Zobrazení denních nákladů na úrovni kampaně a účtu

Zatímco stránka Transakce ukazuje měsíční náklady každé kampaně, denní náklady jedné nebo více kampaní – nebo dokonce celého účtu – si můžete zobrazit pomocí přehledu fakturovaných cen. 

Díky tomuto přehledu můžete také u všech kampaní kontrolovat cenu za zobrazení v poměru k fakturované ceně. 

 • Cena za zobrazení je cena všech kliknutí nebo zobrazení, které kampaň získala. 
 • Fakturovaná částka je skutečná částka, která je vám pak účtována k zaplacení po započítání úprav za položky jako neplatná aktivita, překročení rozpočtu a další. 

Zobrazení denních nákladů na úrovni kampaně nebo účtu na stránce Transakce

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.

 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.

 3. V nabídce vlevo klikněte na možnost Transakce
  • Zobrazení denních nákladů kampaně: V podrobném náhledu transakce klikněte v měsíci, který vás zajímá, na název kampaně ve sloupci Popis. Zobrazí se denní náklady dané kampaně. Tím se dostanete k přehledu fakturovaných cen s předem nastaveným filtrem, který zobrazí denní náklady této kampaně za daný měsíc.
  • Zobrazení denních nákladů účtu: V horní části stránky Transakce přepněte na souhrnné zobrazení. Vyhledejte řádek nákladů měsíce, který vás zajímá. Ve sloupci Popis klikněte na položku aktivity kampaně. Tím se dostanete k přehledu fakturovaných cen s předem nastaveným filtrem, který za daný měsíc zobrazí denní náklady všech kampaní napříč celým účtem.

Zobrazení denních nákladů na úrovni kampaně nebo účtu na stránce Přehledy

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu přehledů, dále na Předdefinované přehledy (dimenze), na položku Ostatní a pak na položku Fakturovaná cena. Ve výchozím nastavení se zobrazí denní náklady každé jednotlivé kampaně, která v posledním měsíci zobrazovala reklamy. 

Zobrazení rozdělení denních nákladů jedné nebo více kampaní:

 1. V horní části klikněte na šipku dolů vedle záhlaví sloupce Název rozpočtu. Název rozpočtu bude odpovídat názvu kampaně zobrazovanému na stránce Kampaně ve službě Google Ads. 

 2. Klikněte na možnost Filtrovat.

 3. V levé části dialogu zaškrtněte políčka u kampaní, pro které chcete zobrazit denní náklady. (Kampaně můžete také vyhledat a vybrat ve výsledcích vyhledávání. Pokud vás zajímají denní náklady všech kampaní, zaškrtněte políčko úplně nahoře vedle celkového počtu výsledků.)
 4. Klikněte na Použít.

Zobrazení rozdělení denních nákladů na úrovni účtu: 

 1. V pravém horním rohu klikněte na ikonu sloupců Sloupce.

 2. V sekci Řádek v horní části tabulky klikněte vedle názvu rozpočtu na .

Tím odstraníte sloupec „Název rozpočtu“ a přehled ukáže denní rozdělení nákladů celého účtu za dané časové období. 

Přizpůsobení přehledu

Stejně jako u ostatních přehledů v účtu Google Ads lze i tento přehled přizpůsobit následujícími způsoby:

 • Úprava období: V pravé horní části stránky klikněte na období.

 • Přeuspořádání sloupců: Chcete-li do tabulky přidat nebo z ní odebrat sloupce, klikněte na ikonu sloupců Sloupce a pak na možnost Upravit sloupce. Velikost sloupce změníte přetáhnutím okraje záhlaví doleva nebo doprava. Další informace o přidávání a odstraňování sloupců v tabulce.

 • Seřazení dat: Pokud chcete tabulku seřadit, klikněte na záhlaví sloupce, podle kterého chcete data řadit. Chcete-li obrátit pořadí, klikněte na stejné záhlaví znovu.

 • Zobrazení dat v tabulce, výsečovém, spojnicovém, pruhovém nebo bodovém grafu: Mezi jednotlivými možnostmi přepínáte pomocí rozbalovací nabídky Tabulka v horní části.

 • Export dat ve formátu CSV, Excel, PDF a další: V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Stáhnout. 

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory