Sử dụng tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho danh sách đối tượng

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho Chiến dịch khách sạn trong Google Ads. Nếu bạn chưa di chuyển các chiến dịch của mình sang Google Ads, hãy tìm hiểu thêm về công cụ di chuyển.

Khi sử dụng mức điều chỉnh giá thầu cho danh sách đối tượng, bạn có thể tiếp cận những khách hàng có nhiều khả năng sẽ chuyển đổi trên Quảng cáo khách sạn của bạn hơn (chẳng hạn như hội viên chương trình khách hàng thân thiết, khách hàng thường xuyên, hoặc khách hàng mua sắm trên trang web của bạn trong thời gian gần đây). Bạn cũng có thể muốn nhắm mục tiêu danh sách đối tượng để tiếp thị thương hiệu khách sạn của mình đến một nhóm khách du lịch cụ thể.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng các mức điều chỉnh giá thầu cho các loại danh sách đối tượng sau đây: khách truy cập trang web, đối tượng tương tự, đối tượng kết hợp tùy chỉnh, danh sách khách hàng và người dùng ứng dụng.

Cách hoạt động

Mức điều chỉnh giá thầu đối tượng chỉ áp dụng cho chiến dịch và chỉ hiệu quả với chiến lược đặt giá thầu CPC và CPC Nâng cao.

Để đặt giá thầu cho danh sách đối tượng, bạn cần:

  • Có hoặc tạo danh sách đối tượng trong Google Ads.
  • Có danh sách đối tượng trong tài khoản Google Ads mà bạn đang liên kết với Trung tâm Quảng cáo khách sạn.
  • Liên kết tài khoản Trung tâm Quảng cáo khách sạn với Google Ads và có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads của bạn để chấp nhận yêu cầu liên kết. Liên kết Trung tâm Quảng cáo khách sạn và tài khoản Google Ads

Phạm vi có hiệu lực

Bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu đối tượng trong phạm vi từ -90% đến +200% cho Chiến dịch khách sạn trong Google Ads.

Tạo URL động cho danh sách đối tượng: Nếu đặt mức điều chỉnh giá thầu cho danh sách đối tượng, thì bạn có thể thay đổi trang đích Quảng cáo khách sạn của mình cho danh sách đối tượng. Ví dụ: bạn có thể muốn thay đổi trang đích của mình để làm cho trang đích đó hấp dẫn hơn đối với một danh sách nhất định, chẳng hạn như đối với các hội viên chương trình khách hàng thân thiết. Đặt URL động

Hiệu quả của mức điều chỉnh giá thầu đối với danh sách đối tượng

Mức điều chỉnh giá thầu đối tượng hoạt động kết hợp với các mức điều chỉnh giá thầu khác (bao gồm cả thời gian lưu trú, thời hạn đặt trước, loại thiết bị và các mức điều chỉnh khác). Khi bạn kết hợp các mức điều chỉnh khác nhau, giá thầu cơ sở có thể tăng lên gấp 10 lần giá thầu cơ sở ban đầu. Tìm hiểu thêm về hiệu quả của mức điều chỉnh giá thầu

Cách chiến lược đặt giá thầu cho danh sách đối tượng hoạt động với nhiều chiến dịch

Nếu bạn có nhiều chiến dịch nhắm mục tiêu cùng một lưu lượng truy cập, thì phiên đấu giá sẽ chọn chiến dịch có giá thầu hiệu quả nhất. Ví dụ: giả sử Chiến dịch A và Chiến dịch B đang nhắm mục tiêu cùng một mã khách sạn và quốc gia người dùng.

Chiến dịch A có giá thầu cơ sở là 2 đô la, với hệ số giá thầu là 100% cho danh sách đối tượng và Chiến dịch B có giá thầu cơ sở là 5 đô la, không có hệ số giá thầu. Chiến dịch B sẽ giúp có thêm số lần hiển thị, mặc dù không có mức điều chỉnh giá thầu danh sách đối tượng.

Lưu ý:

  • Khách hàng luôn xem giá thấp nhất mà họ đủ điều kiện, bất kể mức điều chỉnh giá thầu.
  • Nếu khách hàng nằm trong nhiều danh sách đối tượng mà bạn đã nhắm mục tiêu trong chiến dịch, thì hệ thống sẽ sử dụng mức điều chỉnh cao nhất trong số các danh sách đối tượng trùng khớp đó.

Đường liên kết liên quan:

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố