Chỉ số được dùng trong Trình chỉnh sửa báo cáo cho quảng cáo khách sạn

Chỉ số báo cáo về quảng cáo khách sạn hiện đã có trong Google Ads. Bạn có thể xem dữ liệu quan trọng về hiệu suất ở cấp tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo.

Lưu ý: Bạn không thể xem chỉ số về nhóm khách sạn trong Trình chỉnh sửa báo cáo, nhưng bạn có thể xem chỉ số liên quan đến mã khách sạn. Nếu bạn muốn xem chỉ số về nhóm khách sạn, hãy nhấp vào "Nhóm khách sạn" trong trình đơn trang.

Trình chỉnh sửa báo cáo cũng có chứa các thuộc tính chính về khách sạn. Bạn có thể xem các thuộc tính này trong một báo cáo tuỳ chỉnh.

Chỉ số trong Trình chỉnh sửa báo cáo

Trình chỉnh sửa báo cáo Google Ads hiện đã hỗ trợ các thuộc tính của khách sạn. Bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh bằng nhiều chỉ số nổi bật. Bảng sau đây cung cấp danh sách các thuộc tính của khách sạn có trong Trình chỉnh sửa báo cáo, cùng với định nghĩa về từng chỉ số.

Chỉ số trong Trình chỉnh sửa báo cáo Định nghĩa về chỉ số
Thời hạn đặt trước Đây là số ngày từ lúc khách du lịch đặt trước đến lúc lưu trú tại khách sạn. Ví dụ: Nếu khách du lịch đặt phòng từ ngày 15 tháng 8 để lưu trú vào ngày 25 tháng 8, thì thời hạn đặt trước là 10 ngày. Chỉ số này dựa trên các thuộc tính tại thời điểm tìm kiếm, chứ không dựa trên các thuộc tính tại thời điểm chuyển đổi.
Ngày nhận phòng Đây là ngày cụ thể mà khách du lịch dự định bắt đầu lưu trú tại khách sạn. Chỉ số này dựa trên các thuộc tính tại thời điểm tìm kiếm, chứ không dựa trên các thuộc tính tại thời điểm chuyển đổi.
Ngày nhận phòng trong tuần Đây là ngày trong tuần (chẳng hạn như thứ Tư hoặc thứ Sáu) mà khách du lịch dự định bắt đầu lưu trú tại khách sạn. Chỉ số này dựa trên các thuộc tính tại thời điểm tìm kiếm, chứ không dựa trên các thuộc tính tại thời điểm chuyển đổi.
Số lượt nhấp Số lần người dùng nhấp vào một quảng cáo
Lượt chuyển đổi Một hành động mà bạn xác định là mang lại giá trị cho doanh nghiệp của mình sau khi khách du lịch tương tác với quảng cáo của bạn (chẳng hạn như đặt phòng qua mạng)
Chi phí Đây là chi phí cho một lượt tương tác riêng lẻ với quảng cáo của bạn, chẳng hạn như một lượt nhấp, một lượt chuyển đổi hoặc một lượt xem. Bạn có thể xác định loại hành động tương tác và chi phí trong phần cài đặt chiến dịch.
Quốc gia/Lãnh thổ Quốc gia hoặc khu vực nơi khách du lịch sinh sống
Ngày do khách du lịch đặt Chỉ số này xác định liệu khách du lịch sẽ đặt ngày đi cụ thể hay chọn ngày mặc định do Google đặt.
Thiết bị Loại thiết bị mà khách du lịch đang sử dụng để tìm thông tin về khách sạn (chẳng hạn như thiết bị di động, máy tính hoặc máy tính bảng)
Mã tài khoản Hotel Center Đây là mã số duy nhất đại diện cho một tài khoản đối tác trong Hotel Center. Trước đây, mã này được gọi là mã đối tác. Bạn có thể tìm thấy mã tài khoản và tên đối tác của mình trên trang "Cài đặt tài khoản" trong Hotel Center.
Số lượt hiển thị quảng cáo khách sạn đủ điều kiện Đây là tổng số cơ hội mà quảng cáo khách sạn của bạn đủ điều kiện xuất hiện (được tham gia phiên đấu giá) dựa trên các tiêu chí nhắm mục tiêu trong khoảng thời gian nhất định.
  • Một số lượt hiển thị đủ điều kiện được trình bày dưới dạng số không phải số nguyên (hoặc số thập phân, chẳng hạn như 1,1 hoặc 51,8), do các lượt hiển thị đủ điều kiện đó được phân chia cho các chiến dịch riêng biệt.
  • Nếu ngân sách của bạn bị hạn chế, bạn sẽ có ít lượt hiển thị đủ điều kiện.
Mã khách sạn Đây là mã nhận dạng duy nhất của khách sạn. Đối tác sẽ chỉ định mã khách sạn khi tạo danh sách khách sạn. Chỉ số này dựa trên các thuộc tính tại thời điểm tìm kiếm, chứ không dựa trên các thuộc tính tại thời điểm chuyển đổi.
Lượt hiển thị Một lượt hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc các trang web khác trên Mạng Google.
Thời gian lưu trú Đây là số đêm lưu trú mà khách du lịch đã chọn. Chỉ số này dựa trên các thuộc tính tại thời điểm tìm kiếm, chứ không dựa trên các thuộc tính tại thời điểm chuyển đổi.
Khung giá Chỉ số này cho biết sức cạnh tranh của giá phòng.
  • Mức giá duy nhất được hiển thị: Mức giá của bạn là mức giá duy nhất được hiển thị cho hành trình này.
  • Mức giá thấp nhất duy nhất: Bạn có mức giá thấp nhất và không có mức giá nào khác nằm trong khoảng chênh lệch nhất định theo tỷ lệ phần trăm so với mức giá đó.
  • Bằng với mức giá thấp nhất: Mức giá của bạn nằm trong khoảng chênh lệch nhất định theo tỷ lệ phần trăm so với mức giá thấp nhất, nhưng một hoặc nhiều nhà quảng cáo khác cũng có mức giá tương tự.
  • Không phải mức giá thấp nhất: Mức giá của bạn không nằm trong khoảng chênh lệch nhất định theo tỷ lệ phần trăm so với mức giá thấp nhất được hiển thị, nhưng một hoặc nhiều nhà quảng cáo khác cũng có mức giá tương tự.
Lưu ý: Lưu lượng truy cập từ quảng cáo cơ sở lưu trú không được tính vào khung giá đã chỉ định và sẽ trả về giá trị UNSPECIFIED trong API Google Ads. Ngoài ra, đối với những phiên đấu giá mà giá thầu của bạn quá thấp hoặc vượt quá ngân sách, thì chúng tôi sẽ trả lại UNSPECIFIED trong API Google Ads.
Mã quy tắc giá khách sạn Đây là giá trị nhận dạng của bất kỳ mức giá đặc biệt nào mà người dùng nhấp vào. Nhà quảng cáo dịch vụ du lịch có thể áp dụng giá phòng có điều kiện cho những khách hàng, thiết bị và quốc gia cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể đặt một mức giá đặc biệt cho khách hàng thân thiết hoặc giảm giá cho người dùng thiết bị di động.
Loại giá khách sạn Đây là loại giá: Công khai, Riêng tư hoặc Có điều kiện. Hãy xem các thuật ngữ này trong Hotel Center.
Hạng khách sạn Chỉ số này nằm trong khoảng từ 0 sao (không xác định hạng) đến 5 sao. Chỉ số hạng khách sạn do Google xác định và cho biết cấp độ dịch vụ của khách sạn, chứ không phải là điểm xếp hạng do khách hàng đánh giá.
Quốc gia của khách sạn Quốc gia hoặc khu vực địa lý chung của khách sạn
Tiểu bang của khách sạn Đây là tiểu bang hoặc khu vực trong một quốc gia nơi khách sạn toạ lạc. Bạn chỉ có thể chọn tiểu bang của khách sạn sau khi phân chia theo quốc gia hoặc khu vực.
Thành phố của khách sạn Đây là thành phố nơi khách sạn toạ lạc. Bạn chỉ có thể phân chia theo thành phố sau khi phân chia theo quốc gia và tiểu bang.
Giá trị trung bình của khách hàng tiềm năng Đây là chi phí trung bình của lượt lưu trú (bao gồm cả thuế và phí) dựa trên số lượt hiển thị dẫn đến lượt nhấp. Hệ thống chỉ tính đến những lượt hiển thị dẫn đến lượt nhấp (của mọi nhà quảng cáo trong phiên đấu giá) khi tính toán giá trị trung bình này.
% chênh lệch giá phòng khách sạn Đây là mức chênh lệch theo tỷ lệ phần trăm giữa giá phòng trung bình hằng ngày của bạn so với giá phòng trung bình hằng ngày thấp nhất của các đối thủ cạnh tranh. Nếu số lượt hiển thị của một đối thủ cạnh tranh là 0, thì hệ thống có thể không xác định được tỷ lệ chênh lệch giá phòng khách sạn.

Chỉ số quan trọng về hiệu suất

Bạn có thể tìm thấy các chỉ số sau đây trong dữ liệu về hiệu suất của Google Ads ở cấp tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Để xem dữ liệu này trong báo cáo Google Ads, bạn có thể sửa đổi các cột để chọn các chỉ số này.

Tên cột Định nghĩa về chỉ số
Giá trị tất cả lượt chuyển đổi Giá trị tổng hợp cho mỗi hành động chuyển đổi
TLHT (Tỷ lệ hiển thị) ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm Đây là số lượt hiển thị mà quảng cáo của bạn xuất hiện ở vị trí đầu tiên (quảng cáo đầu tiên trong phần đặt phòng của quảng cáo khách sạn) chia cho số lượt hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện cạnh tranh để xuất hiện ở vị trí hàng đầu.
Tỷ lệ hiển thị trên Mạng Tìm kiếm Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được so với tổng số lượt hiển thị mà quảng cáo của bạn đủ điều kiện nhận được
TLHT (Tỷ lệ hiển thị) ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm Đây là số lượt hiển thị mà bạn nhận được ở vị trí hàng đầu so với số lượt hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện cạnh tranh để xuất hiện ở vị trí hàng đầu.
Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng Tìm kiếm (thứ hạng) Chỉ số này ước tính tần suất quảng cáo của bạn không xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong phần đặt phòng của quảng cáo khách sạn (bao gồm cả vị trí trình đơn chưa được mở rộng) do thứ hạng quảng cáo thấp.
Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng Tìm kiếm (ngân sách) Chỉ số này ước tính tần suất quảng cáo của bạn không xuất hiện trong phần đặt phòng của quảng cáo khách sạn do bạn đã hết ngân sách
Khung giá Chỉ số này cho biết sức cạnh tranh của giá phòng.
  • Mức giá duy nhất được hiển thị: Mức giá của bạn là mức giá duy nhất được hiển thị cho hành trình này.
  • Mức giá thấp nhất duy nhất: Bạn có mức giá thấp nhất và không có mức giá nào khác nằm trong khoảng chênh lệch nhất định theo tỷ lệ phần trăm so với mức giá đó.
  • Bằng với mức giá thấp nhất: Mức giá của bạn nằm trong khoảng chênh lệch nhất định theo tỷ lệ phần trăm so với mức giá thấp nhất, nhưng một hoặc nhiều nhà quảng cáo khác cũng có mức giá tương tự.
  • Không phải mức giá thấp nhất: Mức giá của bạn không nằm trong khoảng chênh lệch nhất định theo tỷ lệ phần trăm so với mức giá thấp nhất được hiển thị, nhưng một hoặc nhiều nhà quảng cáo khác cũng có mức giá tương tự.
Lưu ý: Lưu lượng truy cập từ quảng cáo cơ sở lưu trú không được tính vào khung giá đã chỉ định và sẽ trả về giá trị UNSPECIFIED trong API Google Ads. Ngoài ra, đối với những phiên đấu giá mà giá thầu của bạn quá thấp hoặc vượt quá ngân sách, thì chúng tôi sẽ trả lại UNSPECIFIED trong API Google Ads.
Tỷ lệ phần trăm chênh lệch giá khách sạn Đây là mức chênh lệch theo tỷ lệ phần trăm giữa giá phòng trung bình hằng ngày của bạn so với giá phòng trung bình hằng ngày thấp nhất của các đối thủ cạnh tranh. Nếu số lượt hiển thị của một đối thủ cạnh tranh là 0, thì hệ thống có thể không xác định được tỷ lệ chênh lệch giá phòng khách sạn.
Tỷ lệ nhấp Số lượt nhấp mà bạn nhận được trên Mạng Tìm kiếm chia cho số lượt nhấp tối đa ước tính mà bạn đã có thể nhận được

Đường liên kết có liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4566073028446901882
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067