Rozwiązywanie problemów z dynamicznymi reklamami w wyszukiwarce

Stan dynamicznych celów reklamy wskazuje, czy cele kwalifikują się do wyświetlania reklam. Jeśli dynamiczne cele reklamy nie wyświetlają reklam, możesz zdiagnozować problem właśnie dzięki znajomości ich stanu.

Stany te są podane w sekcji „Dynamiczne cele reklamy” w menu w Google Ads. Z tego artykułu dowiesz się, co oznaczają poszczególne stany i jak rozwiązać sygnalizowane przez nie problemy.

Typy stanów dynamicznych reklam w wyszukiwarce

Możliwe typy stanu:

Typ stanu Przykłady
Stany podlegające Twojej kontroli

Kampania wstrzymana

Usunięta

Stany związane z przetwarzaniem danych przez system Oczekująca
Stany wymagające zmiany

Poniżej stawki za pierwszą stronę

Niedziałająca strona docelowa

Brak pasujących stron docelowych

Brak pasujących zapytań

Wszystkie strony zablokowane

Strona docelowa niemożliwa do zindeksowania

Niezgodność strony docelowej

Nie wygenerowano żadnego nagłówka

Stany wynikające z innych czynników Pokrywające się cele

Znaczenie stanów i wymagane przez nie działania

Stan dynamicznego celu reklamy podaje, czy cel nadaje się do wyświetlania reklam klientom. Ogólnie cel może się znajdować w jednym z trzech stanów:

 • Reklamy są wyświetlane
 • Reklamy nie są wyświetlane, ponieważ słowo kluczowe, grupa reklam lub kampania zostały wstrzymane lub usunięte
 • Reklamy nie są wyświetlane, ponieważ wystąpił problem z celem, witryną lub konfiguracją

Oto różne typy stanów dynamicznego celu reklamy, ich znaczenie i czynności, jakie należy w ich przypadku wykonać:

Poniżej stawki za pierwszą stronę

Dynamiczny cel reklamy jest nieskuteczny, ponieważ jego stawka jest za niska, by regularnie wyświetlać reklamy na pierwszej stronie wyników wyszukiwania.

Dalsze czynności: w przypadku dynamicznych reklam w wyszukiwarce skorzystaj z inteligentnego określania stawek, by używać opcji „ustalania stawek w czasie aukcji”. Więcej informacji o inteligentnym określaniu stawek

Odpowiednia: Oczekująca

Pierwsza grupa reklam dynamicznych zaczyna wyświetlać reklamy w ciągu maksymalnie 24 godzin od jej skonfigurowania.
Ten stan wskazuje też, że konto nie może wyświetlać reklam (np. z powodu nieskonfigurowanych płatności) lub konfiguracja grupy reklam dynamicznych nie została jeszcze ukończona.
Dalsze czynności: sprawdź konto i grupę reklam dynamicznych, by upewnić się, że są prawidłowo skonfigurowane i mogą wyświetlać reklamy. Gdy to zrobisz, odczekaj 24 godziny.

Odpowiednia (ograniczona): Brak pasujących stron docelowych

Oznacza, że Google Ads nie znajduje żadnych stron pasujących do dynamicznego celu reklamy. Może się tak zdarzyć z różnych powodów, np. problemów z konfiguracją celu, niezgodnych ustawień kampanii lub braku możliwości zindeksowania stron.
Dalsze czynności: sprawdź konfigurację i cele. Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę:
 • Upewnij się, że dynamiczny cel reklamy jest prawidłowy i pasuje do Twoich stron docelowych. Jeśli dynamiczny cel reklamy jest np. celem typu „URL zawiera”, sprawdź, czy docelowe adresy URL mają prawidłowy tekst w polu celu.
 • Upewnij się, że ustawienia języka domeny i kampanii są prawidłowe i zgodne ze sobą. Dynamiczny cel reklamy nie może np. wyświetlać reklam, jeśli wszystkie swoje strony docelowe masz w języku polskim, ale w ustawieniach dynamicznych reklam w wyszukiwarce wybrany jest język niemiecki.
 • Czy Twoja witryna blokuje indeksowanie adresów URL przez roboty Google? Jeśli Twoja witryna używa np. pliku robots.txt, by uniemożliwiać Googlebotowi indeksowanie stron, oznacza to, że cel może się nie kwalifikować do wyświetlania reklam. Jeśli Twoja witryna blokuje Googlebota, ale nie blokuje robota AdsBot, możesz kierować reklamy na adresy URL albo za pomocą celu typu „URL równa się”, albo korzystając z pliku z adresami stron docelowych, ponieważ w obu tych metodach używane są roboty AdsBot. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji „Odrzucona: Strona docelowa niemożliwa do zindeksowania”.

Rzadko wyświetlana: mało pasujących zapytań

Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce automatycznie generują cele, na podstawie których wyświetlane są reklamy, przeszukując zawartość Twojej strony internetowej pod kątem odpowiednich haseł i tematów. Ten stan oznacza, że Google Ads nie znajduje na Twoich stronach docelowych wielu wyszukiwań nadających się do wyświetlania reklam, więc cel może nie wyświetlać reklam lub generować małe natężenie ruchu. Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce dobrze współpracują ze stronami internetowymi, które zawierają odpowiedni tekst i są dobrze zoptymalizowane pod kątem robotów. Takie formaty jak PDF oraz strony internetowe, które zawierają dużo obrazów i minimalną ilość tekstu, mogą bardzo utrudniać dynamicznym reklamom w wyszukiwarce wykrywanie zapytań nadających się do wyświetlania reklam.

Dalsze czynności: poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak zoptymalizować stronę pod kątem dynamicznych reklam w wyszukiwarce.

 • Zadbaj o to, by użytkownicy od razu wiedzieli, o czym jest Twoja strona. Pomoże to robotom w wykryciu, co znajduje się na danej stronie, i ułatwi użytkownikom poruszanie się po witrynie.
 • W razie potrzeby stosuj podział na bardziej szczegółowe kategorie. Ułatwi to użytkownikom poruszanie się po witrynie i umożliwi dynamicznym reklamom w wyszukiwarce generowanie kategorii, na które warto kierować reklamy.
 • Wspomnij o wszystkich pokrewnych treściach dostępnych na innych stronach. Ułatwi to użytkowników poruszanie się po witrynie i zwiększy ruch w każdej kategorii stron.

Więcej informacji o tym, jak udostępnić witrynę naszym robotom, znajdziesz we Wprowadzeniu do optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO).

Odpowiednia (ograniczona): Pokrywające się cele

Cel może nie wyświetlać reklam lub otrzymywać ograniczoną część ruchu z powodu pokrywającego się z nim innego celu. Jeśli do zapytania pasuje wiele celów, dynamiczne reklamy w wyszukiwarce preferują wyświetlanie na stronie docelowej, która jest najbardziej związana z hasłem wyszukiwanym przez użytkownika.
Dalsze czynności: nie musisz niczego robić. Jeśli chcesz, by strona internetowa była łączona z konkretnym celem, użyj wykluczonych celów reklamy do kontrolowania, z którymi stronami docelowymi mają być parowane poszczególne cele reklamy.

Odpowiednia (ograniczona): Wszystkie strony zablokowane

Pod żadnym z docelowych adresów URL nie można wyświetlać reklam, ponieważ strony te są zablokowane przez wykluczone dynamiczne cele reklamy.
Jeśli np. dodasz wykluczenie PAGE_CONTENT w przypadku wyrażenia „brak na stanie”, ale wyrażenie to występuje na każdej stronie, uniemożliwi to wyświetlanie reklam Twoim dynamicznym celom reklamy.
Dalsze czynności: sprawdź, czy któryś z wykluczonych dynamicznych celów reklamy nie pokrywa się przypadkiem z Twoimi celami. W kolumnie „Pokrycie witryny” możesz sprawdzić odsetek stron objętych danym wykluczonym dynamicznym celem reklamy.

Rzadko wyświetlane: Nie wygenerowano żadnego nagłówka

Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce generują na bieżąco nagłówki kreacji. W niektórych przypadkach nie mogą tego robić. Może to być spowodowane zbyt krótkimi tytułami stron internetowych lub ich niejasną treścią.
Dalsze czynności: sprawdź, czy tytuły stron internetowych są zrozumiałe i dobrze opisują ich zawartość. Tytuły mają największy wpływ na wygenerowany nagłówek.
Zapoznaj się z tymi wskazówkami, by ułatwić Google generowanie nagłówków dynamicznych reklam w wyszukiwarce na podstawie tytułów Twoich stron internetowych.

Stany dostępne w przypadku dynamicznych celów reklamy typu URL równa się

Dynamiczny cel reklamy typu „URL równa się” umożliwia kierowanie reklam na tylko jeden adres URL naraz. Więcej informacji o celach typu „URL równa się”

Odrzucona: Niedziałająca strona docelowa

Docelowy URL w polu URL_EQUALS jest nieprawidłowy.
Dalsze czynności: sprawdź, czy adres URL jest prawidłowy i czy wczytuje się w przeglądarce. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących docelowego adresu URL

Odrzucona: Strona docelowa niemożliwa do zindeksowania

Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce korzystają z robotów indeksujących Google do zbierania z witryny danych służących do generowania nagłówka strony i celów. Jeśli nie można zindeksować strony, na którą kierujesz reklamy za pomocą celu typu URL_EQUALS, nie nadaje się ona do wyświetlania dynamicznych reklam w wyszukiwarce. Więcej informacji o typowych problemach z indeksowaniem usług
Dalsze czynności: roboty Googlebot i AdsBot dostarczają Google Ads informacji wykorzystywanych przez dynamiczne reklamy w wyszukiwarce. Twój webmaster może się upewnić, że strony internetowe nie blokują tych robotów, i polepszyć dostępne dla nich informacje, wykonując czynności podane w Przewodniku dla początkujących po optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO).
Jeśli korzystasz w swojej witrynie ze standardu AJAX, dowiedz się, jak zwiększyć jej dostępność dla Google.

Odrzucona: Niezgodność strony docelowej

Cel URL_EQUALS nie umożliwia stosowania przekierowań między domenami. Jeśli np. adres URL example.com przekierowuje na adres example.jp, nie nadaje się do wyświetlania dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
Dalsze czynności: używając dynamicznych celów reklamy typu URL_EQUALS, upewnij się, że kierujesz reklamy na końcowy adres URL już po wszystkich przekierowaniach.
Jeśli np. chcesz wyświetlić reklamę strony https://example.com/strona_glowna.html, wpisz ten adres w dynamicznym celu reklamy, a wszelkie informacje o śledzeniu umieść w parametrach śledzenia w kreacjach lub ustawieniach.

Stany wpisów w pliku z adresami stron docelowych przeznaczonym do dynamicznych reklam w wyszukiwarce

Aby wyświetlić stany wpisów w pliku z adresami stron docelowych:

 1. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon].
 2. Kliknij Firmowe bazy danych.
 3. Kliknij plik danych, w którego przypadku chcesz wyświetlić stany wpisów.
 4. Informacje będą widoczne w kolumnie „Stan”.

Poniżej przedstawiono różne typy stanów wpisów w pliku z adresami stron docelowych, ich znaczenie i czynności, jakie należy w ich przypadku wykonać:

Zatwierdzona

Adresy URL z pliku z adresami stron docelowych nadają się do wyświetlania reklam za pomocą dynamicznego celu reklamy.

Dalsze czynności: zgodnie z tymi instrukcjami wybierz źródło kierowania w kampanii zawierającej grupę reklam dynamicznych. Umożliwi to kierowanie reklam za pomocą dynamicznego celu reklamy na adresy URL z pliku z adresami stron docelowych.

Zatwierdzona (ograniczona)

Adres URL prowadzi do innej strony internetowej niż w nim podana. Przekierowanie działa w obrębie tej samej domeny, więc kwalifikuje się do wyświetlania reklam.

Dalsze czynności: adresy URL, które przekierowują w obrębie tej samej domeny, kwalifikują się do wyświetlania reklam. Musisz się jednak upewnić, że kierujesz reklamy na stronę, na której chcesz je wyświetlać.

Sprawdź adres URL w pliku z adresami stron docelowych, by mieć pewność, że wyświetlasz reklamy pod właściwym końcowym adresem URL, który zostaje po wszystkich przekierowaniach. Przekierowanie powinno się wyświetlić, gdy najedziesz kursorem myszy na ten stan.

Sprawdź też, czy wszystkie informacje o śledzeniu masz umieszczone w parametrach śledzenia w reklamach lub ustawieniach.

Odrzucona: Niezgodność strony docelowej

Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce nie umożliwiają stosowania przekierowań między domenami. Jeśli np. adres URL podany w pliku z adresami stron docelowych to example.com, ale ten adres przekierowuje do domeny example1.com, nie będzie się on kwalifikować do wyświetlania reklam.
Dalsze czynności: upewnij się, że końcowy adres URL ma tę samą domenę co adres URL podany w pliku z adresami stron docelowych.

Odrzucona: Niedziałająca strona docelowa

Wybrany adres URL jest nieprawidłowy.
Dalsze czynności: sprawdź, czy adres URL jest prawidłowy i czy wczytuje się w przeglądarce. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących docelowego adresu URL

Odrzucona: Zduplikowany URL

Jeśli w pliku z adresami stron docelowych znajdują się identyczne adresy URL, tylko ten dodany jako ostatni zostanie zakwalifikowany do wyświetlania reklam. Wszystkie pozostałe zduplikowane adresy URL będą oznaczone jako odrzucone.
Dalsze czynności: sprawdź, czy zduplikowany adres URL jest zatwierdzony i powiązane są z nim prawidłowe etykiety.
Usuń odrzucone zduplikowane adresy URL, by uprościć zarządzanie plikiem.

Odrzucona: Strona docelowa niemożliwa do zindeksowania

Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce korzystają z robotów indeksujących Google do zbierania z witryny danych służących do generowania nagłówka strony i celów. Jeśli nie można zindeksować danej strony, nie nadaje się ona do wyświetlania dynamicznych reklam w wyszukiwarce. Więcej informacji o typowych problemach z indeksowaniem usług
Dalsze czynności: roboty Googlebot i AdsBot dostarczają Google Ads informacji wykorzystywanych przez dynamiczne reklamy w wyszukiwarce. Twój webmaster może się upewnić, że strony internetowe nie blokują tych robotów, i polepszyć dostępne dla nich informacje, wykonując czynności podane w Przewodniku dla początkujących po optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO).
Jeśli korzystasz w swojej witrynie ze standardu AJAX, dowiedz się, jak zwiększyć jej dostępność dla Google.

W trakcie sprawdzania

Po utworzeniu lub zmodyfikowaniu pliku z adresami stron docelowych zindeksowanie wszystkich zawartych w nim stron trwa zwykle do 24 godzin. Może się ono przedłużyć, jeśli plik z adresami stron docelowych jest bardzo duży.
Dalsze czynności: ten stan jest wyświetlany, jeśli zmienisz plik z adresami stron docelowych, dodając lub edytując adres URL albo modyfikując etykiety niestandardowe. Większość adresów URL powinna zostać zindeksowana w ciągu 24 godzin od wprowadzenia zmian w tym pliku.
Jeśli blokujesz indeksowanie swoich treści przez Google Ads, być może nieumyślnie ograniczasz skuteczne skanowanie. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeśli jednocześnie przesyłasz lub edytujesz dużą liczbę wpisów z pliku z adresami stron docelowych. Szybkość indeksowania możesz sprawdzać i zmieniać w Search Console
Jeśli Twoja witryna nie ma wystarczającej wydajności indeksowania, ukończenie indeksowania wszystkich stron w pliku z adresami stron docelowych może potrwać znacznie dłużej.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem