เกี่ยวกับค่าคอมมิชชัน (จ่ายต่อ Conversion) สำหรับ Hotel Ads

 

ค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion เป็นวิธีที่คุณจะจ่ายเฉพาะเมื่อผู้เดินทางจองห้องพักโรงแรม ค่าคอมมิชชันเป็นกลยุทธ์ Smart Bidding ที่จะปรับราคาเสนอให้คุณโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่ม Conversion ให้ได้สูงสุด โดยให้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการจองที่ตั้งไว้

ภาพรวมของค่าคอมมิชชัน

ค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion ช่วยให้คุณได้ราคาต่อหนึ่ง Conversion ที่คาดการณ์ได้ ค่าใช้จ่ายนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการจองที่คุณตั้งไว้ใน Google Ads ค่าคอมมิชชันควรเป็นจำนวนเงินที่คุณยินดีจ่ายให้กับโฆษณาโรงแรมตามรายได้ที่มาจากการจองห้องพักในโฆษณาโรงแรม

ข้อดี

 • เพิ่มมูลค่า Conversion ให้ได้สูงสุดโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย
 • กำหนดค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องสม่ำเสมอ โดยสัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับจาก Hotel Ads
 • ระบบการเรียนรู้แบบปรับตามบริบทจะคาดการณ์ประสิทธิภาพที่ระดับราคาเสนอต่างๆ เพื่อเพิ่ม Conversion ให้ได้สูงสุด
 • การเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลสำหรับทุกการประมูล ไม่ใช่แค่วันละไม่กี่ครั้ง

ก่อนเริ่มต้น

คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้จากแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ (gtag.js) ก่อน จึงจะใช้ค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion ได้

เครื่องมือวัด Conversion พร้อมด้วยพารามิเตอร์ที่จำเป็นต่อไปนี้

 • 'value'
 • 'currency'

พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับต่อไปนี้ยังช่วย Google ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้คุณด้วย

 • 'start_date'
 • 'end_date'
 • 'id'

หมายเหตุ

ค่าของ "value" จะใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายของค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion สำหรับ Conversion ใดๆ โดยเฉพาะ หากไม่มีการระบุค่า Google จะตีความว่า Conversion นั้นมีค่าเป็น 0

ไม่มีจำนวน Conversion ขั้นต่ำที่จำเป็นในการเปิดใช้แคมเปญที่ใช้ค่าคอมมิชชัน

ลักษณะการทำงานของค่าคอมมิชชัน

กลยุทธ์การเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion จะคาดการณ์ Conversion ในอนาคตและค่าที่เชื่อมโยงโดยใช้มูลค่า Conversion ที่รายงานซึ่งคุณกำหนดผ่านเครื่องมือวัด Conversion จากนั้นค่าคอมมิชชันจะกำหนดราคาเสนอแบบราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC) ที่เหมาะสม ขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มยอด Conversion ทั้งหมดให้ได้สูงสุดที่ราคาต่อหนึ่ง Conversion ที่เท่ากับเป้าหมายของคุณ

เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ กลยุทธ์แบบจ่ายต่อ Conversion จะปรับราคาเสนอโดยใช้รายละเอียดตามเวลาจริงในการประมูล เช่น ประเภทอุปกรณ์และตำแหน่งที่ตั้งของผู้เดินทาง เว็บไซต์จาก Google Sites ที่ Hotel Ads ปรากฏขึ้น สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการเดินทาง และราคาห้องพัก

ราคาต่อหนึ่งคลิกโดยเฉลี่ยจะแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะมียอดคลิกโฆษณาเป็นจำนวนเท่าใด คุณก็จะจ่ายเฉพาะเมื่อมี Conversion เกิดขึ้น

ตัวอย่าง

ผู้ใช้ที่ไม่ได้ทำ Conversion ผู้ใช้ที่ทำ Conversion
 1. ราคาเสนอแบบค่าคอมมิชชัน (จ่ายต่อ Conversion) คือ 12%
 2. ผู้ใช้คลิกโฆษณา
 3. ผู้ใช้ไม่ได้ทำ Conversion ในเว็บไซต์
 4. คุณไม่ต้องจ่ายเงิน
 1. ราคาเสนอแบบค่าคอมมิชชัน (จ่ายต่อ Conversion) คือ 12%
 2. ผู้ใช้คลิกโฆษณา
 3. ผู้ใช้แปลงในเว็บไซต์ มูลค่าการจองคือ 13,500 บาท
 4. คุณจ่ายเงิน 13,500 บาท * 12% = 1,620 บาท

ดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion และวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเครื่องมือวัด Conversion ได้จากติดตามยอดขายและ Conversion อื่นๆ

เลือกราคาเสนอแบบค่าคอมมิชชันที่เหมาะสม

หากต้องการหาราคาเสนอแบบค่าคอมมิชชัน (จ่ายต่อ Conversion) ที่เหมาะสม ให้กำหนดกำไรจากการจำหน่ายที่คุณต้องการใช้จ่ายกับการจอง

ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการใช้จ่าย 12% โดยเฉลี่ยของมูลค่าการจองห้องพักและเพิ่มรายได้จากการจองให้ได้สูงสุด และคุณมีอัตราการยกเลิกที่ 10% ราคาเสนอแบบค่าคอมมิชชันควรเป็น 10.8%

หากลดค่าคอมมิชชันลง ราคาเสนอในการประมูลจะลดลง และอาจส่งผลให้มียอดจองห้องพักน้อยลง ในทำนองเดียวกัน หากคุณเพิ่มราคาเสนอแบบค่าคอมมิชชัน ราคาเสนอในการประมูลจะเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้มียอดจองห้องพักเพิ่มขึ้น โปรดทราบว่ากรณีเหล่านี้นั้นขึ้นอยู่กับการประมูล และการเปลี่ยนค่าคอมมิชชันก็ไม่ได้รับประกันว่าปริมาณการจองห้องพักจะเปลี่ยนแปลงไป

เมตริก Conversion

เมตริก Conversion เช่น "Conversion" และ "มูลค่าการจองห้องพักเฉลี่ย" จะได้รับการอัปเดตอย่างน้อย 1 วันหลังจากเกิดการคลิกขึ้น โดยขึ้นอยู่กับเวลาที่ผู้ใช้รายนั้นๆ ทำ Conversion และกรอบเวลาการระบุแหล่งที่มาของบัญชี (จำนวนวันหลังจากที่ลูกค้าคลิกซึ่งเราจะระบุแหล่งที่มาของ Conversion ว่ามาจากการคลิก) ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายของแคมเปญที่ใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชันอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยหลังจากการคลิก 1 วันหรือนานกว่านั้น

หมายเหตุ: หากกำลังอัปโหลดโดยใช้การอัปโหลด Conversion ออฟไลน์ โปรดทราบว่าคุณอัปโหลดได้แต่ Conversion สำหรับการคลิกที่เกิดขึ้นในเดือนเดียวกันเท่านั้น

กำหนดค่าคอมมิชชัน

คุณตั้งกลยุทธ์การเสนอราคาได้ที่ระดับแคมเปญ หากต้องการเปลี่ยนกลยุทธ์ ให้เปลี่ยนวิธีเสนอราคา

ประเมินประสิทธิภาพ

คุณดู Conversion และราคาต่อหนึ่ง Conversion ปัจจุบันของแคมเปญได้ในตารางสรุปข้อมูลแคมเปญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล Conversion

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ส่วนนี้แสดงตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อตั้งค่าและใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion

 • แคมเปญของคุณควรมี Conversion อย่างน้อยสัปดาห์ละ 10 ครั้ง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากค่าคอมมิชชัน (จ่ายต่อ Conversion) หากแคมเปญมี Conversion น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนดต่อสัปดาห์ ให้พิจารณาผสานบางแคมเปญเข้าด้วยกันเมื่อใช้ค่าคอมมิชชัน
 • จัดระเบียบโรงแรมออกเป็นแคมเปญต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับกำไรจากการจำหน่ายหรืออัตรา Conversion ค่าคอมมิชชันอาจทำงานได้ดีขึ้นเมื่อพาร์ทเนอร์จัดกลุ่มโรงแรมตามประสิทธิภาพและเป้าหมาย ROI ที่คล้ายกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มโรงแรม
 • ปล่อยให้แคมเปญรวบรวมข้อมูลการเข้าชมอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะประเมินประสิทธิภาพและทำการเปลี่ยนแปลง
 • อย่าเปลี่ยนราคาเสนอแบบค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion มากกว่า 1 ครั้งต่อทุกๆ 2-3 สัปดาห์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาพิจารณาระยะเวลาก่อนที่จะเกิด Conversion และให้เวลากลยุทธ์เครื่องมือเสนอราคาอัตโนมัติของค่าคอมมิชชันในการปรับเปลี่ยน
 • ตรวจสอบว่าเครื่องมือวัด Conversion ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องในทุกจุดขายทั้งหมดและอุปกรณ์ทั้งหมด ช่วงที่เครื่องมือวัด Conversion ไม่ทำงาน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและปริมาณของคุณได้อย่างมาก

ปรับแต่งและประเมินผล

 • ยิ่ง Google Ads มีข้อมูลมากขึ้น ก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอแบบจ่ายต่อ Conversion ได้มากขึ้น
 • โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพโฆษณานั้นเป็นเรื่องปกติ และคุณอาจต้องใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชันไปสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทราบว่ากลยุทธ์นี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพแคมเปญอย่างไร
 • อย่าทำการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ กับแคมเปญขณะใช้ค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion (เช่น อย่าหยุดรหัสโรงแรมที่ทำงานอยู่ทั้งหมดไว้ชั่วคราวแล้วใช้รหัสใหม่แทน)
 • อย่านำโค้ดเครื่องมือวัด Conversion ออกจากเว็บไซต์หรือย้ายไปยังตำแหน่งอื่นขณะใช้งานกลยุทธ์การเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อคลิกที่นำไปสู่ Conversion ที่รายงาน หากคุณเปลี่ยนแปลงโค้ดเครื่องมือวัด Conversion กลยุทธ์การเสนอราคาแบบจ่ายต่อ Conversion อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
 • เปรียบเทียบอัตรา Conversion และคลิกก่อนและหลังจากที่ใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชัน (จ่ายต่อ Conversion) เพื่อวัดผลลัพธ์ที่มีต่อแคมเปญ

คำถามที่พบบ่อย

พาร์ทเนอร์ใช้และตั้งค่าราคาเสนอแบบค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion ได้ในระดับใด

พาร์ทเนอร์จะใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบจ่ายต่อ Conversion ได้ที่ระดับแคมเปญเท่านั้น โดยจะตั้งค่าการลบล้างราคาเสนอแบบค่าคอมมิชชันสำหรับกลุ่มโฆษณาหรือโรงแรมไม่ได้

กลยุทธ์การเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion โต้ตอบกับการประมูล CPC อย่างไร

เมื่อใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion อยู่ Google Ads จะปรับราคาเสนอแบบราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC) ให้เหมาะกับโรงแรมของพาร์ทเนอร์มากที่สุดเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการจองห้องพักให้ได้สูงสุดที่ราคาต่อหนึ่ง Conversion ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการจองห้องพักที่คุณตั้งไว้

ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion ตามวันที่ค้นหา วันที่คลิก หรือวันที่เกิด Conversion

ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าคอมมิชชันที่จ่ายต่อ Conversion ตามวันที่ค้นหา Google จะไม่เรียกเก็บเงินสำหรับ Conversion ที่อยู่นอกกรอบเวลาการระบุแหล่งที่มาที่พาร์ทเนอร์กำหนดไว้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับลิงก์การจองโรงแรม โปรดติดต่อเราหรือส่งคำขอแชทกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว