Ayusin ang mga isyu sa iyong Mga Dynamic na Search Ad

Ipinapaalam sa iyo ng status ng Dynamic na Target ng Ad mo kung kwalipikado bang maghatid o hindi ang iyong mga target. Kung hindi naghahatid ang iyong Mga Dynamic na Target ng Ad, puwede mong gamitin ang status para malaman ang katangian ng problema.

Nakalista ang mga status na ito sa seksyong “Mga Dynamic na Target ng Ad” ng menu ng page sa Google Ads. Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung ano ang ibig sabihin ng iba't ibang status at kung paano lulutasin ang mga iyon.

Mga uri ng mga status ng Dynamic na Search Ad

Nasa ibaba ang iba't ibang uri ng status:

Uri ng status Mga halimbawa
Mga status na kinokontrol mo

Naka-pause ang campaign

Inalis

Mga status na nauugnay sa pagproseso ng system Nakabinbin
Mga status na humihiling sa iyong gumawa ng pagbabago

Bid sa ibaba ng unang page

Hindi gumaganang destinasyon

Walang tumutugmang landing page

Walang tumutugmang query

Na-block ang lahat ng page

Hindi ma-crawl na destinasyon

Hindi tugmang destinasyon

Walang nabuong headline

Mga status na naaapektuhan ng iba pang salik Nag-o-overlap na target

Ang ibig sabihin ng mga ito at ang dapat gawin sa mga ito

Ipinapaalam sa iyo ng status ng Dynamic na Target ng Ad kung kwalipikado bang maghatid ng mga ad sa mga customer ang target mo. Sa pangkalahatan, ang iyong target ay magkakaroon ng isa sa tatlong status:

 • Nagpapakita ng mga ad
 • Hindi nagpapakita ng mga ad dahil nag-pause o nag-alis ka ng keyword, ad group, o campaign
 • Hindi nagpapakita ng mga ad dahil may isyu sa iyong target, website, o setup

Narito ang iba't ibang uri ng mga status ng Dynamic na Target ng Ad, ang ibig sabihin ng mga ito, at kung paano tutugunan ang mga ito:

Bid sa ibaba ng unang page

Hindi nagpe-perform nang mahusay ang iyong dynamic na target ng ad dahil masyadong mababa ang bid nito para patuloy na magpakita ng mga ad sa unang page ng mga resulta ng paghahanap.

Mga Susunod na Hakbang: Gamitin ang Smart Bidding sa mga Dynamic na Search ad para makinabang mula sa "pag-bid sa oras ng auction." Matuto pa tungkol sa Smart Bidding.

Kwalipikado: Nakabinbin

Umaabot nang hanggang 24 na oras pagkatapos mong i-set up ang iyong unang Dynamic na Ad Group bago ito makapaghatid ng mga ad.
Ipinapakita rin ng status na ito kung hindi kwalipikadong maghatid ang account (halimbawa, kung hindi naka-set up ang pagsingil) o kung hindi nakumpleto ang pag-set up ng Dynamic na Ad Group.
Mga Susunod na Hakbang: Suriin ang account at ang Dynamic na Ad Group para kumpirmahing na-set up nang tama ang mga ito at kwalipikadong maghatid. Kapag nakumpirma mo na ito, maghintay ng 24 na oras.

Kwalipikado (Limitado): Walang tumutugmang landing page

Ang ibig sabihin nito ay walang nahanap ang Google Ads na anumang kwalipikadong page na tumutugma sa Dynamic na Target ng Ad. Iba't iba ang puwedeng maging dahilan para mangyari ito, kabilang ang mga isyu sa kung paano na-set up ang target, mga hindi tumutugmang setting ng campaign, o mga page na hindi ma-crawl.
Mga Susunod na Hakbang: Suriin ang iyong setup at mga target. Ilang bagay na dapat hanapin:
 • Tiyaking tama ang Dynamic na Target ng Ad at tumutugma ito sa iyong mga target na page. Halimbawa, kung ang Dynamic na Target ng Ad ay isang "URL contains" na target, kumpirmahing nasa mga na-target na URL ang text sa target at tama ang spelling ng target.
 • Tiyaking tama at magkatugma ang mga setting ng domain at wika ng campaign. Halimbawa, hindi makakapaghatid ang isang Dynamic na Target ng Ad kung nasa French ang lahat ng iyong webpage pero German ang target na wikang nasa mga setting ng Mga Dynamic na Search Ad mo.
 • Bina-block ba ng iyong website ang mga crawler ng Google mula sa pag-index ng mga URL? Halimbawa, kung gumagamit ang iyong website ng robots.txt para pigilan ang Googlebot na i-crawl ang mga page mo, posibleng hindi kwalipkadong maghatid ang target. Kung bina-block ng iyong website ang GoogleBot pero hindi nito bina-block ang AdsBot, magagamit mo ang pag-target na batay sa URL sa pamamagitan ng URL equals o Mga Page Feed dahil gumagamit ang mga ito ng mga AdsBot na crawler. Tingnan ang mga solusyon sa status para sa "Hindi Naaprubahan: hindi ma-crawl" sa ibaba para sa higit pang impormasyon.

Bihirang Ipinapakita: Ilang tumutugmang query

Awtomatikong bumubuo ang Mga Dynamic na Search Ad ng mga target para maihatid ang iyong ad sa pamamagitan ng pagsusuri ng content sa webpage mo para maghanap ng mga may kaugnayang termino at tema. Ang ibig sabihin ng status na ito ay hindi makatukoy ang Google Ads ng maraming paghahanap para makapaghatid ng mga ad mula sa iyong mga naka-target na page kaya puwedeng hindi maihatid ang target o puwedeng magkaroon ito ng mababang volume. Mahusay na gumagana ang Mga Dynamic na Search Ads sa mga webpage na may nauugnay na text at mahusay na na-optimize para sa mga crawler ng webpage. Sa mga format na tulad ng mga PDF o webpage na may maraming larawan at kaunting text, puwedeng maging mahirap para sa Mga Dynamic na Search Ads na matukoy ang mga query kung saan maghahatid.

Mga Susunod na Hakbang: Narito ang ilang tip para i-optimize ang iyong webpage para sa Mga Dynamic na Search Ad:

 • Tiyaking masasabi ng mga tao sa isang sulyap lang kung tungkol saan ang iyong page. Makakatulong ito sa mga crawler ng webpage na matukoy kung ano ang nasa iyong page, at gagawin nitong madali para sa mga user na mag-navigate sa website mo.
 • Paghiwa-hiwalayin ang mga kategorya kung saan ito nauugnay. Papahusayin nito ang navigation ng user at papahintulutan ang Mga Dynamic na Search Ad na bumuo ng mga kategoryang ita-target mo.
 • Banggitin ang lahat ng nauugnay na content sa iyong mga page. Papahusayin nito ang navigation ng user at tutulong sa iyo na makakuha ng higit pang trapiko sa bawat kategorya

Puwede kang matuto pa tungkol sa kung paano gagawing naa-access ng aming mga crawler ang iyong website sa Panimulang Gabay sa Pag-optimize ng Search Engine.

Kwalipikado (Limitado): Nag-o-overlap na target

Puwedeng hindi naghahatid o may limitadong trapiko ang target dahil sa isang nag-o-overlap na target. Kapag maraming target ang kwalipikadong tumugma sa isang query, mas gusto ng mga Dynamic na search ad na ihatid ang landing page na pinakanauugnay sa query sa paghahanap ng user.
Mga Susunod na Hakbang: Walang kinakailangang pagkilos. Kung gusto mong tumugma ang isang webpage sa isang partikular na target, gamitin ang mga negatibong target ng ad para makontrol kung sa aling mga landing page tutugma ang bawat target ng ad.

Kwalipikado (Limitado): Naka-block ang lahat ng page

Hindi kwalipikadong ihatid ang lahat ng na-target na URL dahil na-block ang mga ito ng mga negatibong Dynamic na Target ng Ad.
Halimbawa, kung magdaragdag ka ng pagbubukod ng PAGE_CONTENT para sa “walang stock,” pero nasa text ng bawat webpage ang “walang stock,” pipigilan nitong maihatid ang iyong Mga Dynamic na Target ng Ad.
Mga Susunod na Hakbang: Suriin ang iyong mga negatibong Dynamic na Target ng Ad para malaman kung nag-o-overlap sa mga target mo ang alinman sa mga iyon. Puwede mong suriin ang column na ”Sakop ng website” para makita ang porsyento ng mga page na sakop ng isang negatibong Dynamic na Target ng Ad.

Bihirang ipinapakita: Walang nabuong headline

Dynamic na bumubuo ng mga headline ang mga Dynamic na Search ad para sa iyong mga creative. Sa ilang sitwasyon, hindi ito magawa ng Mga Dynamic na Search Ad. Puwedeng ito ay dahil maiikli ang mga pamagat ng iyong webpage o hindi malinaw ang text.
Mga Susunod na Hakbang: Suriin ang mga pamagat ng iyong webpage at tiyaking malinaw at mapaglarawan ang mga ito. Ang mga pamagat ng webpage ang may pinakamalaking impluwensya sa binubuong headline.
Tingnan ang mga tip na ito para gawing madali para sa Google na gamitin ang iyong webpage para bumuo ng mga headline ng Dynamic na Search Ad.

Mga Available na Status para sa URL Equals na Mga Dynamic na Target ng Ad

Nagbibigay-daan sa iyo ang URL Equals na Dynamic na Target ng Ad na mag-target ng isang URL sa bawat pagkakataon. Matuto pa tungkol sa URL Equals

Hindi naaprubahan: Hindi gumagana ang destinasyon

Hindi valid ang target na URL na URL_EQUALS.
Mga Susunod na Hakbang: Suriin ang URL para tiyaking valid ito at nalo-load sa isang browser. Matuto pa tungkol sa mga kinakailangan sa Destination URL

Hindi Naaprubahan: Hindi ma-crawl ang destinasyon

Umaasa ang Mga Dynamic na Search Ad sa mga crawler ng webpage ng Google para mangolekta ng data mula sa website para mabuo ang headline at mga target ng website. Kung hindi ma-crawl ang webpage na tina-target mo gamit ang URL_EQUALS, hindi magagamit ang Mga Dynamic na Search Ad sa mga webpage. Matuto pa tungkol sa mga karaniwang isyu sa pag-crawl
Mga Susunod na Hakbang: Nagbibigay ang GoogleBot at AdsBot sa Google Ads ng impormasyong ginagamit ng Mga Dynamic na Search Ad. Matitiyak ng iyong webmaster na hindi bina-block ng mga webpage mo ang mga crawler na ito at mapapahusay niya ang impormasyong available para sa mga ito sa pamamagitan ng pagsunod sa Panimulang Gabay sa Pag-optimize ng Search Engine.
Kung gumagamit ka ng AJAX sa iyong website, matutunan kung paano gagawing accessible sa Google ang site mo.

Hindi naaprubahan: Hindi tugmang destinasyon

Hindi pinapayagan ng URL_EQUALS na target ang mga cross-domain na pag-redirect. Halimbawa, kung mag-redirect ang iyong url na example.com sa example.jp, hindi na magiging kwalipikado ang URL na ito para sa mga dynamic na search ad.
Mga Susunod na Hakbang: Tiyaking tina-target mo ang final URL pagkatapos ng lahat ng pag-redirect gamit ang mga URL_EQUALS na Dynamic na Target ng Ad.
Halimbawa, kung gusto mong maghatid ng ad para sa https://example.com/home.html, ilagay iyon nang eksakto sa iyong Dynamic na Target ng Ad at ilagay ang anumang impormasyon ng pagsubaybay sa bahagi ng mga parameter sa pagsubaybay ng mga creative o setting mo.

Mga status ng Page feed ng Dynamic na Search Ad

Para tingnan ang mga status ng Page feed:

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. Sa kanang sulok sa itaas, piliin ang Tools iconGoogle Ads | tools [Icon], at piliin ang Data ng negosyo.
 3. Piliin ang feed kung saan mo gustong tingnan ang mga status.
 4. Ililista ang impormasyon sa ilalim ng column na “Status.”

Ito ang iba't ibang uri ng mga entry status ng page feed, ang ibig sabihin ng mga ito, at paano tutugunan ang mga ito:

Aprubado

Kwalipikadong ihatid ang Mga URL ng Page Feed gamit ang isang Dynamic na Target ng Ad.

Mga Susunod na Hakbang: Sundin ang mga direksyon dito para piliin ang source ng pag-target sa campaign na naglalaman ng iyong dynamic na ad group. Magbibigay-daan ito sa iyong i-target ang mga URL mula sa page feed mo gamit ang isang Dynamic na target ng ad.

Naaprubahan (Limitado)

Nagdidirekta ang URL sa ibang webpage, hindi sa webpage na tinukoy mo. Ang pag-redirect ay nasa iisang domain, kaya kwalipikado itong ihatid.

Mga Susunod na Hakbang: Kwlipikadong ihatid ang mga URL na nagre-redirect sa iisang domain. Gayunpaman, dapat mong tiyaking tina-target mo ang page kung saan mo pinaplanong maghatid ng mga ad.

Suriin ang URL ng page feed at tiyaking tina-target mo ang final URL pagkatapos ng lahat ng pag-redirect. Dapat lumabas ang URL ng pag-redirect kapag nag-hover ka sa status.

Dapat mo ring tiyaking nailagay mo ang anumang impormasyon sa pagsubaybay sa seksyon ng mga parameter sa pagsubaybay ng iyong mga ad o setting.

Baka ganito ang iyong status dahil nagta-target ka ng paksang nangangailangan ng certificate, gamitin ang column na “Mga detalye ng patakaran” sa page na Mga ad at extension sa Google Ads account mo para mag-troubleshoot. Matuto pa tungkol sa status ng pag-apruba ng isang ad o extension

Hindi naaprubahan: Hindi tugmang destinasyon

Hindi pinapayagan ng Mga Dynamic na Search Ad ang mga cross-domain na pag-redirect. Halimbawa, kung example.com ang URL ng page feed, pero nagre-redirect ang URL sa example1.com, hindi magiging kwalipikadong ihatid ang URL.
Mga Susunod na Hakbang: Tiyaking kapareho ng domain ng final URL ang domain ng tinukoy na page feed.

Hindi naaprubahan: Hindi gumagana ang destinasyon

Invalid ang tina-target na URL.
Mga Susunod na Hakbang: Suriin ang URL para tiyaking valid ito at nalo-load sa isang browser. Matuto pa tungkol sa mga kinakailangan sa destination URL

Hindi naaprubahan: Duplicate na URL

Kung may mga identical na URL sa isang page feed, ang URL na pinakahuling idinagdag sa feed lang ang kwalipikadong maghatid. Lahat ng iba pang duplicate na URL ay tutukuyin bilang "Hindi naaprubahan."
Mga Susunod na Hakbang: Suriin ang duplicate na URL na naaprubahan at tiyaking nauugnay ang mga tamang label dito.
Dapat mo ring alisin ang mga hindi naaprubahang duplicate na URL para gawing mas madaling pamahalaan ang iyong feed.

Hindi naaprubahan: Hindi ma-crawl

Umaasa ang Mga Dynamic na Search Ad sa mga crawler ng webpage ng Google para mangolekta ng data mula sa website para mabuo ang headline at mga target ng website. Kung hindi ma-crawl ang webpage, hindi gagana ang Mga Dynamic na Search Ad sa webpage. Matuto pa tungkol sa mga karaniwang isyu sa pag-crawl
Mga Susunod na Hakbang: Nagbibigay ang GoogleBot at AdsBot sa Google Ads ng impormasyong ginagamit ng Mga Dynamic na Search Ad. Matitiyak ng iyong webmaster na hindi bina-block ng mga webpage mo ang mga crawler na ito at mapapahusay niya ang impormasyong available para sa mga ito sa pamamagitan ng pagsunod sa Panimulang Gabay sa Pag-optimize ng Search Engine.
Kung gumagamit ka ng AJAX sa iyong website, matutunan kung paano gagawing accessible sa Google ang site mo.

Sinusuri

Puwedeng umabot nang hanggang 24 na oras bago ma-crawl ang lahat ng page sa isang page feed pagkatapos mo itong gawin o baguhin. Puwede itong tumagal kung masyadong malaki ang page feed.
Mga Susunod na Hakbang: Lalabas ang status na ito kung babaguhin mo ang page feed sa pamamagitan ng pagdaragdag ng URL, pag-edit ng URL, o pag-edit ng mga custom na label. Nako-crawl ang karamihan sa mga URL sa loob ng 24 na oras pagkatapos gumawa ng pagbabago sa feed.
Kung bina-block mo ang Google Ads sa pag-crawl sa iyong content, puwedeng nalilimitahan mo ang mga epektibong pag-crawl. Posible ito lalo na kung nag-upload o nag-edit ka ng maraming entry ng page feed nang sabay-sabay. Puwede mong tingnan at isaayos ang rate ng pag-crawl sa Search Console.
Kung walang sapat na kakayahang ma-crawl ang iyong website, puwedeng tumagal nang husto ang pag-crawl sa lahat ng page sa page feed.
Tandaan: Tiyaking alisin ang mga invalid na URL sa feed.

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false