Rozwiązywanie problemów z odrzucaniem dynamicznych reklam w wyszukiwarce

Stan dynamicznych celów reklamy wskazuje, czy cele kwalifikują się do wyświetlania reklam. Jeśli dynamiczne cele reklamy nie wyświetlają reklam, możesz zdiagnozować problem właśnie dzięki znajomości ich stanu. 

Stany te są podane w sekcji „Dynamiczne cele reklamy” w menu w Google Ads. Z tego artykułu dowiesz się, co oznaczają poszczególne stany i jak rozwiązać sygnalizowane przez nie problemy.

Typy stanów dynamicznych reklam w wyszukiwarce

Możliwe typy stanu:

Typ stanu Przykłady
Stany podlegające Twojej kontroli
 • Kampania wstrzymana
 • Usunięta

Stany związane z przetwarzaniem Twoich
stron internetowych przez system Google

 • Oczekująca
Stany wymagające zmiany
 • Stawka niższa niż szacunkowa stawka za pierwszą stronę
 • Niezgodność domeny
 • Nieprawidłowy URL
 • Brak pasujących stron
 • Brak pasujących zapytań
 • Strony zablokowane przez wykluczające automatyczne cele
 • Nie można zindeksować strony
 • Przekierowanie między domenami
 • Nie zindeksowano adresu URL
Stany wynikające z innych czynników
 • Pokrywające się cele

Znaczenie stanów i wymagane przez nie działania

Stan dynamicznego celu reklamy podaje, czy cel nadaje się do wyświetlania reklam klientom. Ogólnie cel może się znajdować w jednym z trzech stanów:

 • Reklamy są wyświetlane
 • Reklamy nie są wyświetlane, ponieważ słowo kluczowe, grupa reklam lub kampania zostały wstrzymane lub usunięte
 • Reklamy nie są wyświetlane, ponieważ wystąpił problem z celem, witryną lub konfiguracją

Oto różne typy stanów dynamicznego celu reklamy, ich znaczenie i czynności, jakie należy w ich przypadku wykonać:

Stan dynamicznego celu reklamy Znaczenie Dalsze czynności
Stawka niższa niż szacunkowa stawka za pierwszą stronę Reklama jest nieskuteczna, ponieważ jej stawka jest za niska, by wyświetlała się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Zwiększ stawkę. Więcej informacji o stanach strategii ustalania stawek
Odrzucona: Niezgodność domeny Domena podana w ustawieniach kampanii nie zgadza się z domeną w dynamicznym celu reklamy typu URL_EQUALS. Upewnij się, że domena podana w ustawieniach dynamicznej reklamy w wyszukiwarce jest taka sama jak w dynamicznym celu reklamy.
Odrzucona: Nieprawidłowy URL Adres URL celu typu URL_EQUALS jest nieprawidłowy.  Sprawdź, czy adres URL jest prawidłowy i wczytuje się w przeglądarce.
Odrzucona: Nie można zindeksować strony Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce korzystają z robotów indeksujących Google do zbierania z witryny danych służących do generowania nagłówka strony i celów. Jeśli nie można zindeksować strony, na którą kierujesz reklamy za pomocą celu typu URL_EQUALS, nie nadaje się ona do wyświetlania dynamicznych reklam w wyszukiwarce. Więcej informacji o typowych problemach z indeksowaniem usług

Roboty Googlebot i AdsBot dostarczają Google Ads informacji wykorzystywanych przez dynamiczne reklamy w wyszukiwarce. Twój webmaster może się upewnić, że strony internetowe nie blokują tych robotów, i polepszyć dostępne dla nich informacje, wykonując czynności podane we Wprowadzeniu do optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO).

Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z należącymi do grupy reklam dynamicznych stronami docelowymi, których nie można zindeksować.

Jeśli korzystasz w swojej witrynie ze standardu AJAX, dowiedz się, jak zwiększyć jej dostępność dla Google

Więcej informacji o dostosowywaniu witryny do działania w Search Console

Odrzucona: Przekierowanie między domenami Cel URL_EQUALS nie umożliwia przekierowań. 

Upewnij się, że kierujesz reklamy na końcowy adres URL już po wszystkich przekierowaniach, używając dynamicznych celów reklamy typu URL_EQUALS. Przekierowanie powinno się wyświetlić, gdy najedziesz kursorem myszy na ten stan. 

Jeśli np. chcesz wyświetlić reklamę strony https://example.com/strona_glowna.html, wpisz ten adres w dynamicznym celu reklamy, a wszelkie informacje o śledzeniu umieść w parametrach śledzenia w kreacjach lub ustawieniach.

Odpowiednia: Oczekująca

Pierwsza grupa reklam dynamicznych zaczyna wyświetlać reklamy w wciągu maksymalnie 24 godzin od jej skonfigurowania.

Ten stan wskazuje też, że konfiguracja grupy reklam dynamicznych nie została ukończona. 

Sprawdź, czy w grupie reklam dynamicznych występuje dynamiczna reklama w wyszukiwarce. Po upewnieniu się, że grupa reklam jest prawidłowo skonfigurowana, poczekaj 24 godziny.
Odpowiednia (ograniczona): Brak pasujących stron Oznacza, że Google Ads nie znajduje żadnych stron pasujących do dynamicznego celu reklamy. Może się tak zdarzyć z różnych powodów, np. problemów z konfiguracją celu, niezgodnych ustawień kampanii, braku reklam w grupie reklam dynamicznych lub braku możliwości zindeksowania stron.  Sprawdź konfigurację i cele. Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę:
 • Upewnij się, że dynamiczny cel reklamy jest prawidłowy i pasuje do Twoich stron docelowych. Jeśli dynamiczny cel reklamy jest np. celem typu „URL równa się”, sprawdź, czy ten adres URL istnieje i jest prawidłowo wpisany. 
 • Upewnij się, ze grupa reklam dynamicznych zawiera reklamy.
 • Upewnij się, że ustawienia języka domeny i kampanii są prawidłowe i zgodne ze sobą. Dynamiczny cel reklamy nie może np. wyświetlać reklam, jeśli wszystkie swoje strony docelowe masz w języku polskim, ale w ustawieniach dynamicznych reklam w wyszukiwarce wybrany jest język niemiecki. 
 • Czy Twoja witryna blokuje indeksowanie adresów URL przez roboty Google? Jeśli Twoja witryna używa np. pliku robots.txt, by uniemożliwiać Googlebotowi indeksowanie stron, oznacza to, że cel może się nie kwalifikować do wyświetlania reklam. Jeśli Twoja witryna blokuje Googlebota, ale nie blokuje Adsbota, możesz kierować reklamy, korzystając z pliku z adresami stron docelowych. Pominiesz dzięki temu proces indeksowania, dodając strony bezpośrednio do swojej kampanii. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji „Odrzucona: Nie można zindeksować strony”.
Odpowiednia (ograniczona): Brak pasujących zapytań Przy wykrywaniu nagłówków i zapytań odpowiednich do wyświetlania reklam dynamiczne reklamy w wyszukiwarce dobrze współpracują ze stronami internetowymi, które może indeksować robot AdsBot. Ten stan oznacza, że Google Ads nie znajduje na Twoich stronach docelowych wyszukiwań nadających się do wyświetlania reklam.

Więcej informacji o tym, jak udostępnić witrynę naszym robotom, znajdziesz we Wprowadzeniu do optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO)

Upewnij się też, że tytuły Twoich stron internetowych są jasne i dobrze opisują ich zawartość. Sprawdź, czy nagłówki stron internetowych są zgodne z tymi wskazówkami, by ułatwić Google generowanie nagłówków dynamicznych reklam w wyszukiwarce na podstawie nagłówków Twoich stron internetowych. 

Odpowiednia (ograniczona): Pokrywające się cele

Cel może nie wyświetlać reklam lub otrzymywać ograniczoną część ruchu z powodu pokrywającego się z nim celu, który jest bardziej szczegółowy lub może mieć potencjalnie większą skuteczność.

Ruch jest kierowany na Twoje strony internetowe poprzez cel, który zgodnie oczekiwaniami powinien osiągnąć większą skuteczność. Nie musisz nic robić.
Odpowiednia (ograniczona): Strony zablokowane przez wykluczające automatyczne cele

Wykluczający dynamiczny cel reklamy pokrywa się z Twoim celem. Blokuje to wyświetlanie reklam przez Twój cel.

Jeśli np. dodasz wykluczenie PAGE_CONTENT w przypadku wyrażenia „brak na stanie”, które występuje na każdej stronie internetowej, uniemożliwi to wyświetlanie reklam Twoim dynamicznym celom reklamy.

Sprawdź, czy któryś z wykluczających dynamicznych celów reklamy nie pokrywa się przypadkiem z Twoimi celami. W kolumnie „Pokrycie witryny” możesz sprawdzić odsetek stron obejmowanych przez dany wykluczający dynamiczny cel reklamy. Więcej informacji o kierowaniu reklam

Stany wpisów w pliku z adresami stron docelowych przeznaczonego do dynamicznych reklam w wyszukiwarce

Aby wyświetlić stany wpisów w pliku z adresami stron docelowych:

 1. Kliknij ikonę Narzędzia .
 2. Kliknij Firmowe bazy danych.
 3. Kliknij plik danych, w którego przypadku chcesz wyświetlić stany wpisów.
 4. Informacje będą widoczne w kolumnie „Stan”.

Poniżej przedstawiono różne typy stanów wpisów w pliku z adresami stron docelowych, ich znaczenie i czynności, jakie należy w ich przypadku wykonać:

Stan dynamicznego celu reklamy Znaczenie Dalsze czynności
Zatwierdzono Adresy URL z pliku z adresami stron docelowych nadają się do wyświetlania reklam za pomocą dynamicznego celu reklamy. Aby skonfigurować grupę reklam dynamicznych kierującą reklamy na adresy URL z pliku z adresami stron docelowych, wykonaj te czynności.
Zatwierdzona (ograniczona) Podany adres URL kieruje na stronę internetową w tej samej domenie. 

Adresy URL, które przekierowują w obrębie tej samej domeny, kwalifikują się do wyświetlania reklam. Musisz się jednak upewnić, że kierujesz reklamy na stronę, na której chcesz je wyświetlać.

Sprawdź adres URL w pliku z adresami stron docelowych, by mieć pewność, że wyświetlasz reklamy pod właściwym końcowym adresem URL, który zostaje po wszystkich przekierowaniach. Przekierowanie powinno się wyświetlić, gdy najedziesz kursorem myszy na ten stan.

Sprawdź też, czy wszystkie informacje o śledzeniu masz umieszczone w parametrach śledzenia w reklamach lub ustawieniach.

Odrzucona: Niezgodność strony docelowej  Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce nie umożliwiają stosowania przekierowań między domenami.

Upewnij się, że końcowy adres URL ma tę samą domenę co adres URL podany w pliku z adresami stron docelowych.

Jeśli np. adres URL podany w pliku z adresami stron docelowych to example.com, ale ten adres przekierowuje do domeny example1.com, nie będzie się on kwalifikować do wyświetlania reklam.

Odrzucona: Niedziałająca strona docelowa Wybrany adres URL jest nieprawidłowy.  Sprawdź, czy adres URL jest prawidłowy i wczytuje się w przeglądarce.
Odrzucona: Zduplikowany URL Jeśli w pliku z adresami stron docelowych znajdują się identyczne adresy URL, tylko ten dodany jako ostatni zostanie zakwalifikowany do wyświetlania reklam. Wszystkie pozostałe zduplikowane adresy URL będą oznaczone jako odrzucone. 

Przejrzyj etykiety powiązane ze zduplikowanymi adresami URL i upewnij się, że adres URL zatwierdzony i zakwalifikowany do wyświetlania reklam ma poprawne etykiety.

Usuń odrzucone zduplikowane adresy URL, by uprościć zarządzanie plikiem. 

Odrzucona: Strona docelowa niemożliwa do zindeksowania Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce korzystają z robotów indeksujących Google do zbierania z witryny danych służących do generowania nagłówka strony i celów. Jeśli nie można zindeksować danej strony, nie nadaje się ona do wyświetlania dynamicznych reklam w wyszukiwarce.  Więcej informacji o typowych problemach z indeksowaniem usług

Roboty Googlebot i AdsBot dostarczają Google Ads informacji wykorzystywanych przez dynamiczne reklamy w wyszukiwarce. Twój webmaster może się upewnić, że strony internetowe nie blokują tych robotów, i polepszyć dostępne dla nich informacje, wykonując czynności podane we Wprowadzeniu do optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO).

Jeśli korzystasz w swojej witrynie ze standardu AJAX, dowiedz się, jak zwiększyć jej dostępność dla Google

Więcej informacji o dostosowywaniu witryny do działania w Search Console

W trakcie sprawdzania: Oczekuje na zindeksowanie Po utworzeniu lub zmodyfikowaniu pliku z adresami stron docelowych zindeksowanie wszystkich zawartych w nim stron może potrwać do 24 godzin.

Ten stan jest wyświetlany, jeśli zmienisz plik z adresami stron docelowych, dodając lub edytując adres URL albo modyfikując etykiety niestandardowe. Większość adresów URL powinna zostać zindeksowana w ciągu 24 godzin od wprowadzenia zmian w tym pliku. 

Jeśli nie blokujesz indeksowania swoich treści przez Google Ads, być może nieumyślnie ograniczasz skuteczne przeszukiwanie. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeśli jednocześnie przesyłasz lub edytujesz dużą liczbę wpisów z pliku z adresami stron docelowych. Szybkość indeksowania możesz sprawdzać i zmieniać w Search Console

Jeśli Twoja witryna nie ma wystarczającej wydajności indeksowania, ukończenie indeksowania wszystkich stron w pliku z adresami stron docelowych może potrwać znacznie dłużej.

Jeśli korzystasz z tagu śledzenia kliknięć reklam, sprawdź, czy nie pogarsza on wydajności indeksowania.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?