Dinamisko meklēšanas reklāmu problēmu novēršana

Jūsu dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlases statuss parāda, vai jūsu iestatītā mērķauditorijas atlase ir piemērota reklāmu rādīšanai. Ja reklāmas, kurām iestatīta dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlase, netiek rādītas, skatiet šo statusu, lai izprastu problēmu.

Šie statusi ir norādīti Google Ads kontā, lapas izvēlnes sadaļā “Dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlase”. Šajā rakstā ir izskaidrota dažādo statusu nozīme un tos izraisījušo problēmu novēršanas iespējas.

Dinamiskās meklēšanas reklāmu statusu veidi

Tālāk ir norādīti dažādi statusu veidi.

Statusa veids Piemēri
Jūsu kontrolētie statusi

Kampaņas darbība ir pārtraukta

Noņemta

Statusi, kas saistīti ar sistēmas apstrādi Gaida
Statusi, kas norāda, ka ir jāveic izmaiņas Cena ir zemāka par pirmās lapas cenu
Galamērķis nedarbojas Nav atbilstošu galveno lapu Nav atbilstošu vaicājumu Visas lapas ir bloķētas Galamērķi nevar pārmeklēt Galamērķa neatbilstība Nav ģenerēts neviens virsraksts
Statusi, ko ietekmē citi faktori Mērķauditorija pārklājas

Statusu nozīme un nepieciešamā rīcība

Dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlases statuss parāda, vai jūsu iestatītā mērķauditorijas atlase ir piemērota reklāmu rādīšanai klientiem. Parasti šai mērķauditorijas atlasei tiek rādīts viens no tālāk minētajiem trim statusiem.

 • Rāda reklāmas
 • Nerāda reklāmas, jo atslēgvārds, reklāmu kopa vai kampaņa ir noņemta vai to darbība ir pārtraukta
 • Nerāda reklāmas, jo radusies problēma ar mērķauditorijas atlasi, tīmekļa vietni vai iestatījumu

Tālāk ir pastāstīts par dažādiem dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlases statusu veidiem un to nozīmi, kā arī par to, kādas darbības veicamas konkrētā statusa gadījumā.

Cena ir zemāka par pirmās lapas cenu

Jūsu dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlase ir neefektīva, jo tās cena ir pārāk zema, lai reklāmas tiktu konsekventi rādītas meklēšanas rezultātu pirmajā lapā.

Veicamās darbības. Līdzsvarojiet viedo cenu noteikšanu un dinamiskās meklēšanas reklāmas, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz cenu noteikšana izsolei. Uzziniet vairāk par viedo cenu noteikšanu.

Piemērota: gaida

Pēc pirmās dinamisko reklāmu kopas izveides reklāmu rādīšana tiek sākta 24 stundu laikā.
Šis statuss tiek rādīts arī tad, ja konts nav piemērots reklāmu rādīšanai (piemēram, ja nav iestatīti norēķini) vai nav pabeigta dinamisko reklāmu kopas iestatīšana.
Veicamās darbības. Pārskatiet kontu un dinamisko reklāmu kopu, lai pārliecinātos par iestatījuma pareizību un piemērotību reklāmu rādīšanai. Ja atbilde ir apstiprinoša, nogaidiet 24 stundas.

Piemērota (ierobežota): nav atbilstošu galveno lapu

Tas nozīmē, ka Google Ads nevar atrast nevienu piemērotu lapu, kas atbilstu dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlasei. Iemesli var būt dažādi, tostarp problēmas ar mērķauditorijas atlases iestatījumu, nesaderīgiem kampaņas iestatījumiem vai nepārmeklējamām lapām.
Veicamās darbības. Pārbaudiet iestatījumu un mērķauditorijas atlasi. Tālāk norādīti daži aspekti, ko ieteicams pārbaudīt.
 • Gādājiet, lai dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlase būtu iestatīta pareizi un atbilstu jūsu atlasītajām lapām. Piemēram, ja dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlasē ir norādīts nosacījums “URL ietver”, pārliecinieties, vai vietrāžu URL atlases nosacījuma mērķa daļā ir norādīts teksts un vai šis teksts ir uzrakstīts bez kļūdām.
 • Gādājiet, lai domēna un kampaņas valodas iestatījumi būtu pareizi un savstarpēji atbilstoši. Piemēram, nevar parādīt reklāmas, kurām iestatīta dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlase, ja visas jūsu tīmekļa lapas ir franču valodā, bet dinamiskās meklēšanas reklāmu iestatījumos ir norādīta mērķauditorijas atlase pēc vācu valodas.
 • Vai jūsu vietnē Google rāpuļprogrammām tiek liegta vietrāžu URL indeksācija? Piemēram, ja jūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots fails robots.txt, lai neļautu Googlebot rāpulim pārmeklēt jūsu lapas, atlasītā vietne var nebūt piemērota reklāmu rādīšanai. Ja jūsu vietnē tiek bloķēts robots Googlebot, bet ne robots AdsBot, varat izvēlēties lapu plūsmas atlasi, jo arī tajā tiek izmantotas AdsBot rāpuļprogrammas. Plašāku informāciju skatiet statusa “Noraidīta: nevar pārmeklēt” sadaļā.

Reti rādīta: maz atbilstošu vaicājumu

Ja izmantojat dinamiskās meklēšanas reklāmas, jūsu reklāmas mērķauditorijas atlase tiek automātiski ģenerēta, pārskatot jūsu tīmekļa lapas saturu, lai atrastu atbilstošus vienumus un tēmas. Šis statuss nozīmē, ka Google Ads nevar identificēt daudzus meklēšanas vaicājumus, lai rādītu reklāmas jūsu atlasītajās lapās. Tādējādi atlasītajai mērķauditorijai var netikt rādītas reklāmas vai arī var tikt rādīts maz reklāmu. Dinamiskās meklēšanas reklāmas efektīvi darbojas tīmekļa lapās, kurās ir atbilstošs teksts un kuras ir labi optimizētas tīmekļa lapu rāpuļprogrammu izmantošanai. Dinamiskās meklēšanas reklāmām var būt grūti identificēt vaicājumus, kuru gadījumā rādīt reklāmas, ja tiek izmantoti tādi formāti kā PDF vai tīmekļa lapas, kurās ir daudz attēlu un ļoti maz teksta.

Veicamās darbības. Tālāk ir sniegti daži padomi par tīmekļa lapu optimizēšanu dinamiskās meklēšanas reklāmām.

 • Gādājiet, lai lietotāji uzreiz varētu saprast, par ko ir jūsu lapa. Tas palīdzēs tīmekļa lapu rāpuļiem identificēt jūsu lapas saturu, savukārt lietotāji varēs vieglāk pārvietoties jūsu vietnē.
 • Sadaliet saturu kategorijās, kad vien iespējams. Tā jūs uzlabosiet lietotāju iespējas pārvietoties vietnē, savukārt dinamiskās meklēšanas reklāmas varēs ģenerēt atlasāmas kategorijas.
 • Norādiet visu atbilstošo saturu savās lapās. Tā jūs uzlabosiet lietotāju iespējas pārvietoties vietnē un iegūsiet lielāku datplūsmu katrā kategorijā.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā atļaut mūsu rāpuļprogrammām pārmeklēt jūsu vietni, skatiet meklētājprogrammu optimizācijas ceļvedi iesācējiem.

Piemērota (ierobežota): mērķauditorija pārklājas

Ja atlasītā mērķauditorija pārklājas, atlasītajās lapās reklāmas var netikt rādītas vai arī to datplūsma var būt ierobežota. Ja vaicājumam atbilst vairākas atlasītās lapas, dinamiskās meklēšanas reklāma vispirms tiek rādīta tajā galvenajā lapā, kas visprecīzāk atbilst lietotāja meklēšanas vaicājumam.
Veicamās darbības. Nekādas darbības nav jāveic. Ja vēlaties, lai tīmekļa lapa atbilstu specifiskai mērķauditorijas atlasei, izmantojiet ierobežojošo reklāmas mērķauditorijas atlasi, tādējādi kontrolējot, kuras galvenās lapas atbilst katrai atlasei.

Piemērota (ierobežota): visas lapas ir bloķētas

Visi atlasītie vietrāži URL ir nepiemēroti rādīšanai, jo tos bloķē ierobežojošā dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlase.
Piemēram, ja pievienojat izslēgšanas kārtulu PAGE_CONTENT frāzei “nav pieejams”, bet frāze “nav pieejams” ir atrodama katras tīmekļa lapas tekstā, netiks rādītas jūsu reklāmas, kurām iestatīta dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlase.
Veicamās darbības. Pārskatiet ierobežojošās dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlases iestatījumus, lai noskaidrotu, vai kāds no tiem nepārklājas ar jūsu iestatīto mērķauditorijas atlasi. Slejā “Vietnes pārklājums” ir procentuāli parādīts, cik lielu lapu skaitu ietekmē ierobežojošā dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlase.

Reti rādīta: nav ģenerēts neviens virsraksts

Dinamiskās meklēšanas reklāmas dinamiski ģenerē reklāmu virsrakstus. Dažkārt dinamiskās meklēšanas reklāmas to nevar izdarīt. Tas var notikt tādēļ, ka jūsu tīmekļa lapu virsraksti ir pārāk īsi vai teksts — neskaidrs.
Veicamās darbības. Pārskatiet tīmekļa lapu virsrakstus un gādājiet, lai tie būtu skaidri saprotami un aprakstoši. Tīmekļa lapu nosaukumi ievērojami ietekmē ģenerētos virsrakstus.
Skatiet šos padomus par to, kā atvieglot iespēju Google sistēmai izmantot jūsu tīmekļa lapu dinamisko meklēšanas reklāmu virsrakstu ģenerēšanai.

Dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlases nosacījumam URL ir vienāds ar pieejamie statusi

Izmantojot dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlases nosacījumu “URL ir vienāds ar”, varat vienlaikus atlasīt tikai vienu URL. Uzziniet vairāk par nosacījumu “URL ir vienāds ar”.

Noraidīta: galamērķa vietne nedarbojas

Kārtulas URL_EQUALS mērķa URL nav derīgs.
Veicamās darbības. Pārbaudiet URL, lai gādātu par to, ka tas ir derīgs un tiek ielādēts pārlūkprogrammā. Uzziniet vairāk par galamērķa URL prasībām.

Noraidīta: galamērķi nevar pārmeklēt

Dinamisko meklēšanas reklāmu darbību nodrošina Google tīmekļa lapu rāpuļprogrammas, kas apkopo datus no vietnes, lai ģenerētu vietnes virsrakstu un mērķauditorijas atlases variantus. Ja rāpuļi nevar pārmeklēt tīmekļa lapu, kuru atlasāt, izmantojot nosacījumu URL_EQUALS, šo tīmekļa lapu nevar izmantot dinamiskās meklēšanas reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par bieži sastopamajām produktu pārmeklēšanas problēmām.
Veicamās darbības. Googlebot un AdsBot nodrošina programmai Google Ads informāciju, ko izmanto dinamiskās meklēšanas reklāmas. Tīmekļa pārzinis var parūpēties, lai šīs rāpuļprogrammas netiktu bloķētas jūsu tīmekļa lapās, kā arī uzlabot tām pieejamo informāciju, ievērojot norādījumus, kas sniegti šajā meklētājprogrammu optimizācijas ceļvedī iesācējiem.

Noraidīta: galamērķa neatbilstība

Kārtulas URL_EQUALS atlase neļauj izmantot starpdomēnu novirzīšanu. Piemēram, ja jūsu URL example.com novirza uz domēnu example.jp, šis URL nav piemērots dinamiskajām meklēšanas reklāmām.
Veicamās darbības. Gādājiet, lai gala URL tiktu atlasīts pēc visiem novirzīšanas soļiem, kuriem izmantota kārtula URL_EQUALS ar dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlasi.
Piemēram, ja vēlaties rādīt reklāmu lapā https://example.com/sakums.html, ievadiet precīzu adresi dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlases laukā, savukārt visu izsekošanas informāciju ievietojiet reklāmas materiālu vai iestatījumu izsekošanas parametru daļā.

Dinamiskās meklēšanas reklāmas lapu plūsmas statusi

Lai skatītu lapu plūsmas statusus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 2. Noklikšķiniet uz Uzņēmējdarbības dati.
 3. Noklikšķiniet uz plūsmas, kuras statusus vēlaties skatīt.
 4. Informācija tiks rādīta slejā “Statuss”.

Tālāk ir pastāstīts par dažādiem lapu plūsmas ierakstu statusu veidiem un to nozīmi, kā arī par to, kādas darbības veicamas konkrētā statusa gadījumā.

Apstiprināta

Lapu plūsmas vietrāži URL ir piemēroti reklāmu rādīšanai, izmantojot dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlasi.

Veicamās darbības. Izpildiet šeit sniegtos norādījumus, lai izvēlētos mērķauditorijas atlases avotu kampaņā, kurā ir jūsu dinamisko reklāmu kopa. Tādējādi varēsiet atlasīt vietrāžus URL no lapu plūsmas, kurā tiek izmantota dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlase.

Apstiprināta (ierobežota)

URL novirza uz citu, nevis norādīto tīmekļa lapu. Novirzīšanas URL atrodas tajā pašā domēnā, tāpēc tas ir piemērots reklāmu rādīšanai.

Veicamās darbības. Vietrāži URL, kas novirza lietotājus vienā domēnā, ir piemēroti reklāmu rādīšanai. Tomēr jums jāgādā, lai mērķauditorijas atlasē būtu norādīta konkrētā lapa, kurā vēlaties rādīt reklāmas.

Pārskatiet lapu plūsmas vietrādi URL un gādājiet, lai mērķauditorijas atlase pēc visiem novirzīšanas posmiem sasniegtu gala URL. Virzot kursoru virs šī statusa, tiek parādīts novirzīšanas vietrādis URL.

Jums arī jāgādā par to, lai reklāmu vai iestatījumu izsekošanas parametru sadaļā tiktu ievietota izsekošanas informācija.

Noraidīta: galamērķa neatbilstība

Dinamiskās meklēšanas reklāmu gadījumā starpdomēnu novirzīšana netiek atļauta. Piemēram, ja lapu plūsmas vietrādī URL ir izmantots domēns example.com, bet URL novirza lietotāju uz domēnu example1.com, šis URL nav piemērots reklāmu rādīšanai.
Veicamās darbības. Gala vietrādī URL ir jābūt norādītam tam pašam domēnam, kas izmantots lapu plūsmā norādītajā vietrādī URL.

Noraidīta: galamērķa vietne nedarbojas

Atlasītais URL nav derīgs.
Veicamās darbības. Pārbaudiet URL, lai gādātu par to, ka tas ir derīgs un tiek ielādēts pārlūkprogrammā. Uzziniet vairāk par galamērķa URL prasībām.

Noraidīta: URL dublikāts

Ja lapu plūsmā ir identiski URL, tiek rādīts tikai visjaunākais plūsmai pievienotais URL. Visi pārējie URL dublikāti tiek atzīmēti kā noraidīti.
Veicamās darbības. Pārskatiet apstiprināto URL dublikātu un gādājiet, lai ar to būtu saistītas pareizās iezīmes.
Lai atvieglotu savas plūsmas pārvaldību, noņemiet noraidītos URL dublikātus.

Noraidīta: nevar pārmeklēt

Dinamisko meklēšanas reklāmu darbību nodrošina Google tīmekļa lapu rāpuļprogrammas, kas apkopo datus no vietnes, lai ģenerētu vietnes virsrakstu un mērķauditorijas atlases variantus. Ja tīmekļa lapu nevar pārmeklēt, to nevar izmantot dinamiskās meklēšanas reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par bieži sastopamajām produktu pārmeklēšanas problēmām.
Veicamās darbības. Googlebot un AdsBot nodrošina programmai Google Ads informāciju, ko izmanto dinamiskās meklēšanas reklāmas. Tīmekļa pārzinis var parūpēties, lai šīs rāpuļprogrammas netiktu bloķētas jūsu tīmekļa lapās, kā arī uzlabot tām pieejamo informāciju, ievērojot norādījumus, kas sniegti šajā meklētājprogrammu optimizācijas ceļvedī iesācējiem.

Notiek pārskatīšana

Pēc lapu plūsmas izveides vai mainīšanas parasti ir nepieciešamas ne vairāk kā 24 stundas, kamēr tiek pārmeklētas visas tajā esošās lapas. Ja lapu plūsma ir ļoti liela, šīs darbības veikšanai var būt nepieciešams vairāk laika.
Veicamās darbības. Šis statuss tiek rādīts, ja maināt lapu plūsmu, vai nu pievienojot vai rediģējot vietrādi URL, vai arī rediģējot kādu pielāgoto iezīmi. Parasti vietrāža URL pārmeklēšana notiek 24 stundu laikā pēc plūsmas izmaiņu ieviešanas.
Ja jūs liedzat programmai Google Ads pārmeklēt jūsu saturu, iespējams, jūs ierobežojat pārmeklēšanas efektivitāti. Tas jo īpaši ir iespējams gadījumā, ja vienlaikus augšupielādējat vai rediģējat lielu skaitu lapu plūsmas ierakstu. Pārmeklēšanas ātrumu varat pārbaudīt un pielāgot pakalpojumā Search Console.
Ja jūsu tīmekļa vietnei nav pietiekamas pārmeklēšanas jaudas, iespējams, būs nepieciešams ievērojami ilgāks laiks, lai pārmeklētu visas lapu plūsmā ietvertās lapas.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.