Riešenie problémov so zamietnutím dynamických reklám vo vyhľadávaní

Podľa stavu dynamického zacielenia reklamy viete, či vaše zacielenia môžu zobrazovať reklamy. Ak vaše dynamické zacielenia reklamy nezobrazujú reklamy, príčinu problému môžete zistiť na základe príslušného stavu. 

Tieto stavy sú uvedené v sekcii Dynamické zacielenia reklamy, ktorú nájdete v ponuke stránok služby Google Ads. V tomto článku sa dozviete, čo znamenajú jednotlivé stavy a ako ich vyriešiť.

Typy stavov dynamických reklám vo vyhľadávaní

Nižšie uvádzame rôzne typy stavov:

Typ stavu Príklady
Stavy, ktoré určujete vy
 • Pozastavená kampaň
 • Odstránené

Stavy súvisiace s fázou spracovania
vašich webových stránok systémom Google

 • Nespracované
Stavy, pri ktorých musíte vykonať nejakú zmenu
 • Pod úrovňou odhadu ponuky pre prvú stránku
 • Domény sa nezhodujú
 • Neplatná webová adresa
 • Žiadne vyhovujúce stránky
 • Žiadne vyhovujúce dopyty
 • Stránky blokované vylučujúcimi automatickými zacieleniami
 • Stránku nemožno prehľadávať
 • Presmerovanie alebo presmerovanie cez viaceré domény
 • Neindexovaná webová adresa
Stavy, ktoré sú ovplyvnené inými faktormi
 • Prekrývajúce sa zacielenie

Vysvetlenie stavov a ďalší postup

Podľa stavu dynamického zacielenia reklamy viete, či sa môžu prostredníctvom vašich zacielení zákazníkom zobrazovať reklamy. Vo všeobecnosti existujú tri stavy zacielenia:

 • Zobrazuje reklamy.
 • Nezobrazuje reklamy, pretože ste pozastavili alebo odstránili kľúčové slovo, reklamnú skupinu alebo kampaň.
 • Nezobrazuje reklamy, pretože sa vyskytol problém so zacielením, webom alebo nastavením.

Nižšie uvádzame, čo znamenajú jednotlivé typy stavov kľúčových slov a ako v týchto prípadoch postupovať:

Stav dynamického zacielenia reklamy Čo to znamená Ďalšie kroky
Pod úrovňou odhadu ponuky pre prvú stránku Výkonnosť vašej reklamy je slabá z dôvodu nízkej ponuky. Reklamy sa tak nemôžu zobrazovať na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania. Zvýšte ponuku. Prečítajte si ďalšie informácie o stavoch stratégie ponúk.
Zamietnuté: domény sa nezhodujú Doména uvedená v nastaveniach kampane sa nezhoduje s doménou zacielenia dynamickej reklamy URL_EQUALS. Zabezpečte, aby sa doména uvedená v nastaveniach dynamických reklám vo vyhľadávaní zhodovala s tou, ktorú používate v rámci zacielenia dynamickej reklamy.
Zamietnuté: neplatná webová adresa Webová adresa zacielenia URL_EQUALS je neplatná.  Skontrolujte webovú adresu. Uistite sa, že je platná a dá sa načítať v prehliadači.
Zamietnuté: stránku nie je možné prehľadávať Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sú závislé od prehľadávačov webových stránok od Googlu, ktoré zhromažďujú údaje z daného webu s cieľom vygenerovať jeho nadpis a zacielenia. Ak webovú stránku, na ktorú zacieľujete cez URL_EQUALS, nie je možné prehľadávať, takéto webové stránky sa nedajú použiť v rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní. Ďalšie informácie o bežných problémoch s prehľadávaním výrobkov

Googlebot a AdsBot poskytujú službe Google Ads informácie používané v rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní. Ak správca webu dodrží pokyny uvedené v Úvode do optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje, môže tým zabrániť blokovaniu prehľadávačov vašimi webovými stránkami a zabezpečiť prehľadávačom lepšie informácie.

Prečítajte si ďalšie informácie o riešení problémov so vstupnými stránkami dynamickej reklamnej skupiny, ktoré nie je možné prehľadávať.

Zistite, ako Googlu lepšie sprístupniť web, ak na ňom používate AJAX. 

Zistite, ako docieliť fungovanie webu v službe Search Console.

Zamietnuté: presmerovanie alebo presmerovanie cez viaceré domény Zacielenie typu URL_EQUALS neumožňuje presmerovania. 

Uistite sa, že na cieľovú webovú adresu zacieľujete po všetkých presmerovaniach prostredníctvom dynamických zacielení reklamy URL_EQUALS. Presmerovanie by sa malo zobraziť po umiestnení kurzora myši na príslušný stav. 

Ak chcete napríklad zobrazovať reklamu na web https://example.com/home.html, presne túto adresu musíte zadať do zacielenia dynamickej reklamy. V kreatívach alebo nastaveniach zároveň zadajte do parametrov sledovania príslušné informácie o sledovaní.

Vhodné: nespracované

Keď nastavíte svoju prvú dynamickú reklamnú skupinu, môže trvať až 24 hodín, než začne zobrazovať reklamy.

Tento stav sa zobrazuje aj v prípade, že nastavenie dynamickej reklamnej skupiny nebolo dokončené. 

Skontrolujte dynamickú reklamnú skupinu a potvrďte, že sa v nej nachádza dynamická reklama vo vyhľadávaní. Po potvrdení správneho nastavenia reklamnej skupiny počkajte 24 hodín.
Vhodné (s obmedzením): žiadne vyhovujúce stránky Prostredníctvom služby Google Ads nie je možné nájsť žiadne vhodné stránky, ktoré by vyhovovali danému dynamickému zacieleniu reklamy. Príčiny môžu byť rôzne: napríklad problémy so spôsobom nastavenia daného zacielenia, nekompatibilné nastavenia kampane, dynamická reklamná skupina bez reklám alebo stránky, ktoré nie je možné prehľadávať.  Skontrolujte nastavenie a zacielenia. Na čo sa treba zamerať:
 • Uistite sa, že dynamické zacielenie reklamy je správne a vyhovuje vašim cieľovým stránkam. Ak je napríklad použité dynamické zacielenie reklamy typu „Webová adresa sa rovná“, potvrďte, že daná webová adresa existuje a je správne zadaná. 
 • Zabezpečte, aby dynamická reklamná skupina obsahovala reklamy.
 • Zabezpečte, aby boli nastavenia jazyka príslušnej domény a kampane správne a zhodné. Dynamické zacielenie reklamy nemôže fungovať napríklad vtedy, ak ste v nastaveniach dynamických reklám vo vyhľadávaní zacielili na nemecký jazyk, ale všetky vaše webové stránky sú vo francúzštine. 
 • Bráni váš web prehľadávačom Googlu indexovať webové adresy? Ak napríklad Googlebot nemôže prehľadávať vaše stránky, pretože váš web používa súbor robots.txt, dané zacielenie nemusí zobrazovať reklamy. Ak váš web blokuje GoogleBot, ale neblokuje AdsBot, môžete použiť zacielenie na zoznam stránok, vynechať indexovanie a pridať stránky priamo do kampane. Ďalšie informácie nájdete nižšie v časti o riešení stavu Zamietnuté: stránku nie je možné prehľadávať.
Vhodné (s obmedzením): žiadne vyhovujúce dopyty V rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní je vhodné používať webové stránky, ktoré vie AdsBot prehľadávať. Môže tak identifikovať relevantné nadpisy a dopyty, pri ktorých sa majú zobraziť reklamy. Tento stav znamená, že Google Ads nemôže identifikovať vyhľadávania, pre ktoré by sa mali zobraziť vaše reklamy na zacielené stránky.

Ďalšie informácie o tom, ako sprístupniť svoj web našim prehľadávačom, nájdete v Úvode do optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje

Mali by ste sa tiež uistiť, že názvy vašich webových stránok sú jasné a popisné. Skontrolujte ich nadpisy a prečítajte si tieto tipy, ako Googlu uľahčiť generovanie nadpisov dynamických reklám vo vyhľadávaní na základe vašej webovej stránky. 

Vhodné (s obmedzením): prekrývajúce sa zacielenie

Zacielenie nemusí zobrazovať reklamy alebo môže dosahovať obmedzenú návštevnosť. Príčinou je prekrývajúce sa zacielenie, ktoré je konkrétnejšie alebo pri ktorom sa očakáva, že bude účinnejšie.

Návštevnosť je na vaše webové stránky smerovaná cez zacielenie, od ktorého sa očakáva lepšia výkonnosť. Nemusíte podniknúť žiadne kroky.
Vhodné (s obmedzením): stránky blokované vylučujúcim zacielením dynamickej reklamy

Vylučujúce dynamické zacielenie reklamy sa prekrýva s vaším zacielením. Vášmu zacieleniu to zabraňuje v zobrazovaní reklám.

Ak napríklad pridáte vylúčenie PAGE_CONTENT pre výraz „vypredané“, ktorý sa však nachádza v texte každej webovej stránky, dynamickému zacieleniu reklamy to zabráni v zobrazovaní reklám.

Kontrolou vylučujúcich dynamických zacielení reklamy zistite, či sa niektoré z nich s vašimi zacieleniami neprekrývajú. Kontrolou stĺpca Pokrytie webových stránok môžete zistiť, koľko percent stránok je pokrytých vylučujúcim dynamickým zacielením reklamy. Prečítajte si ďalšie informácie o zacielení reklám.

Stavy zoznamu stránok pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní

Stavy zoznamu stránok si pozriete takto:

 1. Kliknite na ikonu kľúča .
 2. Kliknite na položku Firemné dáta.
 3. Kliknite na zoznam, ktorého stavy chcete zobraziť.
 4. Príslušné informácie budú uvedené v stĺpci Stav.

Nižšie uvádzame, čo znamenajú jednotlivé typy stavov položiek v zozname stránok a ako v súvislosti s nimi postupovať:

Stav dynamického zacielenia reklamy Čo to znamená Ďalšie kroky
Schválené Webové adresy zoznamu stránok sú vhodné na zobrazovanie reklám pomocou dynamického zacielenia reklamy. Podľa týchto pokynov nastavte dynamickú reklamnú skupinu so zacielením na webové adresy zoznamu stránok.
Schválené (s obmedzením) Zadaná webová adresa smeruje na webovú stránku v rámci rovnakej domény. 

Webové adresy s presmerovaniami v rámci rovnakej domény sú vhodné na zobrazovanie reklám. Musíte sa však ubezpečiť, že zacieľujete na stránku, pre ktorú chcete zobrazovať reklamy.

Skontrolujte webovú adresu zoznamu stránok a uistite sa, že po všetkých presmerovaniach zacieľujete na cieľovú webovú adresu. Presmerovanie by sa malo zobraziť po umiestnení kurzora myši na príslušný stav.

Mali by ste tiež skontrolovať, či ste v reklamách alebo nastaveniach zadali do parametrov sledovania príslušné informácie o sledovaní.

Zamietnuté: nesúlad cieľa  V rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní nie sú povolené presmerovania naprieč doménami.

Zabezpečte, aby mala cieľová webová adresa rovnakú doménu ako webová adresa uvedená v zozname stránok.

Povedzme, že webová adresa zoznamu stránok je example.com. Ak však presmerúva na example1.com, nebude vhodná na zobrazovanie reklám.

Zamietnuté: nefunkčný cieľ Zacielená webová adresa je neplatná.  Skontrolujte webovú adresu. Uistite sa, že je platná a dá sa načítať v prehliadači.
Zamietnuté: duplicitná webová adresa V prípade, že zoznam stránok obsahuje identické webové adresy, zobrazovať sa môže len webová adresa, ktorá bola do zoznamu pridaná ako posledná. Všetky ostatné duplicitné webové adresy budú mať označenie Zamietnuté. 

Skontrolujte štítky pridružené k duplicitným webovým adresám a ubezpečte sa, že k webovej adrese, ktorá je schválená a zobrazuje sa, sú pridružené správne štítky.

Okrem toho zamietnuté duplicitné webové adresy by ste mali odstrániť, aby sa zoznam ľahšie spravoval. 

Zamietnuté: nie je možné prehľadávať Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sú závislé od prehľadávačov webových stránok od Googlu, ktoré zhromažďujú údaje z daného webu s cieľom vygenerovať jeho nadpis a zacielenia. Ak webovú stránku nie je možné prehľadávať, nebude fungovať v rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní.  Ďalšie informácie o bežných problémoch s prehľadávaním výrobkov

Googlebot a AdsBot poskytujú službe Google Ads informácie používané v rámci dynamických reklám vo vyhľadávaní. Ak správca webu dodrží pokyny uvedené v Úvode do optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje, môže tým zabrániť blokovaniu prehľadávačov vašimi webovými stránkami a zabezpečiť prehľadávačom lepšie informácie.

Zistite, ako Googlu lepšie sprístupniť web, ak na ňom používate AJAX. 

Zistite, ako docieliť fungovanie webu v službe Search Console.

Prebieha kontrola: čaká sa na prehľadávanie Po vytvorení alebo úprave zoznamu stránok môže ich prehľadávanie trvať až 24 hodín.

Tento stav sa zobrazuje, ak ste zmenili zoznam stránok pridaním či úpravou webovej adresy alebo úpravou vlastných štítkov. Väčšina webových stránok by mala byť prehľadávaná v priebehu 24 hodín po zmene zoznamu. 

Ak službe Google Ads nebránite v prehľadávaní obsahu, možno obmedzujete účinné prehľadávanie. Je to pravdepodobné najmä vtedy, ak ste naraz nahrali alebo upravili veľký počet položiek zoznamu stránok. Rýchlosť prehľadávania môžete skontrolovať a prispôsobiť v službe Search Console.

Dokončenie prehľadávania všetkých stránok príslušného zoznamu môže trvať oveľa dlhšie, ak je kapacita prehľadávania na vašom webe nedostatočná.

Ak na účely reklám používate nástroj na sledovanie kliknutí, skontrolujte, či túto kapacitu neovplyvňuje.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?