Sånn kan du se daglige kostnader på kampanje- og kontonivå

Transaksjoner-siden din kan du se de månedlige kostnadene som er påløpt i hver kampanje. Hvis du imidlertid vil se de daglige kostnadene knyttet til én eller flere av kampanjene dine – eller til og med kontoen i sin helhet, må du åpne «Fakturert kostnad»-rapporten. 

I denne rapporten kan du også se totalkostnaden kontra den fakturerte kostnaden for hver kampanje. 

 • Med totalkostnad menes kostnaden av alle klikkene eller visningene du oppnådde med kampanjen. 
 • Den fakturerte kostnaden er det faktiske pengebeløpet du må betale, etter at det er gjort justeringer i kontoen med tanke på blant annet ugyldig aktivitet og budsjettoverskridelse. 

Se daglige kostnader på kampanje- eller kontonivå på Transaksjoner-siden

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.

 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering.

 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre. 
  • Sånn kan du se de daglige kostnadene som påløper i en kampanje: Sørg først for at du bruker den detaljerte transaksjonsoversikten, finn så den aktuelle måneden, og klikk på navnet på den kampanjen i Beskrivelse-kolonnen du vil se hva har av daglige kostnader. Nå åpnes rapporten om de fakturerte kostnadene dine. Den er forhåndsfiltrert og inneholder bare den aktuelle kampanjens daglige kostnader i løpet av den aktuelle måneden.
  • For å se kontoens daglige kostnader: Sørg for at du bytter til sammendragsvisningen øverst på Transaksjoner-siden. Finn Kostnader-raden for måneden du vil se nærmere på, og klikk på Kampanjeaktivitet-elementet i Beskrivelse-kolonnen. Nå åpnes rapporten om de fakturerte kostnadene dine, som er forhåndsfiltrert og inneholder alle kampanjene i kontoen i sin helhet i løpet av den aktuelle måneden.

Se daglige kostnader på kampanje- eller kontonivå på Rapporter-siden

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på rapportikonet etterfulgt av Forhåndsdefinerte rapporter (dimensjoner), Annet og så Fakturert kostnad. Du får som standard se de daglige kostnadene for hver enkelt kampanje det ble vist annonser via i løpet av den siste måneden. 

Sånn kan du se en detaljert oversikt over de daglige kostnadene for én kampanje eller flere kampanjer:

 1. Klikk på nedoverpilen ved siden av Budsjettnavn-kolonneoverskriften helt øverst. Budsjettnavnet samsvarer med kampanjenavnet ditt, slik som sistnevnte fremgår på Kampanjer-siden din i Google Ads. 

 2. Klikk på Filtrer.

 3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av de kampanjene du vil se daglige kostnadene for, til venstre i dialogboksen. (Du kan også søke etter kampanjer og velge fra søkeresultatene, men hvis du vil se de daglige kostnadene for alle kampanjene, er det bare å merke av i avmerkingsboksen helt øverst, ved siden av det totale resultatantallet.)
 4. Klikk på Bruk.

Sånn kan du se detaljert informasjon om daglige kostnader på kontonivå: 

 1. Klikk på kolonneikonet Kolonner øverst til høyre.

 2. Klikk på ved siden av «Budsjettnavn» i «Rad»-delen øverst i tabellen. 

Med dette fjerner du «Budsjettnavn»-kolonnen, og i rapporten kan du nå se detaljert informasjon om de daglige kostnadene for kontoen i sin helhet over den aktuelle tidsperioden. 

Sånn kan du tilpasse rapporten

Akkurat som med andre rapporter i Google Ads-kontoen din kan du også tilpasse denne rapporten. Du kan tilpasse den slik:

 • Juster datoperioden: Klikk på datoperioden øverst til høyre på siden.

 • Endre rekkefølgen på kolonnene: For å legge til kolonner i eller fjerne kolonner fra tabellen, klikk på kolonneikonet Kolonner og så på Endre kolonner. For å endre størrelsen på en kolonne, klikk på og dra kanten av kolonneoverskriften mot venstre eller høyre. Finn ut mer om å legge til og fjerne kolonner.

 • Sorter data: For å sortere elementene i tabellen, klikk på overskriften til den kolonnen du vil sortere dataene dine etter. Klikk på overskriften på nytt for å reversere rekkefølgen.

 • Se dataene i en tabell eller et sektordiagram, linjediagram, stolpediagram eller punktdiagram: For å bytte fra ett alternativ til et annet, klikk på Tabell-rullegardinmenyen øverst, og velg så ønsket alternativ.

 • Eksportér data i CSV-, Excel- eller PDF-format eller i andre formater: Klikk på nedlastingsknappen øverst til høyre. 

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt