa načíta v prehliadači. Ďalšie informácie o požiadavkách na koncovú webovú adresu

Zamietnuté: nie je možné prehľadávať cieľ

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sú závislé od prehľadávačov webových stránok od Googlu, ktoré zhromažďujú údaje z daného webu s cieľom vygenerovať jeho nadpis a zacielenia. Ak webovú stránku, na ktorú zacieľujete cez URL_EQUALS, nie je možné prehľadávať, takéto webové stránky sa nedajú použiť v rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní. Ďalšie informácie o bežných problémoch s prehľadávaním výrobkov
Ďalší postup: GoogleBot a AdsBot poskytujú službe Google Ads informácie používané v rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní. Ak správca webu dodrží pokyny uvedené v Úvode do optimalizácie pre vyhľadávače, môže tým zabrániť blokovaniu prehľadávačov vašimi webovými stránkami a zabezpečiť prehľadávačom lepšie informácie.
Zistite, ako Googlu lepšie sprístupniť web, ak na ňom používate AJAX.

Zamietnuté: nesúlad cieľa

Zacielenie typu URL_EQUALS neumožňuje presmerovania mimo domény. Ak napríklad vaša webová adresa example.com presmerúva na example.jp, nie je vhodná pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní.
Ďalší postup: Uistite sa, že na cieľovú webovú adresu zacieľujete po všetkých presmerovaniach prostredníctvom zacielení dynamickej reklamy typu URL_EQUALS.
Ak chcete napríklad zobrazovať reklamu na web https://example.com/home.html, presne túto adresu musíte zadať do zacielenia dynamickej reklamy. V kreatívach alebo nastaveniach zároveň zadajte do parametrov sledovania príslušné informácie o sledovaní.

Stavy zoznamu stránok dynamických reklám vo vyhľadávaní

Zobrazenie stavov zoznamu stránok:

 1. Kliknite na ikonu kľúča .
 2. Kliknite na Firemné údaje.
 3. Kliknite na zoznam, ktorého stavy chcete zobraziť.
 4. Príslušné informácie budú uvedené v stĺpci Stav.

Nižšie uvádzame, čo znamenajú jednotlivé typy stavov položiek v zozname stránok a ako v súvislosti s nimi postupovať:

Schválené

Webové adresy zoznamu stránok môžu zobrazovať reklamy pomocou zacielenia dynamickej reklamy.

Ďalší postup: Podľa pokynov na tejto stránke vyberte zdroj zacielenia v kampani, ktorá obsahuje vašu dynamickú reklamnú skupinu. Umožní vám to zacieliť na webové adresy v zozname stránok pomocou zacielenia dynamickej reklamy.

Schválené (s obmedzením)

Webová adresa smeruje na inú webovú stránku, ako je zadaná. Presmerovanie je v rámci tej istej domény, takže webová adresa môže zobrazovať reklamy.

Ďalší postup: Webové adresy s presmerovaniami v rámci rovnakej domény môžu zobrazovať reklamy. Mali by ste sa však ubezpečiť, že zacieľujete na stránku, pre ktorú chcete zobrazovať reklamy.

Skontrolujte webovú adresu zoznamu stránok a uistite sa, že po všetkých presmerovaniach zacieľujete na cieľovú webovú adresu. Presmerovanie by sa malo zobraziť po umiestnení kurzora myši na príslušný stav.

Mali by ste tiež skontrolovať, či ste v reklamách alebo nastaveniach zadali do parametrov sledovania príslušné informácie o sledovaní.

Zamietnuté: nesúlad cieľa

V rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní nie sú povolené presmerovania mimo domény. Povedzme, že webová adresa zoznamu stránok je example.com. Ak však presmerúva na example1.com, nebude môcť zobrazovať reklamy.
Ďalší postup: Zabezpečte, aby mala cieľová webová adresa rovnakú doménu ako webová adresa uvedená v zozname stránok.

Zamietnuté: nefunkčný cieľ

Zacielená webová adresa je neplatná.
Ďalší postup: Skontrolujte, či je webová adresa platná a či sa načíta v prehliadači. Ďalšie informácie o požiadavkách na koncovú webovú adresu

Zamietnuté: duplicitná webová adresa

V prípade, že zoznam stránok obsahuje identické webové adresy, zobrazovať sa môže len webová adresa, ktorá bola do zoznamu pridaná ako posledná. Všetky ostatné duplicitné webové adresy budú mať označenie Zamietnuté.
Ďalší postup: Skontrolujte, či je duplicitná webová adresa schválená, a uistite sa, že sú s ňou spojené správne štítky.
Okrem toho by ste zamietnuté duplicitné webové adresy mali odstrániť, aby sa zoznam ľahšie spravoval.

Zamietnuté: nie je možné prehľadávať

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sú závislé od prehľadávačov webových stránok od Googlu, ktoré zhromažďujú údaje z daného webu s cieľom vygenerovať jeho nadpis a zacielenia. Ak webovú stránku nie je možné prehľadávať, nebude fungovať v rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní. Ďalšie informácie o bežných problémoch s prehľadávaním výrobkov
Ďalší postup: GoogleBot a AdsBot poskytujú službe Google Ads informácie používané v rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní. Ak správca webu dodrží pokyny uvedené v Úvode do optimalizácie pre vyhľadávače, môže tým zabrániť blokovaniu prehľadávačov vašimi webovými stránkami a zabezpečiť prehľadávačom lepšie informácie.
Zistite, ako Googlu lepšie sprístupniť web, ak na ňom používate AJAX.

Prebieha kontrola

Po vytvorení alebo úprave zoznamu stránok prehľadanie všetkých stránok prebehne zvyčajne do 24 hodín. Ak je zoznam stránok veľmi veľký, môže to trvať aj dlhšie.
Ďalší postup: Tento stav sa zobrazuje, ak ste zmenili zoznam stránok pridaním či úpravou webovej adresy alebo úpravou vlastných štítkov. Väčšina webových adries by mala byť prehľadávaná v priebehu 24 hodín po zmene zoznamu.
Ak službe Google Ads bránite v prehľadávaní obsahu, možno obmedzujete účinné prehľadávanie. Je to pravdepodobné najmä vtedy, ak ste naraz nahrali alebo upravili veľký počet položiek zoznamu stránok. Rýchlosť prehľadávania môžete skontrolovať a prispôsobiť v službe Search Console.
Dokončenie prehľadávania všetkých stránok príslušného zoznamu môže trvať oveľa dlhšie, ak je kapacita prehľadávania na vašom webe nedostatočná.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory