O provizijah (plačilo na konverzijo) za oglase za hotele

Opomba: ta članek se nanaša samo na oglaševalske akcije za hotele v Googlu Ads. Če oglaševalskih akcij še niste preselili v Google Ads, preberite več o ponudbah v storitvi Hotel Center.

Ko uporabljate provizije (plačilo na konverzijo), plačate le, ko potnik rezervira hotel. Provizije so strategija pametnih ponudb, ki samodejno prilagodi vašo ponudbo tako, da zagotovi čim večje število konverzij. Plačate odstotek vrednosti rezervacije, ki ga nastavite.

Pregled provizij

S provizijami (plačilom na konverzijo) si lahko zagotovite predvidljivo ceno na konverzijo. Ta cena je odstotek vrednosti rezervacije, ki ga nastavite v Googlu Ads. Provizija naj predstavlja, kolikšen delež prihodka ste pripravljeni porabiti za oglase za hotele za vsak evro, ki ga zaslužite z rezervacijami prek oglasov za hotele.

Prednosti

 • Povsem preprosto povečajte vrednost konverzij.
 • Zagotovite si dosledne stroške glede na prihodek od oglasov za hotele.
 • Prilagodljivo učenje napove uspešnost na različnih ravneh ponudb za povečanje števila konverzij.
 • Ponudbe za čas dražbe za vsako dražbo, in ne samo nekajkrat na dan.

Preden začnete

Če želite uporabljati provizije (plačilo na konverzijo), najprej potrebujete naslednje na podlagi globalne oznake spletnega mesta (gtag.js):

Sledenje konverzijam z naslednjima obveznima parametroma:

 • 'value'
 • 'currency'

Ti parametri so izbirni, vendar prav tako pomagajo Googlu pri optimizaciji vaše uspešnosti:

 • 'start_date'
 • 'end_date'
 • 'id'

Opombe:

Vrednost za 'value' se uporablja za izračun vašega stroška provizij (plačilo na konverzijo) za posamezno konverzijo. Če vrednost ni navedena, si Google razlaga, da ima konverzija vrednost nič.

Za omogočenje oglaševalske akcije s strategijo ponudb »Provizije« ne velja nobena omejitev glede najmanjšega števila konverzij.

Kako deluje strategija ponudb »Provizije«

Strategija ponudb »Provizije (plačilo na konverzijo)« predvidi prihodnje konverzije in povezane vrednosti na podlagi zabeleženih vrednosti konverzij, dodeljenih prek sledenja konverzijam. Strategija »Provizije« nato določi optimalno ponudbo za ceno na klik (CPC), pri čemer poskuša zagotoviti čim večje skupno število konverzij ob ceni na konverzijo, ki je enaka vašemu cilju.

Za izboljšanje vaše uspešnosti strategija s plačilom na konverzijo prilagodi ponudbe, pri čemer upošteva podatke v času dražbe, na primer vrsto naprave in lokacijo potnika, Googlovo spletno mesto, na katerem se prikaže oglas za hotel, geografsko lokacijo, načrt potovanja in ceno hotela.

Povprečna cena na klik se razlikuje, vendar ne glede na število klikov oglasov plačate le, ko pride do konverzije.

Primer:

Uporabniki, ki niso izvedli konverzije Uporabniki, ki so izvedli konverzijo
 1. Vaša ponudba za »Provizije (plačilo na konverzijo)« znaša 12 %.
 2. Uporabnik klikne vaš oglas.
 3. Uporabnik ne izvede konverzije na vašem spletnem mestu.
 4. Plačate 0 EUR.
 1. Vaša ponudba za »Provizije (plačilo na konverzijo)« znaša 12 %.
 2. Uporabnik klikne vaš oglas.
 3. Uporabnik izvede konverzijo na vašem spletnem mestu. Vrednost konverzije je 450 EUR.
 4. Plačate 450 EUR * 12 % = 54 EUR.

Za splošne informacije o sledenju konverzijam in o tem, kako Google uporablja podatke o sledenju konverzijam, glejte temo Sledenje prodaji in drugim konverzijam.

Izbira ustrezne ponudbe za provizije

Ustrezno ponudbo za »Provizije (plačilo na konverzijo)« poiščete tako, da določite distribucijsko maržo, ki jo želite porabiti za rezervacije.

Če je vaš cilj na primer porabiti v povprečju 12 % vrednosti rezervacije in povečati prihodek od rezervacij, pri čemer stopnja preklicev znaša 10 %, mora vaša ponudba za provizijo znašati 10,8 %.

Če znižate provizijo, se bo znižala vaša ponudba na dražbi, zaradi česar lahko pride do manjšega števila rezervacij. Podobno velja, če zvišate ponudbo za provizijo. Vaša ponudba na dražbi se bo zvišala, zaradi česar lahko pride do večjega števila rezervacij. Upoštevajte, da je to odvisno od dražbe, pri čemer spreminjanje provizije ne zagotavlja spremembe v številu rezervacij.

Meritve konverzij

Meritve konverzij, kot sta »Konverzije« in »Povprečna vrednost rezervacije«, se lahko posodobijo en ali več dni po kliku, kar je odvisno od tega, kdaj posamezni uporabnik izvede konverzijo, in od dodelitvenega obdobja vašega računa (število dni po strankinem kliku, po katerem bomo kliku dodelili konverzijo). To pomeni, da se lahko tudi stroški oglaševalske akcije, ki uporablja strategijo ponudb »Provizije«, spremenijo en ali več dni po kliku.

Nastavitev provizij

Strategijo ponudb nastavite na ravni oglaševalske akcije. Če želite spremeniti strategijo, spremenite način ponujanja.

Ocena uspešnosti

V tabeli s povzetkom oglaševalske akcije si lahko ogledate trenutno število konverzij in ceno na konverzijo za oglaševalsko akcijo. Razumevanje podatkov o konverzijah

Najboljši postopki

V tem razdelku so navedeni nekateri najboljši postopki pri nastavitvi in uporabi strategije ponudb »Provizije (plačilo na konverzijo)«.

 • Za najboljše rezultate s strategijo ponudb »Provizije (plačilo na konverzijo)« mora oglaševalska akcija zagotoviti vsaj 20 konverzij na dan. Če vaše oglaševalske akcije ne dosegajo takšnega števila konverzij na dan, razmislite o združitvi oglaševalskih akcij, ko uporabljate provizije.
 • Hotele razvrstite v različne oglaševalske akcije glede na distribucijsko maržo ali stopnjo konverzij. Strategija »Provizije« bo morda delovala bolje, ko partnerji združijo v skupine hotele s podobno uspešnostjo in cilji glede donosnosti naložbe. Preberite več o skupinah hotelov.
 • Pred oceno uspešnosti in izvajanjem sprememb počakajte vsaj 7 dni, da se za oglaševalsko akcijo zbere promet.
 • Ponudbe za »Provizije (plačilo na konverzijo)« ne spreminjajte pogosteje kot vsakih nekaj tednov. Tako bo na voljo dovolj časa za upoštevanje morebitnih zamikov konverzij in prilagajanje strategije orodja za samodejno ponujanje za provizije.
 • Prepričajte se, da je sledenje konverzijam ustrezno implementirano za vsa prodajna mesta in naprave. Izpadi pri sledenju konverzijam (delni ali popolni) lahko znatno vplivajo na vašo uspešnost in rezultate.

Izpopolnjevanje in ocena

 • Več podatkov kot ima Google Ads, bolje lahko optimizira ponudbe za plačilo na konverzije.
 • Upoštevajte, da so spremembe v uspešnosti oglasov običajne. Morda boste morali strategijo ponudb »Provizije« uporabljati dlje časa, da boste razumeli, kako vpliva na uspešnost oglaševalske akcije.
 • Med uporabo strategije »Provizije (plačilo na konverzijo)« vam odsvetujemo izvajanje večjih sprememb oglaševalske akcije. (Primer: ne zaustavite vseh aktivnih ID-jev hotelov in jih zamenjajte z novimi.)
 • Ko uporabljate strategijo »Provizije (plačilo na konverzijo)«, kode za sledenje konverzijam ne odstranite s spletnega mesta oziroma je ne premaknite na drugo lokacijo. Zaradi tega lahko pride do znatnih sprememb, pri katerih kliki vodijo do zabeleženih konverzij. Če kodo za sledenje konverzijam vseeno spremenite, bo strategija ponudb s plačilom na konverzijo morda potrebovala več tednov, da se prilagodi tem spremembam.
 • Primerjajte število klikov in stopnjo konverzij pred uporabo strategije ponudb »Provizije (plačilo na konverzijo)« in po njej, da ocenite njen učinek na oglaševalsko akcijo.

Pogosta vprašanja

Na katerih ravneh lahko partnerji uporabijo in nastavijo ponudbe za »Provizije (plačilo na konverzijo)«?

Partnerji lahko strategijo ponudb s plačilom na konverzijo uporabljajo samo na ravni oglaševalske akcije. Za skupine oglasov ali hotele ni mogoče nastaviti preglasitev ponudb za provizije.

Kakšno je medsebojno delovanje strategije ponudb »Provizije (plačilo na konverzijo)« in dražbe s ponudbami za CPC?

Ko uporabljate strategijo ponudb »Provizije na konverzijo ob plačilu«, Google Ads določi optimalne ponudbe za ceno na klik (CPC) za hotele partnerjev, s čimer poskuša zagotoviti čim večjo vrednost rezervacije pri določeni ceni na konverzijo (ta je odstotek vrednosti rezervacije, ki ga nastavite).

Ali se stroški strategije »Provizije na konverzijo ob plačilu« obračunajo glede na datum poizvedbe, datum klika ali datum konverzije?

Stroški za strategijo »Provizije na konverzijo ob plačilu« se obračunajo glede na datum poizvedbe. Google ne bo zaračunal za konverzije zunaj dodelitvenega obdobja, ki ga je konfiguriral partner.

Sorodne povezave

If you need help with your Hotel ads, please contact us or request to chat with a support specialist.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave