Løs problemer med dine dynamiske søgeannoncer

Statussen for dine mål for dynamiske annoncer viser dig, om dine mål er kvalificerede til visning. Hvis dine dynamiske annoncemål ikke vises, kan du bruge denne status til at finde ud af problemets art.

Disse statusser er anført i sektionen "Dynamiske annoncemål” i sidemenuen for Google Ads. I denne artikel forklares, hvad de forskellige statusser betyder, og hvordan du løser problemerne.

Statustyper for dynamiske søgeannoncer

Nedenfor ser du de forskellige statustyper:

Statustype Eksempler
Statusser, du selv styrer

Kampagne sat på pause

Fjernet

Statusser med relation til systembehandling Venter
Statusser, der kræver, at du foretager en ændring

Under buddet for første side

Destinationen fungerer ikke

Der er ingen matchende landingssider

Der er ingen matchende forespørgsler

Alle sider er blokeret

Destinationen kan ikke blive crawlet

Destinationen matcher ikke

Der er ikke genereret en overskrift

Statusser, der er påvirket af andre faktorer Overlappende mål

Hvad de betyder, og hvad du kan gøre

Med status for dynamiske annoncemål kan du se, om dit mål er kvalificeret til at vise annoncer for kunderne. Generelt vil dit mål være i en af følgende tre tilstande:

 • Der vises annoncer
 • Der vises ikke annoncer, fordi du har fjernet et søgeord, en annoncegruppe eller en kampagne eller har sat dem på pause.
 • Der vises ikke annoncer, fordi der er et problem med dit mål, dit website eller din konfiguration

Her er der for skellige statustyper for dynamiske annoncemål, deres betydning, og hvordan de skal håndteres:

Under buddet for første side

Dit mål for dynamiske annoncer er ineffektivt, da buddet er for lavt til, at der konsekvent kan blive vist annoncer på den første side med søgeresultater.

Næste trin: Brug Smart Bidding til dynamiske søgeannoncer for at udnytte fordelene ved "auktionsbudgivning i realtid". Få flere oplysninger om Smart Bidding.

Kvalificeret: Venter

Det tager op til 24 timer, efter du opretter din første dynamiske annoncegruppe, før den begynder at vise annoncer.
Denne status vises også, hvis kontoen ikke er kvalificeret til visning (f.eks. hvis der ikke er konfigureret fakturering), eller hvis konfigurationen af annoncegruppen med dynamiske annoncer ikke er fuldført.
Næste trin: Gennemgå kontoen og annoncegruppen med dynamiske annoncer for at bekræfte, at de er konfigureret korrekt og kvalificerede til annoncevisning. Når du har bekræftet dette, skal du vente 24 timer.

Kvalificeret (begrænset): Der er ingen matchende landingssider

Dette betyder, at Google Ads ikke finder nogen kvalificerede sider, der matcher det dynamiske annoncemål. Der er en række forskellige årsager til, at dette kan ske, herunder problemer med, hvordan målet er konfigureret, ukompatible kampagneindstillinger, eller at siderne ikke kan crawles.
Næste trin: Kontrollér din konfiguration og dine mål. Ting, du kan se efter:
 • Sørg for, at det dynamiske annoncemål er korrekt og stemmer overens med dine målsider. Hvis f.eks. det dynamiske annoncemål er et mål af typen "Webadressen indeholder", skal du bekræfte, at webadressen indeholder teksten i målet, og målet er stavet korrekt.
 • Sørg for, at domæne- og kampagnesprogindstillingerne er korrekte og stemmer overens. Der kan f.eks. ikke vises annoncer på et mål for dynamiske annoncer, hvis alle dine websider er på fransk, men det sprog, der målrettes mod i dine indstillinger for dynamiske søgeannoncer, er tysk.
 • Blokerer dit website Googles crawlere, så de ikke kan indeksere webadresser? Hvis dit website f.eks. bruger robots.txt til at forhindre Googlebot i at crawle dine sider, er målet muligvis ikke kvalificeret til at vise annoncer. Hvis dit website blokerer Googlebot, men ikke AdsBot, kan du bruge webadressebaseret målretning via enten "Webadressen er lig med" eller sidefeeds, da der med disse metoder også bruges AdsBot-crawlere. Se løsningerne vedrørende statussen "Afvist: Destinationen kan ikke crawles" nedenfor for at få flere oplysninger.

Vises sjældent: Få matchende forespørgsler

Med dynamiske søgeannoncer genereres der automatisk mål, hvor din annonce kan blive vist, ved gennemgang af din websides indhold med henblik på at finde relevante termer og temaer. Denne status betyder, at Google Ads ikke kan identificere ret mange søgninger, hvor der skal vises annoncer fra dine målrettede sider, så målet har muligvis en lav volumen eller slet ingen annoncevisning. Dynamiske søgeannoncer er velegnede til websider, som indeholder relevant tekst og er optimerede til websidecrawlere. For websider, der indeholder mange billeder og kun lidt tekst, eller formater som f.eks. PDF, kan være svært at identificere forespørgsler til visning af Dynamiske søgeannoncer.

Næste trin: Her er nogle tips til, hvordan du kan optimere din webside til dynamiske søgeannoncer:

 • Sørg for, at besøgende straks kan se, hvad din side drejer sig om. Dette vil hjælpe websidecrawlere med at identificere, hvad din side indeholder, og gøre det nemmere for brugere at navigere på dit website.
 • Opdel i kategorier, hvis det er relevant. Dette vil forbedre brugernavigationen og gøre det muligt for Dynamiske søgeannoncer at generere kategorier, du kan målrette efter.
 • Nævn alt relevant indhold på dine sider. Dette vil forbedre brugernavigationen og hjælpe dig med at få mere trafik i hver kategori.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du gør dit website tilgængeligt for vores crawlere, i Startguide til søgemaskineoptimering.

Kvalificeret (begrænset): Overlappende mål

Målet vises muligvis ikke eller har muligvis begrænset trafik på grund af et overlappende mål. Når flere mål er kvalificerede til at matche med en forespørgsel, foretrækker Dynamiske søgeannoncer at vise den landingsside, der er mest relevant for kundens søgeforespørgsel.
Næste trin: Ingen handling påkrævet. Hvis du ønsker, at en webside skal matche et specifikt mål, kan du bruge negative annoncemål til at styre, hvilke landingssider hvert annoncemål matcher.

Kvalificeret (begrænset): Alle sider er blokeret

Alle sider, der målrettes mod, kan ikke kvalificerede til at vise annoncer, da de er blokeret af negative dynamiske annoncemål.
Hvis du f.eks. tilføjer en ekskludering af typen PAGE_CONTENT for "ikke på lager", men "ikke på lager" indgår i teksten på alle websider, forhindrer dette annoncevisning på dine mål for dynamiske annoncer.
Næste trin: Gennemgå dine negative dynamiske annoncemål for at se, om nogle af dem overlapper med dine mål. I kolonnen "Websitedækning" kan du se procentdelen af sider, der er dækket af et negativt dynamisk annoncemål.

Vises sjældent: Der er ikke genereret en overskrift

Dynamiske søgeannoncer genererer dynamisk overskrifter for dit annoncemateriale. I nogle tilfælde kan Dynamiske søgeannoncer ikke gøre dette. Dette kan skyldes, at dine websidetitler er for korte, eller at teksten er tvetydig.
Næste trin: Gennemgå dine websidetitler, og sørg for, at de er utvetydige og beskrivende. Websidetitler har størst indflydelse på, hvilken overskrift der genereres.
Se disse tips til, hvordan du kan gøre det nemmere for Google at bruge din webside til at generere overskrifter til dynamiske søgeannoncer.

Tilgængelige statusser for mål af typen Webadressen er lig med for dynamiske annoncer

Målet "Webadressen er lig med" for dynamiske annoncer giver dig mulighed for at målrette mod én webadresse ad gangen. Få flere oplysninger om Webadressen er lig med.

Afvist: Destinationen fungerer ikke

Målwebadressen URL_EQUALS er ugyldig.
Næste trin: Tjek webadressen for at sikre dig, at den er gyldig og bliver indlæst i en browser. Få flere oplysninger om krav med hensyn til destinationswebadresser.

Afvist: Destinationen kan ikke crawles

Dynamiske søgeannoncer er afhængige af Googles websidecrawlere til indsamling af data fra websitet for at kunne generere websiteoverskriften og målene. Hvis den webside, du målretter mod med URL_EQUALS, ikke kan crawles, kan websiden ikke bruges sammen med dynamiske søgeannoncer. Få flere oplysninger om typiske problemer med produktcrawling.
Næste trin: Googlebot og AdsBot sender de oplysninger, der bruges til dynamiske søgeannoncer, til Google Ads. Din webmaster kan sørge for, at dine websider ikke blokerer disse crawlere, og forbedre de tilgængelige oplysninger ved at følge denne startguide til søgemaskineoptimering.

Afvist: Destinationen matcher ikke

Målet URL_EQUALS tillader ikke omdirigeringer på tværs af domæner. Hvis din webadresse eksempel.dk eksempelvis omdirigerer til eksempel.jp, er denne webadresse ikke kvalificeret til dynamiske søgeannoncer.
Næste trin: Sørg for, at du målretter mod den endelige webadresse efter alle omdirigeringer med URL_EQUALS som mål for dynamiske annoncer.
Hvis du f.eks. vil vise en annonce for https://eksempel.dk/start.html, skal du angive præcis denne adresse som mål for dynamiske annoncer og angive eventuelle sporingsoplysninger i sporingsparametrene for dit annoncemateriale eller dine indstillinger.

Statusser for sidefeed for dynamiske søgeannoncer

Sådan får du vist statusser for sidefeeds:

 1. Klik på værktøjsikonet (Google Ads | tools [Icon]).
 2. Klik på Virksomhedsdata.
 3. Klik på det feed, du ønsker at få vist status for.
 4. Oplysningerne vil være angivet under kolonnen "Status".

Nedenfor er de forskellige statustyper for sidefeeds, hvad de betyder, og hvordan du reagerer på dem:

Godkendt

Sidefeedwebadresser er kvalificerede til visning med et mål for dynamiske annoncer.

Næste trin: Følg vejledningen her for at vælge målretningskilde i den kampagne, som indeholder din dynamiske annoncegruppe. Dette giver dig mulighed for at målrette webadresser fra dit sidefeed med et mål for dynamiske annoncer.

Godkendt (begrænset)

Webadressen omdirigerer til en anden webside end den, der er angivet. Omdirigeringswebadressen er inden for samme domæne, så den er kvalificeret til at blive vist.

Næste trin: Webadresser, der omdirigerer inden for det samme domæne, er kvalificeret til at blive vist. Du bør dog sørge for, at du målretter mod den side, du har til hensigt at vise annoncer på.

Gennemgå sidefeedets webadresse, og sørg for, at du målretter mod den endelige webadresse efter alle omdirigeringer. Du bør kunne se omdirigeringen, hvis du holder markøren over statussen.

Du skal også sørge for, at du har angivet eventuelle sporingsoplysninger i sporingsparametrene for dine annoncer eller indstillinger.

Afvist: Destinationen matcher ikke

Dynamiske søgeannoncer tillader ikke omdirigering på tværs af domæner. Hvis f.eks. sidefeedets webadresse er eksempel.dk, men webadressen omdirigerer til eksempel1.dk, er webadressen ikke kvalificeret til visning.
Næste trin: Sørg for, at den endelige webadresse har samme domæne som den webadresse, der er angivet i sidefeedet.

Afvist: Destinationen fungerer ikke

Den webadresse, der målrettes mod, er ugyldig.
Næste trin: Tjek webadressen for at sikre dig, at den er gyldig og bliver indlæst i en browser. Få flere oplysninger om krav med hensyn til destinationswebadresser.

Afvist: Webadressedublet i sidefeed

Hvis der er identiske webadresser i et sidefeed, er det kun den webadresse, der senest blev tilføjet til dit feed, der er kvalificeret til at blive vist. Alle andre identiske webadresser vil blive markeret som "Afvist".
Næste trin: Gennemgå den webadressedublet, der er godkendt og sørg for, at de korrekte etiketter er knyttet til den.
Fjern også afviste webadressedubletter for at gøre det nemmere at administrere dit feed.

Afvist: Kan ikke crawles

Dynamiske søgeannoncer er afhængige af Googles websidecrawlere til indsamling af data fra websitet for at kunne generere websiteoverskriften og målene. Hvis websiden ikke kan crawles, fungerer den ikke sammen med dynamiske søgeannoncer. Få flere oplysninger om typiske problemer med produktcrawling.
Næste trin: Googlebot og AdsBot sender de oplysninger, der bruges til dynamiske søgeannoncer, til Google Ads. Din webmaster kan sørge for, at dine websider ikke blokerer disse crawlere, og forbedre de tilgængelige oplysninger ved at følge denne startguide til søgemaskineoptimering.

Under gennemgang

Det tager typisk op til 24 timer at crawle alle siderne i et sidefeed, efter du har oprettet eller ændre det. Det kan tage længere tid, hvis et sidefeed er meget stort.
Næste trin: Denne status vises, hvis du ændrer sidefeedet ved at tilføje en webadresse, redigere en webadresse eller redigere en tilpasset etiket. De fleste webadresser skal crawles inden for 24 timer, efter at der er foretaget en ændring af feedet.
Hvis du blokerer Google Ads' mulighed for at crawle dit indhold, kan der muligvis ikke foretages effektiv crawling. Dette er især sandsynligt, hvis du har uploadet eller redigeret et stort antal sidefeedposter på én gang. Du kan kontrollere og justere crawlhastigheden i Search Console.
Hvis der ikke er tilstrækkelig mulighed for crawling på dit website, kan det tage betydeligt længere tid at færdiggøre crawlingen af alle siderne i sidefeedet.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet