Zobrazenie denných nákladov na úrovni kampane a účtu

Zatiaľ čo stránka Transakcie zobrazuje mesačné náklady, ktoré vám vznikli v jednotlivých kampaniach, v prehľade fakturovanej ceny nájdete denné náklady jednej alebo viacerých kampaní či dokonca celého účtu.

Vďaka tomuto prehľadu zároveň môžete v kampaniach porovnať náklady na reklamu s fakturovanou cenou.

 • Náklady na reklamu predstavujú cenu za všetky kliknutia alebo zobrazenia, ktoré ste v kampani získali.
 • Fakturovaná cena je skutočná suma, ktorú musíte zaplatiť, keď v účte dostanete vyrovnania za položky, ako sú nadmerné zobrazovanie, neplatná aktivita a ďalšie.

Zobrazenie denných nákladov na úrovni kampane alebo účtu na stránke Transakcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.

 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie.

 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie
  • Zobrazenie denných nákladov kampane: uistite sa, že používate podrobné zobrazenie transakcií. V rámci požadovaného mesiaca kliknite v stĺpci Popis na názov kampane, ktorej denné náklady chcete zobraziť. Prejdete tak na prehľad fakturovanej ceny, ktorý je už filtrovaný na zobrazenie denných nákladov tejto kampane za daný mesiac.
  • Zobrazenie denných nákladov účtu: uistite sa, že máte v hornej časti stránky Transakcie prepnuté súhrnné zobrazenie. V rámci požadovaného mesiaca nájdite riadok Náklady a v stĺpci Popis kliknite na položku Aktivita kampane. Prejdete tak na prehľad fakturovanej ceny, ktorý je už filtrovaný na zobrazenie denných nákladov všetkých kampaní vášho účtu za daný mesiac.

Zobrazenie denných nákladov na úrovni kampane alebo účtu na stránke Prehľady

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu prehľadov a potom na možnosť Preddefinované prehľady (dimenzie), InéFakturovaná cena. Predvolene sa vám zobrazia denné náklady jednotlivých kampaní, v ktorých ste za posledný mesiac zobrazovali reklamy.

Zobrazenie rozdelenia denných nákladov jednej alebo viacerých kampaní:

 1. V hornej časti stránky kliknite na šípku nadol vedľa hlavičky stĺpca Názov rozpočtu. Názov rozpočtu bude zodpovedať názvu kampane, ktorý sa zobrazuje na stránke Kampane v službe Google Ads.

 2. Kliknite na Filter.

 3. V ľavej časti dialógového okna začiarknite políčka kampaní, ktorých denné náklady chcete zobraziť. (Kampane tiež môžete vyhľadať a vybrať si z výsledkov vyhľadávania. Ak chcete zobraziť denné náklady všetkých kampaní, v hornej časti stránky začiarknite políčko vedľa celkového počtu výsledkov.)
 4. Kliknite na Použiť.

Zobrazenie rozdelenia denných nákladov na úrovni účtu:

 1. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu Stĺpce Stĺpce.

 2. V hornej časti tabuľky kliknite v sekcii Riadok na ikonu , ktorá sa nachádza vedľa stĺpca Názov rozpočtu.

Z prehľadu tak odstránite stĺpec Názov rozpočtu a za dané časové obdobie sa v ňom bude zobrazovať rozdelenie denných nákladov celého účtu.

Prispôsobenie prehľadu

Tak ako v prípade ostatných prehľadov účtu Google Ads môžete svoj prehľad prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Úprava obdobia: v pravom hornom rohu stránky kliknite na príslušné obdobie.

 • Zmena usporiadania stĺpcov: stĺpec do tabuľky pridáte alebo ho z nej odstránite kliknutím na ikonu Stĺpce Stĺpce a potom na Upraviť stĺpce. Ak chcete zmeniť veľkosť stĺpca, kliknite na okraj jeho hlavičky a potiahnite ho doľava alebo doprava. Ďalšie informácie o pridaní a odstránení stĺpcov

 • Zoradenie údajov: tabuľku zoradíte kliknutím na hlavičku stĺpca, podľa ktorého chcete zoradiť údaje. Ak chcete poradie obrátiť, znova kliknite na tú istú hlavičku.

 • Zobrazenie údajov v tabuľke alebo koláčovom, čiarovom, pruhovom či bodovom grafe: tieto možnosti môžete prepínať kliknutím na rozbaľovaciu ponuku Tabuľka v hornej časti stránky. Potom stačí vybrať požadovanú možnosť.

 • Export údajov vo formáte CSV, Excel, PDF a iných: v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo sťahovania.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory