Giới thiệu về giá thầu CPC nâng cao cho Quảng cáo khách sạn

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho Chiến dịch khách sạn trong Google Ads. Nếu bạn chưa di chuyển các chiến dịch của mình sang Google Ads, hãy tìm hiểu thêm về công cụ di chuyển.

Tổng quan

Chi phí mỗi lượt nhấp nâng cao (ECPC) cho các Chiến dịch khách sạn trong Google Ads là chiến lược Đặt giá thầu thông minh mà Google đã thiết kế để giúp tăng số lượt chuyển đổi bằng cách tự động điều chỉnh giá thầu CPC thủ công của bạn.

Các chiến dịch dùng chiến lược giá thầu CPC thủ công hoặc CPC% có thể sử dụng ECPC. Bạn không thể sử dụng ECPC khi chiến lược giá thầu của chiến dịch là Phí hoa hồng.

CPC nâng cao là tùy chọn cài đặt cấp chiến dịch. Ngoài việc đặt các mức điều chỉnh giá thầu tùy chỉnh, có thể là ở cấp nhóm quảng cáo, bạn cũng có thể kích hoạt ECPC Để sử dụng ECPC, chiến dịch phải bật tính năng theo dõi chuyển đổi.

Cách thức hoạt động

CPC nâng cao so sánh các chỉ số hiệu quả hoạt động như loại thiết bị, quốc gia của khách du lịch, thời lượng đặt trước và các yếu tố khác để tìm phân khúc chuyển đổi tốt nhất và có giá trị nhất của bạn. Dựa trên nội dung phân tích này, ECPC sẽ điều chỉnh giá thầu của bạn lên hoặc xuống tại thời điểm đấu giá để cho thấy một phiên đấu giá cụ thể có nhiều khả năng dẫn đến lượt chuyển đổi có giá trị cho bạn hay không.

CPC nâng cao điều chỉnh giá thầu của bạn dựa trên số lượt chuyển đổi chứ không dựa trên số lần nhấp. Ví dụ: nếu bạn nhận được số lần nhấp từ người dùng máy tính để bàn nhiều hơn so với người dùng thiết bị di động, nhưng khách hàng sử dụng thiết bị di động của bạn có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn, thì giá thầu của bạn đối với khách du lịch sử dụng thiết bị di động có thể cao hơn so với khách du lịch sử dụng máy tính để bàn.

Lợi ích

  • Điều chỉnh giá thầu chi tiết, theo thời gian thực trong phiên đấu giá để nhắm mục tiêu phân khúc khách hàng mang lại kết quả tốt nhất cho bạn
  • Khả năng kiểm soát lớn hơn so với chiến lược đặt giá thầu Phí hoa hồng.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng ECPC, bạn phải bật tính năng theo dõi chuyển đổi. Bạn cũng nên sử dụng các thông số sau khi theo dõi lượt chuyển đổi:

  • 'value'
  • 'currency'

Tùy chọn: Các thông số sau cũng giúp Google tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của bạn:

  • 'transaction_id'
  • 'id'
  • 'start_date'
  • 'end_date'

Đặt CPC nâng cao cho Chiến dịch khách sạn

Khi tạo chiến dịch, bạn có thể chọn CPC nâng cao làm chiến lược giá thầu. Tìm hiểu cách tạo Chiến dịch khách sạn.

Nếu bạn muốn thay đổi chiến lược giá thầu, hãy tìm hiểu thêm.

Sử dụng ECPC với mức điều chỉnh giá thầu

Bảng sau đây trình bày cách tính giá thầu cuối cùng dựa trên việc có bật ECPC và có mức điều chỉnh giá thầu tùy chỉnh hay không:

ECPC Mức điều chỉnh giá thầu dương Công thức tính giá thầu
Bật Giá thầu cuối cùng = giá thầu * Mức điều chỉnh ECPC * mức điều chỉnh giá thầu tùy chỉnh
Bật KHÔNG Giá thầu cuối cùng = giá thầu * Mức điều chỉnh ECPC
Tắt Giá thầu cuối cùng = giá thầu * mức điều chỉnh giá thầu tùy chỉnh
Tắt KHÔNG Giá thầu cuối cùng = giá thầu

Sử dụng ECPC với mức điều chỉnh giá thầu âm

CPC nâng cao có thể được sử dụng cùng với mức điều chỉnh giá thầu âm -100% để loại trừ lưu lượng truy cập nhất định khỏi chiến dịch của bạn. Ví dụ: nếu bạn đặt giá thầu là $5, chọn CPC nâng cao và đặt mức điều chỉnh giá thầu -100% cho thiết bị di động, thì giá thầu của bạn sẽ là $0 cho thiết bị di động.

Tìm hiểu về giá trị CPC tối đa

Giá trị CPC tối đa mà bạn đặt là giá trị cơ sở, không phải là mức giới hạn chi phí tối đa.  Trước phiên đấu giá, giá trị CPC tối đa sẽ được nhân với số đêm và có thể tăng giá trị này theo mức điều chỉnh giá thầu và thường sẽ khiến giá thầu CPC tối đa hiệu quả cao hơn giá trị cơ sở mà bạn đã đặt. CPC thực tế (chi phí cho bạn) sẽ <= giá thầu CPC tối đa hiệu quả này.

Ví dụ:
Bạn đặt giá trị CPC tối đa là $1 và lượt nhấp của người dùng vào quảng cáo của bạn có thời gian lưu lại là 3 ngày.

Giá phòng Giá thầu CPC
Đêm đầu tiên: $100 $1
Đêm thứ hai: $90 $1
Đêm thứ ba: $80 $1
Tổng giá thầu cho 3 đêm: $3
Loại điều chỉnh giá thầu Mức điều chỉnh giá thầu
Thiết bị – Máy tính +20%
Giá thầu tối đa hiệu quả $3,6

Trong ví dụ này, chi phí thực tế cho bạn đối với lượt nhấp của người dùng sẽ là <= $3,6.

Nếu không muốn CPC tăng tuyến tính với số đêm, bạn nên sử dụng công cụ điều chỉnh giá thầu thời gian lưu trú để giảm giá thầu cho thời gian lưu trú dài hơn.

Tìm hiểu thêm về Giá thầu CPC cho Chiến dịch khách sạn.

Đường liên kết có liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố