Dynaamisiin hakumainoksiin liittyvien hylkäämisongelmien korjaaminen

Dynaamisen mainoskohteen tila kertoo, voidaanko kohdetta koskevia mainoksia näyttää. Jos dynaamisten mainoskohteidesi mainokset eivät näy, voit selvittää ongelman syyn kohteen tilan avulla. 

Tilat on lueteltu Google Adsin sivuvalikon Dynaamiset mainoskohteet ‑osiossa. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä tilat tarkoittavat ja miten voit ratkaista niihin liittyvät ongelmat.

Dynaamisten hakumainosten tilatyypit

Tilatyypit ovat seuraavat:

Tilatyyppi Esimerkkejä
Tilat, jotka voit muuttaa itse
 • Kampanja keskeytetty
 • Poistettu

Tilat, jotka kertovat, kuinka pitkällä Googlen
järjestelmä on sivujesi käsittelyssä

 • Odottaa
Tilat, jotka edellyttävät, että teet muutoksia
 • Pienempi kuin ensimmäisen sivun hintatarjousarvio
 • Verkkotunnusten vastaavuusvirhe
 • Virheellinen URL-osoite
 • Ei mainoskohdetta vastaavia sivuja
 • Ei mainoskohdetta vastaavia kyselyitä
 • Negatiiviset automaattiset kohteet estävät sivujen käytön
 • Sivua ei voi indeksoida
 • Uudelleenohjaus tai verkkotunnusten välinen uudelleenohjaus
 • URL-osoitetta ei indeksoitu
Tilat, joihin vaikuttavat muut tekijät
 • Päällekkäinen kohde

Mitä tilat tarkoittavat ja mitä niille voi tehdä?

Dynaamisen mainoskohteen tila kertoo, voidaanko kohdetta koskevia mainoksia näyttää asiakkaille. Yleensä kohteen tila on jokin seuraavista:

 • Mainoksia näytetään
 • Mainoksia ei näytetä, koska olet keskeyttänyt tai poistanut avainsanan, mainosryhmän tai kampanjan
 • Mainoksia ei näytetä, koska kohteeseen, verkkosivustoon tai asetuksiin liittyy ongelma

Seuraavassa kuvataan avainsanojen tilatyypit, niiden merkitys sekä se, miten niihin kannattaa reagoida:

Dynaamisen mainoskohteen tila Mitä se tarkoittaa? Seuraavat vaiheet
Pienempi kuin ensimmäisen sivun hintatarjousarvio Mainoksesi ei ole tehokas, koska hintatarjous on liian alhainen, jotta mainos näkyisi ensimmäisellä hakutulossivulla. Korota hintatarjousta. Lue lisää hintatarjousstrategian tiloista.
Hylätty: Verkkotunnusten vastaavuusvirhe Kampanjan asetuksissa määritetty verkkotunnus ei vastaa URL_EQUALS-kohtaan lisätyn dynaamisen mainoskohteen verkkotunnusta. Varmista, että Dynaamisten hakumainosten asetuksissa on sama verkkotunnus kuin dynaamisessa mainoskohteessa.
Hylätty: Virheellinen URL-osoite URL_EQUALS-kohtaan lisätty kohde-URL-osoite on virheellinen.  Tarkista, että URL-osoite on oikein ja latautuu selaimessa.
Hylätty: Sivua ei voi indeksoida Dynaamiset hakumainokset perustuvat Googlen indeksointirobottien verkkosivustolta keräämään dataan, jonka avulla luodaan sivuston otsikko ja kohteet. Jos URL_EQUALS-kohteeksi lisäämääsi sivua ei voi indeksoida, se ei toimi dynaamisten hakumainosten kanssa. Lue lisää tavallisista tuotteiden indeksointiin liittyvistä ongelmista

Google Ads saa dynaamisissa hakumainoksissa käytettävät tiedot Googlebotilta ja AdsBotilta. Verkkovastaavasi voi varmistaa, että indeksointirobotit pääsevät verkkosivuillesi, ja parantaa sivuilla olevia tietoja seuraamalla Hakukoneoptimoinnin aloitusoppaan ohjeita.

Lue lisää dynaamiseen mainosryhmään kuuluvien laskeutumissivujen indeksointiongelmien vianetsinnästä.

Jos käytät sivustollasi AJAXia, lue, miten voit helpottaa Googlen pääsyä sivustollesi

Lue, miten saat sivustosi toimimaan Search Consolessa.

Hylätty: Uudelleenohjaus tai verkkotunnusten välinen uudelleenohjaus URL_EQUALS-kohteessa ei sallita uudelleenohjauksia. 

Jos käytät URL_EQUALS-kohdetta, varmista, että dynaamisena mainoskohteena on lopullinen URL, joka tulee kaikkien uudelleenohjausten jälkeen. Näet uudelleenohjausosoitteen viemällä hiiren tilan päälle. 

Jos haluat näyttää esimerkiksi mainoksen, jonka kohteena on https://example.com/home.html, lisää osoite dynaamiseksi mainoskohteeksi täsmälleen tässä muodossa ja sijoita mahdolliset seurantatiedot mainosaineiston tai asetusten seurantaparametriosioon.

Kelvollinen: Odottaa

Kun olet määrittänyt ensimmäisen dynaamisen mainosryhmäsi, mainoksia aletaan näyttää viimeistään 24 tunnin kuluttua.

Tämä tila näkyy myös, jos dynaamisen mainosryhmän määrityksiä ei ole tehty loppuun. 

Tarkista dynaaminen mainosryhmä ja varmista, että se sisältää dynaamisen hakumainoksen. Kun olet varmistanut, että mainosryhmä on määritetty oikein, odota 24 tuntia.
Kelvollinen (rajoitettu): Ei mainoskohdetta vastaavia sivuja Tämä tarkoittaa, että Google Ads ei löydä kelvollisia sivuja, jotka vastaisivat dynaamista mainoskohdetta. Tähän voi olla monia syitä, kuten kohteen määrityksiin liittyvät ongelmat, ristiriitaiset kampanja-asetukset, mainosten puuttuminen dynaamisesta mainosryhmästä tai se, että sivuja ei voi indeksoida.  Tarkista asetukset ja kohteet. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
 • Varmista, että dynaaminen mainoskohde on oikein ja vastaa kohdesivuja. Jos dynaaminen mainoskohde on esimerkiksi URL-osoite, varmista, että osoite on olemassa ja kirjoitettu oikein. 
 • Varmista, että dynaaminen mainosryhmä sisältää mainoksia.
 • Varmista, että verkkotunnukset ja kampanjan kieliasetukset ovat oikein ja vastaavat toisiaan. Dynaamista mainoskohdetta koskevia mainoksia ei voida näyttää esimerkiksi siinä tapauksessa, että kaikki verkkosivusi ovat suomenkielisiä mutta dynaamisten hakumainostesi kohdekieli on englanti. 
 • Onko Googlen indeksointirobottien toiminta estetty sivustollasi? Jos sivustolla käytetään esimerkiksi robots.txt-tiedostoa, jottei Googlebot pysty indeksoimaan sivuja, kohdetta koskevia mainoksia ei ehkä voida näyttää. Jos Googlebotin toiminta on estetty sivustollasi mutta esto ei koske AdsBotia, voit ohittaa indeksointiprosessin käyttämällä kohdistuksessa sivusyötettä ja lisäämällä sivut suoraan kampanjaasi. Katso lisätietoja alta kohdasta Hylätty: Sivua ei voi indeksoida.
Kelvollinen (rajoitettu): Ei mainoskohdetta vastaavia kyselyitä Dynaamiset hakumainokset toimivat hyvin sellaisten verkkosivujen kanssa, jotka AdsBot voi indeksoida ja joilta se voi tunnistaa osuvia otsikoita ja kyselyitä mainosten näyttämistä varten. Tämä tila tarkoittaa, että Google Ads ei pysty tunnistamaan kyselyitä, joiden yhteydessä kohdesivujasi voitaisiin mainostaa.

Lue Hakukoneoptimoinnin aloitusoppaasta, miten helpotat indeksointirobottien pääsyä sivustollesi. 

Varmista lisäksi, että sivujesi otsikot ovat selkeitä ja kuvaavia. Tarkista verkkosivujesi otsikot ja tutustu näihin vinkkeihin, niin voit auttaa Googlea luomaan sivujesi pohjalta Dynaamisten hakumainosten otsikoita. 

Kelvollinen (rajoitettu): Päällekkäinen kohde

Kohdetta ei ehkä käytetä mainoksissa tai se saa vain vähän liikennettä, koska sivustollasi on tarkempi tai tehokkaammaksi arvioitu päällekkäinen kohde.

Liikenne ohjataan verkkosivuillesi tehokkaammaksi arvioidun kohteen kautta. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Kelvollinen (rajoitettu): Negatiivinen dynaaminen mainoskohde estää sivujen käytön

Negatiivinen dynaaminen mainoskohde on päällekkäinen mainoskohteesi kanssa. Tämä estää kohteen käyttämisen mainoksissa.

Jos lisäät esimerkiksi PAGE_CONTENT-poissulkemisen, joka koskee sanoja "ei saatavilla", ja sanat on mainittu jokaisella sivulla, dynaamisia mainoskohteita koskevia mainoksia ei voida näyttää.

Tarkista negatiiviset dynaamiset mainoskohteesi, jotta näet, onko jokin niistä päällekkäinen mainoskohteidesi kanssa. Voit tarkistaa Verkkosivuston kattavuus ‑sarakkeesta, kuinka suuren prosenttiosuuden sivuista negatiivinen dynaaminen mainoskohde kattaa. Lue lisää mainosten kohdistamisesta.

Dynaamisten hakumainosten sivusyötteiden tilat

Näet sivusyötteiden tilat näin:

 1. Klikkaa työkalukuvaketta .
 2. Klikkaa bisnesdata.
 3. Klikkaa syötettä, jonka tilan haluat nähdä.
 4. Tiedot näkyvät Tila-sarakkeessa.

Seuraavassa kuvataan sivusyötteiden tilatyypit, niiden merkitys sekä se, miten niihin kannattaa reagoida:

Dynaamisen mainoskohteen tila Mitä se tarkoittaa? Mitä seuraavaksi?
Hyväksytty Sivusyötteen URL-osoitteita voidaan käyttää dynaamisina mainoskohteina. Määritä näiden ohjeiden avulla dynaaminen mainosryhmä, jossa käytetään mainoskohteena sivusyötteen URL-osoitteita.
Hyväksytty (rajoitettu) Määritetty URL-osoite ohjaa käyttäjät toiselle saman verkkotunnuksen sivulle. 

URL-osoitteita, jotka uudelleenohjaavat käyttäjän saman verkkotunnuksen sisällä, voidaan käyttää mainoksissa. Varmista kuitenkin, että mainoskohteena on haluamasi sivu.

Tarkista sivusyötteen URL-osoite ja varmista, että mainoskohteena on lopullinen URL, joka tulee kaikkien uudelleenohjausten jälkeen. Näet uudelleenohjausosoitteen viemällä hiiren tilan päälle.

Varmista lisäksi, että olet sijoittanut mahdolliset seurantatiedot mainosten tai asetusten seurantaparametriosioon.

Hylätty: Kohde ei vastaa määritystä  Dynaamisissa hakumainoksissa ei sallita verkkotunnusten välistä uudelleenohjausta.

Varmista, että lopullisella URL-osoitteella on sama verkkotunnus kuin sivusyötteessä määritetyllä URL-osoitteella.

Jos sivusyötteessä oleva URL-osoite on esimerkiksi example.com mutta käyttäjä uudelleenohjataan osoitteeseen example1.com, syötteen URL-osoitetta ei voida käyttää mainoksissa.

Hylätty: Kohde ei toimi Kohde-URL-osoite on virheellinen.  Tarkista, että URL-osoite on oikein ja latautuu selaimessa.
Hylätty: Päällekkäinen URL-osoite Jos sivusyötteessä on useita samoja URL-osoitteita, vain viimeisimpänä lisätty URL-osoite voidaan näyttää. Kaikissa muissa päällekkäisissä URL-osoitteissa näkyy tunniste Hylätty. 

Tarkista päällekkäisiin URL-osoitteisiin liittyvät tunnisteet ja varmista, että hyväksyttyyn ja näytettävään URL-osoitteeseen on liitetty oikeat tunnisteet.

Poista myös hylätyt päällekkäiset URL-osoitteet, niin syötteesi hallinta on helpompaa. 

Hylätty: Kohdetta ei voi indeksoida Dynaamiset hakumainokset perustuvat Googlen indeksointirobottien verkkosivustolta keräämään dataan, jonka avulla luodaan sivuston otsikko ja kohteet. Jos sivua ei voi indeksoida, se ei toimi dynaamisten hakumainosten kanssa.  Lue lisää tavallisista tuotteiden indeksointiin liittyvistä ongelmista

Google Ads saa dynaamisissa hakumainoksissa käytettävät tiedot Googlebotilta ja AdsBotilta. Verkkovastaavasi voi varmistaa, että indeksointirobotit pääsevät verkkosivuillesi, ja parantaa sivuilla olevia tietoja seuraamalla Hakukoneoptimoinnin aloitusoppaan ohjeita.

Jos käytät sivustollasi AJAXia, lue, miten voit helpottaa Googlen pääsyä sivustollesi

Lue, miten saat sivustosi toimimaan Search Consolessa.

Tarkistus käynnissä: Odottaa indeksointia Kun olet luonut sivusyötteen tai muokannut sitä, kaikkien syötteen sivujen indeksointiin voi mennä jopa 24 tuntia.

Tämä tila näkyy, jos olet muuttanut sivusyötettä lisäämällä URL-osoitteen, muokkaamalla URL-osoitetta tai muokkaamalla omia tunnisteita. Useimmat URL-osoitteet indeksoidaan 24 tunnin kuluessa syötteen muuttamisesta. 

Vaikka et estäisikään Google Adsia indeksoimasta sisältöäsi, toimintasi voi rajoittaa indeksoinnin tehokkuutta. Näin voi käydä esimerkiksi siinä tapauksessa, että lataat suuren määrä sivusyötteen kohteita tai teet runsaasti muokkauksia samalla kertaa. Voit tarkistaa ja muuttaa indeksointinopeuden Search Consolesta.

Jos sivustosi indeksointikapasiteetti ei ole riittävä, sivusyötteen kaikkien sivujen indeksointiin voi mennä huomattavasti kauemmin.

Jos käytät mainoksissasi klikkausseurantaa, selvitä, vaikuttaako se indeksointikapasiteettiin.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?