Om provisioner (betala per konvertering) för hotellannonser

Obs! Den här artikeln gäller endast hotellkampanjer i Google Ads. Om du inte har migrerat dina kampanjer till Google Ads än kan du läsa mer om migreringsverktyget.

Provisionsbetala per konvertering är ett sätt att betala endast när en kund bokar ditt hotell. Provisioner är en Smart Bidding-budstrategi som automatiskt anpassar ditt bud så att dina konverteringar kan maximeras. Du betalar någon procent av bokningsvärdet du anger.

Översikt över provisioner

Provisionsbetalning per konvertering gör att du kan få en förutsägbar kostnad per konvertering. Kostnaden blir en procentandel av bokningsvärdet du anger i Google Ads. Provisionen speglar hur stor del av intäkten du vill spendera på hotellannonser för varje krona du tjänar på bokningar via hotellannonser.

Fördelar

 • Maximera konverteringsvärdet med minimal ansträngning
 • Definiera en jämn kostnad i förhållande till intäkterna du får hotellannonserna
 • Adaptivt lärande förutsäger resultaten vid olika budnivåer för att konverteringarna ska kunna maximeras
 • Budgivning vid auktionen i alla auktioner, inte bara några stycken om dagen

Innan du börjar

Innan du kan använda provisionsbetalning per konvertering behöver du nedanstående från den globala webbplatstaggen (gtag.js).

Konverteringsspårning med följande obligatoriska parametrar:

 • 'value'
 • 'currency'

Följande parametrar är inte obligatoriska men gör att Google kan optimera resultatet ännu bättre:

 • 'start_date'
 • 'end_date'
 • 'id'

Anmärkningar:

Din provisionsbetalning per konvertering för en viss konvertering beräknas med hjälp av värdet på value. Om detta värde inte anges tolkar Google konverteringen som noll.

Det finns inget minimiantal konverteringar som krävs för att kunna aktivera en kampanj som använder provisioner.

Hur provisioner fungerar

Budstrategin med provisionsbetalning per konvertering gör prognoser för framtida konverteringar och deras värden utifrån rapporterade konverteringsvärden som du anger via konverteringsspårningen. Provisioner ställer in ett optimalt CPC-bud (kostnad per klick) för att kunna maximera de totala konverteringarna till en kostnad per konvertering som är lika med ditt mål.

Strategin med betalning per konvertering kan öka dina resultat genom att justera buden med uppgifter från auktionstiden, exempelvis resenärens enhetstyp och position, vilken Google-webbplats hotellannonsen visades på, geografisk plats, resplan och hotellpris.

Den genomsnittliga kostnaden per klick varierar, men oavsett antalet annonsklick betalar du bara om en konvertering sker.

Exempel:

Användare som inte konverterade Användare som konverterade
 1. Ditt bud på provisionsbetalning per konvertering är 12 %.
 2. Användarklick på din annons.
 3. Användaren konverterar inte på din webbplats.
 4. Du betalar ingenting.
 1. Ditt bud på provisionsbetalning per konvertering är 12 %.
 2. Användarklick på din annons.
 3. Användare konverterar på din webbplats. Bokningsvärdet är 4 500 kronor.
 4. Du betalar 4 500×12 % = 540.

Allmän information om konverteringsspårning och hur Google använder uppgifterna från konverteringsspårningar finns i avsnittet om spårningsförsäljning och andra konverteringar.

Välj rätt provisionsbud

När du vill komma fram till rätt bud för provisionsbetalning per konvertering bestämmer du vilken fördelningsmarginal du vill spendera på bokningarna.Om ditt mål exempelvis är att spendera i genomsnitt 12 % av bokningsvärdet och maximera bokningsintäkterna, och annulleringsgraden är 10 % blir provisionsbudet 10,8 %.Om du minskar provisionen sänks också ditt bud i auktionen och det kan leda till färre bokningar. Men om du ökar provisionsbudet höjs ditt bud i auktionen och det kan i sin tur leda till fler bokningar. Tänk på att detta beror på auktionen. Förändringar i bokningsvolymerna garanteras inte med provisionsändringarna.

Mätvärden för konvertering

Konverteringsmätvärden som Konverteringar och Genomsnittligt bokningsvärde går att uppdatera en eller flera dagar efter ett klick, beroende på ditt kontos attributionsperiod (antal dagar efter kundens klick som vi ger en konvertering till ett klick) och när en enskild användare konverterar. Det innebär att kostnaden för en kampanj med en provisionsbudstrategin kan ändras en eller flera dagar efter ett klick.

Ställa in provisioner

Ställ in budstrategin på kampanjnivån. Om du vill ändra strategin ändrar du hur du bjuder.

Utvärdera resultatet

Du kan se aktuella konverteringar och kostnader per konvertering för en kampanj i tabellen för kampanjsammanställning.Tolka konverteringsuppgifter.

Tips

I det här avsnittet beskrivs några bra metoder för inställning och användning gav budstrategin för provisionsbetalning per konvertering.

 • För att få bästa möjliga resultat av provision (betala per konvertering) ska kampanjen ha minst 20 konverteringar per dag. Om dina kampanjer inte har så många konverteringar per dag kan du slå samman några kampanjer när du använder provisioner.
 • Ordna hotell i olika kampanjer beroende på fördelningsmarginal eller konverteringsfrekvens. Provisioner kan fungera bättre när partner grupperar ihop hotell med liknande avkastningsmål och resultat. Läs mer om hotellgrupper.
 • Det är bra om kampanjen samlar på sig trafik i minst sju dagar innan du utvärderar resultatet och gör ändringar.
 • Ändra inte budet för provisionsbetalning per konvertering oftare än en gång på några veckor. Detta ger dig tid att ta hänsyn till eventuella konverteringsförseningar och ger de automatiska provisionsbuden tid att anpassa sig.
 • Se till att konverteringsspårningen är implementerad i alla kassor och på alla enheter. Avbrott i konverteringsspårningen (helt eller delvis) kan väsentligt påverka resultatet och volymen.

Finjustera och utvärdera

 • Ju mer information Google Ads har, desto bättre går det att optimera buden för betalning per konvertering.
 • Tänk på att förändringar av annonsresultatet är naturligt och du kan behöva använda provisionsbudstrategin en tid för att förstå hur det påverkar kampanjens resultat.
 • Gör inte stora förändringar i en kampanj medan du använder provisionsbetalning per konvertering. (Pausa till exempel inte alla aktiva hotell-id:n och ersätt dem med nya.)
 • Ta inte bort din kod för konverteringsspårning från webbplatsen eller flytta den inte till en annan plats när du använder budstrategin för provisionsbetalning per konvertering. Sådana ändringar kan leda till betydande förändringar av vilka klick som leder till rapporterade konverteringar. Om du ändrar koden för konverteringsspårning kan budstrategin behöva flera veckor på sig för att anpassa sig till ändringarna.
 • Jämför dina klick och konverteringsfrekvensen före och efter att du har använt budstrategin för provisionsbetalning per konvertering för att kunna mäta hur kampanjen påverkas.

Vanliga frågor

På vilka nivåer kan partner använda bud för provisionsbetalning per konvertering?

Partner kan bara använda budstrategin för provisionsbetalning per konvertering på kampanjnivån. Det går inte att ange att provisionsbud ska ersätta andra bud i annonsgrupper eller hotell.

Hur fungerar budstrategin för provisionsbetalning per konvertering med CPC-auktionen?

När du använder budstrategin Provision (betala per konvertering) lägger Google Ads upp optimala CPC-bud (kostnad per klick) för partnerhotell för att bokningsvärdet ska kunna maximeras vid den angivna kostnaden per konvertering. Kostnaden är en procentandel av bokningsvärdet du anger.

Faktureras kostnaderna för Provision (betala per konvertering) på sökfrågedatumet, klickdatumet eller konverteringsdatumet?

Kostnaderna för Provision (betala per konvertering) faktureras på sökfrågedatumet. Google fakturerar inte för konverteringar utanför den partnerkonfigurerade attributionsperioden.

Relaterade länkar

Om du behöver hjälp med dina hotellannonser kan du kontakta oss eller chatta med en supportspecialist.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt