Dynaamisiin hakumainoksiin liittyvien ongelmien korjaaminen

Dynaamisen mainoksen kohteen tila kertoo, voidaanko kohdetta koskevia mainoksia näyttää. Jos dynaamisten mainoskohteidesi mainokset eivät näy, voit selvittää ongelman syyn kohteen tilan avulla.

Tilat on lueteltu Google Adsin sivuvalikon Dynaamiset mainoskohteet ‑osiossa. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä tilat tarkoittavat ja miten voit ratkaista niihin liittyvät ongelmat.

Dynaamisten hakumainosten tilatyypit

Tilatyypit ovat seuraavat:

Tilatyyppi Esimerkkejä
Tilat, jotka voit muuttaa itse

Kampanja keskeytetty

Poistettu

Järjestelmän käsittelyyn liittyvät tilat Odottaa
Tilat, jotka edellyttävät muutosten tekemistä Pienempi kuin ensimmäisen sivun hintatarjous
Kohde ei toimi Ei vastaavia laskeutumissivuja Ei vastaavia kyselyjä Kaikki sivut estetty Kohdetta ei voida indeksoida Kohde ei vastaa määritystä Otsikkoa ei luotu
Tilat, joihin vaikuttavat muut tekijät Päällekkäinen kohde

Mitä tilat tarkoittavat ja mitä niille voi tehdä?

Dynaamisen mainoskohteen tila kertoo, voidaanko kohdetta koskevia mainoksia näyttää asiakkaille. Yleensä kohteen tila on jokin seuraavista:

 • Mainoksia näytetään
 • Mainoksia ei näytetä, koska olet keskeyttänyt tai poistanut avainsanan, mainosryhmän tai kampanjan
 • Mainoksia ei näytetä, koska kohteeseen, verkkosivustoon tai asetuksiin liittyy ongelma

Seuraavassa kuvataan dynaamisen mainoksen kohteiden tilatyypit, niiden merkitys sekä se, miten niihin kannattaa reagoida:

Pienempi kuin ensimmäisen sivun hintatarjous

Dynaamisen mainoksen kohde ei toimi hyvin, koska sen hintatarjous on liian alhainen, jotta mainokset näkyisivät ensimmäisellä hakutulossivulla.

Seuraavat vaiheet: Hyödynnä Smart Biddingin Auction-time‑hintatarjouksia Dynaamisissa hakumainoksissa. Lue lisää Smart Biddingista.

Kelvollinen: Odottaa

Kun olet määrittänyt ensimmäisen dynaamisen mainosryhmäsi, mainoksia aletaan näyttää viimeistään 24 tunnin kuluttua.
Tämä tila näyttää myös sen, jos tili ei ole kelvollinen mainosten näyttämiseen (esimerkiksi jos laskutusta ei ole määritetty) tai jos dynaamisen mainosryhmän määrityksiä ei ole tehty loppuun.
Seuraavat vaiheet: Varmista, että tili ja dynaaminen mainosryhmä on määritetty oikein ja että ne ovat kelvollisia mainosten näyttämiseen. Kun olet varmistanut tämän, odota 24 tuntia.

Kelvollinen (rajoitettu): Ei vastaavia laskeutumissivuja

Tämä tarkoittaa, että Google Ads ei löydä kelvollisia sivuja, jotka vastaisivat dynaamisen mainoksen kohdetta. Tähän voi olla monia syitä, kuten kohteen määrityksiin liittyvät ongelmat, ristiriitaiset kampanja-asetukset tai se, että sivuja ei voida indeksoida.
Seuraavat vaiheet: Tarkista määritykset ja kohteet. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
 • Varmista, että dynaamisen mainoksen kohde on oikein ja vastaa kohdesivuja. Jos dynaamisen mainoksen kohde on määritetty ehdolla "URL sisältää", varmista, että kohde-URL-osoitteet sisältävät kohteen tekstin ja että kohde on kirjoitettu oikein.
 • Varmista, että verkkotunnukset ja kampanjan kieliasetukset ovat oikein ja vastaavat toisiaan. Dynaamisen mainoksen kohdetta vastaavia sivuja ei voida näyttää, jos esimerkiksi kaikki verkkosivusi ovat suomenkielisiä mutta Dynaamisten hakumainostesi kohdekieli on englanti.
 • Onko Googlen indeksointirobottien toiminta estetty sivustollasi? Jos sivustolla käytetään esimerkiksi robots.txt-tiedostoa, jottei Googlebot pysty indeksoimaan sivuja, kohdetta koskevia mainoksia ei ehkä voida näyttää. Jos Googlebotin toiminta on estetty sivustollasi mutta esto ei koske AdsBotia, voit käyttää kohdistukseen sivusyötettä, koska se myös käyttää AdsBot-indeksointirobotteja. Katso lisätietoja alta kohdasta Hylätty: Kohdetta ei voida indeksoida.

Näkyvät harvoin: Vähän vastaavia kyselyitä

Dynaamiset hakumainokset luovat automaattisesti kohteet, joissa mainoksiasi näytetään, etsimällä verkkosivusi sisällöstä osuvia termejä ja teemoja. Tämä tila tarkoittaa, että Google Ads ei pysty tunnistamaan riittävästi hakuja mainosten näyttämiseksi kohdesivuiltasi. Siksi kohteeseen liittyvää mainosta ei ehkä näytetä tai se saa vain vähän liikennettä. Dynaamiset hakumainokset toimivat hyvin sellaisten verkkosivujen kanssa, jotka sisältävät osuvaa tekstiä ja jotka on optimoitu verkkosivujen indeksointirobotteja varten. Tietyt muodot, kuten paljon kuvia ja vain vähän tekstiä sisältävät PDF-tiedostot tai verkkosivut voivat olla hankalia Dynaamisille hakumainoksille. Tämä johtuu siitä, että kyselyiden perusteella voi olla vaikea määrittää, näytetäänkö mainos vai ei.

Seuraavat vaiheet: Tässä on joitakin vinkkejä verkkosivun optimointiin Dynaamisia hakumainoksia varten.

 • Varmista, että käyttäjät saavat heti tietää, mitä aihetta sivu käsittelee. Tällöin myös verkkosivujen indeksointirobotit pystyvät tunnistamaan, mitä sivulla on, mikä helpottaa käyttäjien siirtymistä verkkosivustollasi.
 • Erittele luokat tarvittaessa. Se helpottaa käyttäjien liikkumista ja mahdollistaa sen, että Dynaamiset hakumainokset voivat luoda luokkia kohdistukseen.
 • Mainitse kaikki asiaankuuluva sisältö sivuillasi. Se helpottaa käyttäjien liikkumista ja auttaa sinua saamaan lisää liikennettä kuhunkin luokkaan.

Lue lisää Hakukoneoptimoinnin aloitusoppaasta, miten voit helpottaa indeksointirobottien pääsyä sivustollesi.

Kelvollinen (rajoitettu): Päällekkäinen kohde

Kohdetta ei ehkä käytetä mainoksissa tai se saa vain vähän liikennettä, koska sivustollasi päällekkäinen kohde. Jos useat kohteet vastaavat kyselyä, Dynaamiset hakumainokset näytetään ensisijaisesti sillä laskeutumissivulla, joka parhaiten vastaa käyttäjän hakulauseketta.
Seuraavat vaiheet: Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos haluat verkkosivun vastaavan tiettyä kohdetta, käytä negatiivisia mainoskohteita hallitaksesi sitä, mitä laskeutumissivua kukin mainoskohde vastaa.

Kelvollinen (rajoitettu): Kaikki sivut estetty

Yhdessäkään kohde-URL-osoitteessa ei voida näyttää mainoksia, koska negatiiviset Dynaamisen mainoksen kohteet estävät ne.
Jos esimerkiksi lisäät PAGE_CONTENT-poissulkemisen, joka koskee sanoja "ei saatavilla", ja sanat on mainittu jokaisella verkkosivulla, Dynaamisen mainoksen kohteisiin liittyviä mainoksia ei voida näyttää.
Seuraavat vaiheet: Tarkista negatiiviset Dynaamisen mainoksen kohteesi, jotta näet, onko jokin niistä päällekkäinen muiden kohteidesi kanssa. Voit tarkistaa Verkkosivuston kattavuus ‑sarakkeesta, kuinka suuren prosenttiosuuden sivuista negatiivinen Dynaamisen mainoksen kohde kattaa.

Näytetään harvoin: Otsikkoa ei luotu

Dynaamiset hakumainokset luovat mainosaineiston otsikot dynaamisesti. Joissakin tapauksissa Dynaamiset hakumainokset eivät kuitenkaan pysty tähän. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että verkkosivun otsikot ovat liian lyhyitä tai teksti epäselvää.
Seuraavat vaiheet: Tarkista verkkosivujen otsikot ja varmista, että ne ovat selkeitä ja kuvailevia. Verkkosivujen otsikoilla on suurin vaikutus siihen, millainen luodusta otsikosta tulee.
Tutustumalla näihin vinkkeihin voit auttaa Googlea luomaan verkkosivusi pohjalta Dynaamisten hakumainosten otsikoita.

URL Equals ‑ehtoa käyttävien Dynaamisten mainosten kohteiden tilat

URL Equals ‑ehtoa käyttävillä Dynaamisten mainosten kohteilla voit kohdistaa mainokset yhteen URL-osoitteeseen kerralla. Lisätietoja URL Equals ‑ehdosta

Hylätty: Kohde ei toimi

URL_EQUALS-kohde-URL-osoite on virheellinen.
Seuraavat vaiheet: Tarkista, että URL-osoite on oikein ja latautuu selaimessa. Lue lisää kohde-URL-osoitteita koskevista vaatimuksista.

Hylätty: Kohdetta ei voida indeksoida

Dynaamiset hakumainokset perustuvat Googlen indeksointirobottien verkkosivustolta keräämään dataan, jonka avulla luodaan sivuston otsikko ja kohteet. Jos URL_EQUALS-kohteeksi lisäämääsi sivua ei voida indeksoida, se ei toimi dynaamisten hakumainosten kanssa. Lue lisää yleisistä tuotteiden indeksointiin liittyvistä ongelmista.
Seuraavat vaiheet: Google Ads saa Dynaamisissa hakumainoksissa käytettävät tiedot Googlebotilta ja AdsBotilta. Verkkovastaavasi voi varmistaa, että indeksointirobotit pääsevät verkkosivuillesi, ja parantaa sivuilla olevia tietoja seuraamalla Hakukoneoptimoinnin aloitusoppaan ohjeita.

Hylätty: Kohde ei vastaa määritystä

URL_EQUALS-kohde-URL-osoite ei salli uudelleenohjauksia toisen osoitteen kautta. Esimerkiksi jos URL-osoite example.com sisältää uudelleenohjauksen osoitteeseen example.jp, tämä URL ei kelpaa Dynaamisille hakumainoksille.
Seuraavat vaiheet: Jos käytät Dynaamisten mainosten kohteina lopullista URL-osoitetta, varmista, että se tulee kaikkien URL_EQUALS-kohde-URL-osoitteen uudelleenohjausten jälkeen.
Jos haluat näyttää esimerkiksi mainoksen, jonka kohteena on https://example.com/home.html, lisää osoite Dynaamisen mainoksen kohteeksi täsmälleen tässä muodossa ja sijoita mahdolliset seurantatiedot mainosaineiston tai asetusten seurantaparametriosioon.

Dynaamisten hakumainosten sivusyötteiden tilat

Näet sivusyötteiden tilat näin:

 1. Klikkaa työkalukuvaketta .
 2. Klikkaa Bisnesdata.
 3. Klikkaa syötettä, jonka tilan haluat nähdä.
 4. Tiedot näkyvät Tila-sarakkeessa.

Seuraavassa kuvataan sivusyötteiden tilatyypit, niiden merkitys sekä se, miten niihin kannattaa reagoida:

Hyväksytty

Sivusyötteen URL-osoitteita voidaan käyttää Dynaamisten mainosten kohteina.

Seuraavat vaiheet: Noudata näitä ohjeita ja valitse dynaamisen mainosryhmän sisältävän kampanjan kohdistuksen lähde. Näin voit käyttää sivusyötteen kohde-URL-osoitteita Dynaamisten mainosten kohteina.

Hyväksytty (rajoitettu)

URL sisältää uudelleenohjauksen toiselle verkkosivulle kuin joka on määritetty. Uudelleenohjaus-URL kuuluu samaan verkkotunnukseen kuin alkuperäinen URL, joten se on kelvollinen mainoksiin.

Seuraavat vaiheet: URL-osoitteita, jotka uudelleenohjaavat käyttäjän saman verkkotunnuksen sisällä, voidaan käyttää mainoksissa. Varmista kuitenkin, että mainoskohteena on haluamasi sivu.

Tarkista sivusyötteen URL-osoite ja varmista, että mainoskohteena on lopullinen URL, joka tulee kaikkien uudelleenohjausten jälkeen. Näet uudelleenohjausosoitteen viemällä hiiren tilan päälle.

Varmista lisäksi, että olet sijoittanut mahdolliset seurantatiedot mainosten tai asetusten seurantaparametriosioon.

Hylätty: Kohde ei vastaa määritystä

Dynaamisissa hakumainoksissa ei sallita uudelleenohjausta toisen osoitteen kautta. Jos sivusyötteessä oleva URL-osoite on esimerkiksi example.com mutta käyttäjä uudelleenohjataan osoitteeseen example1.com, syötteen URL-osoitetta ei voida käyttää mainoksissa.
Seuraavat vaihteet: Varmista, että lopullisella URL-osoitteella on sama verkkotunnus kuin sivusyötteessä määritetyllä URL-osoitteella.

Hylätty: Kohde ei toimi

Kohde-URL-osoite on virheellinen.
Seuraavat vaiheet: Tarkista, että URL-osoite on oikein ja latautuu selaimessa. Lue lisää kohde-URL-osoitteita koskevista vaatimuksista.

Hylätty: Päällekkäinen URL-osoite

Jos sivusyötteessä on useita samoja URL-osoitteita, vain viimeisimpänä lisätty URL-osoite voidaan näyttää. Kaikissa muissa päällekkäisissä URL-osoitteissa näkyy tunniste Hylätty.
Seuraavat vaiheet: Tarkista, mikä päällekkäisistä URL-osoitteista on hyväksytty, ja varmista, että siihen on liitetty oikeat tunnisteet.
Poista myös hylätyt päällekkäiset URL-osoitteet, niin syötteen hallinta on helpompaa.

Hylätty: Kohdetta ei voi indeksoida

Dynaamiset hakumainokset perustuvat Googlen indeksointirobottien verkkosivustolta keräämään dataan, jonka avulla luodaan sivuston otsikko ja kohteet. Jos verkkosivua ei voida indeksoida, se ei toimi dynaamisten hakumainosten kanssa. Lue lisää yleisistä tuotteiden indeksointiin liittyvistä ongelmista.
Seuraavat vaiheet: Google Ads saa Dynaamisissa hakumainoksissa käytettävät tiedot Googlebotilta ja AdsBotilta. Verkkovastaavasi voi varmistaa, että indeksointirobotit pääsevät verkkosivuillesi, ja parantaa sivuilla olevia tietoja seuraamalla Hakukoneoptimoinnin aloitusoppaan ohjeita.

Tarkistus käynnissä

Kun olet luonut sivusyötteen tai muokannut sitä, kaikkien syötteen sivujen indeksointiin menee tavallisesti jopa 24 tuntia. Siihen voi mennä kauemminkin, jos sivusyöte on erittäin suuri.
Seuraavat vaiheet: Tämä tila näkyy, jos olet muuttanut sivusyötettä lisäämällä URL-osoitteen, muokkaamalla URL-osoitetta tai muokkaamalla omia tunnisteita. Useimmat URL-osoitteet indeksoidaan 24 tunnin kuluessa syötteen muuttamisesta.
Jos estät Google Adsia indeksoimasta sisältöäsi, indeksoinnin tehokkuus voi heikentyä. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos lataat suuren määrän sivusyötteen kohteita tai teet runsaasti muokkauksia samalla kertaa. Voit tarkistaa ja muuttaa indeksointinopeuden Search Consolesta.
Jos sivustosi indeksointikapasiteetti ei ole riittävä, sivusyötteen kaikkien sivujen indeksointiin voi mennä huomattavasti kauemmin.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun