Rješavanje problema s dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu

Status cilja dinamičnog oglasa pokazuje vam ispunjavaju li vaši ciljevi uvjeti za posluživanje. Ako se vaši ciljevi dinamičnog oglasa ne poslužuju, status možete iskoristiti za utvrđivanje prirode problema.

Ti su statusi navedeni u odjeljku "Ciljevi dinamičnog oglasa" na izborniku stranica u Google Adsu. U ovom se članku objašnjava što različiti statusi znače i kako ih riješiti.

Vrste statusa dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu

U nastavku slijede različite vrste statusa:

Vrsta statusa Primjeri
Statusi kojima upravljate

Pauzirana kampanja

Uklonjeno

Statusi povezani s obradom sustava Na čekanju
Statusi koji od vas zahtijevaju da unesete izmjenu

Ispod licitacije za prikaz na prvoj stranici

Odredište koje ne funkcionira

Nisu pronađene podudarne odredišne stranice

Nema podudarnih upita

Sve su stranice blokirane

Odredište nije moguće indeksirati

Nepodudaranje odredišta

Nije generiran nijedan naslov

Statusi na koje utječu drugi čimbenici Preklapanje cilja

Što znače i što poduzeti u vezi s njima

Status cilja dinamičnog oglasa pokazuje vam ispunjava li vaš cilj uvjete za prikazivanje oglasa korisnicima. Općenito govoreći, cilj će imati jedan od tri statusa:

 • Prikazuje oglase
 • Ne prikazuje oglase jer ste pauzirali ili uklonili ključnu riječ, grupu oglasa ili kampanju
 • Ne prikazuje oglase jer je došlo do problema s ciljem, web-lokacijom ili postavkama.

Evo različitih vrsta statusa cilja dinamičnog oglasa, što one znače i kako na njih odgovoriti:

Ispod licitacije za prikaz na prvoj stranici

Vaš cilj dinamičnog oglasa nema dobru izvedbu jer je licitacija preniska da bi se oglasi prikazali na prvoj stranici rezultata pretraživanja.

Sljedeći koraci: iskoristite pametno licitiranje s dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu da biste iskoristili prednosti "prilagodbe licitacije tijekom dražbe". Saznajte više o pametnom licitiranju

Ispunjava uvjete: na čekanju

Da bi grupa dinamičnih oglasa počela posluživati oglase, može biti potrebno do 24 sata nakon njezinog postavljanja.
Taj status pokazuje i ako račun ne ispunjava uvjete za posluživanje (na primjer ako naplata nije postavljena) ili ako postavljanje grupe dinamičnih oglasa nije dovršeno.
Sljedeći koraci: pregledajte račun i grupu dinamičnih oglasa da biste potvrdili da su pravilno postavljeni i ispunjavaju uvjete za posluživanje. Kad to potvrdite, pričekajte 24 sata.

Ispunjava uvjete (ograničeno): nema odgovarajućih odredišnih stranica

To znači da Google Ads ne pronalazi stranice koje ispunjavaju uvjete, a koje se podudaraju s ciljem dinamičnog oglasa. Do toga može doći iz različitih razloga, uključujući probleme s tim kako je cilj postavljen, nekompatibilnošću postavki kampanje ili s tim da stranice nije moguće pretražiti i indeksirati.
Sljedeći koraci: provjerite svoje postavke i ciljeve. Neke stvari koje treba tražiti:
 • Provjerite je li cilj dinamičnog oglasa točan i podudara li se s vašim ciljanim stranicama. Na primjer, ako je cilj dinamičnog oglasa cilj "URL equals", potvrdite da ciljani URL-ovi sadrže tekst u cilju i da je ispravno upisan.
 • Provjerite jesu li postavke jezika za domenu i kampanju točne i podudaraju li se. Na primjer, cilj dinamičnog oglasa ne može se prikazati ako su sve vaše web-stranice na francuskom jeziku, a ciljani je jezik u postavkama dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu njemački.
 • Blokira li vaša web-lokacija Googleove alate za indeksiranje pri indeksiranju URL-ova? Na primjer, ako vaša web-lokacija koristi robots.txt kako bi spriječila Googlebot u pretraživanju i indeksiranju vaših stranica, cilj možda neće ispunjavati uvjete za posluživanje. Ako vaša web-lokacija blokira GoogleBot, no ne blokira AdsBot, možete koristiti ciljanje URL-a na temelju URL-a koristeći "URL Equals" ili feedove stranica jer oni koriste AdsBot alate za indeksiranje. Pogledajte rješenja za statuse za "Neodobreno: odredište se ne može pretražiti i indeksirati" u nastavku da biste saznali više.

Rijetko se prikazuje: mali broj podudarnih upita

Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu automatski generiraju ciljeve za posluživanje vašeg oglasa na temelju pregleda sadržaja vaše web-stranice u potrazi za relevantnim izrazima i temama. Taj status znači da Google Ads ne može prepoznati mnoga pretraživanja kako bi posluživao oglase s vaših ciljanih stranica, pa se cilj možda neće poslužiti ili može imati slab promet. Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu dobro funkcioniraju s web-stranicama koje imaju relevantan tekst i dobro su optimizirane za alate za indeksiranje web-stranica. Formati kao što su PDF-ovi ili web-stranice koje imaju mnogo slika i minimalnu količinu teksta mogu otežati dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu da prepoznaju upite za posluživanje.

Sljedeći koraci: evo nekoliko savjeta za optimizaciju web-stranice za dinamične oglase za pretraživačku mrežu:

 • Pobrinite se da korisnici mogu na prvi pogled shvatiti o čemu se radi na vašoj stranici. To će pomoći alatima za indeksiranje web-stranica u prepoznavanju sadržaja vaše stranice i olakšati korisnicima snalaženje na web-lokaciji.
 • Raščlanite kategorije kad je to relevantno. To će poboljšati snalaženje korisnika i omogućiti dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu da generiraju kategorije za vaš cilj.
 • Spomenite sav relevantan sadržaj na svojim stranicama. To će poboljšati snalaženje korisnika i pomoći vam da privučete više prometa u svaku kategoriju.

Više o tome kako učiniti web-lokaciju pristupačnom za alate za indeksiranje saznajte u Vodiču za početnike za optimizaciju za tražilice.

Ispunjava uvjete (ograničeno): preklapanje cilja

Cilj se možda neće posluživati ili može imati ograničen promet zbog cilja koji se preklapa. Kad više ciljeva ispunjava uvjete za podudaranje s upitom, dinamični oglasi za pretraživačku mrežu radije poslužuju odredišnu stranicu koja je najrelevantnija za korisnikov upit za pretraživanje.
Sljedeći koraci: nije potrebno ništa poduzeti. Ako želite da se web-stranica podudara s određenim ciljem, koristite negativne ciljeve oglasa da biste kontrolirali s kojim se odredišnim stranicama pojedini cilj oglasa podudara.

Ispunjava uvjete (ograničeno): sve su stranice blokirane

Svi ciljani URL-ovi ne ispunjavaju uvjete za posluživanje jer su blokirani negativnim ciljevima dinamičnih oglasa.
Na primjer, ako dodate izuzimanje PAGE_CONTENT za "nije raspoloživo", no "nije raspoloživo" nalazi se u tekstu na svakoj web-stranici, to će spriječiti posluživanje vaših ciljeva dinamičnog oglasa.
Sljedeći koraci: pregledajte negativne ciljeve dinamičnog oglasa da biste vidjeli preklapa li se neki od njih s vašim ciljevima. U stupcu "Pokrivenost web-lokacije" možete provjeriti postotak stranica koje su pokrivene negativnim ciljevima dinamičnih oglasa.

Rijetko se prikazuje: nije generiran naslov

Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu dinamički generiraju naslove za oglase. U nekim slučajevima dinamični oglasi za pretraživačku mrežu to ne mogu napraviti. To bi moglo biti zato što su naslovi web-stranica prekratki ili je tekst nejasan.
Sljedeći koraci: pregledajte naslove web-stranica i provjerite jesu li jasni i opisni. Naslovi web-stranica imaju najjači utjecaj na generirani naslov.
Pogledajte ove naslove da biste olakšali Googleu upotrebu web-stranice za generiranje naslova dinamičnog oglasa za pretraživačku mrežu.

Statusi dostupni za ciljeve dinamičnih oglasa URL Equals

Cilj dinamičnog oglasa URL Equals omogućuje vam ciljanje jednog po jednog URL-a. Saznajte više o cilju URL Equals.

Neodobreno: odredišna stranica ne funkcionira

Ciljani URL URL_EQUALS nije važeći.
Sljedeći koraci: provjerite je li URL važeći i učitava li se u pregledniku. Saznajte više o zahtjevima za odredišni URL.

Neodobreno: odredište se ne može pretražiti i indeksirati

Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu oslanjaju se na Googleove alate za indeksiranje web-stranice za prikupljanje podataka s web-lokacije radi generiranja naslova i ciljeva web-lokacije. Ako se web-stranica koju ciljate koristeći URL_EQUALS ne može pretražiti i indeksirati, web-stranice se ne mogu upotrebljavati s dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu. Saznajte više o uobičajenim problemima s pretraživanjem i indeksiranjem proizvoda.
Sljedeći koraci: GoogleBot i AdsBot pružaju Google Adsu podatke koje koriste dinamični oglasi za pretraživačku mrežu. Vaš se webmaster može pobrinuti da vaše web-stranice ne blokiraju te alate za indeksiranje i poboljšati podatke koji su im dostupni slijedeći ovaj Vodič za početnike za optimizaciju za tražilice.

Neodobreno: nepodudaranje odredišne stranice

Cilj URL_EQUALS ne dopušta preusmjeravanja na drugu domenu. Na primjer, ako vaš URL primjer.com preusmerava na primjer.jp, taj URL ne bi bio čitljiv za dinamične oglase za pretraživačku mrežu.
Sljedeći koraci: pazite da ciljate završni URL nakon svih preusmjeravanja koja koriste ciljeve dinamičnog oglasa URL_EQUALS.
Na primjer, ako želite poslužiti oglas za https://example.com/home.html, unesite upravo to u cilj dinamičnog oglasa i navedite sve podatke za praćenje u dio svojih oglasa ili postavki namijenjen parametrima praćenja.

Statusi feeda stranica dinamičnog oglasa za pretraživačku mrežu

Da biste vidjeli statuse feeda stranica

 1. Kliknite ikonu Alati .
 2. Kliknite Poslovni podaci.
 3. Kliknite feed za koji želite vidjeti statuse.
 4. Informacije će biti navedene u stupcu "Status".

Slijede različite vrste statusa unosa feeda stranica, njihovo značenje i kako reagirati na njih:

Odobreno

URL-ovi feeda stranica ispunjavaju uvjete za posluživanje s ciljem dinamičnog oglasa.

Sljedeći koraci: slijedite upute ovdje da biste odabrali izvor ciljanja u kampanji koja sadrži vašu grupu dinamičnih oglasa. To će vam omogućiti ciljanje URL-ova iz feeda stranice pomoću cilja dinamičnog oglasa.

Odobreno (ograničeno)

URL usmjerava na web-stranicu koja nije ona navedena. URL preusmjeravanja unutar je iste domene, stoga ne ispunjava uvjete za posluživanje.

Sljedeći koraci: URL-ovi koji preusmjeravaju unutar iste domene ispunjavaju uvjete za posluživanje. Međutim, trebali biste se pobrinuti da ciljate stranicu na kojoj namjeravate posluživati oglase.

Pregledajte URL feeda stranica i provjerite ciljate li završni URL nakon svih preusmjeravanja. URL preusmjeravanja trebao bi se prikazati ako zadržite pokazivač iznad statusa.

Trebali biste provjeriti i jeste li unijeli podatke o praćenju u odjeljak parametara praćenja svojih oglasa ili postavki.

Neodobreno: nepodudaranje odredišne stranice

Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu ne dopuštaju preusmjeravanja između domena. Na primjer, ako je URL feeda stranica example1.com, URL neće ispunjavati uvjete za posluživanje.
Sljedeći koraci: pazite da završni URL ima istu domenu kao URL naveden u feedu stranica.

Neodobreno: odredišna stranica ne funkcionira

Ciljani URL nije važeći.
Sljedeći koraci: provjerite je li URL važeći i učitava li se u pregledniku. Saznajte više o zahtjevima za odredišni URL.

Neodobreno: duplikat URL-a

Ako u feedu stranice postoje identični URL-ovi, samo onaj URL koji je posljednji dodan u feed ispunjava uvjete za posluživanje. Svi ostali duplikati URL-ova bit će označeni kao "Neodobreni".
Sljedeći koraci: pregledajte duplikat URL-a koji je odobren i pazite da tom URL-u budu pridružene ispravne oznake.
Trebali biste i ukloniti neodobrene duplikate URL-ova radi lakšeg upravljanja feedom.

Neodobreno: nije moguće pretražiti i indeksirati

Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu oslanjaju se na Googleove alate za indeksiranje web-stranice za prikupljanje podataka s web-lokacije radi generiranja naslova i ciljeva web-lokacije. Ako se web-stranica ne može pretražiti i indeksirati, web-stranica neće funkcionirati s dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu. Saznajte više o uobičajenim problemima s pretraživanjem i indeksiranjem proizvoda.
Sljedeći koraci: GoogleBot i AdsBot pružaju Google Adsu podatke koje koriste dinamični oglasi za pretraživačku mrežu. Vaš se webmaster može pobrinuti da vaše web-stranice ne blokiraju te alate za indeksiranje i poboljšati podatke koji su im dostupni slijedeći ovaj Vodič za početnike za optimizaciju za tražilice.

U pregledu

Pretraživanje i indeksiranje svih stranica u feedu stranica, nakon što ga izradite ili izmijenite, obično traje do 24 sata. Ako je feed stranice vrlo velik, može potrajati i dulje.
Sljedeći koraci: ovaj se status prikazuje ako izmijenite feed stranica tako da dodate URL, uredite URL ili uredite prilagođene oznake. Većina URL-ova trebala bi se pretražiti i indeksirati u roku od 24 sata od unosa izmjene u feed.
Ako Google Adsu blokirate pretraživanje i indeksiranje sadržaja, možda ograničavate učinkovita pretraživanja i indeksiranja. To je osobito vjerojatno ako ste odjednom prenijeli ili uredili veliki broj unosa feeda stranica. Stopu indeksiranja možete provjeriti i prilagoditi na Search Consoleu.
Ako vaša web-lokacija nema dovoljan kapacitet za pretraživanje i indeksiranje, za dovršavanje pretraživanja i indeksiranja svih stranica u feedu stranica može biti potrebno više vremena.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem