Kaip peržiūrėti dienos mokesčius kampanijos ir paskyros lygiais

Puslapyje „Operacijos“ rodomi kiekvienos kampanijos sukaupti mėnesio mokesčiai, o sąskaitoje faktūroje nurodytos kainos ataskaitoje galite peržiūrėti vienos ar kelių kampanijų (ar net visos paskyros) dienos mokesčius. 

Be to, šioje ataskaitoje galite patikrinti kiekvienos kampanijos pateikimo mokestį ir palyginti su sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina. 

 • Pateikimo mokestis – tai mokestis už visus sulauktus kampanijos paspaudimus arba parodymus. 
 • Sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina – tai faktinė suma, kurią turite sumokėti, pritaikius paskyroje koregavimus dėl tokių elementų kaip pateikimo perviršis, netinkama veikla ir pan. 

Dienos mokesčių peržiūra kampanijos arba paskyros lygiu puslapyje „Operacijos“

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.

 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė.

 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos
  • Jei norite peržiūrėti kampanijos dienos mokesčius: įsitikinkite, kad įjungtas Išsamios operacijos rodinys. Norimo mėnesio stulpelyje „Aprašas“ spustelėkite kampanijos, kurios dienos mokesčius norite peržiūrėti, pavadinimą. Būsite nukreipti į sąskaitoje faktūroje nurodytos kainos ataskaitą, kurios duomenys bus iš anksto išfiltruoti, kad būtų rodomi tos kampanijos dienos mokesčiai pasirinktą mėnesį.
  • Jei norite peržiūrėti paskyros dienos mokesčius: „Operacijų“ puslapio viršuje perjunkite į „Suvestinės rodinį“. Pasirinkę norimą mėnesį suraskite eilutę „Mokesčiai“ ir spustelėkite elementą „Kampanijos veikla“ „Aprašo“ stulpelyje. Būsite nukreipti į sąskaitoje faktūroje nurodytos kainos ataskaitą, kurios duomenys bus iš anksto išfiltruoti, kad būtų rodomi visos paskyros visų kampanijų dienos mokesčiai pasirinktą mėnesį.

Dienos mokesčių peržiūra kampanijos arba paskyros lygiu puslapyje „Ataskaitos“

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite ataskaitų piktogramą ir Iš anksto nustatytos ataskaitos (aspektai), tada – Kita ir Sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina. Pagal numatytuosius nustatymus bus rodomi kiekvienos skelbimus teikusios atskiros kampanijos dienos mokesčiai pastarąjį mėnesį. 

Jei norite peržiūrėti išskaidytą informaciją apie vienos ar daugiau kampanijų dienos mokesčius, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite rodyklę žemyn šalia viršuje pateiktos stulpelio antraštės „Biudžeto pavadinimas“. „Google Ads“ puslapyje „Kampanijos“ pateiktas biudžeto pavadinimas atitinka kampanijos pavadinimą. 

 2. Spustelėkite Filtruoti.

 3. Kairėje dialogo lango pusėje pažymėkite kampanijų, kurių dienos mokesčius norite peržiūrėti, laukelius. (Be to, galite ieškoti kampanijų ir pasirinkti iš paieškos rezultatų arba, jei norite peržiūrėti visų kampanijų dienos mokesčius, pažymėkite laukelį viršuje, šalia visų rezultatų skaičiaus.)
 4. Spustelėkite Taikyti.

Jei norite peržiūrėti išskaidytą informaciją apie dienos mokesčius paskyros lygiu, atlikite nurodytus veiksmus. 

 1. Spustelėkite stulpelių piktogramą Stulpeliai viršutiniame dešiniajame kampe.

 2. Spustelėkite  šalia antraštės „Biudžeto pavadinimas“ lentelės viršuje pateiktoje skiltyje „Eilutė“. 

Bus pašalintas stulpelis „Biudžeto pavadinimas“ ir dabar ataskaitoje bus rodoma visos paskyros išskaidyta informacija apie dienos mokesčius per nurodytą laikotarpį. 

Ataskaitos tinkinimas

Galite tinkinti ataskaitą toliau nurodytais būdais, kaip ir naudodami kitas ataskaitas „Google Ads“ paskyroje.

 • Dienų sekos koregavimas: spustelėkite dienų seką viršutiniame dešiniajame puslapio kampe.

 • Stulpelių pertvarkymas: jei norite pridėti lentelės stulpelių ar juos pašalinti, spustelėkite stulpelių piktogramą Stulpeliai ir Keisti stulpelius. Kad pakeistumėte stulpelio dydį, spustelėkite ir nuvilkite stulpelio antraštės kraštą į kairę arba dešinę. Sužinokite daugiau apie stulpelių pridėjimą ir pašalinimą.

 • Duomenų rūšiavimas: jei norite rūšiuoti lentelės duomenis, spustelėkite stulpelio, pagal kurį norite rūšiuoti duomenis, antraštę. Kad rūšiuotumėte atvirkštine tvarka, dar kartą spustelėkite tą pačią antraštę.

 • Duomenų, pateiktų lentelėje, skritulinėje, linijinėje, juostinėje ar taškinėje diagramoje, peržiūra: kad perjungtumėte iš vienos parinkties į kitą, spustelėkite Lentelės išskleidžiamąjį meniu viršuje ir pasirinkite parinktį.

 • Duomenų eksportavimas CSV, „Excel“, PDF ir kitais formatais: spustelėkite atsisiuntimo mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe. 

Susijusios nuorodos

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta